Analiza Swot: Przykłady i jak ją przeprowadzić?

Czym dokładnie jest analiza SWOT? SWOT to skrót od Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Jest to systematyczne podejście, które pozwala organizacjom ocenić ich wewnętrzne mocne i słabe strony, a także zewnętrzne szanse i zagrożenia. Analizując te czynniki, firmy uzyskują cenne informacje, które pomagają w strategicznym planowaniu i pozycjonowaniu.

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego powszechnie stosowane przez firmy. Polega na przeprowadzeniu analizy wewnętrznej, która bada mocne i słabe strony firmy oraz analizy zewnętrznej, która bada możliwości i zagrożenia firmy.

Słowo SWOT jest tworzone z pierwszych liter wymienionych terminów:

 • Strengths – Mocne strony
 • Weaknesses – Słabe strony
 • Opportunities – Możliwości
 • Threats – Zagrożenia
Analiza SWOT

Przegląd czterech komponentów SWOT

Mocne strony: Są to czynniki wewnętrzne, które dają firmie przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do jej sukcesu. Mocne strony mogą obejmować silną reputację marki, wykwalifikowaną siłę roboczą, unikalne cechy produktu lub wydajne procesy.

Słabe strony: Są to czynniki wewnętrzne, które utrudniają działanie firmy lub stawiają ją w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z konkurencją. Słabe strony mogą obejmować brak zasobów, przestarzałą technologię, słabą obsługę klienta lub nieodpowiednie strategie marketingowe.

Szanse: Są to zewnętrzne czynniki lub sytuacje, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój i rentowność firmy. Szanse mogą wynikać z postępu technologicznego, zmieniających się trendów konsumenckich lub partnerstw strategicznych.

Zagrożenia: Są to czynniki zewnętrzne lub wyzwania, które mogą stanowić ryzyko dla sukcesu i zrównoważonego rozwoju firmy. Zagrożenia mogą obejmować intensywną konkurencję, spowolnienie gospodarcze, zmiany prawne i regulacyjne lub przełomowe technologie.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Aby przeprowadzić kompleksową analizę SWOT, należy postępować zgodnie z systematycznym podejściem, które pozwala na dokładną ocenę wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działalność firmy.

SWOT przykład: Firma usługowa

Krok 1: Identyfikacja mocnych stron wewnętrznych

 • Oceń unikalne zalety swojej firmy, takie jak silna reputacja marki, utalentowana siła robocza, zastrzeżona technologia lub wydajne procesy operacyjne.
 • Rozważ swoje wewnętrzne zasoby, w tym zasoby finansowe, własność intelektualną, bazę klientów lub nawiązane partnerstwa.
 • Zastanów się, co odróżnia Twoją firmę od konkurencji i przyczynia się do jej sukcesu.

Krok 2: Identyfikacja wewnętrznych słabości

 • Oceń obszary, w których Twoja firma może mieć braki lub osiągać słabe wyniki, takie jak ograniczone zasoby finansowe, przestarzała technologia, nieodpowiednie strategie marketingowe lub niewystarczające umiejętności pracowników.
 • Zidentyfikuj wszelkie obszary, w których konkurenci mają przewagę nad Twoją firmą.
 • Bądź uczciwy i krytyczny w rozpoznawaniu wewnętrznych słabości, aby skutecznie je rozwiązać i przezwyciężyć.

Krok 3: Identyfikacja szans zewnętrznych

 • Przeanalizuj rynek i trendy w branży, aby zidentyfikować pojawiające się możliwości, które są zgodne z mocnymi stronami Twojej firmy.
 • Weź pod uwagę takie czynniki, jak zmieniające się preferencje konsumentów, postęp technologiczny, nowe segmenty rynku lub potencjalna współpraca i partnerstwa.
 • Zbadaj niewykorzystane rynki lub nisze, które stwarzają możliwości rozwoju dla Twojej firmy.

Krok 4: Identyfikacja zagrożeń zewnętrznych

 • Oceń potencjalne zagrożenia na rynku, które mogą mieć wpływ na wyniki i zrównoważony rozwój Twojej firmy.
 • Weź pod uwagę takie czynniki, jak presja konkurencji, wahania gospodarcze, zmiany regulacyjne lub przełomowe technologie.
 • Bądź na bieżąco z trendami w branży i przewiduj wyzwania, które mogą pojawić się w przyszłości.
Jak przeprowadzić analizę SWOT

Analiza SWOT: Przykłady

Aby jeszcze bardziej zilustrować praktyczne zastosowanie analizy SWOT, przeanalizujmy przykłady z różnych scenariuszy biznesowych.

Analiza SWOT w startupie

 • Zidentyfikuj mocne strony startupu, takie jak przełomowy pomysł na produkt lub wysoko wykwalifikowany zespół założycielski.
 • Rozpoznaj słabe strony, takie jak ograniczona rozpoznawalność marki lub brak zasobów finansowych.
 • Zbadaj możliwości, takie jak niedostatecznie obsługiwany segment rynku lub potencjalne partnerstwa.
 • Złagodzenie zagrożeń, takich jak silna konkurencja lub bariery wejścia na rynek.

Analiza SWOT w międzynarodowej korporacji

 • Ocena mocnych stron, takich jak silny kapitał marki, globalna obecność lub zróżnicowana oferta produktów.
 • Identyfikacja słabych stron, takich jak nieefektywne procesy łańcucha dostaw lub przestarzała infrastruktura technologiczna.
 • Analizowanie możliwości, takich jak ekspansja na rynki wschodzące lub opracowywanie nowych produktów.
 • Złagodzenie zagrożeń, takich jak zmiany regulacyjne lub konkurencja.

Zobacz także:

Jak przeprowadzić analizę fundamentalną spółek

Zalety Analizy SWOT

NrKategoriaKorzyści
1.Usprawnione planowanie strategiczne– Ustrukturyzowane ramy do oceny i ustalania priorytetów kluczowych czynników biznesowych.
– Dostosowanie strategii do wewnętrznych możliwości i zewnętrznych warunków rynkowych.
2.Identyfikacja szans rynkowych– Zidentyfikowanie mocnych stron, które odróżniają firmę od konkurencji.
– Wykorzystanie możliwości rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
– Wzmacnianie pozycji rynkowej.
3.Ocena ryzyka biznesowego i podatności na zagrożenia– Identyfikacja słabości i podatności, które mogą wpływać na wyniki biznesowe.
– Uwydatnienie potencjalnych zagrożeń na rynku.
– Proaktywne łagodzenie ryzyka i minimalizowanie zakłóceń.
4.Łatwiejsze wyznaczanie celów i pomiar wydajności– Dopasowanie celów do wewnętrznych mocnych stron i zewnętrznych możliwości.
– Monitorowanie postępów i wydajności.
– Wprowadzanie korekt i ulepszeń.

Podsumowując, analiza SWOT jest potężnym narzędziem, które zapewnia kompleksowy obraz wewnętrznych mocnych i słabych stron firmy, zewnętrznych szans i zagrożeń.

Przeczytaj również nasz artykuł o analizie dynamiki rynku giełdowego Market Profile.

Często zadawane pytania

Jak policzyć SWOT?

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to popularna metoda analizy strategicznej, która pomaga ocenić sytuację wewnętrzną i zewnętrzną organizacji lub przedsiębiorstwa. Aby policzyć SWOT, wykonaj następujące kroki:

1. Zidentyfikuj mocne strony (Strengths): Przeanalizuj wewnętrzne czynniki, które dają Twojej organizacji przewagę konkurencyjną lub pozytywnie wpływają na jej wydajność. Mogą to być na przykład unikalne umiejętności, zaangażowany personel, dobra reputacja, dostęp do unikalnych zasobów itp.

2. Zidentyfikuj słabe strony (Weaknesses): Przeanalizuj wewnętrzne czynniki, które utrudniają Twojej organizacji osiągnięcie celów lub mają negatywny wpływ na jej wydajność. Mogą to być na przykład brak odpowiednich zasobów, niewystarczające umiejętności, przestarzała infrastruktura, słaba komunikacja itp.

3. Zidentyfikuj szanse (Opportunities): Skoncentruj się na zewnętrznych czynnikach, które mogą stworzyć pozytywne okazje dla Twojej organizacji. Mogą to być na przykład zmiany na rynku, nowe trendy, rozwijające się rynki, zmieniające się regulacje prawne itp.

4. Zidentyfikuj zagrożenia (Threats): Skoncentruj się na zewnętrznych czynnikach, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją organizację lub stworzyć wyzwania. Mogą to być na przykład konkurencja, zmieniające się preferencje klientów, nowe przepisy, rosnące koszty itp.

5. Dokonaj analizy: Po zebraniu informacji na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, dokonaj analizy, aby zrozumieć, jak te czynniki mogą wpływać na Twoją organizację. Skoncentruj się na wykorzystaniu mocnych stron, radzeniu sobie ze słabościami, wykorzystywaniu okazji i minimalizowaniu zagrożeń.

6. Opracuj strategię: Na podstawie analizy SWOT opracuj strategię działania. Wykorzystaj mocne strony, aby wykorzystać szanse, skoncentruj się na rozwiązywaniu słabości, aby uniknąć zagrożeń. Opracuj plany, cele i działania, które pomogą Twojej organizacji osiągnąć sukces.

Czym się rożni SWOT od Tows?

SWOT różni się od TOWS w podejściu do analizy. SWOT skupia się na identyfikacji czterech elementów (siły, słabości, szanse, zagrożenia), podczas gdy TOWS jest bardziej kompleksowym podejściem, które stawia sobie za cel opracowanie strategii opartych na wynikach analizy SWOT. TOWS wykorzystuje SWOT jako podstawę do generowania konkretnych działań i strategii, które mogą zostać podjęte przez przedsiębiorstwo w celu wykorzystania swoich mocnych stron, zminimalizowania słabości, wykorzystania szans i zabezpieczenia przed zagrożeniami.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Zobacz także:


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!