KNF: Lista Regulowanych Brokerów

Zaleca się, aby inwestorzy korzystali z brokera regulowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla swoich rachunków handlowych na rynku akcji, Forex czy CFD. Postępując w ten sposób, można mieć pewność polskiego wsparcia oraz przejrzystych warunków działalności. Oto lista regulowanych brokerów KNF.

brokerzy-regulowani-knf

Lista brokerów regulowanych przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje brokerów z zarejestrowaną działalnością w Polsce, co oznacza, że są oni pod jej kontrolą. Niewątpliwie brokerzy pod nadzorem KNF są szczególnie popularni wśród polskich inwestorów. Zalecamy sprawdzenie, jakie licencje posiada wybrany przez Państwa broker przed przystąpieniem do inwestycji. 

Brokerzy regulowani i notyfikowani przez KNF to:

 1. eToro
 2. DEGIRO
 3. XTB
 4. Interactive Brokers
 5. Pepperstone
 6. Freedom 24
 7. Trading 212
 8. ActivTrades

Czym jest nadzór finansowy?

W Polsce nadzór finansowy odnosi się do działań mających na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Krajowy nadzór finansowy chroni interesy jego uczestników. W Polsce nadzorowanych jest wiele rynków finansowych, w tym rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeniowy, rynek emerytalny, rynek bankowy.

Oto najlepsi brokerzy w Polsce pod nadzorem KNF:

BrokerRegulacjeInformacje
etoro opinieKNF, CySEC, FCA, ASICDowiedz się więcej→
degiro opinieKNF, BaFiNDowiedz się więcej→
KNF, CySEC, FCADowiedz się więcej→
interactivebrokersKNF, SEC, CBIDowiedz się więcej→
pepperstone-opinieKNF, FCA, CySEC, BaFin, ASIC, SCBDowiedz się więcej→
freedom24 opinieKNF, Consob, BaFin, SEC, CySECDowiedz się więcej→
trading 212 opinieKNF, CySEC, FCA i FSCDowiedz się więcej*→
activtrades opinieKNF, CONSOB, CSSF, FCADowiedz się więcej→
FCA i FSA oraz notyfikacja KNFDowiedz się więcej→
* Aby otrzymać darmowy ułamkowy udział o wartości do 100 EUR/GBP, możesz otworzyć konto w Trading 212 za pośrednictwem tego linku. Obowiązują warunki.

Ochrona obywateli

Również w ramach Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonuje Departament Ochrony Klientów (DOK), gdzie można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego. DOK może pomóc klientom, którzy są niezadowoleni z odpowiedzi brokera/banku na ich skargę, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Jakie uprawnienia ma KNF?

Uczestnicy rynku finansowego są monitorowani przez KNF w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. Dostarcza ona wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania instytucji finansowych i zapewnia ich stabilność. 

Ponadto, KNF odgrywa ważną rolę w regulacji i kontroli sektora bankowego.

Oprócz banków i współpracujących z nimi kas oszczędnościowo-kredytowych, KNF licencjonuje również domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne.

Warto wiedzieć, że informacje otrzymane od klientów są wykorzystywane przez pracowników Departamentu do analizy praktyk rynkowych danego podmiotu i oceny, czy naruszają one prawo i interesy klientów. KNF nie weryfikuje jednak zgłoszonych zarzutów i nie zajmuje stanowiska w indywidualnej sprawie przedstawionej w korespondencji skierowanej do organu nadzoru.

Historia KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odpowiada za nadzór nad krajowymi instytucjami finansowymi zgodnie z przepisami unijnymi. Została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Organizacja ta przejęła obowiązki Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, które zostały zniesione. Ze względu na ustawę, KNF nie ma statusu prawnego centralnego organu administracji rządowej.

W ramach swoich obowiązków Komisja i Przewodniczący Komisji współpracują z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przewodniczący KNF i jego trzej zastępcy kierują pracami UKNF.

Siedziba KNF i UKNF mieści się przy ul. Pięknej 20. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Przeczytaj także:

Zadania KNF

 • Monitorowanie sektora bankowego, rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń, rynku emerytalnego, instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz banków spółdzielczych.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Rozwój i konkurencyjność rynku finansowego
 • Edukacja i informowanie społeczeństwa o rynkach finansowych
 • Pomoc w przygotowaniu projektów aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Zapewnienie możliwości polubownego i pojednawczego rozwiązywania konfliktów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Brokerzy regulowani przez KNF

XTB

Warto wspomnieć, że tylko kilku popularnych brokerów jest regulowanych przez polskiego regulatora. Jednym z nich jest oczywiście polski broker XTB. Patrząc na ranking najlepszych brokerów forex, można zauważyć, że XTB cieszy się dobrą opinią. 

xtb-knf
XTB | Źródło: KNF

Broker XTB ma regulowaną działalność również w wielu innych krajach w całej Europie, a także poza UE. 

XTB jest jednym z największych notowanych na giełdzie brokerów Forex & CFD na świecie. Ich biura znajdują się w ponad 13 krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Chile. 

Czy XTB jest bezpieczne?

Działając na rynkach finansowych od prawie dwóch dekad, XTB zdobyło zaufanie ponad 525 000 klientów na całym świecie. Szereg największych światowych organów nadzoru nadzoruje XTB, w tym KNF, FCA, CySEC i FSC. 

Dodatkowo broker oferuje swoim klientom bezpłatne ubezpieczenie od Lloyd’s of London, jednego z wiodących na świecie dostawców specjalistycznych ubezpieczeń. Każdy klient XTB otrzymuje ubezpieczenie automatycznie. Jeśli utrzymujesz saldo rachunku w XTB, które jest większe niż 20 000 USD, to w przypadku bankructwa Twoje środki zostaną ubezpieczone przez Lloyd’s do kwoty 1 mln USD. 

Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć jest to, że wyniki XTB są przeglądane i certyfikowane przez najbardziej prestiżowych audytorów na świecie. Również w celu zapewnienia większej przejrzystości, firma audytorska jest zmieniana co dwa lata.

Członkowie Grupy XTB przestrzegają przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy. Oprócz tego, że są regulowanymi brokerami międzynarodowymi w najważniejszych centrach finansowych świata, ich polityka w tym zakresie jest dość surowa, co instytucjonalnie zapewnia im dużą wypłacalność. 

Brokerzy notyfikowani przez KNF

Wobec braku nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, brokerzy zagraniczni podlegają regulacjom zagranicznych regulatorów, w tym Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) oraz brytyjskiej Financial Conduct Authority (FCA).

Notyfikacje zagranicznych firm inwestycyjnych na terytorium RP

Interactive Brokers

IB to amerykańska międzynarodowa firma maklerska. Prezes Thomas Peterffy, innowator w dziedzinie handlu wspomaganego komputerowo, założył Interactive Brokers Group, Inc, największą spółkę zależną firmy. Firma oferuje akcje, opcje, futures (kontrakty terminowe), opcje futures, forex, obligacje, fundusze i niektóre kryptowaluty.

IBKR-KNF
Interactive Brokers | Źródło: KNF

Interactive Brokers jest regulowany przez Securities and Exchange Commission, Financial Industry Regulatory Authority, New York Stock Exchange, Commodity Futures Trading Commission, National Futures Association i Chicago Mercantile Exchange.

Od 2014 roku firma świadczy usługi rozliczeniowe dla 200 brokerów wprowadzających na całym świecie, posiadających w pełni ujawnione, omnibusowe i nieujawnione rachunki brokerskie. Obecnie Interactive Brokers Group posiada 1,76 mln klientów i 348,5 mld USD kapitału własnego klientów.

eToro

Broker eToro posiada biura w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Chinach, USA, Australii i na Cyprze. Jest regulowany przez CySEC w UE, upoważniony przez FCA w Wielkiej Brytanii, FinCEN w USA, i ASIC w Australii. Dodatkowo posiada podmioty prawne zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i na Cyprze.

etoro-knf
eToro | Źródło: KNF

W 2022 r., eToro ma 27 milionów użytkowników i 2,4 miliona finansowanych kont oraz 2000 różnych aktywów finansowych, którymi można handlować i inwestować na platformie eToro, w tym akcje, kryptowaluty, ETF-y, indeksy, waluty i towary. Dostępne są również krótko-, średnio- i długoterminowe opcje inwestycyjne.

DEGIRO

DEGIRO to europejska firma brokerska z siedzibą w Amsterdamie. AFM bezpośrednio nadzoruje brokera, natomiast DNB nadzoruje jego aspekty ostrożnościowe. Firma została założona w 2008 roku przez pięciu byłych pracowników Binck Banku, aby obsługiwać rynek profesjonalny, a później również inwestorów indywidualnych.

degiro-knf
DEGIRO | Źródło: KNF

DEGIRO zaczęło oferować usługi maklerskie dla inwestorów detalicznych w 2013 roku, umożliwiając im dostęp online do giełd na całym świecie. Za pomocą elektronicznej platformy handlowej inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje zwykłe i uprzywilejowane, obligacje, opcje, fundusze inwestycyjne, warranty i ETF-y.

Saxo Bank

Saxo Bank A/S (nr rejestracyjny spółki 15731249) jest zarejestrowany w Danii jako licencjonowany bank (licencja nr 1149) i jest regulowany przez Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet). Więcej informacji na temat duńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego i licencji Saxo Bank A/S można znaleźć na stronie Finanstilsynet. Jako członek Unii Europejskiej, Dania włączyła dyrektywy bankowe i inwestycyjne UE do duńskiego prawa.

Saxo Bank | Źródło: KNF

Saxo Bank został uznany za instytucję finansową o znaczeniu systemowym (SIFI) przez duński Urząd Nadzoru Finansowego.

KNF: Czarna lista brokerów

Odwiedzając stronę czarnej listy KNF, zobaczysz listę artykułów i ustaw. Te ciągi skrótów, nazw i numerów kryją w sobie powody, dla których prokuratura zgłosiła podmioty do ewentualnych przestępstw, które następnie zostały dodane do listy KNF.

Listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj

Korzystając z wyszukiwarki, użytkownicy mogą filtrować listę. Można to osiągnąć na dwa sposoby:

 • Wpisując nazwę podmiotu,
 • Wybierając rodzaj ostrzeżenia

Pod wyszukiwarką znajduje się również tabela. Oprócz liczby porządkowej znajduje się w niej pięć kolumn;

 • Podmiot, który w związku ze swoją działalnością jest podejrzany o popełnienie przestępstwa;
 • Numer identyfikacyjny podmiotu, taki jak KRS, NIP lub REGON;
 • Prokuratura, która zajmuje się zawiadomieniem;
 • Prawomocne wyroki w danej sprawie;
 • Informacje istotne dla tematu.

KNF lista brokerów: Wniosek

Tak, warto założyć rachunek u brokera, który jest notyfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Notyfikacja ta oznacza, że broker jest regulowany i monitorowany przez KNF, co zapewnia pewne kluczowe korzyści:

 1. Bezpieczeństwo środków: KNF stawia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środków klientów, co minimalizuje ryzyko utraty kapitału.
 2. Zgodność z przepisami: Broker z notyfikacją KNF musi przestrzegać polskich przepisów dotyczących usług finansowych, co zapewnia większą transparentność i ochronę dla klientów.
 3. Rozwiązanie sporów: KNF oferuje mechanizmy rozwiązywania sporów, które mogą pomóc w przypadku konfliktów z brokerem.

Przeczytaj także:

KNF lista brokerówCzęsto zadawane pytania

Kto nadzoruje działalność brokerów?

W Polsce działalność brokerów nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), natomiast zagranicą CySEC, BaFin, FCA, SEC, CONSOB i wiele innych.

Co sprawdza Komisja Nadzoru Finansowego?

Oprócz sektora bankowego Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeń, rynek emerytalny, sprawuje nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego oraz banki spółdzielcze.

Jak sprawdzić wiarygodność brokera?

Najpierw przejdź do oficjalnej strony internetowej brokera. Regulowani brokerzy powinni wyraźnie podać swoje licencje na swoich stronach internetowych. Zapytaj pracowników brokera o licencję, jeśli się nie pojawia, lub jeśli nie możesz znaleźć takiej informacji. Powinieneś być zaniepokojony, jeśli nie możesz znaleźć informacji o regulatorze na stronie internetowej brokera.

Następną rzeczą, którą musisz zrobić, to odwiedzić oficjalną stronę regulatora. Skopiuj nazwę firmy brokera i numer licencji. Wklej skopiowane informacje do paska wyszukiwania. Powinien on pokazać pełne szczegóły licencji, jeśli broker jest rzeczywiście upoważniony przez tego regulatora.

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Saxo Bank: Opinie, Opłaty, Oferta
W tym artykule przedstawiamy Saxo Bank, duński bank, który oferuje usługę inwestycji online. Dzięki temu bankowi można uzyskać dostęp do szerokiej gamy produktów uzupełniających portfel inwestycyjny. Oto opinie o Saxo Bank. O Saxo Bank S...