Wartość a cena akcji na giełdzie: Różnice

Ile jest warta akcja? Pierwszą odpowiedzią, która przychodzi na myśl, będzie prawdopodobnie cena, którą właśnie zapłaciłeś. Ale tak nie jest. Jedną z pierwszych rzeczy, których powinieneś się nauczyć, jeśli nie chcesz popełnić błędu podczas inwestowania na giełdzie, jest umiejętność rozróżniania wartości od ceny akcji.

Różnica między wartością a ceną akcji na giełdzie

Cena akcji to kwota wyrażona w euro, dolarach lub innej walucie, jaką trzeba zapłacić, aby zakupić daną akcję. Natomiast wartość akcji nie jest łatwa do określenia. W rzeczywistości nie ma jednego sposobu na obliczenie wartości akcji, a do jej przybliżenia wykorzystuje się różne narzędzia. Są to wskaźniki lub raporty, które analizują bilans firmy, jej działalność oraz zdolność do generowania zysków, a także porównują jej aktywa i pasywa. Przyjrzyjmy się tej różnicy bardziej szczegółowo.

Czytaj także: Czym są akcje

Jak ustala się cenę akcji?

Cena to wartość, którą musisz zapłacić, aby kupić określony produkt. W przypadku giełdy, akcji lub innego produktu finansowego: 

 • Cena zależy od podaży i popytu. Zmiany podaży i popytu mogą zmienić cenę akcji bez zmiany ich wartości.
 • Cena jest obiektywnie policzalna. Na giełdzie cena jest informacją publiczną, więc możemy poznać dokładną cenę akcji po prostu patrząc na jej cenę.
 • Cena jest zwykle bardzo niestabilna, ponieważ może się gwałtownie zmieniać wraz ze zmianą nastrojów rynkowych.

Początkowo ceny akcji są ustalane w drodze pierwszej oferty publicznej spółki (IPO), podczas której cena akcji jest ustalana na podstawie podaży i popytu na akcje spółki. Ceny są zwykle ustalane przez brokera lub wyznaczony bank. 

Po IPO cena akcji spółki zależy od wielu czynników. Na przykład oczekiwane lub nieoczekiwane wiadomości branżowe, publikacje danych makroekonomicznych i ogłoszenia dotyczące polityki.

Innymi słowy, cena akcji wskazuje, ile może kosztować zakup jednej akcji spółki. Nie jest to cena stała, ale waha się w zależności od warunków rynkowych: prawdopodobnie wzrośnie, jeśli firma zostanie uznana za wiarygodną, ​​lub spadnie, jeśli nie spełni oczekiwań.

Zobacz także: Jak obliczana jest średnia cena i rentowność akcji 

Jak ustala się wartość akcji?

W finansach wartość aktywa definiuje się jako zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne, które aktywo przyniesie swojemu właścicielowi. Innymi słowy, pieniądze, które zarobi w przyszłości, zdyskontowane zgodnie z ryzykiem i horyzontem czasowym. Oto główne cechy:

 • Wartość nie zależy od podaży i popytu, ale od dwóch czynników, którymi są perspektywy inwestora co do przyszłych przepływów pieniężnych oraz ryzyko związane z aktywem.
 • Wartość, podobnie jak cena, jest również wymierna, ale w sposób subiektywny. Każda osoba może wycenić te same akcje w różny sposób, w zależności od swoich perspektyw przyszłego dochodu i ryzyka związanego z aktywami.
 • W przeciwieństwie do ceny, wartość jest mniej zmienna, ponieważ zwykle opiera się na bardziej solidnych wartościach.

Jak określić, czy akcje są drogie, czy tanie?

Teraz, gdy znamy różnicę między ceną a wartością, pozostaje jeszcze jedno ostatnie pytanie: jak obliczyć wartość wewnętrzną, aby stwierdzić, czy akcje są drogie, czy tanie? Zależy to od wybranej metody wyceny i parametrów, które wybieramy w ramach każdej metody. Istnieje wiele metod oceny, z których niektóre to:

 • Wycena przez mnożniki: mnożniki porównywalne do innych spółek lub względne do historycznych mnożników tej samej spółki. Najczęściej spotykane mnożniki to PER, RPD, EV/EBITDA, price to book itp.
 • Wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych: Aktualizuje przyszłe przepływy pieniężne, dla których będziemy musieli przewidzieć ich wzrost oraz stopę dyskontową, z jaką są aktualizowane.
 • Liczba Grahama: obliczenie wartości za pomocą formuły matematycznej obejmującej EPS, ACV, PER i price to book.
 • Model Gordona: Model, który dyskontuje przyszłe dywidendy przy wybranej stopie dyskontowej.

Wydaje się, że obliczenie wartości wewnętrznej wcale nie jest łatwe. Najlepiej jest mieć ogólne pojęcie o tym, jaka może być wartość wewnętrzna i starać się inwestować, gdy notowania są dużo niższe, tak aby ceny, po których kupujemy, miały spory margines bezpieczeństwa. Tu właśnie analiza techniczna może być przydatna w dłuższej perspektywie: powie nam, po jakich cenach poniżej VI dana spółka może handlować.

Przeczytaj także:

Wartość a cena akcji

Czy wartość wewnętrzna i cena są zbieżne? Odpowiedź zazwyczaj brzmi: nie. Rzadko zdarza się, że cena i wartość są ze sobą zbieżne, a powodem jest to, że ceny akcji poruszają się szybciej niż wartość. Dla przykładu:

 • Kiedy ceny są poniżej wartości wewnętrznej, mówi się, że aktywo jest tanie.
 • Kiedy cena jest wyższa niż wartość wewnętrzna, przedsiębiorstwo jest drogie.

Należy również zauważyć, że gdy aktywo jest tanie, nie oznacza to, że nie może być jeszcze tańsze. Podobnie, gdy przedsiębiorstwo jest drogie, może być jeszcze droższe. Te rozbieżności między cenami a wartościami są wynikiem irracjonalności rynku, paniki i euforii. Warto pamiętać, że firmy nie są w gorszej lub lepszej sytuacji dlatego, że ich cena akcji rośnie lub spada.

Wartość wewnętrzna zależy od takich rzeczy jak sprzedaż, zyski, zadłużenie, inwestycje itp. firmy, jej oczekiwań na przyszłość, krajów, w których oferuje swoje usługi i sprzedaje swoje produkty itp.

Związek między ceną a wartością akcji

Kiedy analizujemy związek między ceną a wartością, widzimy, że w długim okresie cena aktywów ma tendencję do wahania się wokół tego, co może być dość rozsądnym szacunkiem wartości.

Jeśli firma wykazuje korzystne zmiany w swoich wskaźnikach wartości, takich jak sprzedaż i zyski, cena rynkowa prawdopodobnie również będzie się pozytywnie wahać. W tym samym sensie firma, której sprzedaż i zyski spadają, prawdopodobnie będzie miała również negatywnie zmieniającą się cenę rynkową.

Z drugiej strony, relacja między ceną a wartością może być dość niestabilna w czasie: ceny mają tendencję do zmieniania się znacznie szybciej niż wartość, ponieważ zmiany cen często nadmiernie reagują zarówno w górę, jak i w dół.

Różnice między ceną akcji a wartością akcji: Przykład

Na koniec, podsumowując różnicę między ceną akcji a wartością akcji, weźmy przykład.

Cena i wartość firmy to dwa różne pojęcia. Cena akcji jest określona przez transakcję i zależy od okoliczności kupującego i sprzedającego, podczas gdy wartość firmy opiera się na analizie jej działalności i zdolności do generowania zysków. Często zdarza się, że cena faktycznie zapłacona za akcje przekracza wartość rynkową, zwłaszcza jeśli inwestor ma silny interes strategiczny, jak w przypadku przejęcia spółki.

Przykład: Akcje spółki są notowane na rynku po cenie jednostkowej 10 euro za akcję. Inwestor może być skłonny zaoferować wyższą cenę, np. 12 EUR za akcję, aby przejąć kontrolę nad spółką ze względu na jej strategiczne znaczenie. Cena, którą jest skłonny zapłacić, przekracza wartość rynkową akcji, co może wynikać z różnych czynników, takich jak perspektywy rozwoju firmy, jej pozycja na rynku, czy też prognozowane korzyści wynikające z przejęcia kontroli nad spółką.

Cena i wartość akcji: wnioski

Jak widać, cena i wartość to dwa szerokie, ale powiązane pojęcia . Podsumowując, cenę można określić jako liczbę jednostek pieniężnych potrzebnych do wymiany, natomiast wartość to zbiór cech i okoliczności związanych z przedmiotem i usługą, które nadają im stopień użyteczności.

Z drugiej strony, wartość, będąc subiektywną, różni się od ceny w trzech innych ważnych punktach:

 • W ocenie nie jest konieczne, aby istnieli kupujący lub sprzedający, ponieważ podmiot może sumiennie oszacować wartość.
 • Przy ocenie wartości nie jest konieczne informowanie o tym (co jest nieodłącznym elementem ceny).
 • Wartość nie musi być niezależna, tzn. każda ze stron może mieć te same interesy, nawet jeśli nie są one odpowiednio powiązane.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Przeczytaj także:


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!