Różnica między interesariuszem a akcjonariuszem

Jeśli chodzi o inwestowanie w firmę, istnieją akcjonariusze i interesariusze. Choć mają podobne nazwy, ich inwestycja w firmę jest zupełnie inna.

roznica akcjonariusz

Różnice między interesariuszem a akcjonariuszem

Akcjonariuszem jest każdy podmiot, osoba fizyczna, spółka lub instytucja, która posiada co najmniej jeden udział w spółce i w związku z tym ma interes finansowy w jej rentowności.

Akcjonariuszami mogą być inwestorzy indywidualni lub duże korporacje, które chcą mieć prawo głosu w zarządzaniu spółką. Jeśli cena akcji spółki wzrasta, to wartość akcjonariusza wzrasta, natomiast jeśli spółka radzi sobie źle i jej cena akcji spada, to wartość akcjonariusza maleje.

Akcjonariusze woleliby, aby zarząd spółki podjął działania, które zwiększą cenę akcji i dywidendę oraz poprawią ich sytuację finansową.

Inwestorzy zazwyczaj kupują część akcji danej spółki z nadzieją, że akcje te zyskają na wartości, co pozwoli im uzyskać wysoki zwrot z inwestycji. Akcjonariusz może sprzedać część lub wszystkie swoje udziały w spółce, a następnie wykorzystać te pieniądze na zakup udziałów w innej spółce lub przeznaczyć je na zupełnie inną inwestycję.

Chociaż akcjonariusze są właścicielami spółki, nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki lub inne powstałe zobowiązania finansowe. Wierzyciele spółki nie mogą pociągnąć akcjonariuszy do odpowiedzialności za długi, jakie spółka jest im winna. Natomiast w firmach prywatnych, jednoosobowych działalności gospodarczych i spółkach osobowych wierzyciele mają prawo żądać zapłaty i licytować majątek właścicieli tych podmiotów.

Chociaż akcjonariusze nie biorą udziału w codziennym zarządzaniu spółką, umowa spółki daje im pewne prawa jako właścicielom spółki. Jednym z tych praw jest prawo do wglądu w księgi i dokumentację finansową firmy za dany rok. Jeżeli wspólnicy/akcjonariusze mają jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu zarządzania spółką przez menedżerów, mają prawo dostępu do jej dokumentacji finansowej. Jeśli akcjonariusze zauważą coś niezwykłego w dokumentacji finansowej, mogą pozwać dyrektorów i kierownictwo firmy.

Interesariusz to strona, która ma interes w sukcesie lub porażce firmy. Może wpływać na politykę i cele firmy lub być pod ich wpływem. Interesariusze mogą być wewnętrzni lub zewnętrzni. Interesariusze wewnętrzni są bezpośrednio związani z firmą poprzez zatrudnienie, własność lub inwestycje. Przykładami interesariuszy wewnętrznych są pracownicy, udziałowcy i menedżerowie. Z drugiej strony, interesariusze zewnętrzni to strony, które nie mają bezpośredniej relacji z firmą, ale mogą być pod wpływem jej działań. Przykładami interesariuszy zewnętrznych są dostawcy, wierzyciele oraz grupy publiczne i społecznościowe.

Jedną z cech charakterystycznych dla interesariuszy firmy jest długowieczność. Interesariusze nie mogą łatwo zdecydować się na usunięcie swojego udziału w firmie. Relacje między interesariuszami a przedsiębiorstwem są powiązane wieloma czynnikami, które sprawiają, że są one od siebie zależne. Jeśli firma stoi w obliczu spadku wydajności, stanowi to poważny problem dla wszystkich zainteresowanych stron.

Interesariusz vs. Akcjonariusz

Tradycyjnie firmy były odpowiedzialne tylko przed swoimi akcjonariuszami. Jednak w ostatnich latach ten scenariusz uległ zmianie. Wiele firm zaczęło akceptować fakt, że oprócz akcjonariuszy, firma musi odpowiadać również przed wieloma innymi składnikami otoczenia biznesowego.

Na przykład, jeśli firma jest zaangażowana w działalność komercyjną, która zabiera tereny zielone w obrębie społeczności, musi ona stworzyć programy, które chronią dobrobyt społeczny społeczności i ekosystem. Firma może zobowiązać się do sadzenia drzew, dostarczania wody pitnej dla społeczności oraz oferowania stypendiów dla członków społeczności.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!