Rynek Forex: Co to jest? | Podstawy rynku walutowego

Forex jest skrótem od Foreign Exchange (wymiana walut obcych). Na rynku Forex, poprzez analizę tych informacji makroekonomicznych, można określić przyczyny, które wpływają zarówno na popyt, jak i podaż walut. Są to główne czynniki wpływające na cenę pary walutowej. W rzeczywistości, gdy wzrasta popyt na walutę, to ona się umacnia.

Co to jest Rynek Forex

Forex: Co to jest?

Analiza fundamentalna wykorzystuje różne wskaźniki ekonomiczne, jak również ocenę różnych sił gospodarczych i politycznych, aby określić przyszłą cenę pary walutowej w średnim i długim okresie. Dlatego też wielkości makroekonomiczne danego kraju decydują o tym, czy jest on bardziej czy mniej atrakcyjny do inwestowania lub handlu w nim, a tym samym będą również decydować o popycie na walutę.

Cały kapitał, który dany kraj otrzymuje na inwestycje, jak również kapitał, który opuszcza ten kraj i inwestuje w innych krajach, składa się na przepływy kapitałowe. Różnica pomiędzy napływem i odpływem kapitału tworzy rachunek kapitałowy w bilansie płatniczym danego kraju. Przepływy kapitałowe dzielą się na:

Rynki walutowe to miejsca, gdzie wymienia się różne waluty krajowe, a ceny wymiany są stałe. Przyczyną istnienia takich rynków są operacje wymiany wynikające z handlu międzynarodowego i ruchów na międzynarodowych rynkach finansowych.

Ceną ustalaną na tego typu rynku jest tzw. kurs wymiany. Jest to ilość waluty z jednego kraju, którą należy dostarczyć, aby otrzymać określoną ilość waluty z innego kraju.

Forex: Podstawy

Rynek walutowy (Forex) jest globalnym, zdecentralizowanym rynkiem finansowym służącym do handlu różnymi walutami. Centra finansowe na całym świecie służą jako węzły handlowe pomiędzy różnymi typami kupujących i sprzedających. Giełda walutowa jest dostępna przez cały dzień, z wyjątkiem weekendów.

Rynek Forex określa względne wartości różnych walut. W handlu na rynku Forex uczestniczą korporacje, banki centralne, firmy zarządzające inwestycjami, fundusze hedgingowe i inwestorzy. Obroty na tym rynku szacuje się na 5,3 biliona USD dziennie.

Jak działa rynek Forex?

Rynek Forex (Foreign Exchange), czyli rynek walutowy, jest rynkiem globalnym i działa 24 godziny na dobę, jego funkcje wymiany są realizowane bezpośrednio między stronami. Należy zaznaczyć, że głównymi uczestnikami rynku są banki.

Pierwsza sprzedawana waluta nazywana jest „walutą bazową”, a druga „walutą kwotowaną”. Mechanizm ten działa w następujący sposób: Kupno i sprzedaż walut odbywa się na podstawie waluty bazowej, a publikowane ceny to ceny kupna i sprzedaży poszczególnych walut.

Charakterystyka rynku Forex:

Rynek FOREX charakteryzuje się:

 • Jest to największy rynek finansowy na świecie pod względem wolumenu dziennych transakcji. Wyjątkowa płynność rynku.
 • Jest on bardzo zmienny, a jego uczestnicy mają niewielkie szanse na manipulowanie rynkiem. Odbywa się to 24 godziny na dobę (z wyjątkiem weekendów).
 • Występuje tu silna koncentracja przestrzenna działalności.

Kilka centrów finansowych odpowiada za prawie wszystkie transakcje. Londyn z ponad 30,10% wszystkich transakcji na świecie, Nowy Jork z prawie 15,7% wszystkich transakcji. Także Tokio, Singapur, Zurych i Hongkong.

Waluty Forex:

Waluta obca to środek płatniczy denominowany w walucie obcej i posiadany przez rezydentów danego kraju. Obejmuje on zarówno zagraniczne banknoty, jak i salda bankowe denominowane w walutach obcych. Są to roszczenia zagraniczne, takie jak:

 • Depozyty bankowe denominowane w walucie obcej w instytucji finansowej (zawierane za pomocą przelewów).
 • Dokumenty, które dają prawo do dysponowania tymi depozytami bez żadnych ograniczeń (czeki, karty kredytowe itp.).
 • Banknoty lub waluta obca.

Według badań przeprowadzonych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych najczęściej handlowanymi parami walutowymi są:

 • EUR/USD z około 28% udziałem w transakcjach.
 • USD/JPY z około 17% udziałem w transakcjach.
 • GBP/USD z 14% udziałem w transakcjach.

Ponadto, jeśli chodzi o pojedyncze waluty, w 89% transakcji uczestniczy dolar amerykański, następnie euro z 37%, jen z 20% transakcji i funt szterling z 17%.

Istnieją badania, które analizują, które waluty są najlepsze do handlu na rynku Forex. Może to pomóc inwestorowi w jego początkowych operacjach.

Czytaj więcej:

Forex: Jak zacząć?

Forex Trading: Co to i kroki, których należy przestrzegać

W momencie, gdy zdecydujesz się handlować na rynku Forex, musisz wykonać kilka kroków, aby stać się dobrym handlowcem:

 1. Wybierz wiarygodnego i bezpiecznego brokera lub platformę. Istnieje wiele platform, które nie dają sygnałów przy wypłacie pieniędzy. Wybór najlepszych i najbezpieczniejszych jest niezwykle ważny aby nie wpaść w pułapkę widząc znacznie wyższe wypłaty na innych symulowanych platformach.
 2. Wybierz lub zaprojektuj niezawodną strategię obstawiania, która nie jest zbyt skomplikowana. W przeciwnym razie handel na rynku Forex będzie bardzo skomplikowany i będzie wymagał dużej ilości informacji.
 3. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z organizowanymi działaniami. Ponadto, inwestor musi zdecydować, ile pieniędzy zamierza zainwestować w zależności od tego, ile jest gotów stracić.
 4. Wybierz pary walutowe, które są znane i łatwe w użyciu dla handlowca. Ponadto, będziesz lepiej radził sobie z walutami, które nie mają bardzo wysokiego spreadu (różnica między ceną kupna i sprzedaży), ponieważ Twój zysk będzie wyższy.

Charakterystyka rynku walutowego (waluty)

Rynek Forex, podobnie jak wszystkie rynki giełdowe, ma swoje własne cechy szczególne. Ich znajomość jest bardzo ważna, aby wiedzieć, jak działa ten rynek i handlować na nim.

Wśród głównych cech rynku walutowego możemy wyróżnić:

 • Rynek otwarty 24 godziny: Giełda Forex jest aktywna 24 godziny na dobę. Oznacza to, że możesz działać o dowolnej porze, w dowolnym dniu tygodnia (oprócz weekendów).
 • Przejrzystość: Szansa bycia zmanipulowanym przez agenta jest bardzo niska, ponieważ na tym rynku obraca się dużymi ilościami kapitału.
 • Dźwignia finansowa: Istnieje możliwość pożyczania pieniędzy, co pozwala na osiąganie większych zysków lub strat, w zależności od przypadku.
 • Rynek cyfrowy: Rynek walutowy lub tak zwany rynek Forex nie zachowuje fizycznej formy, co pozwala na handel przez Internet. Dla inwestorów jest to wielka zaleta, ponieważ daje im łatwość i dostępność do handlu.
 • Stosunek do waluty: Waluty są związane z krajem pochodzenia, co oznacza, że są związane z polityką tego kraju. Jest to ważne, aby pamiętać o tym przy wyborze pary walutowej do handlu.
 • Niskie koszty: Giełda forex charakteryzuje się niższymi kosztami transakcji niż handel innymi aktywami. Najbardziej zauważalny jest koszt widelców, ale nie będą one miały bardzo wysokich wartości.
 • Płynność rynku. Rynek walutowy jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Oznacza to, że transakcje są stale zawierane, a ta płynność występuje głównie wtedy, gdy główne rynki są otwarte, ponieważ duża liczba uczestników handluje najbardziej handlowanymi walutami.

Przepływy fizyczne:

Są to bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI – Foreign Direct Investment) dokonywane przez firmy zagraniczne w danym kraju. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, firmy te muszą sprzedać swoją walutę i kupić walutę kraju, w którym chcą zainwestować, zwiększając tym samym popyt na nią. Przepływom tym sprzyjają prawa, które sprzyjają inwestycjom zagranicznym, a więc sprzyjają popytowi na walutę.

Przepływy portfelowe:

 • Akcje, które są częścią rynku akcji lub akcji, są silnie skorelowane z walutą kraju, im bardziej atrakcyjny jest rynek akcji, tym więcej inwestorów będzie chciało w niego inwestować i tym bardziej będą oni żądać waluty kraju, w którym jest on ustanowiony, i to samo dzieje się w odwrotnym przypadku. Jednak od czasu kryzysu technologicznego (rok 2000) w USA korelacja ta straciła nieco na sile.
 • Należy również wziąć pod uwagę rynek instrumentów o stałym dochodzie, ponieważ w czasach niepewności gospodarczej są one bardziej interesujące dla inwestorów. Rentowność aktywów na rynku instrumentów o stałym dochodzie zawsze zależy od stóp procentowych, ale także od warunków panujących w danym kraju, dlatego jeśli rynki instrumentów o stałym dochodzie w danym kraju są atrakcyjne, inwestorzy międzynarodowi powinni kupować walutę tego kraju, aby inwestować w instrumenty o stałym dochodzie.

Handel i przepływ usług

Stanowią one różnicę między importem a eksportem towarów i usług. Aby importować, należy kupić walutę kraju, z którego importujemy i sprzedać naszą własną. W przypadku eksportu kraj, który od nas kupuje, musi kupić naszą walutę i sprzedać swoją. Dlatego kraj eksportujący będzie miał większy popyt na swoją walutę.

Kalendarz gospodarczy

Obecnie istnieją kalendarze ekonomiczne, które pokazują w czasie rzeczywistym wszystkie dane makroekonomiczne, które są publikowane przez kraje, takie jak PKB, stopa bezrobocia czy wyniki bilansów handlowych.

Kalendarze te zazwyczaj pokazują poprzedni wynik danych, o których mowa, jak również przewidywaną prognozę. Jeśli publikacja tych danych pokazuje wartość daleką od oczekiwanej, rynek zareaguje silnie, przeciwnie, jeśli wartość jest oczekiwana lub nie jest bardzo od niej odległa, rynek prawdopodobnie nie poruszy się zbytnio w konsekwencji publikacji.

kalendarz forex

Jednakże, czasami rynek porusza się w oczekiwaniu na dane ekonomiczne, tzn. rynek forex czasami interpretuje wynik danych ekonomicznych, które nie zostały jeszcze opublikowane, więc w momencie publikacji ruch może mieć mniejszą siłę niż oczekiwano.

Czytaj więcej o:

Forex: Co to są pipsy?

Pips Forex jest jednostką odniesienia dla rynku Forex, wyraża najmniejszą jednostkę zmiany ceny „aktywa”, tj. akcji (w górę lub w dół) kursu walutowego. Oznacza zatem najmniejszy możliwy ruch kursu walutowego i jest podstawą do obliczania zysków lub strat z inwestycji na rynku Forex. Zazwyczaj, gdy cena zmienia się na giełdzie, jest to określane jako zmiana pipsa.

Punkt procentowy, jako jednostka, w której może zmieniać się kurs wymiany, jest wykorzystywany do pomiaru zysków i strat z transakcji.

Czytaj więcej o:

Wniosek

Inwestowanie na rynku Forex może być bardzo korzystne dla nowych inwestorów, jeśli są oni zaznajomieni z funkcjonowaniem i charakterystyką rynku walutowego. Musimy jednak pamiętać, że tak jak wszystkie rynki, ma on swoje wady, które mogą wpłynąć na kapitał, jeśli nie przeprowadzi się wcześniejszych badań lub nie skorzysta z pomocy profesjonalisty.

Rynek Forex jest doskonałym sposobem, aby stać się częścią Twojego portfela inwestycyjnego, niezależnie lub za poradą brokera. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat inwestycji i produktów finansowych, odwiedź Rankia Polska i zostaw komentarz.

Więcej o inwestowaniu na rynku Forex, które może być dla Ciebie interesujące:

Szukasz brokera na rynku Forex? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw

Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!