Co to jest rynek OTC i jak działa?

Pobierz w formacie PDF

Na Giełdzie Papierów Wartościowych istnieją różne operacje, niektóre regulowane, a niektóre nie. Tak jest w przypadku operacji OTC (Over the Counter). Wyjaśnimy dziś co to jest rynek OTC i jak działa?

Co to jest rynek OTC i jak działa?

Rynek pozagiełdowy

Rynki Over The Counter (OTC) to rynki giełdowe, na których handluje się różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, waluty, swapy itp. bezpośrednio pomiędzy dwoma stronami. Do tego celu wykorzystuje się kontrakty OTC, gdzie strony zgadzają się na rozliczenie instrumentu.

Kontrakty OTC mogą być zawierane pomiędzy bankiem inwestycyjnym a klientem, zazwyczaj z firmą, która potrzebuje finansowania. Wśród podmiotów finansowych, rynek OTC jest zwykle określany jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych (ISDA).

Rynki te nie są przeznaczone dla ogółu inwestujących, a tym bardziej dla drobnych inwestorów. Jest to rynek innowacyjny ze względu na swobodę handlu i specyfikę produktów, które są przedmiotem obrotu. Wielu z nich ostatecznie wchodzi na giełdy motywowane dojrzałością i standaryzacją.

Rynki pozagiełdowe wiążą się z większym ryzykiem niż rynki tradycyjne, ponieważ oprócz normalnego ryzyka rynkowego konieczne jest dodanie ryzyka kontrahenta, które jest większe niż na rynkach tradycyjnych lub regulowanych, ponieważ nie ma izby rozrachunkowej.

Charakterystyka rynków pozagiełdowych

Rynki pozagiełdowe są porównywane z rynkiem dwustronnym, na którym można wyróżnić dwie alternatywy rynkowe:

  • Handel dwustronny: gdzie twórcy rynku (traderzy) podają do publicznej wiadomości swoje ceny kupna i sprzedaży przez telefon lub na ekranie, a wszystkie transakcje przeprowadzane są na ich własny rachunek.
  • Handel wielostronny: gdy istnieje ekran obsługiwany przez jednego lub więcej pośredników (brokerów), a transakcje są zawierane między stronami trzecimi, przy czym pośrednik nie jest kontrahentem (agencją).

Tendencja na rynku pozagiełdowym polega na negocjowaniu większej liczby transakcji w systemach elektronicznych, pozostawiając negocjacje telefoniczne dla bardziej złożonych i mniej ustandaryzowanych kontraktów.

W Unii Europejskiej, zgodnie z raportem ICAP, 80% transakcji CDS na indeksach i 50% transakcji CDS na podmiocie (single name) odbywa się elektronicznie.

Jak działają rynki pozagiełdowe?

Handel na rynku OTC odbywa się zazwyczaj przez telefon, na ekranach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zazwyczaj zlecenia kupna i sprzedaży na rynku pozagiełdowym są składane za pomocą nagrywanych rozmów telefonicznych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W przypadku mniejszych umów, mogą być one zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej, co również jest odnotowywane.

Podsumowując, rynki OTC to rynki pozagiełdowe, które znajdują się w miejscach fizycznych lub wirtualnych, gdzie zainteresowane strony spotykają się w celu złożenia, wymiany lub handlu finansowymi papierami wartościowymi. Brak regulacji powoduje, że stanowią one większe ryzyko niż tradycyjny rynek giełdowy, gdyż w ich funkcjonowaniu papiery wartościowe i podmioty gospodarcze nie podlegają szczególnej dyscyplinie i autoryzacji organów nadzoru.

Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty OTC są mniej płynne niż aktywa na rynkach oficjalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten i inne tematy finansowe odwiedź Rankia Polska.

Pobierz w formacie PDF

Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

guest
0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności