Certyfikaty Twin-win: czym są i jak działają?

Jak sama nazwa wskazuje, certyfikaty twin-win mogą przynieść zysk nie tylko wtedy, gdy cena wzrośnie, ale również wtedy, gdy do pewnego stopnia spadnie. Unikalna struktura tych produktów pozwala na przekształcenie skromnej straty w skromny zysk. W tym artykule przyjrzyjmy się więc certyfikatom twin-win, czym są i jak działają.

Czym są certyfikaty twin-win?

Certyfikaty twin, znane również jako „obligacje twin”, to instrumenty finansowe łączące w sobie elementy zarówno długu, jak i kapitału. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić inwestorom możliwość uzyskania zarówno dochodów, jak i wzrostu wartości kapitału.

Certyfikaty twin-win zazwyczaj płacą stałą stopę procentową, podobnie jak obligacje, ale mogą również zapewnić posiadaczowi prawo do udziału w zyskach emitenta poprzez emisję dodatkowych papierów wartościowych lub w inny sposób. Oznacza to, że inwestorzy w certyfikaty twin-win mogą być uprawnieni do otrzymania dodatkowych płatności lub udziałów w emitencie, jeśli spółka osiąga dobre wyniki finansowe.

Certyfikaty twin-win mogą być emitowane przez różne podmioty, w tym korporacje, rządy i inne organizacje. Mogą być notowane na giełdzie i być przedmiotem obrotu jak inne papiery wartościowe lub mogą być emitowane i posiadane prywatnie.

Twin-win mogą być złożonymi instrumentami finansowymi i mogą wiązać się z wysokim poziomem ryzyka.

Oto przykład, który pozwoli lepiej zrozumieć, czym są i jak działają certyfikaty twin-win:

Załóżmy, że jesteś właścicielem certyfikatu twin-win z barierą 50%. Jeśli w momencie wygaśnięcia wynik wynosiłby -20%, inwestor nadal otrzymałby zwrot wartości nominalnej plus 20%. Za certyfikat twin-win o wartości 100 euro otrzymasz 120 euro.

Co robić, a czego nie robić z twin-win

 • Użyj tego produktu, kiedy nie jesteś pewien, gdzie rynek zmierza, ale uważasz, że jest mało prawdopodobne, że zejdzie poniżej poziomu bariery.
 • Ogranicz termin zapadalności do 12-24 miesięcy.
 • Użyj poziomu bariery, który oferuje rozsądną wypłatę, jeśli instrument bazowy rzeczywiście spadnie.
 • Certyfikat twin-win na indeksy giełdowe jest szczególnie przydatny, jeśli uważasz, że w przyszłości dywidendy będą spadać.

Rzeczy, których nie należy robić:

 • Nie używaj tego produktu, gdy jesteś silnie nastawiony „byczo” lub silnie nastawiony „niedźwiedzio”. Inne struktury są lepiej przystosowane do takich scenariuszy.
 • Nie inwestuj w certyfikaty Twin-Win o terminie zapadalności dłuższym niż 2 lub 3 lata. Przewidywanie jak instrument bazowy będzie się poruszał w stosunku do poziomu bariery tak „długoterminowo” jest bardzo trudne, jeśli nie praktycznie niemożliwe.

Zalety i wady certyfikatów twin-win

Oto kilka potencjalnych zalet i wad certyfikatów twin-win:

Zalety

 • Potencjał zarówno dochodu, jak i wzrostu wartości kapitału: twin-win oferują potencjał zarówno płatności o stałym dochodzie, jak i możliwość udziału w zyskach emitenta. Może to zapewnić inwestorom bardziej zdywersyfikowany profil zwrotu niż tradycyjne instrumenty dłużne lub kapitałowe.
 • Potencjał wyższych zysków: Certyfikaty mogą oferować wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne instrumenty o stałym dochodzie, szczególnie jeśli emitent jest postrzegany jako stosunkowo ryzykowny.
 • Elastyczność: Certyfikaty mogą oferować inwestorom możliwość dostosowania inwestycji do ich indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka i zwrotu, ponieważ mogą być skonstruowane na wiele sposobów, aby spełnić potrzeby różnych inwestorów.

Wady

 • Złożoność: Certyfikaty Twin-win mogą być złożonymi instrumentami finansowymi, co może utrudniać inwestorom zrozumienie warunków inwestycji. Może to zwiększyć ryzyko nieporozumień lub błędnej interpretacji inwestycji.
 • Ryzyko: Twin-win mogą wiązać się z wysokim poziomem ryzyka, szczególnie jeśli emitent jest postrzegany jako niestabilny finansowo lub jeśli warunki inwestycji nie są klarowne.
 • Brak płynności: Certyfikaty mogą nie być tak płynne jak inne papiery wartościowe, szczególnie jeśli są emitowane prywatnie lub nie są notowane na giełdzie. Może to utrudnić inwestorom sprzedaż ich inwestycji w razie potrzeby.
 • Brak regulacji: Mogą nie podlegać takiemu samemu poziomowi nadzoru regulacyjnego jak inne instrumenty finansowe, co może zwiększyć ryzyko oszustwa lub innych nadużyć.

Przeczytaj także:

Można powiedzieć, że certyfikaty twin-win mogą być bardzo efektywne w pewnych sytuacjach rynkowych, a ich obecność w ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego może być strategicznym posunięciem.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01


Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!