Jak inwestować w indeksy MSCI?

W ostatnich dziesięcioleciach inwestowanie na światowych rynkach stało się coraz bardziej popularne wśród inwestorów szukających możliwości dywersyfikacji i wzrostu swojego portfela. W tym kontekście indeksy MSCI (Morgan Stanley Capital International) odgrywają kluczową rolę jako narzędzia monitorowania i mierzenia wyników różnorodnych rynków finansowych na całym świecie. W tym artykule omówimy, czym są indeksy MSCI, jak działają oraz jak można w nie inwestować, aby czerpać korzyści z różnorodnych możliwości na globalnych rynkach.

Czym są indeksy MSCI?

Akronim MSCI oznacza Morgan Stanley Capital International, firmę, która pierwotnie stworzyła ten i inne indeksy. Światowy indeks MSCI jest jednym z najbardziej znanych globalnych indeksów referencyjnych rynku akcji i reprezentuje gospodarkę oraz rynki finansowe krajów rozwiniętych. Indeks ten składa się z ponad 1500 dużych i średnich spółek notowanych na giełdzie. Indeksy MSCI są używane, aby zapewnić wgląd w kierunek rynków finansowych, reprezentując rynek jako całość.

Pierwotnie indeksy MSCI były tworzone przez firmę Capital International od 1968 roku. Jednak w 1986 roku prawa do Capital International nabyła spółka Morgan Stanley, a nazwę zmieniono na Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI przejęło także firmę Barra, specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem i analizie portfela, co doprowadziło do powstania MSCI Barra. W 2007 roku MSCI stało się niezależną firmą poprzez spin-off z Morgan Stanley jako największym akcjonariuszem.

Obecnie MSCI oferuje szereg innych usług, ale jest szczególnie znany ze swoich indeksów. W ofercie znajduje się wiele indeksów MSCI dla różnych regionów, rodzajów akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych itp. Są one dostępne dla wszystkich inwestorów i stanowią ważne narzędzie dla tych, którzy chcą śledzić i inwestować w różne rynki finansowe na całym świecie.

Jak działają indeksy MSCI?

Indeksy MSCI nie są jedynie narzędziem dla profesjonalistów; mogą z nich korzystać wszyscy inwestorzy, ponieważ są publiczne i powszechnie dostępne. Ze względu na ich popularność mają ogromny wpływ na rynki finansowe. W momencie, gdy MSCI w swoich recenzjach uwzględnia akcje lub zwiększa wagę danego obszaru geograficznego, następuje lawina zakupów tych aktywów (jak miało to miejsce przy decyzji o zwiększeniu udziału Chin w MSCI Emerging Markets).

Istotne jest, że indeksy MSCI stosują jedną i tę samą metodę obliczania, co sprawia, że są bardzo łatwe do nabycia. Starają się zapewnić 85% pokrycia rynku docelowego, co zapewnia spójność i wiarygodność. Indeksy MSCI są oparte na średnich ważonych cen wchodzących w ich skład papierów wartościowych. Warto zaznaczyć, że choć wiele popularnych indeksów jest obliczanych na podstawie średniej ważonej, niektóre, takie jak Dow Jones 30, stosują zwykłą średnią.

Indeks MSCI: Co oznacza średnia ważona?

Indeksy MSCI uwzględniają akcje z różnymi wagami, wykorzystując ważenie według kapitalizacji rynkowej, co oznacza, że akcje o większej kapitalizacji mają większy wpływ na indeks. Ten sposób obliczania indeksów jest dokładniejszy, ponieważ większe firmy reprezentowane w indeksie mają większy wpływ na jego wartość, a zmiany cen tych akcji wpływają na wahania indeksu.

Chociaż większe firmy dominują w indeksie, nie wszystkie spółki są dużej kapitalizacji; 30% aktywów jest zarezerwowane dla spółek o małej i średniej kapitalizacji w równych częściach. Dzięki temu indeksy MSCI precyzyjnie odzwierciedlają wyniki rynku, który reprezentują, co sprawia, że są szeroko stosowane w branży zarządzania aktywami.

Indeksy MSCI są regularnie weryfikowane co kwartał, a równoważenie wag różnych aktywów lub regionów w celu dostosowania indeksu odbywa się dwa razy w roku. Dzięki temu indeksy te pozostają aktualne i wiarygodne w odzwierciedlaniu aktualnej sytuacji rynkowej.

Główne indeksy MSCI

Indeksy MSCI odgrywają ogromną rolę w świecie finansów. Służą one jako benchmark w wielu funduszach inwestycyjnych. Porównując wyniki funduszu z wynikami indeksu MSCI, można ocenić, czy zarządzający efektywnie wykorzystuje potencjał rynku. Ten aspekt szczególnie dotyczy aktywnie zarządzanych funduszy.

Natomiast w przypadku pasywnie zarządzanych funduszy możliwe jest naśladowanie wyników indeksu MSCI poprzez replikację jego składu. Zaletą tych funduszy inwestycyjnych jest obniżona opłata, ponieważ nie wymagają intensywnego zarządzania.

Oprócz tradycyjnych funduszy, istnieją również fundusze giełdowe (ETF), które śledzą wybrane indeksy MSCI. Podobnie jak indeksowane fundusze, ETF również cechują się pasywnym podejściem do zarządzania.

Chociaż istnieje wiele indeksów MSCI, trzy z nich cieszą się szczególną popularnością w branży inwestycyjnej.

MSCI World

Indeks World MSCI to szeroki globalny indeks akcji reprezentujący wyniki spółek o dużej i średniej kapitalizacji w 23 krajach rynków rozwiniętych. Obejmuje on około 85% kapitalizacji rynkowej każdego kraju w wolnym obrocie, skorygowanej o indeks giełdowy, a światowy indeks MSCI nie oferuje ekspozycji na rynki wschodzące.

Kraje o największej wadze, po Stanach Zjednoczonych, to Japonia, Wielka Brytania i Francja. Jednak waga każdego z nich nie przekracza 10%.

Indeks MSCI World: Skład

Indeks ten składa się w 100% z akcji i obejmuje ponad 1500 spółek z 23 krajów rozwiniętych w 3 regionach świata (Ameryki, Europa, Bliski Wschód i Pacyfik) i obejmuje około 85% akcji w wolnym obrocie każdego z tych krajów. Każdy obszar gospodarczy ma inną wagę w indeksie:

 • Stany Zjednoczone 68,92%.
 • Japonia 6,28% 
 • Wielka Brytania 4,12%
 • Francja 3,42%
 • Kanada 3,2%
 • inni 14,06% 
światowy trend historyczny msci

Podział według sektorów przedstawia się następująco:

 • Technologia informacyjna 24,42%
 • Opieka zdrowotna 13,17%
 • Finanse 12,7%
 • Dobra konsumpcyjne 10,73%
 • Przemysł 10,37%
 • Dobra konsumpcyjne 7,35%
 • Telekomunikacja i usługi 7,35%
 • Materiały 7,34
 • Energia 4,61
 • Usługi użyteczności publicznej (elektryczność, gaz, woda) 2,86%
 • Nieruchomości 2,4%

Jakie firmy tworzą MSCI World?

Indeks MSCI, składający się z 1600 spółek, jest popularnym punktem odniesienia w branży inwestycyjnej. ETF-y (fundusze giełdowe) starają się naśladować ten indeks, inwestując w te same spółki i dążąc do przypisania im podobnej wagi, co w indeksie.

Oto niektóre firmy, które tworzą MSCI World:

Indeks MSCI World: Rentowność

Indeks MSCI World jest reprezentacyjnym wskaźnikiem, który obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z 23 krajów rynków rozwiniętych*. Składa się on z 1506 elementów, które stanowią około 85% kapitalizacji rynkowej każdego kraju, uwzględniając wolny obrót. Jest to szeroko używany indeks, który daje inwestorom ogólny obraz wyników gospodarczych i rynkowych na poziomie globalnym dla tych krajów.

wykres światowego indeksu msci

MSCI Emerging Markets

Indeks ten śledzi wyniki rynków wschodzących. Stanowi zatem punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych w tej kategorii. Został uruchomiony w 1988 roku i składa się z ponad 1000 akcji.

MSCI ACWI (indeks wszystkich krajów świata) 

MSCI All Country World Index (ACWI) to indeks giełdowy przeznaczony do śledzenia wyników globalnych rynków akcji. Prowadzony przez Morgan Stanley Capital International (MSCI) indeks obejmuje akcje prawie 3000 spółek z 23 krajów rozwiniętych i 25 rynków wschodzących.

Zarządzający funduszami wykorzystują MSCI ACWI jako punkt odniesienia dla wyników globalnych funduszy akcji. Indeks jest również wykorzystywany jako podstawa do tworzenia produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze giełdowe (ETF).

Porównanie indeksów MSCI: Wyniki

W tej tabeli możesz zobaczyć porównanie zachowania głównych indeksów MSCI w ciągu ostatniego roku, 3 lat, 5 lat, 10 lat i od momentu jego powstania.

Różnica między MSCI World a MSCI ACWI

Indeksy MSCI World i MSCI ACWI są globalnymi indeksami opracowanymi przez MSCI Inc. Jednak, jak już omówiono w tym artykule, mają one pewne znaczące różnice w metodologii i zakresie pokrycia.

 1. MSCI World: MSCI World to indeks przedstawiający wyniki wiodących spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 krajów rozwiniętych. Kraje te obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Japonię, Niemcy, Francję i inne kraje europejskie, a także Kanadę, Australię i inne wybrane kraje. Indeks MSCI World obejmuje około 85% kapitalizacji rynkowej akcji w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach rozwiniętych.
 2. MSCI ACWI : MSCI ACWI, skrót od All Country World Index, to indeks reprezentujący wyniki wiodących dużych i średnich spółek z 50 krajów, w tym krajów rozwiniętych i rozwijających się. Oprócz krajów wchodzących w skład indeksu MSCI World, MSCI ACWI obejmuje również giełdy krajów wschodzących, takich jak Chiny, Brazylia, Indie, Korea Południowa, RPA i wiele innych. MSCI ACWI pokrywa około 85% kapitalizacji światowego rynku akcji.

Podsumowując, główna różnica między MSCI World i MSCI ACWI polega na zasięgu geograficznym. MSCI World koncentruje się przede wszystkim na rynkach rozwiniętych, podczas gdy MSCI ACWI obejmuje zarówno rynki rozwinięte, jak i rynki wschodzące. Dlatego też MSCI ACWI oferuje szerszy i bardziej kompleksowy obraz globalnego krajobrazu inwestycji kapitałowych, umożliwiając inwestorom uzyskanie bardziej wszechstronnej i zróżnicowanej ekspozycji na globalne rynki akcji.

Ratingi MSCI ESG

Ratingi MSCI ESG są kompleksową miarą długoterminowego zaangażowania spółki w społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) oraz standardy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). W szczególności ratingi MSCI ESG koncentrują się na ekspozycji spółki na istotne finansowo ryzyka ESG.

Czy warto inwestować w indeks MSCI?

Rozważając, czy inwestować w indeks MSCI, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, wraz z ich względnymi zaletami i wadami. Oto kilka najważniejszych rzeczy do rozważenia:

 • Globalna dywersyfikacja: Inwestowanie w indeks MSCI pozwala osiągnąć dywersyfikację geograficzną, ponieważ indeks obejmuje wiele gospodarek i rynków na całym świecie. Może to pomóc zmniejszyć ryzyko związane z pojedynczym regionem lub krajem.
 • Szeroki zakres sektorów: Indeks MSCI obejmuje szeroki zakres sektorów, takich jak technologia, finanse, opieka zdrowotna, energia i inne. Może to pozwolić na dywersyfikację w ramach Twojego portfela, zmniejszając ryzyko koncentracji w określonym sektorze.
 • Płynność: Indeks MSCI obejmuje wiele dużych i płynnych spółek, co oznacza, że ​​akcje wchodzące w skład indeksu są ogólnie łatwo zbywalne na rynku. Ta płynność może być korzystna przy kupnie lub sprzedaży akcji.
 • Dostęp do światowych rynków: Inwestowanie w indeks MSCI pozwala na udział w wynikach międzynarodowych rynków, co umożliwia korzystanie z potencjalnych możliwości wzrostu gospodarczego w różnych regionach świata.

Jak inwestować w indeksy MSCI?

Ze względu na dużą liczbę akcji obecnych w indeksach MSCI, jedyną możliwością inwestowania w te indeksy są fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF. Poniżej znajduje się wybór funduszy ETF:

 • Amundi IS MSCI World UCITS ETF DR
 • HSBC MSCI World UCITS ETF Acc
 • Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
 • Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF – Acc
 • SPDR MSCI World UCITS ETF

Możesz znaleźć te fundusze ETF na internetowych platformach brokerskich, takich jak Freedom24. Freedom24 oferuje ponad 1500 ETF-ów wiodących menedżerów, takich jak iShares, Vanguard i BlackRock. Opłaty i prowizje maklerskie różnią się w zależności od firmy i rodzaju konta. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w tej recenzji Freedom24.

Freedom 24

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA, Azja

Konto z oprocentowaniem do 8,7% z opcją codziennej akumulacji dochodów

Ponad 800.000 opcji na amerykańskie akcje

Ponad 40.000 akcji i 1.500 ETF-ów

Minimalny depozyt:

€0.00

Jeśli chodzi o inwestowanie w indeksy giełdowe, nie brakuje opcji, a w rzeczywistości istnieje wiele głównych indeksów giełdowych, które należy wziąć pod uwagę. Inwestowanie w Eurostoxx50 na przykład, oznacza inwestowanie w gospodarkę strefy euro z portfelem 50 największych spółek giełdowych.

Podobnie inwestowanie w CAC40 oznacza inwestowanie w 40 największych francuskich spółek. Innym popularnym sposobem inwestowania na rynku amerykańskim jest Dow Jones, ważony cenowo indeks 30 dużych amerykańskich spółek.

Ale inwestorzy nie powinni przeoczyć indeksów takich jak Russell 2000, który gromadzi 2000 małych, rozwijających się firm amerykańskich, czy NASDAQ, który słynie z uwzględnienia wielu największych firm technologicznych na świecie. 

Często zadawane pytania

Ile jest indeksów MSCI?

Główne indeksy MSCI to:
– ACWI IMI Indeks obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji w krajach rozwiniętych i wschodzących. Ten kompleksowy indeks obejmuje około 99% globalnych możliwości inwestycyjnych.
– MSCI World Developed Markets – wskaźnik zaprojektowany, aby zaoferować inwestorom szeroki wybór opcji odzwierciedlających różne regiony, kraje, segmenty i sektory.
– MSCI Emerging Market – podobny do poprzedniego indeksu, jednak skoncentrowany na rynkach wschodzących.
– MSCI China – Obejmuje on szereg indeksów reprezentatywnych dla chińskich rynków, skierowanych do inwestorów krajowych i międzynarodowych, w tym kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (QFII).

Co to jest indeks MSCI?

MSCI to skrót od Morgan Stanley Capital International. Jest to firma zajmująca się badaniami inwestycyjnymi, która dostarcza indeksy akcji, analizę ryzyka i wyników portfela oraz narzędzia zarządzania inwestorom instytucjonalnym i funduszom hedgingowym. MSCI jest prawdopodobnie najbardziej znana ze swoich indeksów akcji, które koncentrują się na różnych regionach geograficznych i rodzajach akcji, takich jak spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji. Śledzą one wyniki akcji wchodzących w ich skład i służą jako podstawa dla funduszy giełdowych (ETF). W czwartym kwartale 2022 r. wartość zarządzanych aktywów (AUM) spółki wynosiła 14,97 bln USD.

Jak inwestować w MSCI World?

Można to zrobić za pomocą różnych instrumentów finansowych oraz za pośrednictwem brokera, który oferuje ETF-y lub fundusze indeksowe.

Jakie są składniki MSCI World?

Kraje obecnie uwzględnione w indeksie to:Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Przeczytaj także:

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...