Średnia cena zakupu akcji: Jak obliczyć?

Kiedy zaczynamy inwestować na giełdzie, musimy nauczyć się obliczać wiele danych, jednym z nich jest średnia cena zakupu akcji. Dziś wyjaśniamy krótko i zwięźle, jak obliczyć średnią cenę zakupu akcji i rentowność akcji.

średnia cena zakupu akcji i rentowność akcji

Jak obliczyć średnią cenę zakupu akcji

Zwykle inwestor kupuje kilka razy akcje tej samej firmy, ponieważ dywersyfikacja w czasie jest dobrą miarą ostrożności. Gdy dokonujesz wielu zakupów akcji firmy, jednym z najważniejszych danych do obliczenia jest średnia cena kupionych akcji tej firmy, wliczając w to opłaty.

Obliczanie średniej ceny akcji

To prosta kalkulacja, biorąc pod uwagę, że łączną kwotę wszystkich zakupów należy podzielić przez liczbę zakupionych akcji. Zobaczmy to na przykładzie:

Inwestor „X” dokonuje następujących zakupów udziałów w spółce „Z”:

  • 500 akcji spółki „Z” po 4,27 euro.
  • 700 akcji spółki „Z” po 4,30 euro.
  • 300 akcji spółki „Z” po 5,15 euro.

Dodajemy jeszcze prowizję pobieraną przez brokera – 10 euro za każdy dokonany zakup.

500 akcji spółki „Z” po 4,27 euro: (500 x 4,27) + 10 = 2145 euro

700 akcji spółki „Z” po 4,0 euro: (700 x 4,30) + 10 = 2810 euro

300 akcji spółki „Z” po 5,15 EUR: (300 x 5,15) + 10 = 1555 EUR

W sumie inwestor zapłacił 6510 euro (2145 + 2810 + 1555) za 1500 akcji spółki „Z”, co oznacza, że ​​jego średnia cena zakupu to 4,34 euro (6510 / 1500).

Aby obniżyć koszty tych zakupów i zacząć uzyskiwać wyższy zwrot z inwestycji, możesz przeanalizować i porównać prowizje różnych brokerów, co pomoże Ci uzyskać tańsze prowizje. 

Średnia wartość księgowa akcji

Przydatna może być również znajomość definicji średniej ceny i średniej ważonej ceny akcji.

Średnia cena akcji jest średnią ważoną cen płaconych za zakup papieru wartościowego w różnych fazach. Przykład obliczania średniej ceny wygląda następująco:

Jeśli kupi się 100 akcji za 10 euro, a następnie kupi kolejne 150 akcji za 12 euro, średnia cena transakcyjna wyniesie 11,60 euro. Wartość tę oblicza się poprzez dodanie wartości pierwszej transakcji, czyli 1000 euro (10 x 100) do wartości drugiej transakcji, czyli 1800 euro (150 x 12). Suma 2800 euro dzielona jest przez 250 nabytych łącznie akcji, uzyskując wynik 11,20 euro na akcję.

W takim przypadku różnica między średnią ceną zakupu a ceną sprzedaży spowoduje zysk kapitałowy.

Średnia ważona cena akcji

Średni ważony koszt uwzględnia średni koszt poniesiony z tytułu zakupu towarów w celu obliczenia wartości zapasów. Jest to również metoda stosowana przez przedsiębiorstwa do ustalenia wartości zapasów i wykorzystuje średni koszt poniesiony na inne jednostki. Aby zrozumieć to pojęcie, konieczna jest znajomość przykładu:

Jeżeli zakupiono 30 jednostek za 25 euro, 40 jednostek za 35 euro i 50 jednostek za 28 euro:

Całkowita liczba jednostek wynosi 120, a całkowity koszt 88 euro.

Średni ważony koszt oblicza się jako sumę kosztów jednostek podzieloną przez całkowitą liczbę jednostek, zatem 88 euro / 120 = 0,73 euro.

Ze 120 jednostek 100 zostało sprzedanych, więc pozostało tylko 20, których wartość obliczamy następująco: 0,73 euro * 20 = 14,6 euro.

Inne dane uwzględniające średnią cenę akcji: dywidendy, splity, opłaty eksploatacyjne

Ze względu na podziały akcji (splits), dywidendy, wielokrotne zakupy akcji, opłaty za trzymanie akcji, między innymi, warto sprawdzić u swojego brokera, czy któryś z tych warunków ma zastosowanie do posiadanych akcji i dostosować wtedy odpowiednio obliczoną średnią cenę akcji.

Często zadawane pytania dotyczące obliczania średniej ceny akcji

Jak obliczyć średnią cenę akcji?

Średnią cenę akcji można obliczyć poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydanej na zakup akcji przez liczbę zakupionych akcji. Przykładowo, jeśli inwestor kupił 100 akcji za 10 euro każda oraz 200 akcji za 12 euro każda, to całkowity koszt zakupu wynosi 1000 + 2400 = 3400 euro. Całkowita liczba zakupionych akcji wynosi 300. Średnia cena akcji wynosi wówczas 3400/300 = 11,33 euro.

Jak obliczyć koszt akcji?

Koszt akcji to kwota, jaką inwestor musi zapłacić, aby nabyć określoną liczbę akcji danej spółki. Koszt akcji zależy od ceny rynkowej akcji, która z kolei zależy od popytu i podaży na daną akcję.

Z czego wynika cena akcji?

Cena akcji zależy od wielu czynników, takich jak wyniki finansowe spółki, perspektywy jej rozwoju, sytuacja na rynku, stopa procentowa, polityka fiskalna i monetarna oraz różne czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza kraju czy zmiany w otoczeniu politycznym. Ceny akcji zmieniają się zazwyczaj w czasie, co wpływa na zyski lub straty inwestorów, którzy posiadają te akcje w swoim portfelu.

Czy ta średnia cena zakupu akcji powinna być obniżona, ponieważ wypłaca dywidendy?

To zależy od tego, czy jako inwestor się na to zdecydujesz, czy nie. Choć jest to ważne (w przypadku kont osobistych obliczanie podatku od zysków kapitałowych i strat zgodnie z prawem). Wielu doświadczonych inwestorów zaleca, aby nie pomniejszać średniej ceny zakupu o uzyskane dywidendy, ponieważ wolą oddzielić posiadane aktywa (akcje) od dochodów z dywidend i tym samym rozliczać je osobno.

Szukasz brokera do inwestowania w akcje? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!