Model Gordona-Saphiro do wyceny akcji

Model Gordona-Saphiro może być stosowany do wyceny akcji, ponieważ jest to metoda
wyceny przedsiębiorstw możliwa do szybkiego zastosowania ze względu na prostotę
obliczeń z nią związanych. Przeanalizujmy wspólnie formułę modelu Gordona-Saphiro, jego
zastosowanie i problemy z nim związane.

Model Gordona-Saphiro do wyceny akcji

Model Gordona-Saphiro dla wyceny akcji


Model Gordona-Saphiro jest metodą wyceny przedsiębiorstw stworzoną przez Myrona J
Gordona i Eli Shapiro.

Jest to metoda wyceny oparta na wartości bieżącej dywidend wypłacanych w przyszłości, a
więc jest to alternatywna metoda szacowania wartości wewnętrznej akcji.
Model ten można przedstawić za pomocą wzoru:
Biorąc pod uwagę, że „V” = wartość spółki, czyli cena, po której powinny być notowane akcje
zgodnie z modelem Gordona-Saphiro, „D” = dywidenda wypłacona w roku x, „k” = koszt
kapitału oraz „g” = roczna stopa wzrostu dywidendy, to:

V = [D * (1 + g)] / (k – g)

Zaletą stosowania tego modelu wyceny jest prostota obliczeń. Ta prostota obliczeń wynika z
faktu, że można uzyskać wycenę mając do dyspozycji tylko dywidendę i szacunek jej
wzrostu, ale dzielnik wzoru może sprawiać problemy.
Problem pojawia się, ponieważ k może być niskie lub g może być bardzo wysokie, a zatem
istnieje ryzyko, że otrzymamy mianownik ujemny lub bardzo bliski zeru. Z tego powodu
może okazać się konieczne dostosowanie jednej z tych dwóch wartości w celu zastosowania
modelu Gordona-Saphiro.
Natomiast jeśli chodzi o stopę dyskontową, to można ją wyliczyć za pomocą CAPM lub
wybrać wartość według własnego uznania
. Niektóre stopy dyskontowe, które mogą być
odpowiednie do wyceny firmy mogą wynosić 8% lub 9%, ale muszą być one wybrane
mądrze.
Należy wziąć pod uwagę ryzyko i okresowość zysków spółki, ponieważ wysokiemu ryzyku
powinna odpowiadać wyższa stopa dyskontowa. Nie zapominaj, że stopa dyskontowa jest
bardzo ważna, ponieważ może ona znacznie zmienić ostateczną cenę.
Ostatni możliwy problem dotyczy zmiennej g. Wybierając wartość tego parametru bierzemy
pod uwagę założenie, że nie ulega on zmianie, ale ponieważ sytuacja dywidendowa spółki
może się dość mocno zmieniać w czasie, trzeba na to uważać.

Wniosek Model Gordona-Saphiro


Podsumowując możemy powiedzieć, że model Gordona-Saphiro jest narzędziem, na które
należy zwrócić uwagę, ponieważ jego stosowanie wiąże się z ryzykiem. Jednocześnie
jednak daje możliwość oceny, ile warte jest np. nabycie akcji danej spółki.

Możliwość zrobienia tego za pomocą bardzo prostych obliczeń może być bardzo przydatna,
więc proponujemy wziąć ją pod uwagę i spróbować użyć, być może łącząc ją z innymi
narzędziami.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!