Aktywa Safe Haven: Czym są bezpieczne inwestycje?

Aby zabezpieczyć się przed restrykcyjnymi manewrami banków centralnych w zakresie polityki pieniężnej oraz problemami z cenami surowców, należy znaleźć nowe rozwiązania inwestycyjne. Jedno z najlepszych rozwiązań na rynkach to tzw. aktywa Safe Haven.

Czym są aktywa typu safe haven?

Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, spadek PKB, kryzys energetyczny, to główne czynniki, które negatywnie wpływają na rynki finansowe na całym świecie.

Bezpieczne aktywa to te aktywa, które mają wartość wewnętrzną.

Ich celem jest zabezpieczenie realnego majątku, zwłaszcza w okresie dekoniunktury rynkowej, poprzez ochronę inwestora przed:

 • wysoką inflacją, utratą siły nabywczej waluty i ogólnym wzrostem cen;
 • recesja gospodarcza, charakteryzująca się spadkiem produktu krajowego brutto, wzrostem bezrobocia,;
 • załamanie się rynków finansowych.

Dlatego też aktywa typu safe haven zwykle lepiej sprawdzają się w czasach kryzysu, chroniąc aktywa oszczędzających.

Przesunięcie z inwestycji o wysokim ryzyku do bezpieczniejszych ma swoją nazwę, a mianowicie „flight to quality”.

Rezygnuje się z potencjalnie wysokich zysków w zamian za niższą zmienność, która pozwala przetrwać niekorzystne czasy.

Teraz, gdy rozumiemy, czym są aktywa safe haven i jakie są ich cechy, spójrzmy na listę aktywów safe haven.

Czym są bezpieczne inwestycje?

Bezpieczne inwestycje, nazywane także aktywami safe haven, to kluczowe aktywa uznawane za stabilne i odporne na zmienność rynkową. Wśród tych aktywów wyróżniamy kilka głównych kategorii:

 1. Złoto: Jest uznawane za tradycyjne schronienie kapitału w czasach niepewności ekonomicznej.
 2. Towary/surowce: Obejmują różnorodne surowce, które mają wartość na rynku światowym, takie jak ropa, metale, czy zboża.
 3. Grunty i nieruchomości: Inwestycje w ziemię i nieruchomości, które historycznie zachowują swoją wartość.
 4. Waluty typu safe haven: Są to waluty uznawane za stabilne, często emitowane przez kraje o solidnych fundamentach gospodarczych.
 5. Bitcoin: W ostatnich latach Bitcoin zdobył popularność jako cyfrowa forma inwestycji, czasem traktowana jako „cyfrowe złoto”.

Przyjrzyjmy się szczegółowo, dlaczego są one uważane za aktywa bezpiecznej przystani i jak w nie inwestować.

Aktywa Safe Haven: Złoto

Złoto jest uważane za bezpieczną inestycję, ponieważ zawsze było najlepszym aktywem chroniącym przed inflacją.

Żebyście nie wierzyli mi tylko na słowo, przedstawiam Wam dane, które porównują cenę złota z Consumer Price Index (CPI), czyli wskaźnikiem obliczającym inflację, w latach 1960-2020.

Jak widać, złoto nie tylko chroniło przed inflacją, ale także zdołało wygenerować dodatnie stopy zwrotu.

Główne powody leżą w wewnętrznych cechach tego bezpiecznego aktywa:

 • Rzadkość: złoto jest w naturze dobrem ograniczonym;
 • Trudne do wydobycia, co pośrednio utrudnia jego produkcję;
 • Negatywna korelacja z innymi klasami aktywów, zwłaszcza z akcjami.

Cena złota od 1991 roku wzrosła z 380 euro do 2000 euro, realizując średni roczny wzrost o ponad 5%.

Jak inwestować w złoto?

Rozwiązania inwestycyjne w złoto:

 • Fizyczne złoto inwestycyjne w postaci płytek, sztabek lub monet w autoryzowanych bankach. Przechowywanie może odbywać się we własnym domu bez konieczności pośrednictwa, w skarbcach prywatnych firm lub w skrytkach bankowych. Za zakupy powyżej 500 EUR należy zapłacić metodami identyfikowalnymi, natomiast za zakupy poniżej 499 EUR można zapłacić również gotówką;
 • ETC na złoto, fundusze inwestycyjne, które pasywnie odwzorowują cenę złota. Korzystanie z instrumentów finansowych znacznie upraszcza procedurę zakupu, kupuje się je u brokerów lub w bankach internetowych, oszczędza się na kosztach i opiece. Minusem jest to, że istnieje ryzyko kontrahenta;
 • PAX GOLD (PAXG) – kryptowaluta oparta na blockchainie Ethereum, która replikuje cenę złota. Ma on formę stablecoina wspartego fizycznymi rezerwami złota przechowywanymi w chronionych skarbcach w Londynie. Celem PAXG jest uczynienie złota jeszcze bardziej zbywalnym i dostępnym w każdym miejscu na świecie.

Pamiętaj, aby nie kupować złota od kupców złota, przynajmniej nie jako formę inwestycji.

Czytaj:

Aktywa Safe Haven: Surowce

Surowce i towary w niekorzystnych czasach rynkowych mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż rynek, w rzeczywistości w zdywersyfikowanym portfelu zawsze wskazane jest posiadanie pewnych punktów procentowych zainwestowanych w towary, aby zrównoważyć wszelkie okresy kryzysu finansowego.

Surowce można podzielić na dwie kategorie:

 • Surowce twarde:
 • metale szlachetne: złoto, platyna, srebro, pallad;
 • metale przemysłowe: kobalt, nikiel, miedź, cynk, molibden, stal, cyna;
 • surowce energetyczne: benzyna, etanol, gaz ziemny, nafta, ropa naftowa, propan;
 • elektryczność.
 • Surowce miękkie:
 • towary rolne: owies, śruta sojowa, pszenica, kukurydza, olej sojowy, kakao, kawa, bawełna, drewno, sok pomarańczowy, tytoń, cukier;
 • mięso: bydło, świnie.

Surowce są dotknięte tą samą dynamiką, która wpływa na złoto, taką jak relacja między podażą a popytem, wahania dolara amerykańskiego (ceny są wyrażone w dolarach), czynniki geopolityczne, transport, inflacja,…

Jak inwestować w surowce?

Najprostszym sposobem inwestowania w to bezpieczne aktywo jest wykorzystanie ETF-ów, pasywnie replikujących instrumentów finansowych, które podążają za określonym indeksem rynkowym.

Benchmark w tym przypadku będzie składał się z koszyka towarów, w którym znajdą się surowce wymienione powyżej, każdy o określonej wadze procentowej, np. 25% metali szlachetnych, 25% metali przemysłowych, 25% surowców energetycznych, 25% surowców miękkich.

Jednym instrumentem można bardzo łatwo pokryć cały sektor.

Czytaj też: Jak inwestować w surowce

Aktywa Safe Haven: Nieruchomości i grunty

Ziemia jest jednym z tych bezpiecznych aktywów, które mają ogromny potencjał, jeśli są kupowane w strategicznych obszarach geograficznych.

Istnieją dwa różne rodzaje gruntów:

 • Rolne
 • Budowlane

Inwestowanie w grunty rolne oznacza inwestowanie w aktywa zdolne do produkcji surowców niezbędnych dla ludzkości.

W przeciwieństwie do poprzednich aktywów, ten jest znacznie bardziej niepłynny, ponieważ nie jest zbywalny.

Aby wycenić kawałek ziemi, należy wziąć pod uwagę cenę zakupu, czy można go odsprzedać i w jakich ramach czasowych, przeznaczenie, obszar.

Działka może generować zyski:

 • własne wykorzystanie do zrobienia ogródka warzywnego lub wybudowania na nim budynku
 • wynajem osobom trzecim w celu uzyskania okresowych dochodów
 • aprecjacja gruntu i odsprzedaż

Warren Buffett nazwał nieruchomości: „inwestycją bez minusów i z potencjalnie znacznym wzrostem”.

Jak inwestować w ziemię?

Aby zainwestować w ziemię trzeba fizycznie kupić działkę, dlatego kluczowy jest wybór miejsca zakupu, celu, jaki chcemy jej nadać i świadomość, że jest to inwestycja średnio- lub długoterminowa.

Waluty jako aktywa safe haven

Tak, nawet płynność może działać jako aktywo bezpiecznej przystani i w tym sensie mówimy o walutach typu safe haven.

Walutą taką jest frank szwajcarski (CHF), ponieważ zawsze był uważany za solidny i o stabilnym systemie politycznym, a także neutralny w czasach wojny.

Szwajcaria ma niską inflację, wciąż tylko 3% w porównaniu do 10% w strefie euro, a ogromne zaufanie pokłada się w Szwajcarskim Banku Narodowym.

Kolejną walutą, która bardzo się umocniła jest dolar amerykański, który zdołał odzyskać parytet z euro i zyskać wiele punktów procentowych względem większości walut.

Świadczy o tym Dollar Index, wskaźnik pokazujący siłę dolara względem koszyka zachodnich walut, który w ciągu roku umocnił się o około 13%.

Dolar uchodzi więc za solidną walutę, gdyż gospodarka USA jest wciąż najsilniejsza na świecie.

Jak inwestować we franki szwajcarskie i dolary amerykańskie?

Istnieje kilka sposobów na zdobycie ekspozycji na waluty obce:

 • forex
 • ETF
 • obligacje

Liczne banki i brokerzy internetowi oferują możliwość zakupu instrumentów finansowych eksponowanych na waluty obce lub umożliwiają wymianę walut i posiadanie walut innych niż euro w formie gotówki (uwaga na koszty).

Zobacz także: Jak inwestować w waluty

Aktywa Safe Haven: Bitcoin

Bitcoin jest powszechnie uważany za cyfrowe złoto, ponieważ ma te same cechy co surowce:

 • Niedobór: na świecie istnieje tylko 21 milionów Bitcoinów, 90% z nich zostało już wyprodukowanych, natomiast pozostałe 10% powstanie do 2041 roku;
 • Trudne do wyprodukowania: do stworzenia Bitcoina potrzebna jest absurdalna moc obliczeniowa, która jest generowana przez „górników” poprzez proof of work. Ich zadaniem jest zatwierdzanie bloków poprzez rozwiązywanie problemów obliczeniowych, aby blockchain działał;
 • Deflacyjny: co 4 lata następuję tzw. halving BTC. Liczba wydobywanych BTC zeszła z 50 BTC na blok w 2009 roku, do 25 w 2013 roku, do 12,5 w 2016 roku i do 6,25 w 2021 roku. Wiosną 2024 roku spadnie jeszcze bardziej do 3,125.

Pomarańczowa linia wskazuje tempo inflacji Bitcoinów w danym okresie, natomiast niebieska linia to całkowita liczba wyemitowanych Bitcoinów. Bitcoin halving występuje co 210 000 wydanych bloków.

Jak inwestować w Bitcoin?

Najlepszym sposobem na zakup Bitcoina są giełdy, platformy internetowe umożliwiające kupno i sprzedaż kryptowalut.

Ale na tym nie koniec, tak naprawdę nie należy zapominać o najważniejszym kroku, czyli o bezpieczeństwie.

Posiadanie kryptowalut na giełdzie oznacza, że na dobrą sprawę nie jesteśmy właścicielami kryptowalut tylko samej platformy.

Aby stać się prawdziwym właścicielem swojej kryptowaluty musisz przenieść ją do portfeli, jeszcze lepiej portfeli sprzętowych, które pozwalają na posiadanie kluczy prywatnych potrzebnych do bezpośredniego dostępu do swoich Bitcoinów lub innych monet.

Czytaj: Jak inwestować w kryptowaluty

Kiedy warto inwestować w kryptowaluty?

Jak wspomniałam w pierwszym akapicie, aktywa typu safe haven pozwalają nam zabezpieczyć nasz majątek w niekorzystnych dla rynku czasach.

Zalety inwestowania w aktywa typu safe haven to:

 • większą stabilność rynku, ponieważ są mniej podatne na inflację, dewaluację walut i czynniki makroekonomiczne;
 • dekorelacja z rynkami finansowymi;
 • ochrona przed inflacją;
 • idealna inwestycja dla dywersyfikacji portfela;
 • mogą generować pasywny dochód.

W niewielkim procencie portfela są one idealne we wszystkich fazach rynku, ponieważ stanowią przeciwwagę dla wyników portfela, ale należy pamiętać, że gdy rynki finansowe silnie rosną, mają tendencję do osiągania gorszych wyników niż rynki zmienne, takie jak akcje.

Aktywa Safe Haven: Czy można nimi handlować?

Tak, można handlować aktywami safe haven, ale jaki jest tego sens? Aktywa typu safe haven mają być wykorzystywane bardziej jako inwestycja niż forma spekulacji. Punktem posiadania aktywa safe jest faktyczne posiadanie go.

Handel za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak CFD, oznacza możliwość kupowania i sprzedawania (nawet z dźwignią lub short) ceny aktywów bez ich faktycznego posiadania.

Jeśli kupisz CFD na złoto, towary lub Bitcoin, otrzymasz ekspozycję na to aktywo, ale w praktyce handlujesz tylko „lustrzanym odbiciem” tego instrumentu.

Na zakończenie dodam, że aktywa safe haven są doskonałym rozwiązaniem dywersyfikacyjnym, zwłaszcza w czasach takich jak te, których obecnie doświadczamy. Instrumentów i rozwiązań jest wiele, ważne jest, aby ocenić swoje cele i profil ryzyka przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji; podążanie za tłumem jest zawsze złym wyborem.

Inwestuj w bezpieczne aktywa dzięki naszym rekomendacjom:

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!