XTB PIT-8C: Kiedy i jak rozliczyć?

Ułatwienia formalno-prawne oferowane przez XTB były kluczowym elementem oferty, który przyciągnął nowych klientów. 16 lutego tego roku, otrzymaliśmy informację o zmianach dotyczących rozliczeń inwestycji zagranicznych. PIT-8C wystawiony przez XTB nie obejmuje transakcji na akcjach i ETF-ach notowanych na giełdach zagranicznych. Obejmuje on jedynie transakcje na GPW i kontrakty CFD. Zmiana jest wynikiem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowe zasady PIT-8C w XTB

XTB udostępnił klientom aktualizacje dotyczące istotnych zmian w procesie rozliczeniowym swojej platformy. Chodzi o formularz PIT-8C, który zawiera informacje o zyskach i stratach poniesionych przez inwestora w poprzednim roku kalendarzowym. Zaszły pewne zmiany. Mianowicie dotychczasowa oferta XTB polegała na rozliczaniu przez dom maklerski transakcji zagranicznych i uwzględnianiu ich w PIT-8c.

Formularz podatkowy XTB PIT-8C nie uwzględnia już dochodów z akcji i ETF-ów notowanych na zagranicznych giełdach. Uwzględnia jedynie dochody z rozliczonych transakcji na GPW. Klienci nadal są zobowiązani do rozliczania się z urzędem skarbowym z zagranicznej działalności inwestycyjnej. Jako wyjaśnienie zaprzestania stosowania tego dokumentu XTB podaje, że otrzymała interpretację indywidualną od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak wspomniano w ww. komunikacie do klientów, XTB przygotował zestawienie transakcji z giełd zagranicznych. Są one dostępne w „Pokoju Inwestora”, w zakładce Dokumenty. Przygotowany został również 28-stronicowy Poradnik rozliczania podatku dochodowego od kapitałów pieniężnych dla klientów XTB.  Na jego 17 stronie zamieszczono informacje dotyczące sposobu korzystania z tych informacji.

Do kiedy PIT 2021/2022?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli w danym roku podatkowym osiągnąłeś dochody lub poniosłeś straty z tytułu obrotu instrumentami finansowymi (akcjami, ETF-ami czy CFD), musisz wykazać te dochody w rocznym zeznaniu podatkowym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Najprawdopodobniej najodpowiedniejszy będzie formularz PIT-38, ale jest to sprawa indywidualna.

PIT-8C można złożyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną. Osoby fizyczne lub prawne nie muszą korzystać z e-podpisu. W tym wypadku wystarczy zestaw danych autoryzujących. Wymóg e-podpisu dotyczy pozostałych płatników (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kto otrzyma PIT-8C?

Informacja PIT-8C jest wystawiana wyłącznie dla klientów XTB będących osobami fizycznymi. Wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują transakcji na instrumentach finansowych.

Osoby fizyczne, które dokonują obrotu poza działalnością gospodarczą, ale prowadzą działalność gospodarczą, powinny otrzymać PIT-8C w taki sam sposób jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, XTB przekaże jej do podpisu oświadczenie, w którym określi, czy dochód uzyskany za pośrednictwem XTB został osiągnięty w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią.

xtb pit
Informacje PIT-8C będą wystawiane
Polskim rezydentom podatkowym w odniesieniu do:
  • Papierów wartościowych notowanych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym akcji i funduszy ETF zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek.
  • Transakcji na pochodnych instrumentach finansowych obejmujących kontrakty CFD.
Nierezydentom podatkowym w odniesieniu do:
  • Wszystkich pozostałych transakcji na GPW. Nie będą skutkowały one sporządzeniem PIT-8C.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

$0.00

Co to dokładnie oznacza?

PIT-8C będzie wystawiany polskim rezydentom podatkowym, którzy dokonywali transakcji na kontraktach CFD i na GPW.

Otrzymają oni PIT-8C za transakcje na CFD i transakcje na GPW, jeśli dokonywali transakcji na CFD, transakcji na GPW oraz transakcji na papierach wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych.

Informacje PIT-8C wystawiane przez XTB nie będą już uwzględniać dochodów klientów z tytułu transakcji na giełdach zagranicznych od rozliczenia za rok 2021. Klienci będą otrzymywać odrębne zeznanie dla tych Transakcji, aby ułatwić im rozliczenie podatku od dochodów z akcji notowanych na giełdach zagranicznych.

Rynek amerykański

Biuro maklerskie XTB jako pierwsze wprowadziło możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA. Wszystkie osoby, które nie są rezydentami podatkowymi i/lub obywatelami Stanów Zjednoczonych, mogą płacić niższe podatki. W przypadku polskich podatników, którzy uzyskują dochody ze źródeł w USA, takie jak dywidendy lub ich ekwiwalenty z kontraktów opartych na amerykańskich akcjach, mogą oni obniżyć swoje zobowiązania podatkowe wobec Amerykanów z 30 do 15 procent.

Zobacz nasze artykuły na temat:

Chociaż musimy się liczyć z dodatkowym 4-procentowym podatkiem, który musimy zapłacić Polsce, to i tak jest to ogromna ulga. Konieczność dopłaty wynika z polskiego podatku od zysków kapitałowych, zwanego też „podatkiem Belki”. Wynosi on 19 procent.

Podsumowanie

W PIT-8C nie uwzględnia się podatków zryczałtowanych (np. od funduszy inwestycyjnych). Jeśli Twoje dochody są rozliczane za pośrednictwem instytucji zagranicznych, może zaistnieć konieczność samodzielnego ustalenia przychodów i kosztów w PIT-38. Instytucje zagraniczne nie muszą sporządzać PIT-8C.

???? Przeczytaj więcej o XTB w naszej specjalnej recenzji XTB.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

$0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!