Analiza Swot: Przykłady i jak przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa

Prawdopodobnie wiesz co to jest analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – mocne i słabe strony biznesu, możliwości oraz zagrożenia), ale dzisiaj dowiemy się, jak wykorzystać tę analizę do zbadania zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które wpływają na biznes. Przeprowadzając analizę SWOT biznesu poznamy zagrożenia, słabości, możliwości i mocne strony biznesu.

Analiza Swot

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego powszechnie stosowane przez firmy. Polega na przeprowadzeniu analizy wewnętrznej, która bada mocne i słabe strony firmy oraz analizy zewnętrznej, która bada możliwości i zagrożenia firmy.

Słowo SWOT jest tworzone z pierwszych liter wymienionych terminów:

 • Strengths – Mocne strony
 • Weaknesses – Słabości
 • Opportunities – Możliwości
 • Threats – Zagrożenia

Przeprowadzając tę analizę, szukamy głównych mocnych stron organizacji, takich jak zasoby, jakość itp. Z drugiej strony poznajemy i wzmacniamy słabe strony, które mogą zaszkodzić organizacji. Na przykład, czynniki takie jak nowe regulacje prawne mogą mieć ogromny wpływ na naszą działalność i zyski.

Musimy być świadomi tych czynników, abyśmy mogli przewidywać i radzić sobie z zagrożeniami oraz wykorzystywać szanse. W ten sposób możemy opracować solidną strategię biznesową i podejmować decyzje, biorąc pod uwagę najważniejsze czynniki.

Analiza SWOT

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Aby przeprowadzić dobrą analizę SWOT, wskazane jest, aby wszystkie działy organizacji wzięły w niej udział. Ważne jest również, aby analiza była prosta i praktyczna, tak aby każdy mógł zrozumieć jej wyniki i na ich podstawie podejmować decyzje. Posłużymy się szablonem analizy SWOT z czterema tabelami. W ramach czynników wewnętrznych oceniamy czynniki takie jak produkcja, marketing, organizacja, zasoby ludzkie i finanse. W czynnikach zewnętrznych badamy czynniki takie jak: branża, rynek, środowisko i konkurencja.

Mocne strony: Musimy dodać cechy lub pozytywne punkty, które mogą pomóc nam w osiągnięciu naszych celów. Odnoszą się one zarówno do zasobów materialnych i ich stanu wykorzystania, jak i do zasobów ludzkich i ich poziomu wyszkolenia w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Możliwości: Tutaj musimy rozważyć warunki zewnętrzne, przyglądając się branży i innym czynnikom, takim jak przepisy, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasz cel. Są to aspekty, których nie możemy kontrolować, ale które możemy wykorzystać do poprawy lub rozwoju naszego biznesu. 

Słabe strony: W tym kwadrancie musimy dodać to, co jest szkodliwe lub czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na nasz cel. Są to czynniki wewnętrzne, więc opinia pracowników odgrywa istotną rolę, a ponieważ jest to coś, co znajduje odzwierciedlenie na zewnątrz, liczy się również opinia klientów. 

Zagrożenia: Tutaj dodajemy to, co szkodliwe, czyli wszystko, co może zagrozić naszemu przetrwaniu i ewentualnemu uzyskaniu wyników na zewnątrz. Nie możemy kontrolować tych aspektów, ale możemy przeciwdziałać, aby sobie z nimi poradzić.

Jak przeprowadzić analizę SWOT

Aby opracować analizę SWOT, musimy sporządzić 4 listy:

 • Sporządzić listę obecnych mocnych stron.
 • Sporządź listę obecnych słabości.
 • Sporządź listę szans na przyszłość.
 • Stworzyć listę zagrożeń na przyszłość.

Listy powinny zawierać prawdziwe informacje i punkty podane w prosty i łatwy do zrozumienia sposób. Kiedy mamy już wszystkie listy, musimy ocenić uzyskane wyniki i zdefiniować krótko- i długoterminowe strategie.

Analiza SWOT Przykład

Teraz przyjrzymy się kilku przykładom mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, które możemy zawrzeć w naszej analizie SWOT.

Niektóre przykłady mocnych stron dla naszej analizy SWOT to:

 • Jakość naszego produktu
 • Zmotywowane zasoby ludzkie
 • Wysoki poziom usług
 • Pozytywne opinie klientów
 • Otrzymane certyfikaty, wyróżnienia lub nagrody
 • Zwiększony popyt 

Niektóre przykłady możliwości dla naszego SWOT to:

 • Silny wzrost w branży
 • Wysoki popyt na produkty powiązane
 • Niskie taryfy celne
 • Potrzeba ekspansji i nowych inwestycji
 • Udział w rynku
 • Wysokie sezony

Kilka przykładów słabych stron dla naszego SWOT: 

 • Płace poniżej średniej
 • Problemy finansowe
 • Słabe szkolenie pracowników
 • Zła lokalizacja firmy lub działalności
 • Marnotrawstwo w procesie albo w zasobach, albo w czasie, albo brak procesów
 • Spadek jakości produktów lub usług

Kilka przykładów zagrożeń dla naszego SWOT:

 • Wysoka konkurencja
 • Niski potencjał wzrostu naszej działalności
 • Rosnące ceny surowców 
 • Nowe prawa lub podatki mające wpływ na produkt lub usługę
 • Projekty publiczne, które wpływają na widoczność lub dostępność dla klientów

Analiza SWOT Opinie

Analiza SWOT jest jak badanie lekarskie, ważne jest, aby przeprowadzać ją regularnie w celu określenia stanu zdrowia naszej firmy i jest ona częścią planowania strategicznego firmy. Zaleca się przeprowadzanie jej co 6 do 12 miesięcy, aby określić, gdzie jesteśmy silni, a gdzie możemy się poprawić, jakie elementy są zgodne z rozwojem firmy, a jakie czynniki wpływają na nią, aby je zmienić lub wyeliminować:

Mocne i słabe strony są pod naszą kontrolą jako czynniki wewnętrzne, dlatego możemy określić, czy pozostaną, zostaną poprawione czy wyeliminowane. Od tych czynników zależy wewnętrzne zdrowie firmy; jeśli jest dobre, będzie miało dobrą projekcję na użytkowników lub konsumentów, a jeśli jest złe, zauważą to. W związku z tym, mocne i słabe strony mogą być definiowane nie tylko przez to, co właściciel widzi jako dobre lub złe, ale także przez postrzeganie przez innych, zarówno pracowników, jak i klientów. 

Szanse i zagrożenia są czynnikami zewnętrznymi, a więc nie zależą od nas, ale od tego, jak je wykorzystamy lub zaatakujemy. Może to oznaczać różnicę między nami a konkurencją, między rozwojem a upadkiem.

4 różne podejścia

Po przeprowadzeniu analizy SWOT, kolejnym krokiem jest wyznaczenie krótko-, średnio- i długoterminowych celów, aby poprawić lub wyeliminować słabe strony, wykorzystać mocne strony, wykorzystać szanse i stworzyć plany awaryjne do ataku na zagrożenia. Wszystko to prowadzi do wygenerowania jak największej liczby strategii, które są następnie oceniane, akceptowane lub odrzucane i wreszcie wdrażane. Odbywa się to za pomocą 4 różnych podejść:

 • Podejście sukcesu: jest ono identyfikowane poprzez odpowiedź na następujące pytanie: Jak mogę wykorzystać swoje mocne strony, aby wykorzystać swoje możliwości?
 • Reakcyjne podejście: Jest to kontynuacja oceny mocnych stron, ale teraz w odniesieniu do zagrożeń: Jak mogę wykorzystać swoje mocne strony, aby zmniejszyć zagrożenia?
 • Podejście adaptacyjne: Porównujemy możliwości ze słabościami: Jak mogę wykorzystać możliwości, aby skorygować swoje słabości?
 • Podejście przetrwania: W którym porównujemy słabości z zagrożeniami: Jak możemy przeciwstawić się zagrożeniom?

Ważne jest, aby wyniki analizy SWOT nie pozostały tylko słowami lub spotkaniem z pracownikami. Konieczne jest stworzenie planu działania, z osiągalnymi i określonymi w czasie celami, aby zapewnić realizację strategii stworzonych na podstawie analizy SWOT. W tym momencie ważne jest również nadanie strategii priorytetów zgodnie z hierarchią słabych stron i zagrożeń.

Przeczytaj również nasz artykuł o analizie dynamiki rynku giełdowego Market Profile.

Artykuły powiązane:

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!