Najlepsze spółki na GPW

Jakie są najlepsze spółki na polskiej giełdzie? Publikujemy obszerną listę najlepszych spółek z rynku głównego, a także najlepsze średnie (mWIG40) i małe (sWIG80) spółki giełdowe na GPW.

spółki na GPW

Najlepsze polskie spółki na GPW

Czym jest GPW?

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) jest polską giełdą papierów wartościowych. Oferuje produkty kapitałowe, pochodne, o stałym dochodzie i strukturyzowane, a także jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej GPW. Ponadto, zajmuje się dystrybucją danych rynkowych.

Dwie linie biznesowe Spółki to: rynek finansowy, na którym prowadzony jest obrót akcjami, instrumentami pochodnymi, papierami wartościowymi o stałym dochodzie i innymi instrumentami, Notowania oraz usługi informacyjne; oraz rynek towarowy, na którym prowadzony jest obrót energią elektryczną i świadectwami pochodzenia, rejestr świadectw pochodzenia, rozliczenia, obrót oraz świadczone są usługi technicznych operatorów obrotu.

Zobacz także:

  • Czym jest warszawska giełda papierów wartościowych

Największe spółki giełdowe w Polsce

Największe spółki notowane na GPW to tak zwane blue chip'y, czyli stabilne i dojrzałe podmioty, cieszące się ugruntowaną pozycją na rynku i dużą wartością rynkową. Wśród nich znajdują się między innymi banki, firmy energetyczne, telekomunikacyjne oraz przemysłowe.

Największe spółki na GPW mierzone wartością kapitalizacji rynkowej to m.in.: UniCredit, PKN Orlen, Dino, PKO BP, PZU, Allegro, LPP, Santander Bank Polska i CEZ. Warto jednak zauważyć, że pozycja spółek na liście rankingowej podlega ciągłym zmianom w zależności od wahań kursów akcji na rynku.

Warto też podkreślić, że wielkość kapitalizacji rynkowej nie zawsze jest jedynym wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej danej spółki. Wiele zależy od specyfiki branży, w której działa, perspektyw rozwoju i strategii biznesowej, a także poziomu dywidendy czy kondycji finansowej.

SpółkaKapitalizacjaZmianaZmiana 12m
Banco Santander SA277,41 mld zł+0,36%+7,88%
UniCredit SpA176,88 mld zł+0,51%+83,48%
CEZ a.s.118,90 mld zł-2,21%+17,12%
PKN Orlen SA71,89 mld zł+0,32%+108,58%
PKO BP SA40,92 mld zł+0,83%-12,99%
Dino Polska SA38,57 mld zł-0,93%+22,17%
Santander Bank Polska SA35,56 mld zł+2,35%+21,76%
ALLEGRO.EU34,40 mld zł+0,53%+24,43%
PZU SA33,59 mld zł+1,04%+15,02%
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytá27,16 mld zł-0,72%-13,25%
Bank Pekao SA25,88 mld zł+1,80%-8,47%
KGHM Polska Miedź SA25,30 mld zł+0,64%-26,82%
Pepco Group BV23,34 mld zł+2,32%-8,56%
ING Bank Śląski SA21,60 mld zł+0,24%-22,07%
LPP SA18,71 mld zł+2,54%-9,01%
KRKA dd17,38 mld zł-0,75%+27,40%
mBank SA15,70 mld zł+1,29%+9,78%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA15,32 mld zł+2,09%-11,39%
Bank Handlowy SA11,64 mld zł+0,68%+45,59%
Cyfrowy Polsat SA11,13 mld zł+2,96%-34,34%
CD Projekt SA11,01 mld zł+0,09%-27,06%
Orange Polska SA9,69 mld zł+0,00%-0,40%
Budimex SA9,00 mld zł-0,42%+63,19%
BNP Paribas Bank Polska SA8,44 mld zł +1,06%-19,40%
Immofinanz AG 8,32 mld zł-0,08%-36,16%
Kruk SA 7,40 mld zł+2,84%+23,62%
Inter Cars SA 7,32 mld zł-1,34%+19,40%
Asseco Poland SA 6,98 mld zł+0,78%+5,85%
Bank Millennium SA 6,36 mld zł-2,42%-15,62%
Alior Bank SA 5,97 mld zł+1,80%+4,50%
Najlepsze spółki GPW || Dane z dnia 20.04.2023

Przeczytaj także:

Czym jest mWIG40?

Indeks mWIG40 zastępuje indeks MIDWIG (do 19.03.2007), obejmuje najlepsze średnie spółki na GPW pod względem wartości rynkowej i obrotów. O wartości indeksu decydują obroty cen akcji 40 spółek giełdowych.

Jako kontynuacja indeksu MIDWIG, indeks mWIG40 obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Przy obliczaniu mWIG40 brane są pod uwagę tylko ceny transakcji wchodzących w skład indeksu, nie uwzględnia się dochodów z dywidend. Z indeksu mWIG40 wyłączone są indeksy WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach, których wartość rynkowa w dniu rankingu przekracza 1 mld euro.

Indeks mWIG40 jest bardzo ważnym wskaźnikiem sytuacji gospodarczej w Polsce. Wraz z innymi indeksami notowanymi na GPW, takimi jak WIG20 czy sWIG80, stanowi on barometr polskiej gospodarki. Inwestorzy korzystają z tego wskaźnika, aby śledzić trendy na rynku i podejmować decyzje inwestycyjne.

Podobnie jak w przypadku innych indeksów notowanych na GPW, zmiany w składzie mWIG40 dokonywane są raz na kwartał. Spółki, które zanotowały spadki wartości rynkowej i obrotów, mogą zostać wykluczone z indeksu, a ich miejsce zajmują inne spółki, które spełniają kryteria.

Indeks mWIG40 jest istotnym wskaźnikiem rynku polskiego, odzwierciedlającym stan gospodarki kraju.

Najlepsze spółki mWIG40

Oto 10 najlepszych średnich spółek na polskiej giełdzie:

SpółkaKursZmiana [%]Obrót
CCC45,76+10,00%46,04 mln zł
TAURON2,122+2,96%5,42 mln zł
LIVECHAT135,40+1,50%5,18 mln zł
ENEA7,215+4,57%4,64 mln zł
BOGDANKA41,88+1,40%3,70 mln zł
INTERCARS512,00-2,29%3,14 mln zł
MILLENIUM5,22-2,79%3,02 mln zł
XTB36,68-2,86%3,03 mln zł
BUDIMEX352,50-0,42%2,23 mln zł
KERNEL18,36-0,11%2,50 mln zł
stan z dnia 20.04.2023

Najlepsze małe polskie spółki giełdowe

Czym jest sWIG80?

Po sesji 16 marca 2007 r. indeks sWIG80 zastąpił indeks WIRR jako indeks małych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Indeks sWIG80 to indeks giełdowy notujący akcje 80 spółek z mniejszej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. W skład indeksu wchodzą spółki z sektorów takich jak: przemysł, usługi, materiały budowlane, handel czy IT. Są to zazwyczaj mniejsze spółki o mniejszej wartości rynkowej, ale nadal istotne z punktu widzenia inwestorów i obrotów na giełdzie.

Spółki z indeksu sWIG80 to zwykle mniejsze firmy, które dopiero rozwijają swoją działalność na rynku. Z jednej strony, mają one większy potencjał wzrostu, co może przyciągać inwestorów szukających zyskownych okazji. Z drugiej strony, spółki te mogą być bardziej narażone na ryzyko, co oznacza, że inwestycje w nie są zwykle bardziej ryzykowne niż w większe, bardziej ugruntowane spółki notowane na głównym indeksie giełdowym.

Indeks sWIG80 jest obliczany na podstawie wartości rynkowej oraz obrotów spółek wchodzących w jego skład. Indeks sWIG80 jest skonstruowany na tej samej zasadzie co WIG20 i mWIG40 z dodatkowymi 80 spółkami, które nie weszły do WIG20 i mWIG40. Jest on publikowany co minutę w trakcie sesji, w przeciwieństwie do swojego poprzednika (WIRR był publikowany trzy razy dziennie). Najwyższa wartość sWIG80 wyniosła 21 696,76 pkt 6 lipca 2007 r.

Mimo to, spółki z indeksu sWIG80 odgrywają ważną rolę na rynku, ponieważ często stanowią podstawę dla rozwoju polskiej gospodarki. Wiele z tych spółek to dynamicznie rozwijające się firmy z innowacyjnymi pomysłami, które mogą w przyszłości stać się liderami w swoich branżach.

Dlatego inwestowanie w małe spółki z indeksu sWIG80 może być ciekawą opcją dla inwestorów poszukujących bardziej zróżnicowanych portfeli i większych zysków. Jednak przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, warto dokładnie zbadać każdą spółkę, z uwzględnieniem jej perspektyw na przyszłość, jej historii i wyników finansowych oraz ewentualnego ryzyka związanego z jej działalnością.

Najlepsze spółki sWIG80

Oto 10 najlepszych małych spółek na polskiej GPW:

SpółkaRatingKursZmiana [%]Obrót
SUNEXAA24,75+12,50%6,99 mln zł
LUBAWAAAA3,99-0,87%3,90 mln zł
TORPOLAA+18,20-2,67%3,07 mln zł
TIMAA+49,20+0,41%2,57 mln zł
VOTUMAAA50,20-2,90%2,10 mln zł
CIGAMESAAA4,92-0,61%1,52 mln zł
WIELTONBB-9,16+5,29%1,32 mln zł
CREEPYJARAAA929,00+4,62%1,25 mln zł
TOYAAAA6,38+0,47%1,12 mln zł
ASTARTAAAA27,95+4,88%0,79 mln zł
Najlepsze 10 spółek sWIG80 | Dane z dnia 20.04.2023

W jakie polskie spółki warto inwestować?

Przedstawione w powyższych tabelach dane dotyczące spółek notowanych na GPW pozwalają na dokonanie pewnych wniosków na temat najlepszych polskich spółek. Wśród spółek z indeksu WIG20, wyróżnia się PKN Orlen oraz PGE, które mają najwyższą wartość rynkową oraz wysoką kapitalizację. Spośród spółek z indeksu mWIG40, wyróżniają się CCC oraz TAURON, które osiągają wysokie zmiany procentowe, co może wskazywać na ich potencjał wzrostowy. Z kolei wśród spółek z indeksu sWIG80 warto zwrócić uwagę na Sunex i Lubawa, które mają wysoką wartość rynkową w stosunku do swojego obrotu.

Oczywiście, wybór odpowiedniej spółki do inwestycji zależy od indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnej. Ważne jest również monitorowanie sytuacji na rynku oraz dokładne analizowanie sytuacji finansowej danej spółki.

Ile jest spółek na GPW?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 416 spółek.

Ile wynosi kapitalizacja GPW?

Według danych z kwietnia 2023, kapitalizacja GPW wynosi około 1,12 biliona złotych.

Ile jest spółek na WIG?

Od 20 grudnia 2021 roku publikowany jest Indeks WIG140, który opiera się na wartości portfela akcji 140 spółek zakwalifikowanych do indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!