Co to jest Value Investing i jak to robić?

Value investing to filozofia inwestycyjna stworzona przez Benjamina Grahama i Davida Dodda w latach 20. ubiegłego wieku. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku Warren Buffet uczynił tę strategię swoją własną, stając się, jak wiemy, jednym z odnoszących największe sukcesy inwestorów w skali globalnej. W tym przewodniku dowiemy się, czym jest inwestowanie w wartość, a zwłaszcza jak zostać value investor.

Czym jest Value Investing?

Inwestowanie w wartość działa w oparciu o metodologię opartą na poszukiwaniu wysokiej jakości spółek i długoterminowym spojrzeniu na ich cenę akcji, w nadziei, że inni inwestorzy zaczną dostrzegać potencjał akcji i inwestować w nie. W ten sposób poszukuje się akcji, które są niedoceniane przez rynek, wierząc, że w dłuższej perspektywie wzrosną. Value investing to mądre inwestowanie, odwoływanie się do zdrowego rozsądku, cierpliwa praca i skupienie się na stosowaniu filozofii, która jest trwała. To coś więcej niż technika ilościowa, to styl charakteryzujący się oszczędnością i długoterminowym spojrzeniem. Inwestowanie w wartość wymaga wyznaczenia jasnych celów. Wymaga także cierpliwości i wytrwałości, aby odejść od lekkomyślności, pogoni za szybkimi zyskami i nadmiernych transakcji rynkowych motywowanych psychologią przypadku i szczęścia, które mają tendencję do nadpobudliwości.

🪙Value investing
👉Wyszukiwanie wartości
👉Podejście długoterminowe
👉Margines bezpieczeństwa

Dziedzictwo Grahama

Nie jest to magiczna formuła; kluczem do podążania ścieżką obraną przez wielkich inwestorów, takich jak Buffet, jest zrozumienie ich charakteru. Często słyszy się na wykładach Warrena i jego partnera Charliego Mungera, że ich główną siłą podczas inwestowania jest niepodejmowanie niepotrzebnego ryzyka. Trzeba uciec od mody i korzystania z lewarowanych i wysoce zmiennych instrumentów. Według Charliego Mungera kluczową rzeczą w inwestowaniu w wartość jest posiadanie wizji, aby rozpoznać dobre okazje, odwagi, aby kupować akcje i cierpliwości, aby czekać na odpowiedni moment do sprzedaży. Warren Buffet w swoim słynnym przemówieniu (1984) „The Graham and Doddsville Super-Investors” stwierdza, że to nie przypadek, że dzięki wytrwałemu stosowaniu filozofii inwestowania w wartość osiąga się nadzwyczajne zyski. Z kolei inne techniki inwestycyjne często przynoszą zmienne, tymczasowe zyski, które nie są zbyt stabilne w czasie.

Według Benjamina Grahama „transakcja inwestycyjna to taka, która po dokładnej analizie obiecuje bezpieczeństwo kapitału i satysfakcjonujący zwrot. Transakcje, które nie spełniają tych wymogów, są spekulacyjne”.

Jak działa Value Investing?

Inwestowanie dla Grahama jest nauką. Żadna decyzja inwestycyjna nie jest podejmowana na podstawie nastrojów rynkowych lub bez wcześniejszej analizy. Wielu inwestorów inwestujących w wartość przyjmuje następujące wytyczne, zaczerpnięte z lektury książek Security Analysis i The Intelligent Investor (1949, Benjamin Graham), jako przewodnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji:

 • Rentowność zysku na akcję (obliczona jako zysk na akcję podzielony przez cenę giełdową) musi podwoić rentowność obligacji korporacyjnych AAA.
 • Wskaźnik ceny do zysku akcji musi być o 40% niższy niż ten sam wskaźnik reprezentatywny dla całego rynku (w okresie co najmniej pięciu lat).
 • Stopa dywidendy musi być wyższa niż dwie trzecie stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych AAA.
 • Cena akcji musi być niższa niż dwie trzecie wartości księgowej rzeczowych aktywów spółki (aktywa rzeczowe należy podzielić przez całkowitą liczbę akcji).
 • Cena akcji musi być niższa niż dwie trzecie wartości aktywów obrotowych netto (aktywa minus zobowiązania bieżące, więc różnica jest dzielona przez liczbę akcji).
 • Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (księgowy) musi być mniejszy niż 1.
 • Aktywa obrotowe muszą przekraczać bieżące zobowiązania.
 • Kapitał obrotowy netto jest co najmniej dwukrotnością zadłużenia firmy.
 • Historyczny wzrost zysku na akcję o 7% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 • Nie więcej niż dwa lata spadku zarobków w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Krótko mówiąc, dobra analiza fundamentalna jest niezbędna, aby zrozumieć, jak wybrać te spółki, które mają najbardziej stabilne fundamenty.

Inwestowanie w wartość: margines bezpieczeństwa

Inną szeroko stosowaną koncepcją w stylu inwestowania w wartość jest margines bezpieczeństwa, który pozwala inwestorom być pewnym swoich decyzji. Jak wyjaśnia Warren Buffet, dobre rzeczy mogą się wydarzyć, gdy kupisz dolara za czterdzieści centów. Margines bezpieczeństwa działa jako ochrona przed błędami w szacowaniu wewnętrznej wartości aktywów i przed serią nieprzewidzianych porażek. Pojęcie marginesu bezpieczeństwa definiuje się jako różnicę między ceną rynkową aktywów a ich wewnętrzną wartością.

Dopóki wartość spółki jest wyższa niż cena jej akcji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo dokonania inwestycji, która może zagwarantować satysfakcjonujący zwrot. Nie ma określonej wartości procentowej marginesu bezpieczeństwa. Inwestorzy o stabilnej wartości stosują duży margines, kupują, gdy cena jest notowana z 40% do 60% dyskontem w stosunku do wartości akcji. Inni, którzy są bardziej ryzykowni, zarządzają mniejszymi marżami, kupują, gdy aktywa są notowane z 5% do 20% dyskontem w stosunku do wartości akcji.

Etapy value investing

Value investing obejmuje następujące kroki:

 1. Przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich istotnych zmiennych w inwestycji. Tak więc, zrozumienie biznesu, analiza historycznej i bieżącej sytuacji finansowej, zastosowanie metodologii wyceny.
 2. Po drugie, ważne jest obserwowanie rynku w celu zakupu lub sprzedaży akcji, jednak analiza ceny aktywów nie jest najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Metafora profesora Grahama jest bardzo obrazowa, powinieneś kupować, gdy rynek jest przestraszony i sprzedawać, gdy jest euforyczny.
 3. Po trzecie, należy przeanalizować ograniczenia budżetowe inwestora, biorąc pod uwagę, że inwestycja będzie utrzymywana przez długi czas.
 4. Wreszcie, ostatnim krokiem jest zastosowanie koncepcji marginesu bezpieczeństwa jako różnicy między wewnętrzną wartością spółki a jej ceną rynkową.

Te cztery etapy są ze sobą powiązane i często stosuje się je w tym samym czasie.

Value investing z Admirals

Po zainstalowaniu bezpłatnej platformy transakcyjnej MetaTrader 5 oferowanej przez Admirals, będziesz miał możliwość zbadania różnych value ETF, bezpośrednio z aplikacji. Aby to zrobić, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do bezpłatnej platformy transakcyjnej MetaTrader 5.
 2. Otwórz sekcję Market Watch, którą można znaleźć w głównym menu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Market Watch i wybierz Symbole.
 4. Wpisz „value” w pasku wyszukiwania, aby uzyskać listę instrumentów finansowych powiązanych z tym słowem.
 5. Aby rozpocząć transakcję, wystarczy przeciągnąć żądany symbol z Market Watch na wykres.
 6. Kliknij prawym przyciskiem Handel, a następnie wybierz Nowe zamówienie. Spowoduje to otwarcie nowego formularza handlowego, w którym możesz wprowadzić swoje dane handlowe.

Admirals

8.25/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Australia

Zmienność i instrumenty ochrony przed ryzykiem

Duża różnorodność aktywów, w które można inwestować

Rachunek demo i copy trading

Profesjonalne platformy, takie jak MT4 i MT5

Minimalny depozyt:

€100.00

Przed rozpoczęciem zalecamy uważne przeczytanie naszych recenzji Admiral Markets i sposobu działania MetaTrader 5 . Te artykuły zapewnią Ci pełny przegląd platformy i brokera, ułatwiając Ci wejście w świat inwestowania.

Jak wycenić akcje?

Istnieje kilka sposobów wyceny spółek za pomocą analizy fundamentalnej, w tym:

 • Przepływy pieniężne: Metoda, która pozwala inwestorowi dowiedzieć się, czy firma jest wypłacalna lub czy ma trudności ze spłatą swoich długów. Dzięki przepływom pieniężnym można dokonać szacunków, aby poznać przyszły stan firmy.
 • Wartość aktywów: metoda wykorzystująca informacje zawarte w bilansie spółki do wyciągania wniosków na temat opłacalności inwestycji w akcje spółki. 
 • Indeksy giełdowe: to relacje między różnymi zmiennymi spółki notowanej na giełdzie. Zmienne te są związane z ceną aktywów i księgowością firmy.

Jak zidentyfikować akcje typu value?

📈Zidentyfikuj akcje typu value
✅Stosunek cena/zysk
✅Stosunek ceny do wartości księgowej
✅Dywidendy i zyski

Akcje typu value, będące spółkami o ugruntowanej pozycji, które oferują stałe zyski i wypłacają wysokie dywidendy, dążą do utrzymania ugruntowanej pozycji na rynku. Aby zidentyfikować wartościowe akcje, konieczne jest przeanalizowanie ich fundamentów i przyjrzenie się ich wzrostowi w ostatnich latach, dlatego też warto wziąć pod uwagę następujące aspekty przy zakupie wartościowych akcji.

 • Dywidendy: Akcje value mają tendencję do uszczęśliwiania akcjonariuszy i wynagradzania ich wysokimi dywidendami. W przeciwieństwie do akcji wzrostowych, akcje wartościowe nie mają tendencji do reinwestowania swojego wzrostu.
 • Zyski: sprawdź wskaźnik PE.
 • Cena: rynek ma tendencję do postrzegania akcji wartościowych jako niedowartościowanych aktywów, więc ich ceny są zwykle niższe niż w przypadku akcji wzrostowych.
 • Siła: akcje spółek wartościowych zazwyczaj pochodzą od spółek o ugruntowanej pozycji na rynku, więc szukając akcji wartościowych, oczekuje się, że będą one pochodzić od stabilnej spółki.

Jakie są główne zasady inwestowania w wartość?

Value investing opiera się na 4 kluczowych zasadach:

 • Dla inwestorów wartościowych rynek nie jest efektywny: Na efektywnym rynku wartość spółki pokrywa się z ceną giełdową i natychmiast dostosowuje się do zmian rynkowych.
 • Zastosowanie analizy fundamentalnej: wykorzystywana do określenia wartości spółki, w oparciu o zmienne takie jak zyski, poziom zadłużenia, przepływy pieniężne i wiele innych zmiennych związanych ze statusem finansowym spółki.
 • Kupowanie niedowartościowanych papierów wartościowych: inwestorzy kupują niedowartościowane spółki z dużym marginesem bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najwyższy potencjalny zwrot. Dlatego też decydując, w które spółki zainwestować nasze pieniądze, powinniśmy wybierać te, które oferują nam najwyższy potencjalny zwrot, pod warunkiem, że ryzyko inwestycyjne jest rozsądne.
 • Długoterminowy: rynek akcji jest zmienny w krótkim okresie, dlatego powinniśmy rozważyć horyzont czasowy dłuższy niż 5 lat, aby wycena spółek i ewolucja samych cen doprowadziły nas do zysku z naszych inwestycji.

Value a growth investing

Inwestowanie zorientowane na wzrost i inwestowanie zorientowane na wartość to dwie kluczowe metody inwestycyjne o bardzo różnych podejściach: podczas gdy inwestorzy wzrostowi starają się wykorzystać spółki o wysokim tempie wzrostu, inwestorzy wartościowi starają się odkryć możliwości w spółkach, które ich zdaniem są wyceniane przez rynek poniżej ich rzeczywistej wartości.

Omówiliśmy już szczegółowo inwestowanie zorientowane na wartość. Tutaj naszym celem jest rozróżnienie tych dwóch filozofii inwestycyjnych, które jednak mają więcej niż jedno podobieństwo, do tego stopnia, że trudno jest wyznaczyć precyzyjne różnice. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że w inwestowaniu zorientowanym na wzrost większy nacisk kładzie się na szybkość rozwoju spółki, a mniej uwagi poświęca się opłacalności akcji, tj. cenie rynkowej. Prowadzi to do ogólnie większej zmienności w taktykach inwestycyjnych zorientowanych na wzrost i ogólnie wyższego ryzyka.

Często zadawane pytania

Czym jest Value Investing?

Strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu niedowartościowanych przez rynek papierów wartościowych, w oparciu o zasadę nieefektywności rynku, w celu wyłonienia spółek o większym potencjale długoterminowego wzrostu, z horyzontem czasowym wynoszącym co najmniej 5 lat.

Jak znaleźć wartościowe akcje?

Aby znaleźć wartościowe akcje, należy szukać spółek o najlepszych fundamentach. Na przykład niski poziom zadłużenia i wskaźnika P/E, wysokie zapasy gotówki. Są to spółki, które mają większy potencjał stabilnego wzrostu w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Czy value investing ziała?

Tak, inwestowanie w wartość jest potencjalnie skuteczną strategią, zwłaszcza jeśli podchodzi się do niej z odpowiednim nastawieniem i wiedzą. A żeby było skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej papierów wartościowych spółek.

Co to są akcje wartościowe?

Są to akcje spółek, które dzięki zastosowaniu zasad analizy fundamentalnej i strategii inwestowania w wartość mają największy potencjał stabilnego długoterminowego wzrostu.

Szukasz brokera do Value Investing?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!