Czym jest CAGR (średnia roczna stopa wzrostu)?

Zdecydowałeś się zainwestować zaoszczędzone pieniądze z zamiarem osiągnięcia zysku. Cóż, jako inwestor musisz być świadomy zwrotu z tej inwestycji, więc chcesz przewidzieć i obliczyć zwrot z inwestycji. Jak to zrobić? W tym artykule zobaczymy, czym jest średnia roczna stopa wzrostu (CAGR), jak jest obliczany i jak może pomóc w inwestycjach.

Wskaźnik CAGR jest użyteczną miarą wzrostu inwestycji w różnych okresach, zwłaszcza jeśli wartość inwestycji ulegała znacznym wahaniom w danym okresie. Zanim dowiemy się, jak obliczyć CAGR, warto poznać definicję tego wskaźnika.

Czym jest Średnia Roczna Stopa Wzrostu?

Skrót CAGR (Compound Annual Growth Rate) w języku polskim oznacza średnią roczną stopę wzrostu; innymi słowy, ta średnia roczna stopa wzrostu jest używana do określenia stopy zwrotu z inwestycji w danym okresie, ale zawsze dłuższym niż okres jednego roku.

Najważniejszym aspektem tego wskaźnika jest to, że pozwala on mierzyć zwrot z inwestycji w wygładzonej formie, tj. łagodząc zmienność, która zwykle występuje na rynkach. Oszacowanie opiera się na sytuacji bez większych zmian, w sposób liniowy.

Jak obliczyć CAGR?

CAGR, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, to średnia stopa wzrostu inwestycji w czasie, przy założeniu, że są one reinwestowane co roku (okresowo), tj. z zastosowaniem procentu składanego. CAGR nie ma nic wspólnego z wartością inwestycji w latach pośrednich, ponieważ zależy tylko od wartości w pierwszym i ostatnim roku posiadania inwestycji.

Jego obliczenie jest dość proste, ponieważ wystarczy wziąć wartość aktywa w danym roku i uwzględnić to samo aktywo po upływie określonego czasu. Wartość końcowa jest następnie dzielona przez wartość początkową. Wynik należy następnie podnieść do pierwszej potęgi, podzielić przez liczbę lat, które upłynęły, a na koniec od wyniku odjąć jeden.

Wzór na CAGR to:

formuła cagr w Excelu
  • BV – Wartość początkowa.
  • EV: Wartość końcowa.
  • n: Liczba okresów

Jak obliczana jest stopa wzrostu w programie Excel?

Obliczenie formuły CAGR w programie Excel jest proste. Wprowadź wartości (BV, EV i n) w polach arkusza kalkulacyjnego; na przykład, wpisz BV w A1, EV w B1 i n w C1.

Teraz przepisz formułę do czwartego pola: wpisz w komórce D1: =((B1/A1)^(1/C1))-1. Program wykona obliczenia i wyświetli wynik formuły.

Dalej:

  • Formatowanie jako wartość procentowa: Po uzyskaniu wyniku można sformatować funkcję, aby wyświetlić stawkę jako wartość procentową. Wybierz pole, przejdź do zakładki „Strona główna” i wybierz format „Procent”.
  • Interpretacja: Wynik da złożoną roczną stopę wzrostu. Jeśli na przykład otrzymasz CAGR w wysokości 7%, oznacza to, że Twoja inwestycja lub metryka rosła średnio o 7% każdego roku w określonym przedziale czasu.

Excel oferuje również funkcję o nazwie RATE, która może być używana do obliczania stopy wzrostu w niektórych sytuacjach, szczególnie w przypadku regularnych przepływów pieniężnych, takich jak spłaty pożyczek lub zwroty z inwestycji.

Średnia Roczna Stopa Wzrostu: Przykład obliczenia

Jeśli Twoja inwestycja wzrosła ze 100 000 EUR do 250 000 EUR w ciągu ostatnich pięciu lat, całkowita roczna stopa wzrostu Twojej inwestycji wyniosła 20,11% rocznie. Kalkulator CAGR można również wykorzystać do określenia stopy wzrostu, która będzie potrzebna w przyszłości, aby osiągnąć cele inwestycyjne ustalone dzisiaj. Na przykład, jeśli dziś masz 1000 euro, a za pięć lat chcesz, aby Twoja inwestycja wyniosła 2500 euro, będziesz musiał znaleźć sposoby inwestowania, które powinny przynosić zwrot w wysokości 20,11% rocznie.

Jest to podstawowa formuła obliczania CAGR, ale istnieje wiele innych, w zależności od złożoności tego, co chcesz zmierzyć. Należy pamiętać, że CAGR jest również używany w firmach i przedsiębiorstwach do obliczania różnych pozycji, więc trudność wzrasta.

Gdzie stosuje się CAGR?

Średnia roczna stopa wzrostu ma zastosowanie w różnych obszarach finansów osobistych. Jest ona często wykorzystywana do obliczania średniego wzrostu poszczególnych inwestycji w danym okresie. CAGR można wykorzystać do porównania zwrotu z kapitału własnego z obligacjami lub depozytami. Może być również wykorzystywany do porównywania wyników dwóch spółek i przewidywania ich przyszłego wzrostu na podstawie danych historycznych.

CAGR pomaga również dowiedzieć się, czy średnia inwestycja była dodatnia czy ujemna, ponieważ jego obliczenie wspiera decyzję o utrzymaniu inwestycji lub nie. Nie należy zapominać, że jest to tylko średnia z ostatnich lat, a zatem wskaźnik ten nie powinien być traktowany jako prawda absolutna. Ponieważ wzrost inwestycji nigdy nie jest stały, występują wahania, zwłaszcza w długich okresach, w których zwykle występują na przemian okresy dodatnie i ujemne.

Wskaźnik CAGR nie uwzględnia zmienności. Oblicza jedynie średni procent zwrotu, więc wartości CAGR nigdy nie powinny być traktowane jako jedyne narzędzie do szacowania ROI.

Średnia Roczna Stopa Wzrostu: Znaczenie

Chociaż średnia roczna stopa zwrotu jest ogólnie akceptowana dla funduszy inwestycyjnych, CAGR jest nadal najlepszą miarą wyników inwestycyjnych w perspektywie długoterminowej.

Na przykład, dokonaliśmy hipotetycznej inwestycji w fundusz w wysokości 1 000 EUR. Wyobraźmy sobie, że minęły dwa lata. Pod koniec pierwszego roku wartość portfela spadła z 1000 do 750 euro, tj. stopa zwrotu wyniosła -25% [(750-1000) / 1000]. Na koniec drugiego roku wartość portfela wzrosła o + 33% [(1000 – 750) / 750].

Uśredniając wyniki z pierwszego i drugiego roku w ciągu dwóch lat, otrzymujemy średni zwrot w wysokości 4% [(-25 + 33) / 2], ale nie odzwierciedla to dokładnie tego, co faktycznie się wydarzyło. Zaczynamy z 1000 euro i kończymy z 1000 euro, co oznacza, że nasz zwrot wynosi 0%.

W tym przykładzie średni roczny zwrot wynosi 4%, a CAGR 0%.

Podsumowując, pozwoli nam to poznać średnią tej inwestycji i dowiedzieć się, czy była ona dodatnia czy ujemna, a tym samym wiedzieć, czy powinniśmy zachować daną inwestycję. Musimy jednak pamiętać, że to, co mówi nam stopa, jest tylko sugestią, ponieważ obliczamy wynik na podstawie szacunków.

Wynika to głównie z niestabilności niektórych okresów. Głównie dlatego wskaźnik ten zyskuje na ważności, choć musimy uzupełnić go o inne, bardziej złożone wskaźniki, które mają inne rodzaje zmiennych, i sprawdzić, czy opłaca nam się kontynuować tę inwestycję, czy nie. Trzeba być przygotowanym na to, co może się wydarzyć, chociaż wskaźnik ten może być dobrym pierwszym oszacowaniem tego, jak zachowuje się analizowana inwestycja.

Powiązane artykuły:

Często zadawane pytania

Co to jest CAGR?

CAGR (Compound Annual Growth Rate) to wskaźnik reprezentujący złożoną średnią roczną stopę wzrostu inwestycji w danym okresie.

Jak obliczyć końcową wartość inwestycji znając CAGR?

Jeśli znasz CAGR i chcesz znaleźć ostateczną wartość inwestycji po określonej liczbie lat, możesz użyć wzoru: Wartość końcowa=Wartość początkowa×(1+CAGR)n

Szukasz brokera do inwestowania?

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!