Ranking IKE i IKZE [2022]

IKZE to najbardziej skuteczny i ekscytujący sposób na oszczędzanie pieniędzy. Rząd wprowadził nowy rodzaj oszczędzania o nazwie IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), który ma zachęcić ludzi do oszczędzania. Rząd ustanowił IKZE jako sposób na zrekompensowanie podatnikom pieniędzy, które były potrącane z ich emerytur.

Co to jest IKZE?

IKZE powstało w styczniu 2012 roku i był to pierwszy model IKZE. To właśnie w tym okresie okazało się jednak niepożądane przez potencjalnych nabywców. Dopiero w 2013 roku, dzięki zmianie przepisów, dostępne stało się najlepsze rozwiązanie w zakresie oszczędzania i pozyskiwania środków na emeryturę.

Kiedy zacząć inwestować?

Idealnie jest rozpocząć inwestowanie na swoją emeryturę jak najwcześniej. IKZE można założyć w wieku 16 lat (lub później) i prowadzić je przez dowolnie długi okres czasu. Wpłat do IKZE należy dokonywać przez co najmniej 5 lat, ale nie muszą być one regularne i sukcesywne.

Jak wybrać IKZE?

Nie ma krótkiej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od indywidulanych potrzeb. Postaramy się krótko omówić najważniejsze kwestie w wyborze IKZE.

Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, ale zacznijmy od podstawowych kwestii:

  • Należy zacząć od wyboru podejścia inwestycyjnego. Aby rozpocząć, należy najpierw zdecydować, jaki udział w portfelu długoterminowym ma mieć każda klasa aktywów.
  • Drugi etap polega na inwestowaniu w produkty finansowe. Wybierasz poszczególne towary z myślą o stworzeniu takiego portfela, w oparciu o procentowy podział Twojego portfela.
  • Następnie wybierasz, jaką część swojego portfela umieścisz w funduszach inwestycyjnych, jaką w ETF-ach, jaką część w obligacjach skarbowych.
  • W czwartym kroku chronisz całość lub część tego portfela za pomocą „osłony” antypodatkowej w postaci IKZE. W związku z tym przed wyborem IKZE należy najpierw określić, w jaki sposób zamierzamy inwestować i jakie dobra będą nam w tym najbardziej pomocne.

Jeżeli większość portfela inwestujemy w ETF-y lub akcje konkretnych firm, to IKZE w wybranej firmie ma sens. Jeśli chcesz realizować swoją strategię z funduszami inwestycyjnymi, możesz to zrobić zakładając IKZE w konkretnym TFI, czyli Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

IKZE mają prawo oferować:

  • fundusze inwestycyjne
  • zakłady ubezpieczeń na życie
  • podmioty prowadzące działalność maklerską
  • banki
  • dobrowolne fundusze emerytalne

Co uległo zmianom?

Roczny limit wpłat ustalany jest w następujący sposób: Na IKZE może zostać dokonana wpłata w maksymalnej wysokości równej 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej, w każdym roku. Dla osób samozatrudnionych, artystów i freelancerów wynosi 1,8-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

Limit wpłat nie jest związany z wysokością i pochodzeniem dochodów.

Wypłata środków i podatki

Na samym początku zaznaczę, że nie ma podatków „Belki” od zysków. Wypłata pieniędzy jest prosta i możliwa w każdej chwili. Ze względów podatkowych wskazane jest, aby zrobić to po przejściu na emeryturę, ale jeśli chcesz wyjąć pieniądze z IKZE wcześniej, również masz taką możliwość. Jednakże w takim przypadku cała kwota musi zostać opodatkowana. Za każdy rok do podstawy opodatkowania należy wliczyć zwróconą kwotę netto.

Wpłaty na IKZE mogą być odliczane od dochodu. W 2022 roku można odliczyć maksymalnie 10 659.60 PLN. Jednakże w długim okresie koszty zarządzania mają największy wpływ na wyniki funduszu inwestycyjnego.

Firmy ubezpieczeniowe

Firmy ubezpieczeniowe często łączą IKZE z polisą ubezpieczeniową, więc kupując IKZE dostajemy więcej, ale nie zawsze jest to darmowe.

Dodatkowe, płatne elementy to pierwsza kwestia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Druga cechą charakterystyczną jest to, że klienci sami wybierają poziom ryzyka oraz strategię inwestycyjną. Patrząc na wyniki z przeszłości, jest mało prawdopodobne, aby była to najbardziej niezawodna długoterminowa strategia inwestycyjna przynosząca wymierne rezultaty. Wybór może początkowo wywołać entuzjazm, ale w dłuższej perspektywie może stać się czasochłonny, a nawet nieprzyjemny.

Fundusze inwestycyjne otwarte

Nabywając IKZE w TFI należy zastanowić się nad tym, jak dużą wiedzę na temat rynku finansowego posiadamy. Klienci, którzy mają dużą wiedzę na temat rynku finansowego, a co ważniejsze, mają czas, aby śledzić zmiany na rynku i dostosowywać do nich strategię inwestycyjną, zdecydowanie będą woleli obracać większymi kwotami niż te, na które pozwala IKZE.

Domy maklerskie

Dom maklerski oferuje swoim klientom rachunek maklerski. Posiadanie rachunku maklerskiego IKE lub IKZE daje najwięcej korzyści i możliwości przy rozpatrywaniu różnych form. Główne korzyści to niskie koszty prowadzenia takiego rachunku oraz możliwość kontrolowania własnych finansów.

Oszczędzający może wybierać spośród szerokiej gamy instrumentów, nie tylko tych uznawanych za ryzykowne – akcji, ale także bezpiecznych obligacji czy jednostek indeksowych.

Banki

Coraz więcej banków daje możliwość prowadzenia IKZE, jednak nadal wydają się one mało pomysłowe, jeżeli chodzi o przejrzyste informowanie swoich klientów o produkcie IKZE.

Dobrowolne fundusze emerytalne

Dobrowolne Fundusze Emerytalne są zarządzane przez PTE. DFE oferują najbardziej transparentny sposób prowadzenia IKZE, ponieważ wybór ogranicza się do jednego portfela modelowego.

Indywidualne konto emerytalne: IKE

Wiele instytucji finansowych oferuje Indywidualne Konta Emerytalne. Konta te można otworzyć m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich czy funduszach inwestycyjnych.

Indywidualne Konta Emerytalne, czyli IKE, to specjalne rachunki pieniężne, na które osoby dorosłe mogą wpłacać określone kwoty pieniędzy.

Część zgromadzonych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na uzupełnienie podstawowego świadczenia emerytalnego.

Koszt prowadzenia konta IKE jest zazwyczaj bezpłatny. Z kolei fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe często pobierają opłaty za zarządzanie i prowizje od transakcji. Oczywiście chcesz, aby były one jak najniższe. Aby nie tracić pieniędzy na opłaty i koszty, warto je porównać.

IKE czy IKZE?

Bardzo często zdarza się, że IKZE jest mylone z IKE. Mimo podobieństw, obie formy oszczędzania mają istotne różnice:

1. Podatek

Na tej różnicy najbardziej korzysta IKZE. IKE umożliwia wypłaty wolne od podatku, ale środki zgromadzone na koncie stanowią koszt uzyskania przychodu. W fazie oszczędzania w IKZE wpłacone pieniądze są odliczane od podstawy opodatkowania, a od wpłat płaci się zryczałtowany 10-procentowy podatek dochodowy.

2. Wysokość wpłat

Wpłaty na konta są obwarowane innym limitem. W IKZE byłaby to równowartość 1,3-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (7106,40 zł w 2022 r.), natomiast w IKE 3-krotność tej kwoty (17766 zł w 2022 r.).

3. Wypłata środków

Oba przypadki są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. IKE podlegają mu jedynie w przypadku zwrotu środków lub ich wypłaty przed osiągnięciem odpowiedniego wieku.

4. Podatek Belki

Aby wypłacić środki z IKE, należy ukończyć 60 lat lub nabyć uprawnienia emerytalne. Konieczne jest, abyś wpłacał składki przez co najmniej pięć lat kalendarzowych i wpłacił ponad połowę składek do pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Aby się zakwalifikować, należy ukończyć 65 lat i wpłacać składki na IKZE przez minimum pięć lat kalendarzowych. Podobnie jak IKE, IKZE oferuje wypłaty jednorazowe.

5. Wcześniejsza wypłata

Jeśli wycofasz się z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zostaniesz objęty podatkiem od zysków kapitałowych. Zwroty z IKZE muszą być złożone w całości, a od kwoty tej zostanie również naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych.

Konto IKE: Ranking

BankOpłata za prowadzenie kontaOprocentowanieMinimalna wpłata
Bank Millennium0 zł3,00%100 zł
mBank0 zł1,25%brak ograniczeń
Getin Noble Bank0 zł0,50% (stopa referencyjna NBP)brak ograniczeń
BNP Paribas0 zł 1,17%brak ograniczeń

Ranking IKZE

BOŚ

Na Bossa.pl dostępnych jest wiele rodzajów rachunków i instrumentów finansowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od początkujących po doświadczonych inwestorów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że prowizje podlegają negocjacji. BOŚ został zaprojektowany zarówno z myślą o inwestycjach długoterminowych, jak i o daytraderach. W pierwszej kolejności należy wybrać pakiet. BOŚ oferuje sześć różnych pakietów, z których każdy różni się ceną oraz dostępem do specjalistycznych narzędzi i analiz.

InPZU

IKZE z funduszami inPZU. inPZU to nowoczesna i intuicyjna platforma do inwestowania w fundusze i pomnażania oszczędności na emeryturę. Mimo że konto to oferuje młode fundusze, cieszy się coraz większą popularnością. Opłata za zarządzanie w wysokości 0,5% jest jedną z najniższych na rynku, niezależnie od wybranego funduszu czy produktu.

Pekao TFI

Konto IKZE z Pekao TFI ma bardzo szeroką ofertę funduszy i dostępnych strategii modelowych. Kilka funduszy poprawiło w tym roku swoje oceny, dzięki czemu konto zyskało więcej punktów w efektywności. Nieco gorzej jest pod względem kosztów. Pekao TFI nie oferuje nic specjalnie taniego. Co więcej, pobierane są opłaty manipulacyjne, które jednak z czasem maleją.

Generali Investments

IKZE Generali, które od wielu lat wyróżnia się wysokim poziomem zarządzania funduszami w ramach IKZE, należy do najwyżej ocenianych. Program oferuje szeroki wybór funduszy i strategii automatycznych. Minusem natomiast są koszty. Opłata za zarządzanie jest dość wysoka, choć nie ma dodatkowych opłat za założenie IKZE czy zakup jednostek. Od niedawna TFI oferuje specjalny tańszy pakiet dla posiadaczy planów pracowniczych o nazwie „IKZE Twoja Przyszłość”. Tutaj opłata za zarządzanie wynosi zaledwie 0,58%.

Ranking IKZE- Opinia

Ranking IKZE- Przyszłe i co ważniejsze, niepewne zarobki są nieefektywnym substytutem teraźniejszych, przyjemnych wydatków. Niepewność co do prawa i przepisów regulujących działalność IKE i IKZE może również zniechęcać do inwestowania. Ilość odłożonych przez nas pieniędzy będzie miała duży wpływ na wysokość naszej emerytury w momencie przejścia na emeryturę. Im wcześniej zaczniemy, tym więcej pieniędzy będziemy w stanie zaoszczędzić.

Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje????

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.01


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!