Co to jest ilościowa teoria pieniądza?

Teoria ilościowa pieniądza głosi, że jeśli ilość pieniądza w gospodarce podwoi się, to przy założeniu, że wszystkie inne rzeczy są równe, poziom cen również się podwoi. Innymi słowy, konsument zapłaci dwa razy więcej za tę samą ilość towarów i usług. Wzrost cen doprowadzi w końcu do wzrostu poziomu inflacji. Inflacja mierzy tempo, w jakim rosną ceny dóbr i usług w danej gospodarce.

ilościowa teoria pieniądza

Ilościowa teoria pieniądza: Co to jest?

Ilościowa teoria pieniądza jest teorią ekonomiczną, która próbuje wyjaśnić przyczyny inflacji, czyli zmian cen i wartości pieniądza w danym kraju. Aby wyjaśnić inflację, teoria ilościowa wiąże podaż pieniądza z ogólnym poziomem cen.

Teoria ta sama w sobie stanowi ogólny opis teorii monetarystycznej, która głosi, że zmiany w bieżącej podaży pieniądza powodują wahania w produkcji gospodarczej i analogicznie, że nadmierny wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost inflacji.

Geneza ilościowej teorii pieniądza

Wywodzi się od Mikołaja Kopernika, który prowadził badania nad gospodarką Polski i zaproponował utworzenie „Jednolitego Domu Walutowego”; ponadto Kopernik uważał podaż pieniądza za najważniejszy czynnik kształtujący ceny.

W ślad za Kopernikiem poszli tacy autorzy jak Jean Bodín, Hume i Locke. Jednak mówi się, że ta teoria powstała w 16 wieku z powodu tego, co jest obecnie znane jako rewolucja cenowa; było to spowodowane masowym przyjazdem cennych materiałów, takich jak złoto i srebro z Ameryki; co spowodowało wzrost cen towarów, co było bardzo dziwne w tym czasie.

Ekonomista Martín de Azpilicueta

W 1556 r. Martín de Azpilicueta był pierwszym ekonomistą, który wyjaśnił, że ilość złota i srebra rośnie szybciej niż ilość towarów, więc ceny muszą być dostosowane. W ten sposób stopniowo tworzył swoją teorię ilościową. Uwzględniał w niej takie czynniki, jak szybkość obiegu pieniądza, gdyż wzrost transakcji handlowych wpływał również na wzrost cen.

Irving Fisher

Po kilku wiekach Irving Fisher zawarł te teorie w formule zawartej w książce „Siła nabywcza pieniądza”, która jest jedną z najbardziej nowoczesnych i rozbudowanych form ilościowej teorii pieniądza.

Ilościowa teoria pieniądza Fishera: Obliczenie

Teoria Fishera uwzględnia, że wartość rzeczy sprzedanych jest równa wartości rzeczy kupionych. Teoria ta sama w sobie ustala następującą formułę:

M * V = P * T

gdzie:

  • M oznacza ilość pieniądza
  • V: prędkość obiegu pieniądza
  • P: poziom cen i,
  • T: Przeprowadzone transakcje, które można zastąpić dochodem danego kraju (Y).

Równanie zmian

Aby uczynić teorię ilości pieniądza bardziej zrozumiałą, konieczne jest uwzględnienie „równania zmiany”, które umożliwia modelowanie relacji między podażą pieniądza a poziomem cen. Równanie zmiany to:

P * Q = M * V

W którym:

  • M: oznacza ilość pieniądza
  • V: to prędkość pieniądza, która mierzy, jak bardzo każdy dolar wydanego pieniądza przyczynia się do PKB.
  • P: oznacza dominujący poziom cen
  • P: jest ilością dóbr i usług wyprodukowanych w gospodarce.

Monetarna teoria inflacji

Ilościowa teoria inflacji powstała w latach 60. ubiegłego wieku, początkowo jako teoria neoliberalna. Monetaryści opracowali ją na podstawie ilościowej teorii pieniądza, przedstawionej w 1956 r. przez twórcę monetaryzmu i późniejszego laureata Nagrody Nobla, ekonomistę Miltona Friedmana.

Teoria ta opiera się na założeniu, że inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym.

Inflacja jest spowodowana obecnością pieniądza, ponieważ ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Monetaryści odnoszą się do tradycyjnego równania wymiany towarowej jako: M*V=P*Y, gdzie M to nominalna ilość pieniądza w obiegu; V to prędkość obiegu pieniądza, czyli liczba transakcji towarowych obsługiwanych przez jednostkę; P to poziom cen towarów; Y to realny dochód narodowy, który określa wielkość transakcji towarowych.

Wniosek

Istnieją głosy krytyczne wobec ilościowej teorii pieniądza; jeden z najczęstszych mówi, że teoria ta jest bardzo prostym modelem wyjaśniającym zmiany cen. Autorzy tacy jak Keynes czy Ludwig Von mówili coś wspólnego, a mianowicie, że teoria ta sama w sobie nie wyjaśnia zmienności, która wpływa na zmienność cen.

Teraz, kiedy wiesz już więcej o tej teorii i znasz równanie ilościowe pieniądza, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Czy chcesz inwestować? Sprawdź rekomendacje naszych brokerów:

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.01


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!