W co inwestować na giełdzie?

Zastanawiasz się w co inwestować w tym roku? Skutecznym podsumowaniem tego, czego większość analityków spodziewa się w 2023 roku, może być tytuł prognozy na 2023 rok opublikowanej przez bank inwestycyjny JP Morgan: „Zły rok dla gospodarki, lepszy rok dla rynków”.

W co inwestować w tym roku?

W rozpoczętym właśnie roku czynniki makroekonomiczne, które spłoszyły rynki w 2022 r., będą nadal przejawiać się z coraz mniejszą intensywnością; wynika z tego, że spadek na rynkach, który zazwyczaj wyprzedza i wzmacnia trendy w gospodarce, powinien również spowolnić.

Dlatego też rok 2023 zapowiada się jako wciąż trudny dla gospodarki, gdyż spodziewane jest ogólne spowolnienie wzrostu gospodarczego, a inflacja ma pozostać na poziomach powyżej celów określonych przez banki centralne, co skutkuje koniecznością dalszych podwyżek stóp procentowych, które jednak powinny osiągnąć swój szczyt w trakcie roku.

Sprawdź także: Jak grać na giełdzie

Z punktu widzenia rynków, znaczna część „złych wiadomości” została już zdyskontowana w cenach bieżących, a co za tym idzie, prawdopodobnie zostaną odnotowane lepsze wyniki niż w zakończonym właśnie roku. 

Rynki finansowe: co z inflacją i stopami procentowymi?

Wzrost gospodarczy w 2023 roku będzie niższy niż oczekiwano, na co ostatnio zwrócił uwagę Bank Światowy, który obniżył swoje szacunki z przewidywanych jeszcze pół roku temu 3% do 1,7% wskazanych w ostatniej aktualizacji z 10 stycznia.

Jest to częściowo wynikiem restrykcyjnej polityki monetarnej prowadzonej przez główne banki centralne i powinno pomóc w oddaleniu niebezpieczeństwa niekontrolowanego wzrostu inflacji, która rzeczywiście według szacunków OECD (co widać na poniższym wykresie) mogła osiągnąć szczyt w drugiej połowie 2022 r. i wykazuje tendencję spadkową w 2023 r.

W odniesieniu do stóp procentowych większość analityków oczekuje, że w USA i Europie będą one nadal rosły, choć w wolniejszym tempie niż w ubiegłym roku, przynajmniej do połowy 2023 r. W szczególności, zgodnie z prognozą Goldman Sachs na rok 2023, w celu utrzymania wzrostu poniżej potencjału w środowisku wyższego wzrostu dochodów realnych, FED prawdopodobnie podniesie stopy o kolejne 125 pb do szczytu na poziomie 5-5,25 proc. i bez cięć w ciągu 2023 r., podczas gdy EBC, biorąc pod uwagę ograniczone ryzyko głębokiej recesji i utrzymującą się inflację, ma ponownie podnieść stopy do maja, osiągając szczyt na poziomie 3 proc.

W co inwestować, aby uchronić się przed inflacją?

Choć z punktu widzenia trendów wzrostu inflacji najgorsze mamy już prawdopodobnie za sobą, w najbliższych miesiącach wskaźnik ten będzie utrzymywał się na poziomach wyższych niż obserwowane w ciągu ostatnich 20 lat, dlatego warto rozważyć szereg inwestycji zapewniających ochronę przed utratą siły nabywczej.

Za inwestycje chroniące przed inflacją uważa się zwykle te, które mają stopę zwrotu powyżej średniej stopy inflacji. Mogą one obejmować:

 • Akcje spółek o dobrych fundamentach i zdolności do podnoszenia cen swoich produktów zgodnie z inflacją
 • Nieruchomości, ponieważ ceny nieruchomości mają tendencję do wzrostu wraz z inflacją
 • Inwestycje w surowce, ponieważ ceny towarów mają tendencję do wzrostu w czasach inflacji
 • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ ich stopy procentowe rosną wraz z inflacją
 • Fundusze inwestycyjne i ETF-y indeksowane inflacją, które odwzorowują wyniki indeksu inflacji.

Chociaż złoto i aktywa typu safe-haven są tradycyjnie uważane za solidne zabezpieczenia przed wzrostem cen, ich skuteczność w tym zakresie różni się w zależności od okresu historycznego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że cena tych aktywów, które nie generują zwrotów takich jak kupony czy dywidendy, ma tendencję do bycia „ukaraną” pod względem kosztów alternatywnych przez wzrost stóp procentowych, który zwykle występuje w okresach wysokiej inflacji.

Inwestowanie w surowce: Sposób na zabezpieczenie się przed inflacją

Istnieje kilka sposobów inwestowania w towary i surowce przez prywatnego oszczędzającego, w tym:

 • ETF (Exchange Traded Funds) i fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce: Instrumenty te pozwalają na inwestowanie w koszyk surowców, takich jak złoto, srebro, ropa naftowa i metale przemysłowe, bez konieczności fizycznego zakupu towarów.
 • Kontrakty futures: Kontrakty futures pozwalają na zakup lub sprzedaż towaru po określonej cenie w przyszłym czasie. Instrumenty te są jednak bardziej złożone i mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.
 • Certyfikaty: Certyfikaty reprezentują udział i mogą być zakupione przez bank lub pośrednika finansowego. Podobnie jak ETF-y i fundusze inwestycyjne, certyfikaty umożliwiają inwestowanie w towary bez konieczności ich fizycznego zakupu.
 • Zakup fizyczny: Fizyczny zakup surowców, takich jak złoto i srebro, to kolejna opcja inwestowania w towary. Metoda ta wymaga jednak większego wysiłku w zakresie przechowania i zabezpieczenia zakupionych towarów.

Najlepszy Broker do inwestowania

Interactive Brokers

Przy tak szerokiej gamie różnych produktów i rynków wybór brokera zapewniającego dostęp do nich jest bardzo ważny. Interactive Brokers oferuje swoim klientom dostęp do ponad 150 rynków finansowych w 33 krajach. Platforma zapewnia dostęp do rynków od Ameryki Północnej po Australię, umożliwiając inwestorom bezpośredni dostęp do różnych usług i zleceń. Ponadto platforma oferuje aktualne dane rynkowe przez 24 godziny na dobę, sześć dni w tygodniu.

Poznaj pełną gamę produktów i rynków dostępnych w IB. Interactive Brokers posiada również szereg przydatnych narzędzi, takich jak IBKR SmartRoutingSM, które ułatwiają uzyskanie najlepszej realizacji zleceń poprzez wyszukiwanie najkorzystniejszych cen akcji, opcji i kombinacji dark pool. W grudniu 2021 r. na platformie IBKR pojawił się GlobalAnalyst, innowacyjne narzędzie, które ułatwia inwestorom porównywanie względnych wycen i wskaźników finansowych akcji z całego świata. Wreszcie, ich łatwa w użyciu aplikacja mobilna GlobalTrader oraz profesjonalna platforma Trader Workstation, dostępna dla bardziej doświadczonych traderów, umożliwiają szybki i co najważniejsze inteligentny handel.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

€0.00

W jakie akcje inwestować?

Kryterium wyboru akcji do kupienia w 2023 roku może być faworyzowanie tych, którzy oferują perspektywę regularnego wypłacania wysokich dywidend. Akcje te powinny charakteryzować się mniejszą zmiennością niż średnia rynkowa i oferować korzyść w postaci uzupełnienia dochodów regularnymi wypłatami.

Znajdź wszystkie akcje, w które warto zainwestować tutaj

Akcje energetyczne przewodziły S&P 500 w 2022 roku i w nowym roku mogą ponownie wzrosnąć. Wiele z nich oferuje również szczególnie soczyste dywidendy. Należą do nich:

NazwaSektorRENTOWNOŚĆ
Pioneer Natural Resources Producent ropy i gazu11.2%
Devon Energy Producent ropy i gazu8.9%
Enterprise Products PartnersDostawca usług energetycznych typu midstream7.8%
ChevronProducent energii i chemikaliów3.2%

Duże firmy farmaceutyczne często wypłacają solidne dywidendy. Te trzy z pewnością się do nich kwalifikują i każda z nich pokonała rynek w 2022 roku.

NazwaSektorRENTOWNOŚĆ
AbbVie Przedsiębiorstwo biofarmaceutyczne3.7%
Bristol Myers SquibbPrzedsiębiorstwo biofarmaceutyczne3.2%
Johnson & Johnson Firma biofarmaceutyczna, specjalizująca w ochronie zdrowia konsumentów i urządzeniach medycznych2.6%

Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) znane są z wysokich zysków z dywidendy. Oto kilka najlepszych REIT-ów na rynku. Wszystkie te akcje spadły w 2022 roku, a niektóre z nich gwałtownie. Jeśli jednak Rezerwa Federalna ustabilizuje stopy procentowe jeszcze w tym roku, akcje mogą ładnie odbić.

NazwaSektorRENTOWNOŚĆ
Easterly Government Properties REIT skupiający się na nieruchomościach rządowych7.4%
Medical Properties Trust REIT skupiający się na szpitalach10.3%
Rithm Capital REIT koncentrujący się na dostarczaniu kapitału do sektora usług finansowych i nieruchomości12.1%

W co inwestować: Inwestycje ESG

Szybko zmieniające się otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne przyczyniło się do wzrostu zainteresowania inwestowaniem ESG i wrażliwością na zmiany klimatyczne, uwypuklając inwestorom potrzebę zrozumienia wyzwań i możliwości, przed którymi stoją spółki w tym kontekście.

Trwająca wojna na Ukrainie i wysoka inflacja mogą ograniczyć krótkoterminową presję na zmniejszenie globalnej emisji gazów cieplarnianych, ponieważ rządy stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenową. Ale dla firm energetycznych zastąpienie węgla i ropy gazem ziemnym może nie być jedynym realnym rozwiązaniem. W 2023 roku ważne będzie obserwowanie, które firmy pilnują długoterminowych trendów dekarbonizacji i rozszerzają wykorzystanie energii odnawialnej.

Więcej inwestorów głosowało przeciwko korporacyjnym strategiom klimatycznym w 2022 r. niż w 2021 r., zwłaszcza gdy trajektoria emisji firmy była niedostosowana do globalnych celów. Jednak zawirowania na rynku energii i skupienie się na bezpieczeństwie energetycznym mogą zmienić zachowania wyborcze. W 2023 roku warto będzie obserwować, czy opór wobec strategii klimatycznych przedsiębiorstw będzie się utrzymywał, czy też w trudnych warunkach rynkowych więcej inwestorów będzie dawać firmom kredyt zaufania co do ich planów klimatycznych.

W ostatnich latach Chiny i UE wzmocniły politykę i wytyczne dotyczące cyrkularnego przetwarzania materiałów i odpadów, w tym e-odpadów. We wrześniu 2022 roku w ślady USA poszły Stany Zjednoczone, uchwalając ustawę o recyklingu baterii z pojazdów elektrycznych. Efektywne pozyskiwanie metali z e-odpadów mogłoby zmniejszyć zależność od górnictwa i emisje.

W co inwestować: Inwestowanie tematyczne

Nie jest łatwo określić, jakich megatrendów możemy się spodziewać w tym roku. Kilka czynników warunkowych, od normalizacji stóp procentowych po napięcia geopolityczne, które pojawiły się po inwazji Rosji na Ukrainę, może wpłynąć na krótkoterminowe wybory, spowalniając realizację trendów strukturalnych.

Do głównych megatrendów roku należą jednak m.in.

 • Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja energetyczna, które odnoszą się do konieczności posiadania przez suwerenne państwa stabilnego i niezawodnego przepływu energii, odpowiedniego dla podtrzymania popytu i jednocześnie gwarantującego odpowiedni i sprawiedliwy poziom dobrobytu obywateli.

Trend ten nabrał szczególnego znaczenia w 2022 r. w wyniku napięć geopolitycznych wynikających z konfliktu między Rosją a Ukrainą – w celu zajęcia pozycji w tej kwestii, a nie w odniesieniu do poszczególnych akcji, warto przyjrzeć się funduszom ETF specjalizującym się w energetyce i źródłach odnawialnych, np.

 1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist), który replikuje 30 największych i najbardziej płynnych akcji z całego świata, które są zaangażowane w gospodarkę czystej energii.
 2. Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc, który replikuje spółki z całego świata koncentrujące się na najbardziej ekologicznych zasobach energii odnawialnej i technologiach wspierających czystą energię.
 3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc, który replikuje spółki z całego świata działające w branży energii odnawialnej.
 • Sztuczna inteligencja, która poza zwyczajowymi zjawiskami związanymi z prezentacją projektów takich jak czat GTP, jest zjawiskiem, które będzie miało wpływ na niemal wszystkie aspekty ludzkiej działalności z potencjałem, którego w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć – ponownie, obstawianie pojedynczych papierów wartościowych jest zbyt ryzykowne, dlatego lepiej postawić na ETF-y na sztuczną inteligencję i robotykę.
 1. Lyxor MSCI Robotics & AI, który inwestuje w globalne (w przeważającej mierze amerykańskie) spółki, które zajmują się rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki lub pozyskują zyski z takiego rozwoju.
 2. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: inwestuje w spółki działające w segmencie robotyki przemysłowej, automatyki i budowy robotów nieprzemysłowych oraz pojazdów autonomicznych. Koszyk referencyjny to Indxx GlobalRobotics & Artificial Intelligence Thematic Index
 3. L&G ROBO Global Robotics and Automation, który odwzorowuje wyniki indeksu ROBO-STOX Global Robotics and Automation poprzez replikację syntetyczną, czyli poprzez zakup wszystkich akcji w funduszu.
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne jest niewątpliwie jednym z najgorętszych tematów ostatnich lat, nabierającym szczególnego znaczenia ze względu na coraz większe rozpowszechnienie platform cyfrowych we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, dużą uwagę poświęcaną przez organy regulacyjne kwestiom bezpieczeństwa oraz znaczny przepływ inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dokonywanych i oczekiwanych w tym sektorze.
 1. WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc, który inwestuje w akcje spółek działających w branży Cyber Security z dobrym podziałem, dzięki czemu unika zbyt dużej koncentracji.
 2. Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS, który replikuje indeks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy wysoce fraktalny indeks, w którym żaden papier wartościowy nie stanowi więcej niż 4% całości
 3. L&G Cyber Security UCITS, który prezentuje bardzo dobrze zdywersyfikowany koszyk, w którym każde zabezpieczenie ma maksymalną wagę około 4%, a główne wybrane akcje to BlackBerry Ltd, Fastly i Cloudfare.

Wyzwania i możliwości inwestycyjne

Najważniejszym wyzwaniem w 2023 roku jest z pewnością inflacja, temat, który charakteryzował ostatnie 18 miesięcy i pozostanie w centrum dyskusji ekonomicznych i finansowych, dopóki wskaźnik ten nie ustabilizuje się na poziomie akceptowalnym przez banki centralne. Jeśli oczekiwana przez większość obserwatorów redukcja zostanie zrealizowana w ciągu roku, to prawdopodobne jest, że banki centralne zakończą rozpoczętą w ubiegłym roku serię podwyżek i będą rozważać możliwość obniżek także od 2024 roku.

Jeśli chodzi o możliwości inwestycyjne, klasy aktywów do obserwowania w 2023 roku to zdecydowanie obligacje, szczególnie w pierwszej połowie roku, oraz niektóre akcje. Obligacje, w obliczu rosnących stóp procentowych, są ponownie użytecznym składnikiem zrównoważonego portfela i ważnym narzędziem przeciwdziałania erozji siły nabywczej spowodowanej rosnącą inflacją.

Kolejną szansę, z perspektywy średnioterminowej, dają z pewnością akcje, skupiając się na tych o dobrych fundamentach.

Porady dotyczące inwestowania w tym roku

Artykuł kończymy kilkoma radami dotyczącymi inwestowania w nowym roku, opartymi na następujących przesłankach:

 • Przy wciąż wysokiej inflacji (choć prawdopodobnie spadającej) i wciąż rosnących stopach procentowych (choć zbliżonych do najwyższych) trzymanie gotówki jest droższe zarówno z powodu erozji siły nabywczej spowodowanej rosnącymi cenami, jak i z powodu kosztów alternatywnych w porównaniu z wyższymi zyskami osiąganymi dzięki inwestowaniu w obligacje
 • Wzrost stóp procentowych doprowadził do obniżenia cen wielu obligacji, które na początku roku są szczególnie tanie
 • Najlepszym wyborem w długim okresie jest nadal preferowanie akcji solidnych spółek o wysokim potencjale wzrostu.

3 akcje, w które warto zainwestować w 2023 r

Alphabet (NASDAQ: GOOGL)

Podstawowa działalność Alphabet pozostaje silna: Google dominuje na rynku wyszukiwarek, Android jest najczęściej używanym mobilnym systemem operacyjnym, YouTube jest największą aplikacją do wyszukiwania wideo, Google Cloud rozwija się skokowo.

Z pewnością istnieją pewne niewiadome związane z rozwojem TikTok, który może zagrozić dominacji YouTube'a oraz rozwojem ChatGPT, który może podważyć dominację Google'a wśród wyszukiwarek.

Walt Disney (NYSE: DIS)

Największą przewagą konkurencyjną Walta Disneya jest to, że nie ma porównywalnych firm, są inne parki rozrywki, które można odwiedzić i filmy, które można zobaczyć, ale jeśli chodzi o bibliotekę treści, które ma Disney, dziesiątki rozpoznawalnych postaci i emocje, które te postacie wywołują w ludziach w każdym wieku, nie ma innej firmy, która może konkurować.

Akcje firmy znajdują się blisko dziewięcioletnich minimów i są wyceniane na mniej niż 18-krotność prognozowanych przez Wall Street zysków na rok fiskalny 2024.

Amazon.com (NASDAQ: AMZN)

Amazon.com jest jednym z największych na świecie sklepów e-commerce ze sprzedażą na poziomie 502 mld dolarów i sprzedaje zarówno produkty własne, jak i innych firm, a także posiada szybko rozwijające się działy biznesowe w zakresie subskrypcji online, reklamy i hostingu.

 • Dział Amazon Web Services (AWS) jest największą na świecie platformą cloud computing z 34 procentami rynku i dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków rok do roku.

Akcje Amazona zamknęły rok 2022 z 50% spadkiem rok do roku. W efekcie akcje są obecnie notowane przy mnożniku cena/sprzedaż (P/S) na poziomie 1,8, co jest najniższą wyceną od ośmiu lat.

Wybierając ETF-y, w które warto zainwestować w 2023 roku, warto wziąć pod uwagę, że perspektywy rynkowe w rozpoczętym właśnie roku są bardzo niepewne i istnieją realistyczne przesłanki, by oczekiwać zarówno odbicia rynku, jak i ponownego pogorszenia koniunktury.

Dlatego też najlepszymi opcjami dla inwestorów są szeroko zdywersyfikowane fundusze, które unikają spółek podatnych na te prądy i są w stanie osiągać lepsze wyniki długoterminowo, bez względu na to, co się stanie:

 • Dimensional US Core Equity 2 ETF (DFAC)
 • Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY)
 • Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Często zadawane pytania

W co obecnie najlepiej zainwestować?

Najbardziej atrakcyjne inwestycje to akcje, nieruchomości, inwestycje surowcowe, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF powiązane z inflacją.

Gdzie ulokować oszczędności w 2023 roku?

Do najbardziej atrakcyjnych możliwości należą zrównoważone inwestycje, ponieważ trend inwestycji ESG (Environmental, Social, Governance) nadal rośnie, koncentrując się na spółkach, które stosują zrównoważone i etyczne praktyki. Jeśli masz oszczędności do zainwestowania, przeczytaj: W co zainwestować 10 000 PLN.

Które inwestycje są najbezpieczniejsze?

Do najlepszych bezpiecznych inwestycji należą lokaty lub oszczędności, zwykłe obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne lub akcje solidnych spółek, które wypłacają wysokie dywidendy, a także klasyczne bezpieczne aktywa, takie jak złoto, biżuteria i dzieła sztuki. Polecamy artykuł: Aktywa typu safe haven.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!