Marża operacyjna: Co to jest?

Marża operacyjna brutto to bezpośredni zysk, jaki firma osiąga na towarze lub usłudze, czyli różnica między ceną sprzedaży (bez podatku od wartości dodanej) produktu a kosztem jego wytworzenia. Dlatego też jest ona znana również jako marża zysku. Najczęściej jest ona obliczana jako procent od sprzedaży.

marza-operacyjna

Marża operacyjna: Co to jest?

EBITDA pomaga nam dostrzec trendy w danym okresie czasu, a także służy jako metoda porównania z innymi podobnymi firmami. Ma to na celu ocenę, czy osiągamy zysk zgodny z branżą.

Marża brutto, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jest wykorzystywana jako narzędzie analizy fundamentalnej obok zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wskaźnika PER czy współczynnika wypłacalności.

Wzór na marżę operacyjną brutto

Marża brutto jest obliczana poprzez podzielenie zysku brutto przez przychód brutto i pomnożenie tej liczby przez 100, aby uzyskać wartość procentową. Wartość procentowa reprezentuje część przychodów, którą firma może zatrzymać jako zysk.

Przychody brutto to całkowita kwota pieniędzy, którą firma zarabia na sprzedaży swoich towarów i usług. Zysk brutto to kwota zysku, jaką firma osiąga po odliczeniu wszystkich kosztów, takich jak koszty produkcji.

Marża operacyjna: Jak obliczyć?

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ ma obroty w wysokości 100 mln euro rocznie, z czego 26 mln euro stanowi zysk brutto. Marża brutto wyniosłaby 26% (26 mln EUR / 100 mln EUR x 100).

26 milionów musiałoby jeszcze zostać wydane na wypłatę dla akcjonariuszy lub pokrycie innych kosztów działalności, takich jak podatki i opłaty.

Marża brutto mówi inwestorom kilka rzeczy. Po pierwsze, mówi im, jaka część przychodów firmy (całkowita suma otrzymanych pieniędzy) jest zatrzymywana jako zysk. Tak więc, jeśli marża brutto wynosi 22%, oznacza to, że firma osiągnęła 0,22 euro zysku na każde euro przychodu. Pomaga to inwestorom określić, czy firma efektywnie wykorzystuje ich pieniądze. Po drugie, daje im wyobrażenie o tym, co mogą otrzymać akcjonariusze, ponieważ dywidendy są wypłacane z zysków. Wreszcie, pomaga inwestorowi porówna konkurujące ze sobą firmy.

Krótko mówiąc, marża brutto jest elementem analizy fundamentalnej, który pozwala inwestorom uzyskać kluczowy wgląd w decyzje, które zarząd może podjąć w przyszłości.

Przeczytaj również:

Marża brutto a netto

Marża brutto dostarcza również użytecznych informacji dla samych firm. Może być stosowany do pomiaru kosztów produkcji w stosunku do przychodów. Jeśli marża brutto jest zbyt niska, firma może chcieć obniżyć koszty produkcji i wytwarzania, aby zwiększyć zyski.

Jak wspomniano powyżej, marża brutto to procent zysku przed potrąceniami (kosztami działalności), podczas gdy marża netto (zwana również marżą zysku) to stosunek zysku netto (dochodu netto) do przychodu.

Zarówno marża brutto, jak i marża netto są zwykle wyrażane w procentach. Marża brutto zawsze będzie wyższa niż marża netto, ponieważ nie odejmuje się kosztów.

Aby obliczyć marżę netto, należy podzielić zysk netto, czyli zysk, jaki firma osiąga po opłaceniu wszystkich kosztów (przychody minus koszty), przez obrót, czyli pieniądze, jakie firma zarabia na sprzedaży swoich towarów i usług. Wynik zostanie następnie pomnożony przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

Przeczytaj także:

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!