Zysk na akcję: Jak obliczyć EPS?

Inwestowanie w akcje spółki jest jednym z najbardziej dochodowych przedsięwzięć na rynku. Kluczowym wskaźnikiem, który determinuje atrakcyjność danej inwestycji, jest zysk na akcję (EPS). W artykule omówimy, czym jest zysk z akcji, jak obliczyć ten wskaźnik, oraz jakie ma znaczenie dla analizy fundamentalnej spółki.

Czym jest Zysk na Akcję (EPS)?

Zysk na akcję (Earnings Per Share) jest miarą dochodu netto dostępnego dla akcjonariuszy, pomniejszonego o dywidendy z akcji uprzywilejowanych. Istnieją dwie wersje wskaźnika EPS:

1. Podstawowy Zysk na Akcję

Podstawowy zysk na akcję jest obliczany poprzez podzielenie dochodu netto dostępnego dla zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w obrocie w ciągu roku.

2. Rozwodniony Zysk na Akcję

Rozwodniony zysk na akcję uwzględnia potencjalne efekty emisji akcji z instrumentów finansowych, takich jak obligacje zamienne, opcje, czy warranty. W przypadku ich realizacji, akcje mogą rozwodnić istniejące akcje, co wpływa na zysk na akcję dla obecnych akcjonariuszy.

Jeśli szukasz najlepszych akcji do inwestowania, sprawdź:

Dowiedz się także, kim są najlepsi brokerzy giełdowi.

Wskaźnik EPS w analizie fundamentalnej

Wskaźnik EPS jest niezwykle ważnym narzędziem w analizie fundamentalnej spółki, ponieważ wskazuje na rentowność akcji oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pozwala on na:

1. Porównanie firm

EPS umożliwia porównanie zyskowności różnych firm na rynku, co jest kluczowe przy inwestowaniu długoterminowym.

2. Określenie polityki dywidendowej

Wskaźnik EPS jest pomocny w ustalaniu, czy spółka ma potencjał do wypłacania dywidendy.

3. Wycena akcji

Analiza EPS pozwala ocenić, czy akcje danej firmy są niedowartościowane czy przewartościowane.

Jak obliczyć zysk z akcji?

Zysk na akcję jest obliczany poprzez podzielenie zysku za dany okres przez liczbę wyemitowanych akcji.

Jak obliczyć zysk na giełdzie? Przykład

Załóżmy na przykład, że firma ma dochód netto w wysokości 15 milionów dolarów. Jeżeli spółka wypłaca 1 mln dywidend uprzywilejowanych i posiada 10 tys. akcji w pierwszej połowie roku i 5 tys. akcji w pozostałych 6 miesiącach:

Aby obliczyć EPS, musisz najpierw odjąć 1 milion dywidend od zysku firmy wynoszącego 15 milionów, a otrzymasz 14 milionów. Aby obliczyć liczbę akcji występujących w ciągu roku, należy obliczyć średnią ważoną (0,5 x 10 tys. + 0,5 x 5 tys. = 7,5). EPS jest zatem obliczany jako 14/7,5, czyli EPS wyniesie 1,86.

Formuła: EPS = Zysk za okres / Liczba wyemitowanych akcji

Obliczamy EPS w następujący sposób:

  1. Odejmujemy dywidendę od zysku firmy: 15 mln – 1 mln = 14 mln dolarów.
  2. Obliczamy średnią ważoną liczby akcji: (0,5 x 10 tys. + 0,5 x 5 tys. = 7,5 tys.).
  3. EPS = 14 mln / 7,5 tys. = 1,86 dolarów.

Rozwodniony Zysk na Akcję: Wzór

Rozwodniony EPS uwzględnia akcje, które mogą zostać wyemitowane z instrumentów finansowych. Pomaga to oszacować, jak zyski akcjonariuszy zostaną zmienione, gdyby te akcje zostały wyemitowane.

Wzór:

Rozwodniony zysk na akcję = (zysk netto – dywidenda uprzywilejowana) / [średnia liczba wyemitowanych akcji + (nowe akcje wyemitowane w przypadku wykonania opcji – akcje zakupione za środki pieniężne otrzymane w ciągu roku) * część roku, w którym instrument finansowy był obowiązujący)].

Wybieranie najlepszych akcji do inwestowania

Inwestowanie w akcje może przynieść znaczne zyski, ale wiąże się także z pewnym poziomem ryzyka. Dlatego ważne jest, aby mieć dobrą podstawową wiedzę i umiejętności. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepsze akcje do inwestowania:

Badanie spółek

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej gruntownie zbadaj spółki, w które chcesz zainwestować. Zapoznaj się z ich historią, wynikami finansowymi, strategią biznesową, a także z analizami rynkowymi i rekomendacjami analityków.

Długoterminowe inwestycje

Rozważ długoterminowe inwestycje zamiast spekulacji krótkoterminowych. W ten sposób istnieje większe prawdopodobieństwo, że skorzystasz ze wzrostu wartości dla akcjonariuszy w miarę rozwoju firmy i zwiększania jej zysków.

Dywersyfikacja portfela

Nie inwestuj wszystkich środków w jedną spółkę. Dywersyfikacja portfela pomaga zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na satysfakcjonujące wyniki.

Śledzenie trendów

Bądź na bieżąco z trendami i zmianami rynkowymi. Świat biznesu i rynek akcji są dynamiczne, dlatego tak ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do dostosowywania swoich strategii inwestycyjnych w zależności od sytuacji.

Analiza wskaźników

Przy wyborze akcji należy kierować się różnymi wskaźnikami finansowymi, takimi jak P/E ( cena/zysk), P/B (cena/księga) lub ROE (zwrot z kapitału). Wskaźniki te mogą pomóc w ocenie wartości akcji i kondycji finansowej spółki.

Zysk z Akcji: Wnioski

Inwestowanie w akcje może być opłacalne, ale wymaga także wiedzy, analizy i cierpliwości. Warto zrozumieć kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak EPS, aby lepiej oceniać potencjalne inwestycje. Dywersyfikacja portfela i śledzenie trendów na rynku pomogą zminimalizować ryzyko inwestycji. Wybór konkretnych spółek oczywiście będzie zależał od Twoich konrektnych celów. Pamiętaj, że inwestycje zawsze niosą pewien stopień ryzyka, dlatego podejmuj decyzje ostrożnie i zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!