Handel Futures (kontraktami terminowymi)

Kontrakty futures to standaryzowane kontrakty terminowe z ustalonym terminem zapadalności. W terminie zapadalności kupujący i sprzedający wymieniają instrument bazowy, którym jest określony instrument finansowy, po ustalonej cenie. Instrumentem bazowym może być: indeks giełdowy, akcja, obligacja rządowa, surowiec; ale istnieją również inne, mniej powszechne typy, którym przyjrzymy się bardziej szczegółowo później. Zobaczmy, czym jest handel futures i jak zacząć.

Czym jest handel futures?

Inwestor, który kupuje kontrakty futures i tym samym zobowiązuje się do zakupu instrumentu bazowego w terminie zapadalności, zajmuje pozycję długą; inwestor, który sprzedaje kontrakty futures i tym samym zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego kupującemu w terminie zapadalności, zajmuje pozycję krótką.

Instrument ten jest symetrycznym instrumentem pochodnym w tym sensie, że obie strony kontraktu są zobowiązane do wypełnienia zobowiązania w terminie zapadalności.

Jak działa handel kontraktami terminowymi?


Kupując kontrakt terminowy, jak ten z bazowym indeksem DJ Eurostoxx 50 o cenie 4058 punktów, zobowiązujesz się do zakupu indeksu w momencie wygaśnięcia kontraktu, zazwyczaj w trzeci piątek miesiąca (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Natomiast sprzedając taki kontrakt terminowy, zobowiązujesz się do sprzedaży indeksu po wygaśnięciu po określonej cenie.

W rzeczywistości celem zakupu kontraktu nie jest dostarczenie indeksu przy wygaśnięciu, lecz osiągnięcie zysku poprzez sprzedaż po wyższej cenie. Analogicznie, sprzedając kontrakt, dąży się do zysku poprzez zamknięcie transakcji po niższej cenie. Wartość zysku zależy od wartości punktu indeksu, np. dla Eurostoxx 50 wynoszącego 10 euro za punkt.

Typowo brokerzy wymagają zamknięcia kontraktu przed terminem wygaśnięcia, a w przypadku potrzeby przeniesienia na kolejny kontrakt, informują klienta. W każdym przypadku rozliczenie odbywa się gotówkowo, a ewentualny zysk wpływa na konto inwestora.

Kiedy można handlować kontraktami futures: Daty i godziny wygaśnięcia

Każdy rynek ma swoje oficjalne godziny handlu, przykładowo wiele kontraktów terminowych notowanych na amerykańskim rynku jest dostępnych w okresie od 00:00 do 23:00 codziennie (czasu polskiego). Podobnie na głównym europejskim rynku, Eurexie, kontrakty terminowe, takie jak indeks Euro Stoxx 50, są kwotowane w godzinach od 14:10 do 22:00 (czasu polskiego).

Warto jednak zauważyć, że brokerzy mają pewną elastyczność w kwestii godzin handlu i mogą wprowadzać pewne ograniczenia, szczególnie dotyczące godzin nocnych. Oto kilka dodatkowych punktów do rozważenia:

 1. Skrócone godziny: Brokerzy mają zdolność do dostosowywania godzin handlu kontraktów terminowych na podstawie preferencji i strategii inwestorów. Często ograniczają godziny nocne, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić lepszą kontrolę nad transakcjami.
 2. Dostosowanie do lokalnego czasu: Godziny handlu kontraktów terminowych są często dostosowywane do lokalnego czasu danego rynku, co pozwala inwestorom z różnych stref czasowych na efektywne uczestnictwo w transakcjach.
 3. Zmienność rynku: Ograniczenia godzin handlu mogą być wprowadzane w zależności od zmienności rynku lub wydarzeń makroekonomicznych, aby zapobiec zbyt dużym fluktuacjom cen i zapewnić stabilność.
 4. Harmonogram wydarzeń: Niektóre kontrakty terminowe, takie jak te związane z surowcami, mogą mieć specjalne godziny handlu ze względu na naturalne cykle produkcji lub zapotrzebowanie.
 5. Wpływ globalnych rynków: W przypadku międzynarodowych rynków, takich jak Forex, godziny handlu są dostosowywane do różnych sesji handlowych na całym świecie, co umożliwia inwestorom uczestnictwo w transakcjach o różnych porach dnia.

Dowiedz się więcej: Godziny handlu kontraktami terminowymi

Handel Futures: Koszty i prowizje

Najważniejsze wnioski dotyczące kosztów związanych z handlem kontraktami terminowymi to:

 1. Wpływ prowizji na handel intraday vs. wielodniowy: Prowizje za kupno i sprzedaż kontraktów terminowych mają większy wpływ na inwestorów intraday, którzy dokonują wielu transakcji w ciągu dnia. Dla inwestorów wielodniowych, prowizje mają mniejsze znaczenie.
 2. Brokerzy dyskontowi a koszty transakcji: Istnieją brokerzy dyskontowi, którzy pobierają niskie opłaty za transakcje, zazwyczaj kilka euro lub dolarów. Jednakże, gdy prowizje przekraczają 10 euro/dolarów, mogą stać się znaczącym kosztem.
 3. Depozyt zabezpieczający i utrzymanie pozycji: Handlując kontraktami terminowymi, inwestor musi wpłacić depozyt zabezpieczający, który jest pewnym zabezpieczeniem na utrzymanie pozycji. W przypadku kontraktu terminowego na indeks, depozyt jest zwykle równy około 10% wartości kontraktu.
 4. Utrzymanie pozycji i wyrównywanie marży: Jeśli pozycja jest utrzymywana przez kilka dni, regularnie dokonywane jest wyrównywanie marży na podstawie zysków lub strat. Pozycja zyskowna generuje dodatkowe środki, podczas gdy pozycja stratna może wymagać uzupełnienia marży.
 5. Obligacje jako depozyt zabezpieczający: Niektórzy brokerzy akceptują obligacje rządowe jako depozyt zabezpieczający. To pozwala na wykorzystanie swoich pieniędzy w sposób produktywny, ponieważ obligacje generują rentę (kupon).
 6. Obniżone marże dla traderów intraday: Dla traderów intraday, którzy zamykają pozycje przed zamknięciem dnia, wiele brokerów oferuje niższe marże, co może pomóc w obniżeniu kosztów handlu.

Rodzaje kontraktów terminowych

Istnieją dwie kategorie kontraktów terminowych:

 1. Rozliczenie gotówkowe: Kontrakty oparte na instrumentach, które nie mogą być dostarczone fizycznie, takie jak indeksy akcji, są rozliczane wyłącznie w środkach pieniężnych.
 2. Fizyczna dostawa: Kontrakty oparte na instrumentach takich jak akcje, obligacje, towary, mogą prowadzić do fizycznej dostawy instrumentu bazowego. Jednak fizyczna dostawa jest bardziej złożona i często jest preferowana przez klientów profesjonalnych.

Kontrakty na waluty

Istnieją również kontrakty futures na główne waluty, notowane na rynku CME Group. Obejmują one stosunek wartości głównych walut do dolara, a także główne crossy walutowe.

Kontrakty na indeksy giełdowe

Kolejna ważna kategoria to kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.

Przeczytaj więcej: Inwestowanie w indeksowe kontrakty terminowe.

Handel futures na kryptowaluty: Bitcoin i Ethereum

Na koniec wspominamy jeszcze o futures, których bazą są dwie główne kryptowaluty: Bitcoin i Ethereum (dokładniej Ether). Są one zawsze notowane na rynku Cme i rozliczane gotówkowo.

Standardowy kontrakt posiada odpowiednio 5 Bitcoinów i 50 Etherów jako instrumenty bazowe. Kiedy te 2 kryptowaluty były na swoich szczytach, te kontrakty terminowe były bardzo drogie. Dlatego też opracowano mikro kontrakty terminowe z 0,1 Bitcoina i 0,1.

Należy powiedzieć, że ponieważ te aktywa są bardzo zmienne, wymagane depozyty zabezpieczające są znacznie wyższe niż w przypadku innych kontraktów terminowych.

Micro futures istnieją również na wszystkie główne kontrakty Cme. Są one zazwyczaj 1/10 wielkości największego kontraktu. Są one specjalnie zaprojektowane tak, aby nawet traderzy bez dużego kapitału mogli uczestniczyć w najważniejszych rynkach futures.

Brokerzy do handlu kontraktami terminowymi

W tej tabeli podajemy podsumowanie:

BrokerProwizje główne od kontraktów terminowychInfo
DEGIRO1,25 euro dla kontraktów terminowych na indeks Eurex
0,75 USD + 0,50 EUR dla kontraktów terminowych w USA
Więcej →
INTERACTIVE BROKERS1 EUR i 3 EUR za kontrakt dla europejskich kontraktów terminowych
2,50$ dla kontraktów terminowych w USA
Więcej →

Tutaj znajdziesz pełną listę: Brokerzy do handlu Futures

Handel kontraktami terminowymi: Zalety i wady

Oto zalety handlu kontraktami terminowymi:

👍🏼 ZALETY
Główną zaletą handlu kontraktami terminowymi jest efekt dźwigni, umożliwiający handel dużymi pozycjami z mniejszym kapitałem.
Przykład: Depozyt zabezpieczający 1.000 euro pozwala na zakup kontraktu futures o wartości 10.000 euro, dając dźwignię 1 do 10.

Oraz wady handlu kontraktami futures:

👎🏼WADY
Dźwignia finansowa prowadzi do wysokiego ryzyka.
Szybkie i duże straty mogą wystąpić przy nagłych, niekorzystnych ruchach na rynku.
Wysoka dźwignia może przyczynić się do przekroczenia depozytu zabezpieczającego, generując dodatkowe straty.

Handel futures: Strategie

Aby handlować dowolnym instrumentem, musisz najpierw wiedzieć, czy chcesz handlować codziennie (intraday), czy przez kilka dni (multiday). Na podstawie tego wyboru zostanie określony przedział czasowy wykresu: intraday (od kilku minut do 1 godziny); multiday (dzień powszedni).

Następnie musimy określić, jakich narzędzi analizy technicznej użyć. Możemy na przykład użyć 2 wykładniczych średnich kroczących, jednej krótszej i jednej dłuższej.

Handel Futures: Wykładnicze średnie kroczące

Weźmy DJ Eurostoxx 50 index future, rozważmy wykres z 15-minutową ramą czasową i zastosujmy 2 wykładnicze średnie kroczące na 5 okresów (mm5) i 10 okresów (mm10). Spójrzmy na wykres.

Jak widzimy, moglibyśmy wejść w momencie, gdy mm5 (czerwona linia) przecina się z boku mm10 (zielona linia), co dzieje się w miejscu, w którym ustawiona jest strzałka w górę.

Wchodzimy na poziomie 15-minutowego zamknięcia, czyli po cenie 4140 punktów. Ponieważ 1 punkt jest wart 10 euro, kontrakt jest wart 41140 euro. Załóżmy, że żąda się ode mnie marży w wysokości 4 tys. euro, czyli około 10 procent; dodatkowo płacę prowizję, którą przyjmujemy za 5 euro.

Sygnał wyjścia z tego handlu byłby wtedy, gdy wystąpi przeciwny krzyż, czyli gdy mm5 utnie mm10, co dzieje się w miejscu, gdzie strzałka spadkowa jest ustawiona 5 godzin po wejściu.

Wyjście z inwestycji nastąpiłoby na zamknięciu, czyli na poziomie 4153 punktów, płacąc prowizję w wysokości 5 euro; depozyt zabezpieczający w tym momencie zostaje wyzerowany. Całkowity zysk wyniósłby 13 punktów, czyli 130 euro, od których muszę odjąć 10 euro w łącznej prowizji. W sumie uzyskałabym 120 euro, co w porównaniu do 4000 euro użytych na marżę daje zysk 3% za operację, która trwała około 5 godzin.

Przyjrzyjmy się teraz niedźwiedziej operacji:

W tym przypadku wszedłbyś na minusie, kiedy mm5 (czerwona linia) przetnie w dół mm10 (zielona linia), co dzieje się w miejscu, gdzie ustawiona jest strzałka spadkowa.

Wchodzisz na poziomie 15-minutowego zamknięcia, czyli po cenie 4051 punktów. Jak to bywa w praktyce, płaci się prowizję, którą zakładamy na poziomie 5 euro, a także wymagana jest marża w wysokości 4 tys. euro. Sygnał wyjścia z tego trade'u byłby wtedy, gdy wystąpi przeciwny cross, czyli gdy mm5 przetnie w górę mm10, co dzieje się w miejscu, gdzie ustawia się strzałka w górę.

Wyjście z inwestycji nastąpiłoby po 4041 punktach, płacąc prowizję w wysokości 5 euro; marża w tym punkcie zostaje wyzerowana. Całkowity zysk wyniósłby 10 punktów lub 100 euro, od których należy odjąć 10 euro prowizji; zysk w wysokości 2,25% dla 4-godzinnego handlu.

Często zadawane pytania

Co to jest handel futures?

Handel futures to forma umowy finansowej, w której strony zobowiązują się do kupna lub sprzedaży określonego aktywa po określonej cenie w przyszłości, umożliwiając inwestorom zarówno spekulację, jak i zabezpieczenie się przed ryzykiem cenowym.

Czym się rożni kontrakt forward od futures?

Kontrakt forward to niestandardowa umowa pomiędzy dwiema stronami, ustalana prywatnie, natomiast kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży aktywa, notowana na giełdzie.

Jak działa rynek futures?

– Spekulanci mogą wykorzystywać dźwignię finansową do obstawiania cen różnych bazowych papierów wartościowych (indeksów giełdowych, towarów i kursów walut).
– Rynki terminowe umożliwiają zakup i sprzedaż określonych aktywów bazowych w celu ich dostarczenia w przyszłości.
– Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane do zabezpieczania strat w istniejącym portfelu lub do ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen dla producentów niektórych towarów.
Ponadto należy zwrócić uwagę na cechy kontraktu terminowego:
– Jest to wolne porozumienie: żadna ze stron nie jest zobowiązana do uczestnictwa w nim, jeśli nie chce.
– Umowa tworzy prawo dla kupującego i obowiązek dla sprzedającego. Obie strony zobowiązują się do ich przestrzegania.
– Po zakończeniu umowy obie strony muszą uregulować swoje stanowiska, kończąc tym samym stosunek umowny.

Jaki jest termin zapadalności kontraktów terminowych?

Termin zapadalności kontraktów futures to uzgodniony przez obie strony termin dostawy produktu i późniejszego zakończenia kontraktu.

Szukasz brokera? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01


Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!