Analiza Swot: Przykłady i jak ją przeprowadzić?

Czym dokładnie jest analiza SWOT? SWOT to skrót od Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Jest to systematyczne podejście, które pozwala organizacjom ocenić ich wewnętrzne mocne i słabe strony, a także zewnętrzne szanse i zagrożenia. Analizując te czynniki, firmy uzyskują cenne informacje, które pomagają w strategicznym planowaniu i pozycjonowaniu.

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego powszechnie stosowane przez firmy. Polega na przeprowadzeniu analizy wewnętrznej, która bada mocne i słabe strony firmy oraz analizy zewnętrznej, która bada możliwości i zagrożenia firmy.

Słowo SWOT jest tworzone z pierwszych liter wymienionych terminów:

 • Strengths – Mocne strony
 • Weaknesses – Słabe strony
 • Opportunities – Możliwości/Szanse
 • Threats – Zagrożenia
Analiza SWOT

Przegląd czterech komponentów SWOT

Mocne strony: Są to czynniki wewnętrzne, które dają firmie przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do jej sukcesu. Mocne strony mogą obejmować silną reputację marki, wykwalifikowaną siłę roboczą, unikalne cechy produktu lub wydajne procesy.

Słabe strony: Są to czynniki wewnętrzne, które utrudniają działanie firmy lub stawiają ją w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z konkurencją. Słabe strony mogą obejmować brak zasobów, przestarzałą technologię, słabą obsługę klienta lub nieodpowiednie strategie marketingowe.

Szanse: Są to zewnętrzne czynniki lub sytuacje, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój i rentowność firmy. Szanse mogą wynikać z postępu technologicznego, zmieniających się trendów konsumenckich lub partnerstw strategicznych.

Zagrożenia: Są to czynniki zewnętrzne lub wyzwania, które mogą stanowić ryzyko dla sukcesu i zrównoważonego rozwoju firmy. Zagrożenia mogą obejmować intensywną konkurencję, spowolnienie gospodarcze, zmiany prawne i regulacyjne lub przełomowe technologie.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Aby przeprowadzić kompleksową analizę SWOT, należy postępować zgodnie z systematycznym podejściem, które pozwala na dokładną ocenę wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działalność firmy.

SWOT: Firma usługowa

Krok 1: Identyfikacja mocnych stron wewnętrznych

 • Oceń unikalne zalety swojej firmy, takie jak silna reputacja marki, utalentowana siła robocza, zastrzeżona technologia lub wydajne procesy operacyjne.
 • Rozważ swoje wewnętrzne zasoby, w tym zasoby finansowe, własność intelektualną, bazę klientów lub nawiązane partnerstwa.
 • Zastanów się, co odróżnia Twoją firmę od konkurencji i przyczynia się do jej sukcesu.

Krok 2: Identyfikacja wewnętrznych słabości

 • Oceń obszary, w których Twoja firma może mieć braki lub osiągać słabe wyniki, takie jak ograniczone zasoby finansowe, przestarzała technologia, nieodpowiednie strategie marketingowe lub niewystarczające umiejętności pracowników.
 • Zidentyfikuj wszelkie obszary, w których konkurenci mają przewagę nad Twoją firmą.
 • Bądź uczciwy i krytyczny w rozpoznawaniu wewnętrznych słabości, aby skutecznie je rozwiązać i przezwyciężyć.

Krok 3: Identyfikacja szans zewnętrznych

 • Przeanalizuj rynek i trendy w branży, aby zidentyfikować pojawiające się możliwości, które są zgodne z mocnymi stronami Twojej firmy.
 • Weź pod uwagę takie czynniki, jak zmieniające się preferencje konsumentów, postęp technologiczny, nowe segmenty rynku lub potencjalna współpraca i partnerstwa.
 • Zbadaj niewykorzystane rynki lub nisze, które stwarzają możliwości rozwoju dla Twojej firmy.

Krok 4: Identyfikacja zagrożeń zewnętrznych

 • Oceń potencjalne zagrożenia na rynku, które mogą mieć wpływ na wyniki i zrównoważony rozwój Twojej firmy.
 • Weź pod uwagę takie czynniki, jak presja konkurencji, wahania gospodarcze, zmiany regulacyjne lub przełomowe technologie.
 • Bądź na bieżąco z trendami w branży i przewiduj wyzwania, które mogą pojawić się w przyszłości.
Jak przeprowadzić analizę SWOT

SWOT: Przykłady

Aby jeszcze bardziej zilustrować praktyczne zastosowanie analizy SWOT, przeanalizujmy przykłady z różnych scenariuszy biznesowych.

Analiza SWOT dla start-up'u

 • W start-upie kluczowe jest zidentyfikowanie sił napędowych: innowacyjna koncepcja lub wybitny zespół zarządzający mogą zapewnić odpowiednią dynamikę rozwoju.
 • Zwróć uwagę na słabe strony, takie jak początkowa anonimowość marki lub skromne budżety, które mogą hamować wzrost.
 • Poszukaj możliwości: niezagospodarowane nisze rynkowe lub obiecujące partnerstwa biznesowe mogą otworzyć drzwi do sukcesu.
 • Zidentyfikuj i złagodź ryzyko, od wiodącej konkurencji po bariery wejścia na rynek, aby wzmocnić pozycję start-upu.

Analiza SWOT w międzynarodowej korporacji

 • W globalnej korporacji mocne strony mogą być widoczne w silnej marce, międzynarodowym zasięgu lub złożonym portfolio produktów.
 • Nie powinniśmy jednak zapominać o słabych stronach: nieoptymalne procesy łańcucha dostaw lub przestarzała technologia mogą zwiastować problemy.
 • Należy przyjrzeć się możliwościom, jakie stwarzają nowe rynki lub innowacje produktowe, które mogą napędzać globalną ekspansję.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom – od ograniczeń regulacyjnych po nasilającą się rywalizację – w celu utrzymania stabilności firmy na arenie globalnej.

Zobacz także:

Zalety Analizy SWOT

NrKategoriaKorzyści
1.Usprawnione planowanie strategiczne– Ustrukturyzowane ramy do oceny i ustalania priorytetów kluczowych czynników biznesowych.
– Dostosowanie strategii do wewnętrznych możliwości i zewnętrznych warunków rynkowych.
2.Identyfikacja szans rynkowych– Zidentyfikowanie mocnych stron, które odróżniają firmę od konkurencji.
– Wykorzystanie możliwości rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
– Wzmacnianie pozycji rynkowej.
3.Ocena ryzyka biznesowego i podatności na zagrożenia– Identyfikacja słabości i podatności, które mogą wpływać na wyniki biznesowe.
– Uwydatnienie potencjalnych zagrożeń na rynku.
– Proaktywne łagodzenie ryzyka i minimalizowanie zakłóceń.
4.Łatwiejsze wyznaczanie celów i pomiar wydajności– Dopasowanie celów do wewnętrznych mocnych stron i zewnętrznych możliwości.
– Monitorowanie postępów i wydajności.
– Wprowadzanie korekt i ulepszeń.

Podsumowując, analiza SWOT jest potężnym narzędziem, które zapewnia kompleksowy obraz wewnętrznych mocnych i słabych stron firmy, zewnętrznych szans i zagrożeń.

Przeczytaj również nasz artykuł o analizie dynamiki rynku giełdowego Market Profile.

Często zadawane pytania

Jakie mogą być słabe strony firmy?

Słabe strony firmy mogą obejmować szereg wewnętrznych czynników, które ograniczają jej wydajność lub zdolność do konkurowania na rynku. Przykłady to:
Niewystarczający kapitał własny: ograniczone środki finansowe do inwestycji i rozwoju.
Brak doświadczenia: zarówno w zarządzaniu, jak i w branży, co może wpływać na decyzje strategiczne.
Niskie kwalifikacje lub motywacja personelu: co zmniejsza produktywność i innowacyjność.
Niewystarczająca infrastruktura: przestarzałe technologie lub niedostateczne wyposażenie.
Ograniczona różnorodność produktów lub usług: co czyni firmę podatną na zmiany w preferencjach konsumentów.
Słaba obecność online: w dzisiejszych czasach brak silnej obecności cyfrowej może być dużym minusem.
Zależność od niewielkiej liczby klientów: co zwiększa ryzyko w przypadku ich utraty.
Słaba marka lub reputacja: co utrudnia przyciąganie nowych klientów.
Kwestie prawne lub regulacyjne: niespełnienie wymogów prawnych może prowadzić do sankcji i utraty zaufania.
Problemy z łańcuchem dostaw: które mogą zakłócać produkcję i dostawy.

Jakie mogą być mocne strony firmy?

Mocne strony firmy to te wewnętrzne atrybuty, które dają jej przewagę konkurencyjną na rynku. Oto kilka przykładów:
Zaawansowane kwalifikacje i umiejętności właścicieli: zapewniające solidne kierownictwo i wizję strategiczną.
Wysoko wykwalifikowany personel: który może zwiększać innowacyjność i wydajność.
Nowoczesny sprzęt i technologie: umożliwiające efektywniejszą pracę i lepszą jakość produktów lub usług.
Solidna znajomość rynku: pozwalająca na lepsze zrozumienie klientów i ich skuteczniejsze pozyskiwanie.
Dobra lokalizacja: która może przyciągać więcej klientów i ułatwiać logistykę.
Silna marka: budująca zaufanie i lojalność klientów.
Unikatowe produkty lub usługi: które wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Dobre relacje z klientami: prowadzące do powtarzających się zakupów i poleceń.
Skuteczne procesy wewnętrzne: zapewniające sprawność operacyjną i redukujące koszty.

Czym się rożni SWOT od Tows?

SWOT różni się od TOWS w podejściu do analizy. SWOT skupia się na identyfikacji czterech elementów (siły, słabości, szanse, zagrożenia), podczas gdy TOWS jest bardziej kompleksowym podejściem, które stawia sobie za cel opracowanie strategii opartych na wynikach analizy SWOT. TOWS wykorzystuje SWOT jako podstawę do generowania konkretnych działań i strategii, które mogą zostać podjęte przez przedsiębiorstwo w celu wykorzystania swoich mocnych stron, zminimalizowania słabości, wykorzystania szans i zabezpieczenia przed zagrożeniami.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Zobacz także:


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!