Rynek OTC: Co to jest i jak działa?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych istnieją różne operacje, niektóre regulowane, a niektóre nie. Tak jest w przypadku operacji OTC (Over the Counter). Wyjaśnimy dziś co to jest rynek OTC i jak działa.

Rynek OTC (pozagiełdowy)

Rynkek OTC (Over the Counter) to rynek giełdowy, na którym handluje się różnymi instrumentami finansowymi. Są nimi: akcje, obligacje, waluty, swapy itp. bezpośrednio pomiędzy dwoma stronami. Do tego celu wykorzystuje się kontrakty OTC, gdzie strony zgadzają się na rozliczenie instrumentu.

Kontrakty mogą być zawierane pomiędzy bankiem inwestycyjnym a klientem, zazwyczaj z firmą, która potrzebuje finansowania. Wśród podmiotów finansowych, rynek OTC jest zwykle określany jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych (ISDA).

Rynki te nie są przeznaczone dla ogółu inwestujących, a tym bardziej dla drobnych inwestorów. Jest to rynek innowacyjny ze względu na swobodę handlu i specyfikę produktów, które są przedmiotem obrotu. Wielu z nich ostatecznie wchodzi na giełdy motywowane dojrzałością i standaryzacją.

Rynkek OTC wiąże się z większym ryzykiem niż rynki tradycyjne, ponieważ oprócz normalnego ryzyka rynkowego konieczne jest dodanie ryzyka kontrahenta. Niewątpliwie jest ono większe niż na rynkach tradycyjnych lub regulowanych, ponieważ nie ma izby rozrachunkowej.

Giełda OTC: Charakterystyka

Rynek OTC jest porównywany z rynkiem dwustronnym, na którym można wyróżnić dwie alternatywy rynkowe:

  • Handel dwustronny. Twórcy rynku (traderzy) podają do publicznej wiadomości swoje ceny kupna i sprzedaży przez telefon lub na ekranie, a wszystkie transakcje przeprowadzane są na ich własny rachunek.
  • Handel wielostronny. Istnieje ekran obsługiwany przez jednego lub więcej pośredników (brokerów), a transakcje są zawierane między stronami trzecimi, przy czym pośrednik nie jest kontrahentem (agencją).

Tendencja na rynku pozagiełdowym polega na negocjowaniu większej liczby transakcji w systemach elektronicznych, pozostawiając negocjacje telefoniczne dla bardziej złożonych i mniej ustandaryzowanych kontraktów.

W Unii Europejskiej, zgodnie z raportem ICAP, 80% transakcji CDS na indeksach i 50% transakcji CDS na podmiocie (single name) odbywa się elektronicznie.

Jak działają rynki pozagiełdowe?

Handel na rynku OTC odbywa się zazwyczaj przez telefon, na ekranach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zazwyczaj zlecenia kupna i sprzedaży na rynku pozagiełdowym są składane za pomocą nagrywanych rozmów telefonicznych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W przypadku mniejszych umów, mogą być one zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej, co również jest odnotowywane.

Podsumowując, rynki OTC to rynki pozagiełdowe, które znajdują się w miejscach fizycznych lub wirtualnych. Zainteresowane strony spotykają się w celu złożenia, wymiany lub handlu finansowymi papierami wartościowymi. Brak regulacji powoduje, że stanowią one większe ryzyko niż tradycyjny rynek giełdowy. W ich funkcjonowaniu papiery wartościowe i podmioty gospodarcze nie podlegają szczególnej dyscyplinie i autoryzacji organów nadzoru.

OTC: Wady i zalety

Ważne jest, aby inwestorzy byli bardzo ostrożni przy inwestowaniu w spekulacyjne papiery wartościowe na rynku pozagiełdowym. Znalezienie pewnych informacji, takich jak dane finansowe firmy, może być trudne w zależności od platformy notowań. Handel akcjami OTC jest uważany za spekulacyjny przez większość doradców finansowych.

Akcje OTC nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, więc inwestorzy muszą rozważyć swoją tolerancję ryzyka inwestycyjnego. Należy jednak zauważyć, że akcje OTC niosą ze sobą wyższy poziom ryzyka, ale mogą również zapewnić znaczne zyski. Dają one dobrą okazję do wzrostu cen akcji, ponieważ handluje się nimi po niższych wartościach i zazwyczaj przy niższych kosztach transakcyjnych.

Problem z płynnością

Ogólnie rzecz biorąc, akcje OTC nie mają dużego wolumenu transakcji. Kiedy nadejdzie czas, aby sprzedać swoje akcje, możesz nie mieć gotowego kupca. Ponadto, spread bid-ask jest zazwyczaj większy. Wszelkie dane rynkowe lub ekonomiczne mogą spowodować, że akcje te będą poruszać się w sposób zmienny.

Dla małych firm lub tych, które nie chcą być notowane na standardowych giełdach, alternatywą jest rynek OTC. Wiele mniejszych firm nie może sobie pozwolić na notowanie na standardowej giełdzie, ponieważ jest to kosztowne, czasochłonne i przekracza ich możliwości finansowe. Poprzez sprzedaż akcji na rynku OTC, firmy mogą również uzyskać szybki dostęp do kapitału.

Zalety
  • Na giełdach OTC dostępne są obligacje, ADR-y i instrumenty pochodne, które nie są dostępne na giełdach konwencjonalnych.
  • OTC jest mniej regulowany niż inne giełdy, co pozwala na wejście na rynek wielu firm, które nie mogą lub nie chcą być notowane na innych giełdach.
  • Inwestorzy spekulacyjni mogą osiągać znaczne zyski, handlując penny stocks przy niskich kosztach.

Wady

  • Ze względu na niski wolumen, akcje OTC mają mniejszą płynność handlową, co prowadzi do opóźnień w finalizowaniu transakcji i szerokich spreadów między ofertami.
  • W wyniku mniejszej liczby regulacji, informacje publiczne są mniej dostępne, informacje stają się nieaktualne i istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa.
  • W momencie opublikowania danych rynkowych i gospodarczych, akcje OTC są podatne na zmienne ruchy.

Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty OTC są mniej płynne niż aktywa na rynkach oficjalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten i inne tematy finansowe odwiedź Rankia Polska.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!