Popularne strategie tradingowe

Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w realizacji wysokich zysków. W tym artykule omówimy różne strategie handlowe wraz z praktycznymi przykładami i wskazówkami.

Strategie tradignowe: Jakie są rodzaje handlu?

Istnieją różne metody stosowane do realizacji aktywnej lub pasywnej strategii handlowej. Oto najważniejsze strategie stosowane w handlu online:

Scalping

Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych traderów. Zasadniczo polega na identyfikowaniu i wykorzystywaniu ruchów generowanych przez tymczasowe nierównowagi między podażą a popytem.

Scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów ani handlować dużymi wolumenami. Stara się raczej wykorzystać małe ruchy, które występują często, przy niskim wolumenie transakcji.

Ponieważ poziom zysku na transakcję jest niski, skalperzy szukają wysoce płynnych rynków, aby zwiększyć częstotliwość swoich transakcji

ZALETY: Często nie jest konieczne posiadanie silnego zaplecza technicznego. Skalpowanie wiąże się z niższym ryzykiem rynkowym, ponieważ możliwe jest przeprowadzanie operacji o niskim ryzyku. Nadal może przynosić zyski, nawet przy niewielkich zmianach cen. 

WADY: Zwykle obejmuje dużą liczbę zamówień, co skutkuje zwiększonymi opłatami transakcyjnymi. Często wymaga dużego kapitału początkowego, aby wygenerować nawet skromne zwroty (ze względu na niewielką kwotę zysku na transakcję). Jest to jedna z najbardziej dochodowych strategii, ale jej przygotowanie wymaga znacznej ilości czasu, ponieważ skalper musi mieć całkowitą kontrolę nad ryzykiem i emocjami. 

Polecany broker: Pepperstone oferuje idealne warunki dla scalperów dzięki niskim spreadom, szybkiej realizacji zleceń, niezawodnym platformom i zaawansowanym narzędziom. Jeśli jesteś skalperem, Pepperstone jest brokerem godnym uwagi.

Zobacz także:

Day Trading

Handel dzienny jest prawdopodobnie najbardziej znanym aktywnym stylem handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupowania i sprzedawania aktywów tego samego dnia.

W handlu dziennym pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym zostały otwarte i żadne pozycje nie są utrzymywane przez noc. Tradycyjnie handel dzienny jest prowadzony przez profesjonalnych traderów, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak ewolucja Internetu i platform otworzyła tę praktykę dla początkujących traderów.

Przeczytaj również:

PRO: pozwala wykorzystać codzienne możliwości zmienności na rynku. Nie podlega ryzyku z dnia na dzień. Jest to jedna z najbardziej ekscytujących i szybkich metod handlu. 

WADY: Wysokie opłaty transakcyjne ze względu na większe ilości zamówień. Wymaga więcej czasu i uwagi (nawet godzin oczekiwania). Bez sprawdzonej strategii i odpowiedniego doboru aktywów przynosi bardzo mały zysk.

Polecany brokerActivTrades wyróżnia się jako idealny broker do handlu dziennego, dzięki zaawansowanym platformom, ochronie przed ujemnym saldem i rygorystycznym regulacjom.

Swing Trading

Zazwyczaj, gdy trend się załamuje, do akcji wkraczają swing traderzy. Pod koniec trendu występuje pewna zmienność cen, ponieważ nowy trend próbuje się ustabilizować. Handlowcy typu swing kupują lub sprzedają, gdy wzrasta zmienność cen. Transakcje swing są zwykle utrzymywane dłużej niż jeden dzień, ale krócej niż transakcje trendowe. Swing traderzy często tworzą zestaw zasad lub systemów handlowych w oparciu o analizę techniczną lub fundamentalną.

Te reguły handlowe lub algorytmy mają określić, kiedy kupować i sprzedawać aktywa. Podczas gdy algorytm handlu swing nie musi być dokładny i przewidywać szczytu lub spadku ceny, potrzebuje rynku poruszającego się w jedną lub drugą stronę. Rynek boczny jest zbyt dużym ryzykiem dla swing traderów.

PLUSY: Często wymaga mniej czasu i uwagi niż handel dzienny. Ma wyższy potencjał zwrotu z transakcji. Jest w stanie handlować nawet na rynku nocnym.

WADY: Możesz stracić część zysków podczas pogoni trendem. Ma wyższy potencjał strat na transakcję. Otwiera mniej pozycji i przy większych inwestycjach, co prowadzi do utraty wszelkich nowych możliwości handlowych.

Polecany broker: Trading 212 może być dobrym wyborem dla inwestorów typu swing trader, poszukujących brokera bez prowizji, z przyjazną dla użytkownika platformą i kontem oszczędnościowym zapewniającym długoterminowy wzrost inwestycji.

Handel pozycyjny

Wielu postrzega handel pozycyjny jako strategię kup i trzymaj, a nie aktywny handel. Jednak handel pozycyjny, gdy jest wykonywany przez doświadczonego tradera, może być formą aktywnego handlu.

Handel pozycyjny wykorzystuje długoterminowe wykresy giełdowe, od dziennych do miesięcznych, w połączeniu z innymi metodami w celu określenia trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem nawet dłużej, w zależności od siły trendu.

Traderzy zajmujący się trendami szukają niższych szczytów lub wyższych minimów, aby określić, jak dany składnik aktywów będzie się zachowywał. Unosząc się na fali, inwestorzy zajmujący się trendami starają się wykorzystać zarówno wzloty, jak i upadki. Traderzy zajmujący się trendami próbują określić kierunek rynku, ale nie próbują przewidzieć żadnego poziomu cen.

Zazwyczaj handlowcy przeskakują na trend po jego ugruntowaniu; kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w czasach dużej zmienności rynku handel pozycyjny jest trudniejszy, a pozycje są zazwyczaj niewielkie.

ZALETY: Mniej stresujące niż inne aktywne metody handlu. Strategie łatwe do wdrożenia nawet przy niskiej dźwigni finansowej. Szeroko wspierane przez narzędzia analizy technicznej, które wskazują długie sygnały transakcyjne. 

WADY: Wymaga solidnego zaplecza w zakresie analizy technicznej. Rozpoznanie długoterminowych wahań ceny aktywów często wymaga cierpliwości. Podlega niewielkim wahaniom, które przekładają się na zyski lub straty. 

Polecany broker: Interactive Brokers to doskonały broker do handlu pozycyjnego, dzięki szerokiej gamie aktywów, zaawansowanym platformom transakcyjnym i konkurencyjnym kosztom.

Copy Trading

Copy trading to metoda inwestycyjna, która pozwala użytkownikom automatycznie powielać działania bardziej doświadczonych traderów. Ta forma handlu jest uniwersalna dla różnych strategii i technik, które istnieją w świecie inwestycji, ponieważ nie wymaga od tradera osobistego wyboru konkretnych operacji lub strategii do wykorzystania. Zamiast tego inwestorzy, często początkujący lub ci, którzy nie mają czasu na ciągłe monitorowanie rynków, wybierają jednego lub więcej traderów, od których kopiują transakcje, w oparciu o ich wcześniejsze wyniki, styl handlu i poziom ryzyka.

Pozwala to użytkownikom korzystać z doświadczenia i umiejętności uznanych traderów, mając nadzieję na powtórzenie ich sukcesu na własnych rachunkach handlowych. Kopiowanie transakcji jest szczególnie popularne na rynkach forex, akcji i kryptowalut, oferując stosunkowo pasywne, ale potencjalnie zyskowne wejście do świata handlu.

Polecany broker: eToro jest doskonałym brokerem do kopiowania transakcji, dzięki łatwości obsługi, szerokiej gamie inwestorów do kopiowania i ochronie przed ujemnym saldem.

Najlepsze strategie tradingowe Forex

Oto najlepsze strategie, które możesz zastosować na rynku Forex:

Wybicie – Breakout

Breakout na rynku Forex odnosi się do sytuacji, w której cena instrumentu finansowego (np. waluty) przekracza określony poziom wsparcia lub oporu, tworząc nowy trend lub kontynuując istniejący trend. Jest to moment, kiedy cena wybija z wcześniejszego zakresu cenowego, w którym utrzymywała się przez pewien czas.

Breakouty są ważnymi zdarzeniami na rynku, ponieważ mogą wskazywać na zmianę dynamiki cenowej i otwierać możliwość osiągnięcia zysku. Istnieją dwa główne rodzaje breakoutów:

 1. Breakout z poziomu wsparcia: W tym przypadku cena przekracza poziom, poniżej którego wcześniej trudno jej było opaść. To może wskazywać na zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy lub na odwrócenie chwilowego ruchu spadkowego.
 2. Breakout z poziomu oporu: W tym przypadku cena przekracza poziom, powyżej którego wcześniej miała trudności z awansem. Może to sugerować zmianę trendu z wzrostowego na spadkowy lub kontynuację trendu wzrostowego.

Carry Trade

Kolejna strategia to tzw. carry trade, która polega na wykorzystaniu różnic w stopach procentowych między dwiema walutami. Trader pożycza walutę o niższym oprocentowaniu i wymienia ją na walutę o wyższym oprocentowaniu, czerpiąc zysk z różnicy w stopach procentowych. Ta strategia może być stosowana jako długoterminowa strategia inwestycyjna, ale wymaga uwzględnienia zmienności na rynku i odpowiedniego doboru par walutowych.

Przecięcie średnich kroczących

Trzecia strategia opiera się na przecięciu dwóch średnich kroczących: krótkoterminowej (25-okresowej) i długoterminowej (200-okresowej). Przecięcie tych średnich może sygnalizować zmianę trendu. Kiedy krótkoterminowa średnia przetnie długoterminową od dołu, to może wskazywać na trend wzrostowy, a przeciwnie, kiedy krótkoterminowa średnia przetnie długoterminową od góry, to może wskazywać na trend spadkowy. Ta strategia może być używana jako krótkoterminowa strategia handlowa.

Zobacz także: Handel na rynku forex

Strategie tradingowe i wskaźniki handlowe

Przed rozpoczęciem inwestowania na rynkach finansowych konieczne jest posiadanie solidnej strategii handlowej, podstawowego narzędzia do profesjonalnego inwestowania. Do nas należy wybór strategii, która najlepiej pasuje do naszego stylu inwestowania, ważne jest, aby unikać handlu bez dobrze zdefiniowanego systemu.

Jak wybrać najbardziej dochodowe strategie handlowe ? Oto najważniejsze aspekty, o których należy pamiętać:

 1. Horyzont czasowy: Musimy ustalić, czy chcemy uzyskać krótkoterminowe korzyści, czy też nasza działalność inwestycyjna jest zorientowana długoterminowo.
 2. Kapitał do zainwestowania: wskazane jest dostosowanie strategii inwestycyjnej zgodnie z kapitałem, który będziemy chcieli zainwestować.
 3. Poziom ryzyka: Niektóre strategie są bardziej ryzykowne niż inne, dlatego musimy ustalić, jaki poziom ryzyka jesteśmy skłonni podjąć.

Do tych aspektów musimy również dodać styl inwestycyjny, który określi naszą strategię handlową. Oto uproszczona tabela: 

StrategiaRodzajEfektywność(%)
Price ActionDay Trading90
Oscylator RSIScalping85
FibonacciDay Trading80
Fale ElliotaSwing Trading75
Wstęgi BollingeraSwing Trading70

Popularne wskaźniki handlowe

Oto najpopularniejsze wskaźniki handlowe:

1) Price action

Najczęściej stosowaną strategią na świecie jest strategia oparta na wsparciu i oporze, zwana Price Action. Polega ona na spojrzeniu na wykres i zidentyfikowaniu co najmniej kilku obszarów „oporu”, czyli zatrzymania ceny w górę, oraz kilku obszarów „wsparcia”, czyli zatrzymania ceny w dół.

Na czerwono – dwie linie oporu. Na żółto – podpory. Jest to szeroko stosowana strategia handlu intraday.

Jak nim handlować? Bardzo łatwo: kiedy cena dotyka linii wsparcia lub oporu, można czekać na wybicie lub odbicie. Dopiero po kilku minutach dowiemy się, czy cena ma siłę, by przełamać wsparcie/opór, czy też cofnie się.

Oto praktyczny przykład:

Załóżmy, że cena osiąga pierwszy poziom oporu. W tym przypadku będziemy mieli oczy otwarte i jeśli nastąpi zdecydowane wybicie wejdziemy z operacją BUY, aby cały ruch wyprowadzić w górę. I odwrotnie, jeśli po dotknięciu poziomu ma tendencję do ponownego wzrostu, wejdziemy na rynek z SELL, aby zyskać na odbiciu.

Kluczowe będzie prawidłowe ustawienie naszych linii cenowych, w oparciu o minimalne i maksymalne punkty dotykane przez cenę. Dzienna rama czasowa jest generalnie używana, aby uzyskać jak najwięcej z tej strategii transakcyjnej, chociaż niektórzy inwestorzy używają ramy czasowej H4, aby lepiej zdefiniować punkty wejścia na rynek.

Praktyczna i profesjonalna, Price Action jest uważana za najlepszą strategię tradingową na świecie.

2) Oscylator RSI

Jest to strategia scalping trading, która jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ opiera się na wskaźniku RSI.

Jak skonfigurowane jest nasze RSI? W 3 zakresach

 • 0-30: wyprzedanie
 • 31-69: brak sygnału
 • 70-100: wykupienie

Wszystko widzimy bezpośrednio na wykresie:

Jak handlować za pomocą wskaźnika RSI? Na poziomie operacyjnym istnieją dwie możliwości:

– Oversold: wskazuje, że na rynku jest zbyt wielu sprzedających, więc odwrócenie jest prawdopodobne. W tym przypadku wchodzisz na rynek z transakcją BUY.

– Wykupienie: zbyt wielu kupujących i nasycony rynek. Łatwo przewidzieć korektę cenową i dzięki temu wejść na rynek z transakcją SELL.

Niezwykle praktyczna i łatwa do wdrożenia, ta strategia handlowa jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie. Eksperci zalecają ustawienie ramy czasowej H1, natomiast tylko scalperzy będą mogli ustawić również M15 lub M30.

3) Fibonacci

Strategia transakcyjna nazwana na cześć włoskiego geniusza Fibonacciego jest jedną z najstarszych (i najbardziej zyskownych) w historii. Opiera się on na zakresie, który wskazuje kluczowe punkty na wykresie.

Oparta na złożonych badaniach i obliczeniach matematycznych, strategia ta może być stosowana na najlepszych platformach handlowych z wielką łatwością, dzięki wstępnie ustawionemu wskaźnikowi. Uważamy, że jest to strategia handlu ilościowego, która dobrze nadaje się do optymalizacji algorytmów inwestycyjnych.

Oto wyraźny przykład:

Jak handlować z Fibonaccim? Oto 3 kroki do prawidłowego zastosowania tej strategii:

 1. Znajdź wysoki punkt
 2. Pociągnij linię w kierunku minimum
 3. Handluj w pobliżu wartości pośrednich

W tym przypadku działanie jest podobne do Price Action, ze wsparciem i oporem, w zależności od tego czy poziom Fibonacciego przełamie się czy odbije. Nie bój się, jeśli widzisz te wszystkie linie na wykresie, wskaźnik na platformie obliczy wszystko automatycznie!

4) Fale Elliotta

Strategia transakcyjna Elliott Wave jest bardzo popularna wśród profesjonalnych inwestorów, ponieważ wymaga pewnych umiejętności, aby ją zrozumieć, ale wyniki są generalnie doskonałe.

Mówiąc najprościej, cykl dzieli się na kilka fal, które muszą być wyświetlane na wykresie, aby wejść na rynek w odpowiednim momencie.

Bazując na teorii, że historia się powtarza, technika ta pozwala z wyprzedzeniem stwierdzić, kiedy rynek zwolni lub wznowi swój marsz w górę.

Oczywiście doskonalenie tej metodologii wymaga praktyki i nauki, ale zgodnie z przewidywaniami wyniki są często zadowalające. Ponadto nadaje się do pracy średnio- i długoterminowej, ponieważ formowanie pełnego cyklu trwa tygodnie.

5) Wstęgi Bollingera

Jedną ze strategii handlowych o dużym prawdopodobieństwie sukcesu jest Bollinger Bands. Działa on poprzez kierowanie ceną w ramach pasm, które dają bardzo precyzyjne wskazanie zmienności.

Handel w ramach tych wstęg ma bardzo wysoki wskaźnik sukcesu, ponieważ złożone obliczenia Bollinger pozwalają lepiej określić maksymalny ruch analizowanego aktywa.

Jak handlować za pomocą wstęg Bollingera? Wejście na rynek będzie konieczne tylko wtedy, gdy cena dotknie ekstremów: cena będzie miała tendencję do spadania w ramach tego zakresu.

Platforma Metatrader 4 jest najbardziej odpowiednia do ustanowienia tej strategii handlowej, która jest również odpowiednia dla średnio- i długoterminowych inwestycji. Czytaj też: Najlepsi brokerzy dla MT4.

PODSUMOWUJĄC:

Strategie handlowe opracowujemy starając się uzyskać jak najlepsze wyniki dla naszych inwestycji.

Strategia handlowa nie musi być bardzo skomplikowana, aby odnieść sukces. Musi być jednak wystarczająco solidna i odpowiadać na pytania dotyczące m.in. decyzji inwestycyjnych, zarządzania pieniędzmi i ryzykiem.

Należy pamiętać, że nie jest wskazane skupianie się wyłącznie na jednej strategii inwestycyjnej. O wiele bardziej wskazane jest skorzystanie z kilku ram czasowych, aby przynajmniej mieć wiedzę na temat strategii w każdej z nich.

W tym artykule znajdziesz najlepsze platformy transakcyjne online, poniżej tabela podsumowująca.

PlatformaZaletyInformacje
Wiadomości makroekonomiczne, handel na ponad 3000 rynkach.Dowiedz się więcej →
interactivebrokersDostęp do światowych rynków, zaawansowane i profesjonalne narzędzia.Dowiedz się więcej →
pepperstone-opinieBrak minimalnego depozytu. Konto demo i świetna obsługa klienta.Dowiedz się więcej →

Strategie handlowe: Różnice i podobieństwa

Wspomniane wcześniej strategie mają różne cechy. Niektóre wymagają wysoce analitycznego i technicznie solidnego zaplecza; inne polegają bardziej na konfiguracjach wzorów i dużej ilości czasu. We wszystkich strategiach musisz mieć wystarczający kapitał, aby otwierać pozycje na tyle duże, aby zacząć zwiększać potencjalne zarobki.

Daytrading nie jest dla każdego i dla wielu nie jest najbardziej opłacalną strategią inwestycyjną. Jednak daytrading jest jedną z bardziej atrakcyjnych strategii kupna i sprzedaży aktywów. Może to być opłacalne, ale, podobnie jak wszystkie inne formy inwestowania, sukces nigdy nie jest gwarantowany.

Skalpowanie wykorzystuje rozbieżności cenowe, chociaż często wymaga większych kwot kapitału początkowego, aby osiągnąć większe zyski i silnego tła emocjonalnego.

Swing trading polega w dużym stopniu na odkrywaniu trendów na rynkach finansowych w oparciu o analizę techniczną. Kupując aktywa, swing trader często trzyma instrument przez krótki okres czasu, aż jego wartość wzrośnie do docelowej ceny sprzedaży tradera. Punkty wejścia i wyjścia są z góry określone przed transakcją na podstawie historycznych działań cenowych.

Handel pozycyjny wymaga od inwestorów utrzymywania aktywów przez określony czas, co wymaga zachowania spokoju umysłu i cierpliwości.

Która strategia tradingowa jest dla Ciebie najlepsza?

Rynki finansowe to zróżnicowany świat, który oferuje wiele możliwości zarabiania pieniędzy poprzez handel. Pierwsze pytanie brzmi: od czego i jak zacząć. Dowiedzenie się, jakim typem inwestora jesteś, jest kluczową decyzją, którą należy podjąć, rozpoczynając swoją karierę handlową. Jednak jest to również jedna z bardziej skomplikowanych decyzji.

Jednym z najpopularniejszych sposobów rozróżniania różnych grup traderów jest czas trwania każdej transakcji. Day trader kupuje i sprzedaje w ciągu kilku minut lub godzin. Skalper może utrzymać otwartą pozycję przez kilka sekund. Inwestor pozycyjny utrzymuje pozycję na krawędzi trendu, podczas gdy inwestor typu „kup i trzymaj” myśli długoterminowo.

Po zidentyfikowaniu różnych typów traderów na podstawie przedziału czasowego, w którym kupują i sprzedają, nadszedł czas, aby skupić się na klasyfikacji stosowanych narzędzi i metodologii.

Jeśli słyszałeś o debacie między analizą techniczną a analizą fundamentalną, masz już odpowiedź dla dwóch głównych typów traderów. Pomyśl o stylach technicznych i fundamentalnych jako o dwóch różnych szkołach myślenia.

Inwestorzy fundamentalni i techniczni różnią się analizowanymi informacjami i czynnikami branymi pod uwagę przy określaniu ich strategii. Podczas gdy ta pierwsza opiera się między innymi na podstawowych informacjach, takich jak raporty zysków, analizy bilansów, oceny analityków, druga wykorzystuje wskaźniki i wykresy.

Zasady handlu fundamentalnego i technicznego są często uważane za przeciwieństwa. Mimo to wielu traderów i inwestorów woli korzystać z obu opcji, aby lepiej zrozumieć rynek i potencjał interesujących ich aktywów. Powodem tego jest to, że obie metodologie dążą do wspólnego celu. Na przykład w przypadku akcji znajdują okazje, gdy instrumenty są notowane poniżej ich wartości wewnętrznej lub przewidują potencjał wzrostu i wykorzystują zmiany cen.

Jakim typem handlowca jesteś?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, aby wybrać swój styl tradingu, jest analiza podstaw i sprawdzenie, co najlepiej pasuje do Twojego profilu. Oto kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, aby wesprzeć decyzję, którą zamierzasz podjąć:

 • Jesteś początkującym traderem czy masz już jakieś doświadczenie?
 • Jakimi instrumentami chciałbyś handlować?
 • Czy potrafisz realizować plan do końca i kontrolować swoje emocje?
 • Jak bardzo jesteś niechętny do ryzyka?
 • Czy wolisz gonić za jedną wielką wygraną, czy budować swój kapitał stopniowo?
 • Z jakim kapitałem planujesz zacząć?
 • Jak często planujesz monitorować rynek?
 • Masz konkretny cel czy chcesz po prostu zarobić?

Na przykład, jeśli jesteś bardziej konserwatywny, bardziej emocjonalny lub Twój kapitał jest ograniczony, zostanie skalperem może być katastrofą. Z drugiej strony, jeśli jesteś gotów zaryzykować więcej i poświęcić tyle czasu, ile potrzeba na monitorowanie i analizę rynku, day trading może być świetnym rozwiązaniem. Jeśli jednak masz cel inwestycyjny, taki jak oszczędzanie pieniędzy na emeryturę, trading nie jest dla Ciebie. Może lepiej rozważyć inwestycje długoterminowe.

Przeczytaj także:

Handluj na najlepszych platformach

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Tether (USDT): Co to jest i gdzie kupić?
Wśród wielu kryptowalut na rynku jest jedna, która wyróżnia się szczególnym elementem stabilności: Tether (USDT). Ta kryptowaluta, stworzona w celu zaoferowania równowagi w chaotycznym świecie walut cyfrowych, jest powiązana bezpośrednio z wartośc...