Co to jest dywidenda i kiedy jest wypłacana?

Dywidenda to podział zysków z korporacji na rzecz jej akcjonariuszy. Dywidendy mogą być wypłacane akcjonariuszom przez korporacje, gdy osiągają one zyski lub nadwyżki. Kwoty nie podzielone są ponownie inwestowane w biznes. W tym artykule omówimy co to są dywidendy i zdefiniujemy, jak one działają oraz dostarczymy informacje, które z pewnością pomogą wszystkim nowym akcjonariuszom. 

Dywidendy: Co to?

Zyski uzyskane z tytułu inwestycji nazywane są dywidendami. Dywidendy wypłacane są przez spółki nabywcom akcji, po odbyciu ich zwyczajnego zgromadzenia, w celu określenia budżetu. Po zatwierdzeniu budżetu uzyskanego w wyniku analizy budżetowej, wypłacane są zyski, które inwestor musi jedynie skonsultować ze swoim kontem.

Ex-dywidenda: jest to czas, który upływa od daty „odłączenia” dywidendy do jej faktycznej wypłaty. Osoby, które zakupią akcję w tym czasie nie są uprawnione do dywidendy, która zamiast tego trafia do tych, którzy są już właścicielami akcji.

Dzień wyłączenia: jest to moment, w którym akcjonariusz uzyskuje prawo do otrzymania dywidendy.
Dzień wypłaty: kiedy akcjonariusz otrzymuje zwrot dywidendy.

Dywidendy mogą być wypłacane w formie gotówki lub innych akcji, w tym przypadku mówimy o dywidendach akcyjnych, są one wypłacane raz w roku lub zgodnie z ustalonymi datami.

Spółki amerykańskie zazwyczaj dokonują 4 wypłat dywidendy, po jednej na każdy kwartał.

Jak działa dywidenda na akcję?

Dywidendy powstają wtedy, gdy spółki osiągają zyski. Jeśli spółka osiąga niewielki zysk lub nie osiąga go wcale, nie będzie wypłacać dywidendy. Jeśli spółka nie sprzedaje i nie generuje przychodów, to jej zysk ucierpi, czyli będzie ujemny. I nie będzie miała środków, aby móc wynagrodzić swoich akcjonariuszy.

Warren Buffet cytuje:

„Kupuj spółki z dobrym wynikiem finansowym i dominującą pozycją na rynku”.

W jaki sposób oblicza się dywidendę

Dywidenda jednostkowa jest przyznawana poprzez podzielenie wypłaconego zysku przez liczbę wyemitowanych akcji. Po dokonaniu tego podziału znajduje się DPS, podzielony przez liczbę akcji, tak aby można było obliczyć wyniki, do których każdy akcjonariusz jest uprawniony. 

Gdy wartość DPS jest już znana, mnoży się ją przez liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza i w ten sposób pozna on wysokość dywidendy, do której jest uprawniony.

Przykład obliczenia dywidendy w akcjach

„Firma X” posiada kapitał zakładowy w wysokości 800.000 euro, podzielony przez emisję 200.000 akcji, o wartości 4 euro każda. W roku obrachunkowym „spółka X” uzyskała korzyści w wysokości 100.000 euro, biorąc pod uwagę wysoki zysk, „spółka X” zdecydowała, że połowa jest reinwestowana, a druga połowa jest wypłacana jej akcjonariuszom. Oto przykład jak obliczyć dywidendę?

Podział jest wyrażony w następujący sposób:

50.000 euro / 200.000 akcji = 0,25 centa na akcję (DPS).

Akcjonariusz ma 3000 akcji, więc otrzymałby dywidendę akcyjną w wysokości 75 euro.

Zysk z dywidendy akcyjnej wzrasta, jeśli spółka zwiększa swoją wartość lub jeśli cena akcji spadła.

Jednocześnie maleje, jeśli spółka zdecyduje się obniżyć wypłacaną dywidendę lub jeśli cena akcji wzrośnie.

Dywidenda: Rodzaje

Spółki mogą wypłacać akcje dwojakiego rodzaju, którymi są:

  • Dywidenda zwyczajna: jest dywidendą uzyskaną z wypracowanych zysków.
  • Dywidenda nadzwyczajna: jest dywidendą powstałą z nadzwyczajnych zysków spółki w danym okresie. Nie są to regularne wypłaty, zależą od nadwyżki gotówki lub gdy spółka uzyskała nadzwyczajne korzyści. Mogą one być wypłacane akcjonariuszom lub reinwestowane.

Czy dywidenda to prawo czy obowiązek wypłaty?

Nie, dywidendy nie są prawem, nie są obowiązkiem, spółka może decydować o tym czy je wypłaci czy też nie. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółka ma dwie możliwości.

1. Wypłacić dywidendę, kwota wynagrodzenia pozostaje w spółce.

2. Zatrzymać zyski, zachowując dywidendy w spółce na pokrycie strat lub dokonanie nowych inwestycji. Ta decyzja ma na celu dążenie do wzmocnienia pozycji na runku, rozwój nowego produktu i/lub silniejszą komunikacje i rozpowszechnianie zagranicą. Są to strategie, za pomocą których firma zamierza się rozwijać.

Rodzaje akcji

Nie wszystkie akcje są takie same – rozróżnia się:

Oszczędnościowe i Uprzywilejowane: są ograniczone pewnymi prawami administracyjnymi, dają możliwość uzyskania dywidendy zgodnie z ustaleniami lub statutem. Statut zazwyczaj ustala również kwotę i jej akumulację, jeśli nie jest wypłacana.

Główne powody, dla których spółki wypłacają dywidendę

Głównym powodem, dla którego spółka wypłaca dywidendę, jest silny sygnał, że ta operacja potwierdzi jej solidność, stabilność i trwałość w czasie. 

Spółka wypłaca dywidendę w akcjach, aby przyciągnąć nowych inwestorów i potwierdzić, że jest silna. W tym celu ważna jest zarówno nadzwyczajna wypłata dywidendy, jak i wysokość regularnej wypłaty dywidendy.

Spółka, która zmniejsza lub obniża dywidendę na akcję bez inwestowania, może sygnalizować, że ma problemy. Spółki wolałyby raczej ciąć inne koszty i chronić dywidendę z akcji, niż wysyłać taki komunikat.

Jak wypłacana jest dywidenda?

Zazwyczaj spółki, które wypłacają dywidendę pieniężną, robią to w okresach półrocznych. Czasami mogą wypłacać dywidendę nadzwyczajną, o czym wspominaliśmy w poprzednim akapicie.

Zobaczmy, jak wygląda mechanika wypłaty.

Dividend Announcement Date: jest to dzień, w którym zarząd spółki ogłasza wysokość dywidendy.
Ex Dividend Date: w celu uniknięcia dylematów dotyczących własności przy wypłacie dywidendy, „The record date” poprzedzony jest okresem granicznym. Termin ten nazywany jest terminem wypłaty dywidendy (Ex dividend).
Record Date: jest to dzień, w którym spółka oficjalnie określa, kim są jej główni akcjonariusze.
Dzień wypłaty: dzień, w którym dywidenda jest wypłacana, ogłoszeniem a dniem wypłaty dywidendy może upłynąć dużo czasu.

Polecamy także:

Wypłata w formie akcji

W tym przypadku, spółka decyduje się wypłacić dywidendę poprzez dystrybucję akcji, na przykład, zamiast pobierać 5 euro w gotówce, otrzymuje 5 akcji.

Nowy sposób wypłaty nazywa się „SCRIP Dividend”, czyli dywidenda elastyczna. Dywidenda jest wypłacana w gotówce lub akcjach, wedle wyboru akcjonariusza. Jeśli wybiorą oni akcje, mogą je zatrzymać, a prawa poboru sprzedać na rynku lub samej spółce za ustaloną cenę.

FAQ

Jak są wypłacane dywidendy?

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, gdy spółka rozdziela część swoich zysków. Płatność za dywidendę jest zazwyczaj wystawiana w formie czeku. Mogą one jednak być również wypłacane w dodatkowych akcjach.

Kiedy trzeba kupić akcję żeby dostać dywidendę?

W przypadku akcji, dzień ustalenia prawa do dywidendy to zazwyczaj jeden dzień roboczy przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Nie otrzymają Państwo kolejnej wypłaty dywidendy, jeżeli kupią Państwo akcje w dniu ustalenia prawa do dywidendy lub później. Dywidenda jest wypłacana w przypadku zakupu przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Komu należy się wypłata dywidendy?

Akcje zakupione w dniu ich ex-dividend date lub później nie otrzymają następnej wypłaty dywidendy. Dywidenda jest wypłacana sprzedającym, a nie kupującym. Dywidenda jest wypłacana przy zakupie przed datą ex-dividend.

Podsumowując, dywidendy pochodzą z zysków wypracowanych przez spółki i są rozdzielane między akcjonariuszy, choć nie wszystkie akcje uprawniają do dywidendy, to do spółek należy spłata zaufania akcjonariuszy za preferowanie ich produktu. Teraz gdy wiesz już czym jest dywidenda, napisz w komentarzu jaki typ inwestycji byś wybrał i dlaczego?


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!