XTB PIT-8C: Kiedy i jak rozliczyć?

Jeśli jesteś klientem Biura Maklerskiego XTB i dokonywałeś transakcji na GPW i kontraktach CFD, otrzymasz informację PIT-8C. Jednakże, jeśli Twoje dochody są rozliczane za pośrednictwem instytucji zagranicznych lub pochodzą z funduszy inwestycyjnych, konieczne może być samodzielne ustalenie przychodów i kosztów w PIT-38. XTB oferuje również możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA.

Nowe zasady PIT-8C w XTB

Zmiana w rozliczeniach inwestycji zagranicznych, którą XTB wprowadziło na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, może mieć wpływ na klientów, którzy inwestują w akcje i ETF-y notowane na giełdach zagranicznych. W takiej sytuacji klienci muszą teraz samodzielnie rozliczać swoje inwestycje i płacić odpowiednie podatki.

Dzięki aktualizacjom i informacjom udostępnianym przez XTB, klienci będą mogli łatwiej i skuteczniej rozliczać swoje inwestycje i płacić odpowiednie podatki. Jednakże, z racji zmian w procesie rozliczeniowym, klienci, którzy inwestują w zagraniczne akcje i ETF-y, będą musieli się samodzielnie zająć rozliczeniem swoich inwestycji z urzędem skarbowym.

Formularz podatkowy XTB PIT-8C nie uwzględnia już dochodów z akcji i ETF-ów notowanych na zagranicznych giełdach. Uwzględnia jedynie dochody z rozliczonych transakcji na GPW. Klienci nadal są zobowiązani do rozliczania się z urzędem skarbowym z zagranicznej działalności inwestycyjnej. Jako wyjaśnienie zaprzestania stosowania tego dokumentu XTB podaje, że otrzymała interpretację indywidualną od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak wspomniano w ww. komunikacie do klientów, XTB przygotował zestawienie transakcji z giełd zagranicznych. Są one dostępne w „Pokoju Inwestora”, w zakładce Dokumenty. Przygotowany został również 28-stronicowy Poradnik rozliczania podatku dochodowego od kapitałów pieniężnych dla klientów XTB.  Na jego 17 stronie zamieszczono informacje dotyczące sposobu korzystania z tych informacji.

Do kiedy PIT 2022/2023?

Jeśli w ciągu roku podatkowego osiągnąłeś dochody lub poniosłeś straty z tytułu obrotu instrumentami finansowymi (takimi jak akcje, ETF-y lub CFD), musisz uwzględnić te dochody w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Najodpowiedniejszym formularzem w tym przypadku będzie prawdopodobnie PIT-38, ale to zależy od sytuacji indywidualnej.

PIT można złożyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną. Osoby fizyczne lub prawne nie muszą korzystać z e-podpisu. W tym wypadku wystarczy zestaw danych autoryzujących. Wymóg e-podpisu dotyczy pozostałych płatników (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kto otrzyma PIT-8C?

Wyłącznie klienci XTB będący osobami fizycznymi otrzymują informację PIT-8C, chyba że prowadzą oni działalność gospodarczą i dokonują transakcji na instrumentach finansowych w jej ramach. Jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, ale dokonuje obrotu finansowego poza nią, to również otrzyma ona PIT-8C w sposób identyczny jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

XTB przekaże takim klientom oświadczenie do podpisania, w którym należy określić, czy dochód pochodzący z obrotu finansowego za pośrednictwem XTB został uzyskany w ramach działalności gospodarczej czy też poza nią.

xtb pit

Czy XTB wystawia PIT?

Informacje PIT-8C będą wystawiane Polskim rezydentom podatkowym oraz nierezydentom podatkowym w odniesieniu do:

Dla Polskich rezydentów podatkowych:

  • Papierów wartościowych notowanych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym akcji i funduszy ETF zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek.
  • Transakcji na pochodnych instrumentach finansowych obejmujących kontrakty CFD.

Dla Nierezydentów podatkowych:

  • Wszystkich pozostałych transakcji na GPW. Nie będą skutkowały one sporządzeniem PIT-8C.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

€0.00

Co to dokładnie oznacza?

XTB będzie wystawiał informacje PIT-8C dla polskich rezydentów podatkowych, którzy dokonywali transakcji na kontraktach CFD oraz na GPW. PIT-8C zostanie wystawiony za transakcje na CFD i GPW, jeśli klienci dokonywali transakcji na CFD, GPW oraz papierach wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych.

Informacje PIT-8C wystawiane przez XTB nie będą już uwzględniać dochodów klientów z tytułu transakcji na giełdach zagranicznych. Klienci ci będą otrzymywać oddzielne zeznanie, które ułatwi im rozliczenie podatku od dochodów z akcji notowanych na giełdach zagranicznych.

Rynek amerykański

XTB, jako pierwsze biuro maklerskie, wprowadziło możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA dla osób, które nie są rezydentami podatkowymi i/lub obywatelami Stanów Zjednoczonych. W przypadku polskich podatników, którzy otrzymują dochody z USA, takie jak dywidendy lub ich ekwiwalenty z kontraktów opartych na amerykańskich akcjach, możliwe jest obniżenie zobowiązań podatkowych wobec Ameryki z 30 do 15 procent.

Zobacz także:

Chociaż musimy się liczyć z dodatkowym 4-procentowym podatkiem, który musimy zapłacić Polsce, to i tak jest to ogromna ulga. Konieczność dopłaty wynika z polskiego podatku od zysków kapitałowych, zwanego też „podatkiem Belki”. Wynosi on 19 procent.

Podsumowanie

W PIT-8C nie uwzględnia się podatków zryczałtowanych (np. od funduszy inwestycyjnych). Jeśli Twoje dochody są rozliczane za pośrednictwem instytucji zagranicznych, może zaistnieć konieczność samodzielnego ustalenia przychodów i kosztów w PIT-38. Instytucje zagraniczne nie muszą sporządzać PIT-8C.

Przeczytaj więcej o XTB w naszej recenzji XTB.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

€0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!