Jak inwestować w ETF w Polsce?

W tym artykule omówimy powody oraz sposoby inwestowania w ETF-y (Exchange Traded Funds) w Polsce. ETF-y są rodzajem funduszy inwestycyjnych, które odzwierciedlają wyniki indeksów giełdowych, obligacyjnych lub surowcowych. Dzięki temu, łączą w sobie zalety zarówno funduszy, jak i akcji.

Inwestowanie w ETF w Polsce

ETF-y (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne o zarządzaniu pasywnym, które mają za zadanie odwzorować wyniki rynkowego indeksu.

Aby lepiej zrozumieć tę definicję, warto podzielić ją na kilka kluczowych aspektów:

 1. Fundusz inwestycyjny jest jak koszyk, w którym można zakupić wiele różnych papierów wartościowych za pomocą jednego instrumentu finansowego.
 2. Zarządzanie pasywne polega na dążeniu do osiągnięcia wyników rynkowych poprzez odzwierciedlenie indeksu referencyjnego.
 3. Indeks giełdowy zwany także benchmarkiem, może skupiać się na różnych aktywach finansowych, takich jak akcje, obligacje, surowce i kryptowaluty (ETC w tym przypadku).

Na przykład, wiele ETF-ów śledzi popularny indeks S&P500, który jest benchmarkiem dla amerykańskiego rynku akcji i zawiera 500 spółek o największej kapitalizacji. Oznacza to, że większe spółki, takie jak Apple, Alphabet, Meta i Tesla, będą miały większy wpływ na wyniki ETF-a niż pozostałe spółki.

Takie podejście jest pasywne, ponieważ fundusz jedynie śledzi działania indeksu S&P500, bez podejmowania aktywnych decyzji zarządzania portfelem, które miałyby na celu przewyższenie wyników indeksu (jak to ma miejsce w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych).

Gdzie inwestować w fundusze ETF w Polsce?

Najlepszym sposobem na inwestowanie w ETF-y jest korzystanie z usług brokerów lub banków internetowych, które oferują tańsze opłaty.

Najlepsi brokerzy online do zakupu ETF-ów w Polsce to:

BrokerRynekKwotaProwizjeWięcej informacji
DEGIROKażdy rynekDowolna kwota2 € + 0,02% od wartości nominalnejWięcej Informacji →
XTBKażdy rynekDo 100 000 €0 €Więcej Informacji →
eToroKażdy rynekDowolna kwota0 €Więcej Informacji →
Interactive BrokersNiemcy, Francja, Belgia, Włochy, Holandia, SzwecjaDowolna kwota0,10% od wartości nominalnejWięcej Informacji →

Tutaj znajdziesz pełną listę najlepszych platform do inwestowania w ETF.

Teraz, gdy rozumiesz, ile kosztuje zakup ETF, wyjaśnijmy, jak je kupić.

Jak inwestować w ETF?

Inwestowanie w ETF-y odbywa się za pośrednictwem giełdy, podobnie jak kupno i sprzedaż akcji. Aby zainwestować w ETF-y, musisz posiadać konto u brokera. Następnie możesz składać różne rodzaje zleceń, aby kupić lub sprzedać ETF-y. Oto kilka podstawowych rodzajów zleceń:

 1. Zlecenie rynkowe (Market Order): To zlecenie służy do zakupu lub sprzedaży ETF-a po najlepszej dostępnej cenie na rynku w momencie składania zlecenia. Zlecenie rynkowe jest realizowane natychmiast, więc cena, po której ostatecznie zostanie zrealizowana transakcja, może różnić się od ceny, którą widzisz w danym momencie.
 2. Zlecenie z limitem (Limit Order): Zlecenie to pozwala określić maksymalną cenę, którą jesteś gotowy zapłacić za zakup ETF-a lub minimalną cenę, za jaką jesteś gotowy sprzedać ETF-a. Zlecenie z limitem zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie lub przekroczy poziom określony w zleceniu.
 3. Zlecenie stop (Stop Order): Zlecenie stop jest używane do ograniczenia straty w przypadku spadku wartości ETF-a. Można ustawić poziom stopu, który po osiągnięciu automatycznie przekształci się w zlecenie rynkowe. Na przykład, jeśli ustawisz stop loss na 5% poniżej ceny zakupu, zlecenie rynkowe zostanie zrealizowane, gdy cena spadnie o 5%.
 4. Zlecenie stop-limit (Stop-Limit Order): Zlecenie stop-limit łączy funkcje zlecenia stop i zlecenia z limitem. Najpierw ustawiasz poziom stopu, a następnie poziom limitu. Po osiągnięciu poziomu stopu zostanie automatycznie utworzone zlecenie z limitem, które będzie oczekiwać na zrealizowanie w określonym zakresie cenowym.

👇 Kup ETF na eToro lub XTB 👇

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Krótkie i lewarowane ETF-y

Istnieją różne strategie inwestycyjne, w tym krótkie i lewarowane ETF-y, które są przeznaczone dla krótkoterminowego inwestowania.

Krótkie fundusze ETF pozwalają spekulować na spadkach cen, umożliwiając osiąganie zysków, gdy wartość instrumentu bazowego spada.

Lewarowane fundusze ETF pozwalają na zwiększenie efektu dźwigni inwestycyjnej w porównaniu do wyników indeksu bazowego, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Jednakże w przypadku tych strategii stosunek ryzyka do zwrotu znacznie wzrasta, co oznacza większą zmienność i potencjalnie większe zyski, ale także większe ryzyko straty.

Pamiętaj, że inwestowanie w krótkie i lewarowane ETF-y wymaga zaawansowanej wiedzy, doświadczenia i analizy rynkowej. Zyski z takich inwestycji mogą być znaczące, ale ryzyko straty jest również wyższe. Dlatego też tego typu strategie są zazwyczaj przeznaczone dla inwestorów o wysokim poziomie zaawansowania i gotowości na większe ryzyko.

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy na ten temat, przeczytaj też: Jak inwestować za pomocą inwersyjnych i lewarowanych funduszy ETF.

Jak wybrać fundusz ETF?

Wybór funduszu ETF to ostatni etap w planowaniu finansowym. Odpowiedź na pytanie który ETF kupić powinna pojawić się dopiero po ustaleniu swojego profilu ryzyka, celów finansowych i horyzontu czasowego.

Ocena wyboru funduszu ETF jest subiektywna i zależy od kluczowych czynników, takich jak:

 1. Alokacja aktywów: Czy ETF jest zgodny z Twoją strategią alokacji aktywów i dopasowany do Twojego profilu ryzyka?
 2. Ocena benchmarku: Czy ETF odzwierciedla wybrany indeks rynkow?
 3. Czy ETF zapewnia odpowiednią strukturę dywidend i dochodów, jeśli taki jest Twój cel?
 4. Tryb replikacji: Czy ETF wykorzystuje fizyczną czy syntetyczną replikację indeksu, i czy jesteś komfortowy z tą strategią?
 5. Zabezpieczenie walutowe: Czy ETF oferuje zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, jeśli jesteś zaangażowany w zagraniczne aktywa?
 6. Koszty zarządzania: Jakie są koszty zarządzania ETF-em i czy są one konkurencyjne w porównaniu do innych funduszy na rynku?
 7. Płynność: Czy ETF jest wystarczająco płynny, aby zapewnić skuteczne kupno i sprzedaż jednostek na rynku?

Opodatkowanie ETF-ów w Polsce

Zyski kapitałowe uzyskiwane z inwestycji w ETF-y podlegają opodatkowaniu jako dochód kapitałowy.

W Polsce opodatkowanie funduszy ETF wynosi 19%. Przeczytaj także nasz artykuł, o tym jak ETF są opodatkowane w Polsce.

Zalety inwestowania w ETF

Zalet inwestowania w ETF-y jest wiele:

 • Wygoda: Mają bardzo niskie koszty zarządzania, średni TER (Total Expense Ratio) wynosi 0,33%, nawet 10 razy mniej niż fundusze aktywne. Ich koszt może się wahać od około 0,05% do 0,85%;
 • Przejrzystość: Replikacja benchmarku jest wierna i można ją bardzo łatwo sprawdzić na oficjalnych stronach emitentów;
 • Małe kwoty: Można inwestować małe kwoty w rzeczywistości wiele z nich idealnie nadaje się na Capital Accumulation Plans;
 • Elastyczność: Są one notowane na giełdzie w czasie rzeczywistym przez około 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Gdy rynek jest zamknięty, możliwe jest składanie zleceń z limitem ceny;
 • Dywersyfikacja: Będąc koszykami papierów wartościowych pozwalają na zakup różnych klas aktywów według sektora, geografii, emitenta.
 • Papier wartościowy, jesteś chroniony przed ewentualnym niewykonaniem zobowiązania przez emitenta, ponieważ nie istnieje ryzyko emitenta.

Fundusze ETF to najlepsze narzędzie do inwestowania na rynkach finansowych. Ich wygoda pod względem kosztów, replikacji, dywersyfikacji i ochrony znacznie przewyższa fundusze inwestycyjne.

👇 Kup ETF na DEGIRO lub Interactive Brokers 👇

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Lepiej inwestować w fundusze czy ETF-y?

Omówiliśmy już kwestię kosztów. Fundusze ETF nie mają takich opłat jak koszty wejścia, koszty wyjścia i opłaty za wyniki, które znacznie zwiększają „rachunek”.

Istotną różnicą między nimi pozostaje jednak rodzaj replikacji, z jednej strony pasywny, z drugiej aktywny.

Aktywne zarządzanie ma na celu uzyskanie lepszych wyników od indeksu referencyjnego poprzez stock picking (wybór najlepszych akcji), market timing (kupuję nisko, sprzedaję wysoko) oraz alokację aktywów (zmiana wagi papierów wartościowych w ramach koszyka).

Podam tylko jedną liczbę: 90% funduszy osiąga gorsze wyniki niż benchmark, w rzeczywistości stosowane jest słabe aktywne zarządzanie.

Stopa zwrotu funduszy ETF

Omawianie stóp zwrotu ETF-ów wymaga analizy podstawowego benchmarku, zrozumienia wpływu kosztów zarządzania oraz rozważenia różnych rodzajów aktywów bazowych, które mogą wpłynąć na stopę zwrotu inwestycji. Ważne jest zatem skoncentrowanie się na analizie podstawowego benchmarku.

Każdy ETF ma jednak inny benchmark, co uniemożliwia jednoznaczne określenie jego stopy zwrotu. Wspólną cechą wszystkich zwrotów jest jednak uwzględnienie kosztów zarządzania, które pobiera emitent.

Przykładowo, jeśli w danym roku indeks, w który zainwestowaliśmy, zwrócił 5%, a ETF miał roczny koszt obsługi (TER) na poziomie 0,3%, to rzeczywisty zysk netto wyniósłby 4,7%.

Największy wpływ na stopę zwrotu ma rodzaj aktywów bazowych, a ryzyko inwestycji jest związane z potencjalnym zwrotem – im wyższe ryzyko, tym potencjalnie wyższy zwrot, i vice versa.

Na przykład, w ciągu ostatnich 30 lat indeks S&P500 zwrócił średnio 10,30% rocznie, natomiast MSCI World osiągnął średnio 8,75% rocznie. Portfel 60/40, składający się w 60% z akcji i 40% z obligacji, osiągnął średnio 8% rocznie.

Czy warto inwestować w ETF-y?

Wartość inwestowania w ETF-y zależy od wielu czynników, w tym od kosztów zarządzania, które mogą się różnić w zależności od rodzaju ETF-u. Średnio koszty te wahają się od 0,05% do 0,85%, ale wynoszą średnio 0,33%.

Dodatkowo, prowizje za transakcje ETF-ów zależą od używanego banku lub brokera i mogą być bardzo zróżnicowane. Niektóre tradycyjne banki nie pozwalają nawet na zakup ETF-ów, ograniczając się jedynie do oferowania funduszy inwestycyjnych, podczas gdy inne pobierają wysokie opłaty.

Przed zainwestowaniem w ETF-y warto dokładnie przeanalizować te koszty i prowizje, aby zrozumieć, jak wpłyną one na zyski z inwestycji. W przypadku niskich kosztów i korzystnych warunków handlowych, inwestowanie w ETF-y może być atrakcyjną opcją ze względu na ich zalety związane z odwzorowaniem indeksu rynkowego i różnorodnością aktywów.

Dowiedz się więcej o tym instrumencie finansowym, znajdź liczne artykuły na naszym blogu i mnóstwo treści na naszych mediach społecznościowych:

Chcesz inwestować w fundusze ETF? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€1.00

Minimalny depozyt:

€100.00


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!