Rynek Forex: Co to jest i jak zacząć?

Rynek Forex jest największym i najbardziej fascynującym rynkiem na świecie. Głównymi graczami na rynku walutowym są duże instytucje bankowe, banki centralne, spekulanci, firmy itp., które każdego dnia dokonują transakcji o wartości około 6 bilionów dolarów.

Co to jest Rynek Forex

Jak działa rynek Forex 

Podczas gdy rynek akcji, surowców i kontraktów terminowych ma bardzo specyficzną lokalizację w ramach określonej giełdy, specyfiką rynku Forex jest to, że nie ma on fizycznej lokalizacji, w połączeniu z tym, że nie podlega precyzyjnym zasadom.

W rzeczywistości definiuje się go jako rynek pozagiełdowy (OTC), na którym transakcje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem autoryzowanych pośredników

Long i Short: Co to jest?

W żargonie, długa pozycja (long) oznacza kupowanie, podczas gdy krótka (short) oznacza sprzedaż krótką. Na przykład deklaracja zajęcia pozycji długiej na euro/dolar oznacza zamiar czerpania korzyści z aprecjacji europejskiej waluty w porównaniu do dolara.

Jakie są najlepsze waluty do handlu na rynku Forex?

Do najpopularniejszych walut Forex należy Dolar (USD) w różnych kombinacjach, najpierw z Euro (EUR), a następnie z Jenem (JPY). Jeśli weźmiemy pod uwagę pary, lwią część ma EUR/USD, natomiast drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio USD/JPY i GBP/USD.

Jakie są zalety handlu na rynku Forex?

Inwestowanie na rynku Forex oferuje szereg znaczących zalet:

🌊Wyjątkowa płynność: Rynek Forex wyróżnia się niezwykłą płynnością.

🛡️Ograniczona manipulacja: Manipulacja na rynku Forex jest trudniejsza dzięki wysokiej płynności.

💰Niskie koszty transakcyjne: Koszty związane z kupnem i sprzedażą walut na rynku Forex są zazwyczaj stosunkowo niskie, co przekłada się na większą efektywność inwestycji.

💼Dostępność dla mniejszych kapitałów: Inwestorzy mają możliwość uczestniczenia w handlu na rynku Forex nawet z niewielkim kapitałem, co czyni go dostępnym dla szerszej gamy inwestorów.

🔄Elastyczność pozycji: Na rynku Forex można zawierać transakcje zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, co pozwala na wykorzystanie różnych strategii inwestycyjnych.

📊Sprzyja analizie technicznej: Rynkowi Forex towarzyszy dogodne środowisko do przeprowadzania analiz technicznych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej ugruntowanych decyzji inwestycyjnych.

Jak rozpocząć handel na rynku Forex

Rozpoczęcie handlu na rynku Forex jest bardzo proste: dzięki Internetowi możesz uzyskać dostęp do przepływu danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze swojego komputera. Aby rozpocząć handel musisz podpisać umowę z jednym z najlepszych brokerów forex , który zapewnia dostęp poprzez jego platformę. 

XTB

Zobaczmy, dlaczego XTB może być jednym z najlepszych brokerów w handlu na rynku Forex.

 • Szeroka gama par walutowych: XTB oferuje dostęp do szerokiego asortymentu par walutowych, w tym nie tylko par głównych, ale także drugorzędnych i egzotycznych, umożliwiając dywersyfikację strategii handlowych na różnych rynkach.
 • Konkurencyjne spready: Jedną z największych zalet XTB w handlu na rynku Forex są wąskie spready, które mogą znacznie obniżyć koszty handlu dla aktywnych traderów. Konkurencyjne spready na głównych parach walutowych, takich jak EUR/USD, zwiększają efektywność handlu poprzez zmniejszenie kosztów otwierania i zamykania pozycji.
 • Elastyczna dźwignia: XTB oferuje inwestorom możliwość korzystania z dźwigni, która różni się w zależności od przepisów obowiązujących w kraju, w którym rezyduje przedsiębiorca. Pozwala to zwiększyć ekspozycję rynkową nawet przy ograniczonym kapitale, potencjalnie zwiększając zyski (ale także ryzyko).
 • Szybka realizacja zleceń: Platforma transakcyjna XTB została zaprojektowana w celu zapewnienia dużej szybkości realizacji zleceń, minimalizując w ten sposób ryzyko poślizgu (różnica między oczekiwaną ceną zlecenia a ceną, po której zlecenie jest faktycznie realizowane) i poprawiając doświadczenie handlowe na zmiennych rynkach takich jak Forex.
 • Ochrona przed ujemnym saldem: XTB oferuje swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem. Jest to podstawowy mechanizm bezpieczeństwa na niestabilnym rynku, takim jak Forex.
 • Dostęp do analiz rynkowych i aktualności w czasie rzeczywistym: inwestorzy na rynku Forex muszą być na bieżąco ze światowymi wydarzeniami gospodarczymi. XTB zapewnia dostęp do aktualnych wiadomości finansowych i analiz rynkowych, które mogą mieć wpływ na zmiany kursów walut.
 • Wielojęzyczna obsługa klienta: Broker wspiera swoich klientów pomocnym i kompetentnym zespołem. Dzięki temu inwestorzy na rynku Forex na całym świecie mogą uzyskać potrzebną pomoc w odpowiednim czasie.

Jak zarabiać pieniądze na rynku Forex?

Jeszcze kilka lat temu handel na rynku walutowym był możliwy wyłącznie za pośrednictwem brokerów bankowych, którzy jednak wymagali niebotycznych kwot do prowadzenia działalności. Dzięki pojawieniu się Internetu i narodzinom brokerów online, dziś Forex jest dostępny dla każdego, a dzięki dźwigni finansowej możliwy jest handel już od bardzo niskich kwot.

Niestety, wiele osób, które po raz pierwszy podchodzą do tego typu inwestycji, postrzega Forex jako rodzaj hazardu, na równi z zakładami sportowymi. Nic bardziej mylnego! Zasada zarabiania pieniędzy w handlu online jest bardzo prosta: na rynku Forex celem tradera jest spekulacja poprzez kupno lub sprzedaż waluty obcej, a następnie odsprzedanie jej po wyższej lub niższej cenie, a tym samym osiągnięcie zysku.

Tak więc, jeśli zdecydujesz się kupić EUR/USD, jego wartość wzrośnie i zamkniesz pozycję po wyższej cenie niż w momencie jej otwarcia, osiągniesz zysk. To samo dotyczy sytuacji, gdy zdecydujesz się sprzedać EUR/USD, ale aby osiągnąć zysk, cena zamknięcia musi być niższa niż w momencie otwarcia pozycji sprzedaży.

Przykład podróżującego turysty

Kiedy jesteś w kraju, w którym obowiązuje inna waluta, musisz wymienić pieniądze. Na przykład, jeśli jesteś w Londynie, wymieniłbyś swoje złotówki czy euro na funty.

Jeśli w tym momencie kurs wymiany EUR/GBP wynosił 0,8400 GBP, wymieniając 1000 euro, miałbyś w kieszeni 840 GBP. Teraz wyobraź sobie, że następnego dnia wymieniasz dokładnie tę samą kwotę, ale cena funta spadła w międzyczasie do 0,8385 GBP.

Co zaskakujące, nie otrzymasz już zwrotu początkowych 1000 EUR, ale 1001,5 EUR, więc zarobiłeś 1,50 EUR. Co się stało?

Po prostu wartość euro wzrosła, a funt stracił na wartości w stosunku do euro. Przekłada się to na zysk w wysokości 1,50 EUR dla Ciebie, praktycznie bez robienia czegokolwiek! Ten przykład pozwala zrozumieć, co praktycznie robisz, otwierając pozycję handlową. Z operacyjnego punktu widzenia byłaby to operacja LONG (tj. zakup) pary EUR/GBP, operacja, która zakończyła się zyskiem dzięki aprecjacji euro.

Jak poruszają się waluty na rynku Forex?

Ceny walut zmieniają się zgodnie z prawem podaży i popytu, które ściśle wiąże wielkość podaży aktywów ze zmianami ich cen. Zgodnie z tą zasadą, jeśli na rynku istnieje wysoki popyt na walutę, jej cena wzrośnie proporcjonalnie do popytu. Jeśli jednak nastąpi wzrost podaży, zaobserwujemy spadek ceny.

Popyt na walutę jest reprezentowany przez wszystkie podmioty, które handlują nią w danym momencie, w tym przez nas, prywatnych traderów. Pozwala nam to zrozumieć, że im większa „waga” obiektu, tym większy będzie wolumen transakcji i tym większa będzie wynikająca z tego zmienność cen. Ponieważ popyt jest mierzony wolumenem obrotu, bank inwestycyjny będzie miał większą wagę niż międzynarodowa korporacja, która z kolei będzie przeważać nad prywatnymi inwestorami.

W związku z tym inwestorzy o wysokim profilu, tacy jak banki, fundusze i międzynarodowe korporacje, mogą niewielkimi ruchami powodować nierównowagę na rynku i przesuwać ceny w jednym kierunku, a nie w drugim.

Co to jest pips na Forex?

Słowo „PIP” pochodzi od „percentage in point” i oznacza najmniejszą zmianę ceny, jakiej może ulec waluta. Jest to zatem jednostka miary ruchu cen i jest niezbędna do obliczania zysków i strat w handlu. Na przykład, jeśli para EUR/USD jest obecnie notowana na poziomie 1,0458, ostatnie miejsce po przecinku (w tym przypadku 8) to pips. Jeśli EUR/USD wzrośnie do 1,0459 następnego dnia, możemy powiedzieć, że nastąpiła zmiana o +1 pips.

Rozpoznawanie pipsów jest bardzo proste, w rzeczywistości pod uwagę brana jest czwarta cyfra po przecinku.

Czy istnieją korelacje pomiędzy walutami?

Istnieje kilka par walutowych, którymi można handlować na rynku Forex, a ruchy rynków wydają się od siebie niezależne.
W ostatnich latach, w wyniku różnych porozumień gospodarczych i politycznych pomiędzy krajami na całym świecie, rynki finansowe zaczynają łączyć się ze sobą coraz ściślej, a te powiązania w handlu nazywane są korelacjami.

Korelacja między walutami to związek pomiędzy trendem cenowym jednej waluty w porównaniu z inną. W rzeczywistości bardzo często działanie crossa jest w stanie wpłynąć na działanie innej pary i takie zachowanie pozwala nam stworzyć operację ad hoc.

Korelacja między dwoma crossami walut może być trojakiego rodzaju:

 1. KORELACJA DODATNIA, tj. obie pary poruszają się przez większość czasu w tym samym kierunku;
 2. KORELACJA UJEMNA, Oznacza to, że dwie pary przez większość czasu poruszają się w przeciwnych kierunkach;
 3. KORELACJA NEUTRALNA, tj. dwie pary mają tendencję do poruszania się niezależnie od siebie.

W Internecie dostępnych jest kilka bezpłatnych narzędzi, które pozwalają na uzyskanie danych na temat aktualnych korelacji Forex. Im wskaźnik korelacji jest bliższy +100, tym większa jest dodatnia korelacja między dwiema parami; natomiast jeśli wskaźnik korelacji zbliża się do -100, tym większy będzie ujemny wskaźnik korelacji.

Jakie są najlepsze czasy na handel na rynku Forex?

Powiedzieliśmy już, że rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, ale jakie są najlepsze czasy na rynku Forex, kiedy pojawiają się najlepsze możliwości handlowe?

Ogólnie możemy powiedzieć, że najlepsze czasy na handel to momenty, w których odnotowuje się wysokie szczyty zmienności i wolumenu obrotu. Te dwa czynniki połączone razem często powodują kierunkowe ruchy cen, które pozwalają operować różnymi strategiami.

Zmienność i wolumeny obrotu znacznie zwiększają możliwości handlu, ale także zwiększają ryzyko operacji, biorąc pod uwagę dużą nieprzewidywalność ruchów cen.

Najlepsze momenty to zatem godziny, w których sesje giełdowe w Azji, Europie i Ameryce nakładają się na siebie.

Biorąc pod uwagę, że w warunkach dużej zmienności i wolumenów mamy większe ruchy kierunkowe, najlepsze możliwości handlowe będziemy mieli, gdy czasy rynkowe nakładają się, tj.:

 • Od 08:00 do 09:00, gdy sesja europejska pokrywa się z sesją azjatycką;
 • Od 14:00 do 18:00, kiedy sesja europejska pokrywa się z sesją amerykańską.

Identyfikując najlepsze okresy do handlu, możemy również zidentyfikować najgorsze okresy do handlu. Najgorsze jest handlowanie w godzinach popołudniowych w piątek i niedzielę, zaraz po otwarciu rynków. Czasy te charakteryzują się tak niską zmiennością i wolumenem, że nie ma sensu otwierać pozycji, które mogą zostać odwrócone zaraz po otwarciu sesji europejskiej.

Najlepsze strategie handlu na rynku Forex

W przypadku szczególnie zmiennych kursów walut, techniki breakout często okazują się satysfakcjonujące. Nawet dywergencje między wskaźnikami i cenami oraz działanie w strefach wyprzedania i wykupienia mogą być dobrą strategią.

Najczęściej używanymi wskaźnikami są średnie kroczące, MACD i RSI. W krótkich przedziałach czasowych opłacalne może być również wykorzystanie formacji cenowych. Podsumowując, sukces w handlu na rynku Forex zależy od przyjęcia i zrozumienia najlepszych strategii forex oraz ciągłego doskonalenia umiejętności poruszania się po stale zmieniającym się rynku.

Szukasz brokera do handlu na rynku Forex?

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...