W co inwestować? Akcje, Surowce, Fundusze, ETFy

Wielu inwestorów zastanawia się, w co inwestować w tym roku. Powrót zmienności i bezprecedensowy kryzys inflacyjny wystawiły na próbę nasze portfele i inwestycyjne modele mentalne. Omówimy dzisiaj najlepsze platformy inwestycyjne i dowiemy się czy jest jeszcze miejsce na poprawę sytuacji.

Jeśli zastanawiasz się w co inwestować pieniądze bez ryzyka, sugeruję, abyś przestał czytać ten artykuł. Nie jesteśmy wróżbitami i nie będziemy próbować oszukać Cię dając fałszywe zapewnienia.

W co inwestować? Przegląd rynków akcji i funduszy

Dokonamy przeglądu głównych dostępnych nam aktywów lub instrumentów inwestycyjnych, komentując ich stopień ryzyka i przewidywane wyniki. Zalecamy zapoznanie się z tym rozdziałem, aby poznać wszystkie dostępne opcje.

Depozyty

Ta opcja w świecie inwestycji nie jest już zbyt wskazana. W końcu możliwość większej konsumpcji w przyszłości jest czymś, co wszyscy chcielibyśmy móc robić. Lata temu konta były wynagradzane nawet na poziomie 4%, ale sytuacja ta wydaje się już być odległym marzeniem. I sytuacja w teorii się nie zmieni, nie wygląda na to, by banki centralne na całym świecie zaprzestały ekspansywnej polityki, by uniknąć recesji gospodarczej.

Na poniższym obrazku można sprawdzić prognozę stóp procentowych FED

w co inwestować w 2021 3

Nawet jeśli w strefie euro obowiązują ujemne stopy procentowe, a rachunki są oprocentowane poniżej 1%, EBC może dalej obniżać stopy procentowe. Jeśli inflacja jest odliczana od zysku, deponent traci siłę nabywczą rok po roku; jeśli chcesz uzyskać przyzwoite zyski, musisz odrobić pracę domową i poszukać alternatyw dla lokat.

Jednak zawsze znajdą się inwestorzy, których tolerancja ryzyka jest absolutnie minimalna i którzy nie będą chcieli szukać alternatywy dla lokat, dlatego warto rozejrzeć się za najlepszymi lokatami, nawet jeśli inne instrumenty inwestycyjne mogą oferować bardziej obiecujące zyski.

Akcje- Jak zacząć inwestowanie na giełdzie

Giełda papierów wartościowych to nie gra. Główne kryteria, którymi należy się kierować, to inwestowanie w to, na czym się dobrze znamy i pieniądze, które nie są nam potrzebne na codzienne wydatki. Ponadto, jeśli uważamy, że znaleźliśmy doskonałą okazję inwestycyjną, musimy być w stanie tolerować zmienność w naszych portfelach. Nawet jeśli nastąpi spowolnienie gospodarcze, firma w dobrej kondycji finansowej będzie w stanie przetrwać szok.

Wraz z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i silnym ożywieniem na giełdzie powstała dystopijna sytuacja. Większość światowych gospodarek znajduje się w recesji i nigdy wcześniej nie było tak wielu światowych rynków na rekordowo wysokich poziomach. Poniżej przedstawię dwa obrazy pokazujące stopy zwrotu według klas aktywów w ciągu ostatnich 10 lat:

w co inwestować w 2021 1
w co inwestować w 2021 2

Jak widać, akcje, które najbardziej ucierpiały to energia, REIT-y i niektóre z najbardziej dotkniętych regionów, takich jak Rosja i Ameryka Łacińska.

Naszym zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, te mocno dotknięte sektory są źródłem pomysłów na lepsze krótkoterminowe zwroty, ale w długim terminie kluczem jest znalezienie spółek, które mogą kontynuować wzrost i adaptację. Dylemat dla inwestorów może być następujący:

„Płacenie 70 centów za coś, co według Ciebie jest warte 1 lub płacenie 1,30 za coś, co teraz jest warte 1 i spodziewamy się, że za 10 lat będzie warte 10”.

Aby kupić akcje, ważne jest również, że robisz to z najlepszych stawek.

W ramach podsumowania możemy wyróżnić DeGiro za małe wpłaty oraz Interactive Brokers za większe wpłaty. Chociaż jeśli wolisz krajowych brokerów, aby uniknąć formalności i nadmiernej biurokracji bycia w obcych krajach, masz również inne opcje do swojej dyspozycji, które są bardziej odpowiednie dla Twojego profilu inwestora.

Obligacje skarbowe i korporacyjne

Obligacje rządowe, tradycyjnie uważane za bezpieczne aktywa, obecnie wynagradzają inwestorów bardzo niskimi rentownościami (szczególnie w strefie euro).

Jednak w tej klasie aktywów zawsze będą pojawiać się możliwości, zarówno w przypadku obligacji rządowych, jak i korporacyjnych.

Jednym z ratingów, na który jest obecnie duży popyt, jest rating ESG, który staje się kluczowy dla wielu inwestorów przy dokonywaniu inwestycji.

Inwestowanie na rynku Forex

Rynek walutowy charakteryzował się silną deprecjacją dolara w stosunku do euro, przy czym główne waluty wschodzące poniosły duże straty, takie jak lira turecka, real brazylijski i peso argentyńskie.

Prawdopodobnie dolar będzie nadal silny, ale może doświadczyć pewnego osłabienia w drugiej połowie 2023 roku. Dolar osiągnął swój szczyt w stosunku do głównych walut, ponieważ Rezerwa Federalna zwolniła tempo podwyżek stóp, ale nadal pozostaje na wysokim poziomie i jest uważany za przewartościowany.

Dodatkowo Stany Zjednoczone będą musiały sfinansować znaczny deficyt na rachunku obrotów bieżących, który szacowany jest na 3%-3,5% PKB, co oznacza niewielki spadek z poziomu bliskiego 4% w 2022 r.

Inwestycja w surowce

Bardzo popularna klasa aktywów wśród traderów. W sekcji metali szlachetnych widzieliśmy silne wzrosty w zeszłym roku. Wielu inwestorów nadal chce mieć część swoich portfeli w złocie i często zdarza się, że ETF-y lub fundusze inwestujące w spółki wydobywcze zajmują część naszych portfeli. Przykładami takich funduszy są Invesco Physical Gold oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC.

Jeśli chodzi o ropę naftową i gaz ziemny, rok 2022 z pewnością wyglądał lepiej niż fatalny 2020 czy 2021, w którym mieliśmy do czynienia z ujemnymi cenami ropy i bankructwem kilku firm z tego sektora.

Ożywienie popytu i stopniowe zmniejszanie podaży to czynniki sprzyjające ożywieniu w przemyśle. Tradycyjny sektor energetyczny pozostaje jednak wśród najgorszych 10-letnich kategorii, a siły ESG i przepływy funduszy pozostają przeciwko niemu. Z tego względu kategorię tę widzimy tylko w przypadku bardzo ryzykownych portfeli.

Inwestowanie w kryptowaluty

Kryptowaluty, w tym nie tylko Bitcoin, ale także Ethereum, stały się ostatnio popularnym aktywem inwestycyjnym. Choć jeszcze kilka lat temu był to temat interesujący tylko dla specjalistów, teraz stał się on przedmiotem pożądania nawet dla amatorskich inwestorów.

Należy jednak pamiętać, że kryptowaluty, szczególnie te mniej popularne, są bardzo zmiennym aktywem i mogą być narażone na ataki spekulacyjne. Inwestorzy, którzy chcą inwestować w kryptowaluty powinni być ostrożni i dokładnie przeanalizować ryzyko związane z taką inwestycją. Najlepiej jest inwestować w instrumenty finansowe, które się rozumie, a zrozumienie specyfiki elektronicznych walut, opartych na technologii blockchain, może być trudne.

Kryptowaluty można zakupić na giełdach online i przechowywać je w wirtualnych lub fizycznych portfelach, a także zakupić je w bitomatach, czyli automatach do kryptowalut, znajdujących się w wielu polskich miastach. Innym sposobem jest inwestowanie w kontrakty CFD na kryptowaluty, dzięki czemu można grać także na spadki i uniknąć konieczności przechowywania wirtualnych walut.

Dlaczego fundusze inwestycyjne mogą być dobrym wyborem?

Fundusze inwestycyjne pełnią istotną funkcję: kierują kapitał inwestorów na rynki finansowe.

Inwestor, który nie czuje się na tyle pewnie, aby angażować swoje pieniądze w wyżej wymienione działania, może zlecić to funduszowi inwestycyjnemu. Ważne jest jednak, aby rozważnie wybrać fundusz inwestycyjny, nie wszystkie fundusze pasują do naszego profilu ryzyka i preferencji:

  • Zarządzanie aktywne i pasywne

Przede wszystkim musimy bardzo jasno określić, co jest zarządzaniem aktywnym, a co pasywnym.

Kiedy to zostanie wyjaśnione, musimy starać się unikać sytuacji, w której profesjonaliści systemu finansowego sprzedają nam najbardziej odpowiedni produkt przy zakupie funduszu. Taka postawa rodzi wiele nieufności wobec sektora finansowego, dlatego tak ważna jest świadomość sprzecznych interesów. Jednym z tych oszustw jest fałszywe aktywne zarządzanie. Dobrą miarą jest sprawdzenie czy błąd śledzenia jest większy niż 2.

Debata na temat aktywnego i pasywnego zarządzania jest częsta w świecie inwestycji, ale prawdą jest, że główne indeksy osiągają bardzo pozytywne stopy zwrotu w długim okresie pomimo lat, w których gospodarka i giełda radzą sobie słabo, więc nawet dla tych, którzy są bardziej zwolennikami aktywnego zarządzania, indeksowanie przynajmniej części portfela jest wskazane.

Jeśli chcemy zastosować taką czy inną strategię, ale nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w proces wyboru funduszu, zawsze możemy zwrócić się do Robo Doradcy.

  • Fundusze według klas aktywów
Klasa aktywówFunduszFundusz
Fundusze o stałym dochodzieDWS Invest Euro High Yield Corporates LCSchroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Fundusze akcyjneBlackRock Global Funds – Continental European Flexible Fund A2DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

Istnieją fundusze o stałym dochodzie, fundusze akcyjne i mieszane, które historycznie zdołały osiągnąć lepsze wyniki niż ich benchmark i zapewnić zyski, które mogą zadowolić inwestorów w zależności od ich tolerancji ryzyka. Aby podać po dwa przykłady z każdej klasy, w funduszach o stałym dochodzie (DWS Invest Euro High Yield Corporates LC i Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR), w funduszach akcyjnych (BlackRock Global Funds – Continental European Flexible Fund A2 i DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC) lub w kombinacji obu.

Robo doradcy mogą inwestować w kombinację tych aktywów dostosowaną do profilu ryzyka inwestora.

  • Fundusze tematyczne

Inwestorzy, którzy mają upodobanie lub zainteresowanie pewnymi obszarami geograficznymi, sektorami lub spółkami, które stosują określone praktyki etyczne w swoim kodeksie korporacyjnym, mają dostęp do funduszy tematycznych, które odpowiadają ich gustom, a także oferują dobre zyski.

Przykładowo, jeśli chcemy zainwestować w Azję (Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund A), duże spółki (Robeco US Premium Equities D) i sektor biotechnologii (DWS Biotech LC), mamy do wyboru szeroki wachlarz opcji. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, który stał się powracającym tematem, istnieją również fundusze, które inwestują w aktywa związane z tą koncepcją, takie jak DPAM New Gems Sustainable, BNP Paribas Energy Transition, Schroders ISF Global Climate Change equity itp.

Ta szeroka gama jest dostępna dla klientów od różnych dostawców funduszy. W zależności od naszych zainteresowań, warto porównać opcje dotyczące funduszu inwestycyjnego.

Inwestowanie 2023 – stopa zwrotu

Tabele poniżej przedstawiają prognozowane stopy zwrotu dla różnych klas aktywów w roku 2023:

Klasa aktywówStopa zwrotu prognozowana (w %)
Obligacje1-2%
Akcje-30-30%
Nieruchomości5-7%
Złoto5-10%
Inwestowanie pasywne (zakup ETF’ów)0-10%

Jak widać z powyższej tabeli, prognozy dla różnych klas aktywów są różne. Inwestowanie w obligacje może przynieść niższą stopę zwrotu niż inwestowanie w akcje czy nieruchomości, ale jest to również mniej ryzykowne. Fundusze inwestycyjne mogą być dobrym wyborem, ponieważ dają dostęp do różnych klas aktywów w jednym produkcie i mogą przynieść lepszą stopę zwrotu niż inwestowanie w pojedynczą klasę aktywów.

Należy pamiętać, że prognozy te są jedynie przewidywaniami i rzeczywisty wynik może różnić się od prognozowanego. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje inwestycje i upewnić się, że są one zgodne z profilem ryzyka i celami inwestycyjnymi.

Alternatywne formy inwestowania – sztuka, antyki, alkohol

Czy inwestowanie w nietypowe aktywa może być sposobem na radzenie sobie z recesją? Obrazy, zegary, stara porcelana lub… whisky lub wino? Takie przedmioty inwestycyjne podlegają zupełnie innym wahaniom niż obligacje czy waluty.

Najważniejszym czynnikiem jest czas, dlatego zazwyczaj im dłużej trzymamy takie niestandardowe dobro inwestycyjne, tym wyższą cenę uzyskuje. Ważne są także trendy dotyczące określonych okresów historycznych lub konkretnego artysty, co może prowadzić do zaskakującego wzrostu cen naszej inwestycji.

Najbogatsi Amerykanie nie mają tylko akcji, obligacji, funduszy lub kruszców w swoim portfelu inwestycyjnym, ale także dzieła sztuki czy wina z wiekowych roczników. W 2014 roku już 13,5% inwestycji bogatych Amerykanów było związane z alternatywnymi formami lokowania kapitału.

Inwestycje w zrównoważony rozwój

Inwestowanie w zrównoważony rozwój to coraz popularniejsza strategia inwestycyjna, która polega na inwestowaniu w projekty i przedsiębiorstwa, które promują ekologiczne i społeczne cele.

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która obejmuje zarówno ochronę środowiska, jak i zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny.

Inwestowanie w zrównoważony rozwój oznacza inwestowanie w projekty i przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do ochrony środowiska, zwiększenia równości społecznej oraz zachowania zasobów naturalnych. Firmy, które inwestują w zrównoważony rozwój, często oferują wyższe stopy zwrotu niż te, które tego nie robią, ponieważ inwestycje te przyczyniają się do trwałego rozwoju i stabilności długoterminowej.

Inwestycje w czasie recesji: rozważanie opcji

Może lepiej nie inwestować, ale trzymać swoje pieniądze i czekać na odpowiednie momenty, kiedy pojawiają się okazje do zakupu aktywów po niższych cenach? Kryzys czy recesja gospodarcza zawsze dają takie możliwości, gdzie ludzie pozbywają się swoich dóbr po bardzo niskich cenach. To może być nie tylko meble czy rzeczy kolekcjonerskie, ale również nieruchomości czy grunty. Słynny inwestor Warren Buffet zawsze mówił, że najwięcej zarabia się podczas kryzysu, ale trzeba mieć pieniądze, aby skorzystać z takich okazji. Życzymy sukcesów inwestycyjnych!


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!