Opodatkowanie funduszy ETF

Opodatkowanie funduszy ETF? Aby poznać zasady opodatkowania ETF-ów, musimy wiedzieć, jakiego rodzaju jest to produkt finansowy. ETF (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Są one notowane podczas sesji giełdowej na rynku wtórnym, aby dać inwestorowi większą elastyczność w zakresie kupna i sprzedaży produktu. Fundusze ETF, podobnie jak większość instrumentów finansowych, podlegają opodatkowaniu. Omówimy więc kwestię opodatkowania ETFów.

Opodatkowanie funduszy ETF w Polsce

Od zysków kapitałowych i innych dochodów stawka wynosi 19% (Podatek Belki). W przypadku dochodu generowanego przez inwestycje w obligacje rządu polskiego, krajów z białej listy lub emitowane przez instytucje ponadnarodowe, wynosi on również 19%. Wiedząc o tym, warto zadać sobie pytanie: czy ETF-y są uprzywilejowane podatkowo i korzystają z preferencyjnego opodatkowania, czy też nie podlegają żadnym ułatwieniom i obowiązują je zwykłe zasady?

ETF-y to otwarte fundusze inwestycyjne typu ETF (exchange-traded funds). Reprezentują one portfel papierów wartościowych, który odwzorowuje wyniki indeksu rynkowego. W pewnym stopniu przypominają one tradycyjne fundusze inwestycyjne i pojedyncze akcje.”

Zanim zaczniesz inwestować i dokonywać kalkulacji na podstawie wyników funduszy ETF i opłat, powinieneś ustalić swoje cele finansowe. Należy stworzyć uporządkowaną i świadomą strategię, w której fundusze giełdowe uzupełniają i dywersyfikują portfel inwestycyjny.

ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, są rodzajem funduszy inwestycyjnych, które replikują indeks wzorcowy. Oznacza to, że ETF jest inwestycją finansową, która replikuje wyniki indeksu wzorcowego. Fundusze ETF mogą, ale nie muszą być przedmiotem obrotu giełdowego jako akcje spółek notowanych na giełdzie.

Cechą charakterystyczną ETF-ów jest połączenie dywersyfikacji ryzyka, typowej dla funduszy inwestycyjnych, z płynnością, typową dla akcji. Z tego powodu od 2012 r. nastąpił znaczny wzrost wykorzystania przez inwestorów tych właśnie instrumentów finansowych.

W tym artykule wyjaśnimy decyzje i aspekty oraz metody opodatkowania najbardziej wartościowych pochodnych obrotu ETF. Przyjrzymy się, jak należy traktować dochody finansowe pochodzące ze zharmonizowanych i niezharmonizowanych funduszy ETF.

Podatek od dywidendy w Polsce

Omówimy teraz podatek od dywidend. Inwestowanie w dystrybucyjne ETF-y (distributing ETFs) będzie się wiązało z koniecznością zapłacenia podatku. Jeśli wypłacana jest dywidenda od danego ETFa, to jest to dywidenda zagraniczna. Stawka podatku od dywidend w Polsce również wynosi 19%. Natomiast jeżeli dywidendy są reinwestowane przez ETF nie podelgają one również opodatkowaniu.

Jak działają podatki od ETF?

ETF należy do UCITS, systemu podatkowego mającego zastosowanie na rynkach europejskich oraz zasady stworzone na podstawie przepisów obowiązujących na poziomie krajowym w sprawie opodatkowania UCITS.

Spółka holdingowa ETF zajmuje się pośrednikiem finansowym będącym rezydentem, dając podatnikowi możliwość zarządzania aspektami podatkowymi bezpośrednio u pośrednika lub korzystając z systemu deklaracji podatkowych.

Posiadanie ETF do obsługi przez pośrednika finansowego będącego nierezydentem powoduje konieczność posiadania pochodnej podatkowej, a ETF podlega reżimowi sprawozdawczemu. Oznacza to, że jestem konkurentem podatnika i będę zyskiwał i tracił na tych inwestycjach finansowych w moim zeznaniu podatkowym. W szczególności opodatkowanie funduszy ETF w systemie sprawozdawczym różni się w zależności od kilku czynników:

– Czy zharmonizowane lub niezharmonizowane fundusze ETF przestają funkcjonować;

– Czy widzisz zysk czy stratę podczas handlu ETF-ami.

Różnice między systemem zarządzania aktywami a systemem sprawozdawczości

W przypadku posiadania ETF przez pośredników finansowych będących rezydentami, inwestor może wybrać stosowanie systemu zarządzania aktywami lub systemu deklaracji. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności przez pośrednika finansowego będącego nierezydentem, inwestor może korzystać jedynie z reżimu deklaratywnego.

Poprzez system zarządzania oszczędnościami, zastosowanie podatku zastępczego należnego od podatnika jest wykonywane przez pośrednika. Momentem podatkowym jest data realizacji zysku kapitałowego, zbiegająca się z ustaloną w umowie datą datą rozliczenia, która stanowi odniesienie czasowe zarówno dla celów obliczenia narosłych odsetek wypłacanych sprzedającemu w ramach wynagrodzenia, jak i dla celów określenia daty odniesienia dla rejestracji w odniesieniu do obowiązków podatkowych pośrednika.

Istnieje jednak możliwość wyboru, aby dochody te przyczyniły się do powstania sumy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

Czym są zharmonizowane i niezharmonizowane ETF-y?

„Zharmonizowane ETF-y to takie, które są zgodne z europejskimi dyrektywami i dlatego są notowane na europejskich giełdach. Z kolei niezharmonizowane ETF-y nie spełniają europejskich dyrektyw i są notowane na innych rynkach.”

Nie istnieje pełna lista niezharmonizowanych ETF-ów. W tym wypadku należy odnieść się do unikalnego numeru ISIN (International Securities Identification Number). W każdym razie, warto zobaczyć informacje o emitencie, aby być po bezpiecznej stronie.

Opodatkowanie zharmonizowanych funduszy ETF nadzorowanych w Unii Europejskiej

Aby rozliczyć zyski z giełdy za ubiegły rok, należy wypełnić PIT-38 i złożyć go do końca kwietnia. PIT składamy niezależnie od tego, czy osiągnęliśmy zysk czy ponieśliśmy stratę. Sam PIT-38 nie jest trudny do wypełnienia, ale zdobycie danych, na podstawie których będziesz go wypełniać, jest większym wyzwaniem. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Jeżeli posiadasz rachunek w XTB, mBank czy BOŚ, otrzymasz od nich PIT-8C. PIT-38 wypełnia się na podstawie informacji zawartych w PIT-8C. Warto zaznaczyć, że jeśli regularnie kupujesz jednostki, ale ich nie sprzedajesz, to nie podlegają one opodatkowaniu.

  • Więcej informacji o XTB PIT-8C: Kiedy i jak rozliczyć?

„Kraje z białej listy to te państwa, których system podatkowy spełnia standardy legalności i przejrzystości przyjęte przez Unię Europejską.”

Zasadniczo zyski kapitałowe z niezharmonizowanych funduszy ETF podlegają zwykłym podatkom. Oznacza to, że są one dodawane do pozostałych dochodów i dlatego są opodatkowane zgodnie z sekcją, do której należą. Stawki podatkowe są przedstawione według poziomu dochodów.

Należy wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach opodatkowanie może być niższe (stawka stosowana dla wszystkich innych instrumentów finansowych). Dodatkowo, korzystając z niezharmonizowanego ETF, jeśli jest on używany do odliczania rozmaitości (np. medycznych, ubezpieczeniowych, na restrukturyzację itp.), jesteś dopisywany do zwykłego podatku nie w pełni zrekompensowanego odliczeniami.

Straty z ETF-ów

Straty z tytułu zharmonizowanych i niezharmonizowanych ETF-ów powinny być wykazywane jako różne dochody (takie jak akcje, opcje i kontrakty terminowe). Oczywiście nie zostanie od nich zapłacony żaden podatek.

Czy można kompensować zyski i straty kapitałowe?

Zyski kapitałowe z ETF, zharmonizowane lub nie, nie mogą być kompensowane ze stratami z innych instrumentów finansowych, ponieważ są one traktowane odpowiednio jako zyski kapitałowe i zwykły dochód.

Z kolei straty kapitałowe z ETF-ów mogą być kompensowane z zyskami z innych instrumentów finansowych generujących odwrotny dochód (np. akcji).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tematach pokrewnych lub jakichkolwiek innych tematach finansowych, dołącz do naszego bloga.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!