Podatek od akcji amerykańskich

Podatek od akcji amerykańskich? Dzięki dzisiejszym międzynarodowym giełdom inwestowanie nigdy nie było łatwiejsze, ale najbardziej powszechne są obawy związane z rozliczeniami podatkowymi. W tym artykule dowiesz się nieco o zeznaniach podatkowych i o tym, jak możesz je przygotować samodzielnie.

Podatek od akcji amerykańskich

Rozliczenie podatku z USA w Polsce

Polskie prawo podatkowe wprowadziło podatek od dochodów giełdowych w 2004 roku. Zyski z instrumentów finansowych zależą od tego, czy zostaną uznane za kapitał pieniężny, czy za ogólny dochód z działalności gospodarczej. Mimo że prowadzisz działalność finansową, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych mogą być zakwalifikowane do źródła kapitałów pieniężnych. To właśnie w takim przypadku należy zapłacić podatek według stawki 19%.

Jeśli broker odliczy dla nas kwotę wyższą niż wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, możemy zastosować stawkę podatkową wynikającą z tej ustawy. Jeżeli ustawa przewiduje stawkę 15%, a broker odlicza stawkę 25%, musimy przyjąć do rozliczenia odliczenie w wysokości 15%. Następnie musimy jeszcze samodzielnie zapłacić dodatkowe 4% do urzędu skarbowego. Straty poniesione na odpłatnym zbyciu akcji w latach poprzednich mogą obniżyć dochód do opodatkowania. Należy zaznaczyć, że odliczenie nie może przekroczyć 50% straty w jednym roku.

Jeżeli podatnik jest rezydentem Polski i uzyskuje dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Polski, jak i poza nim, dochody te sumuje się, a od podatku obliczonego od całości dochodów odejmuje się kwotę podatku dochodowego zapłaconego za granicą. Podatnicy, którzy uzyskują dochody z giełd papierów wartościowych wyłącznie za granicą, również będą musieli przestrzegać tej zasady.

Jak mogę uniknąć podwójnego płacenia podatku?

Polska zezwala na obniżenie zobowiązania podatkowego w Polsce o kwotę podatku zapłaconego za granicą. Polska zawarła stosowną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednak nie więcej niż o kwotę obliczoną według stawki 19%.

Sprawdź również nasz ranking IKZE 2023.

Podatek od transakcji zamkniętych

Jeżeli został wypełniony formularz W8-BEN, podatek zostanie odprowadzony do polskiego Urzędu Skarbowego. Podatek jest obliczany według następującego wzoru:

P = (WS * NBP – WK * NBP) * SP

P to podatek, WS to przychody ze sprzedaży, NBP to Kurs waluty z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji, WK to wartość kupna i SP to stawka podatku. W Polsce jak już wiemy wynosi ona 19% od zysków kapitałowych. Wypełnij PIT 38 i złóż go w urzędzie skarbowym.

Jaki podatek od dywidendy z USA?

Dywidendy otrzymane z zagranicznych akcji czy ETF-ów podlegają opodatkowaniu. Dywidendy są zazwyczaj opodatkowane u źródła według odpowiedniej stawki podatkowej. Od dywidendy należy zapłacić podatek w wysokości 19%. Wydatki (takie jak prowizje) nie pomniejszą dochodu podlegającego opodatkowaniu. W PIT-38 lub PIT-36 należy dodać otrzymane dywidendy i obliczyć należny podatek. Następnie wysyłamy go do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

XTB podatek od dywidendy

Klienci XTB inwestujący w amerykańskie spółki dywidendowe mogą obniżyć podatek od dywidendy z 30% do 15% poprzez złożenie formularza W-8BEN. Formularze W-8BEN można składać dopiero od tego roku. Oznacza to, że pierwsze dywidendy amerykańskie opodatkowane preferencyjną stawką zostaną rozliczone dopiero w 2022 r. Informacje o dochodach z akcji/funduszy ETF klienci znajdą m.in. w PIT-8C oraz we wspomnianym zeznaniu. Z kolei formularz W-8BEN służy amerykańskim firmom do zgłaszania dochodów z dywidend.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

€0.00

Czy dywidendy są uwzględniane w PIT-8C?

Dywidendy nie są uwzględniane w PIT-8C. W Twojej historii finansowej wykazane są kwoty otrzymanych dywidend. PIT-38 lub PIT-36 należy wypełnić w celu obliczenia należnego podatku i przesłać do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Jeśli otrzymaliśmy dywidendy od spółek amerykańskich, nasz broker odprowadzi 15% kwoty do IRS. Kolejne 4% musimy zapłacić w kraju do końca kwietnia. Na PIT 38 lub PIT 36 wpisujemy również otrzymane dywidendy, podatek zapłacony w naszym imieniu do urzędu skarbowego oraz kwotę, którą jesteśmy zobowiązani zapłacić polskiemu fiskusowi.

W przypadku otrzymania dywidendy w formie akcji, podatek należny polskiemu fiskusowi wyniesie 19%, a w USA zapłacimy 0 – pełny podatek zostanie zapłacony w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy USA a innym krajem mogą spowodować, że broker nie naliczy żadnego podatku. Przykładem może być brytyjska spółka notowana na rynku amerykańskim. Podatek od dywidend odprowadza się do polskiego urzędu skarbowego najpóźniej w kwietniu roku następującego po roku, w którym je otrzymaliśmy.              

Zgodnie z tą samą metodą, co w punkcie powyżej, część należną organom podatkowym oblicza się w następujący sposób:

P = SP * D * NBP – WT * NBP

I tutaj ponownie P to podatek do zapłaty; SP to stawka podatku (ww. 19%), NBP to kurs wymiany z dnia poprzedzającego wpływ środków na rachunek, D to otrzymana dywidenda brutto (przed potrąceniem podatku przez brokera) i WT to podatek u źródła, czyli podatek potrącany przez brokera (w przypadku USA jest to 15%).

Do zeznania PIT-38 dołączamy załącznik PIT/ZG, w którym w części C.3 wykazujemy dochód uzyskany ze sprzedaży naszych akcji oraz zapłacony podatek zagraniczny (w naszym przypadku nie będzie zapłacony podatek zagraniczny). Dochody zagraniczne uzyskane przez podatnika należy przeliczyć na PLN według kursu obowiązującego w dniu otrzymania dochodu. Podatnicy zapłacą 19% od zysków giełdowych z rynku polskiego i amerykańskiego.

Czy muszę zapłacić podatek, jeśli inwestuję na koncie IKE/IKZE?

Inwestycje na koncie IKE są zwolnione z podatku od dochodów i dywidend, jeśli nie wycofasz ich przed ukończeniem 60 roku życia. Gdy wycofujesz się z konta IKZE po ukończeniu 65 lat, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, jeśli oszczędzałeś przez co najmniej pięć lat.

Podsumowując, procedura rozliczenia podatkowego nie jest skomplikowana i większość inwestorów poradzi sobie bez problemu. Obliczenie należnej kwoty najczęściej sprowadza się do najprostszych operacji matematycznych, jeśli nie mają zastosowania skrajne warianty.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!