Jak inwestować w fundusze inwestycyjne (dla początkujących)

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie przygody z rynkami finansowymi. Dzięki nim nawet małe kwoty mogą być efektywnie inwestowane w szeroki wachlarz instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy ETF-y. W tym artykule powiemy jak inwestować w fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są zbiorowymi instrumentami finansowymi, które gromadzą kapitał od wielu inwestorów w celu dalszego inwestowania go w różne aktywa finansowe. Mogą to być akcje, obligacje, nieruchomości, surowce czy inne instrumenty. Każdy fundusz posiada swoją strategię inwestycyjną określoną w prospekcie funduszu, który jest dostępny dla potencjalnych inwestorów.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze można podzielić na kilka głównych typów, m.in.:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), które pozwalają na swobodne nabywanie i sprzedawanie jednostek uczestnictwa.
 • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), które mogą mieć specyficzne warunki dotyczące odkupu jednostek.
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które emitują certyfikaty uczestnictwa i mają określone okresy subskrypcji i umorzenia.

Fundusze mogą również być klasyfikowane według rodzaju aktywów, w jakie inwestują, takich jak akcje, obligacje, rynki nieruchomości czy surowce.

Oto klasyfikacja wg rodzaju aktywów:

Fundusze obligacyjne

Fundusze obligacyjne inwestują głównie w różne rodzaje obligacji emitowane przez podmioty publiczne i prywatne. Ich celem jest generowanie dochodów z odsetek oraz ochrona kapitału. W zależności od strategii, mogą inwestować w obligacje rządowe, korporacyjne, komunalne, inflacyjne oraz inne papiery wartościowe związane z długoterminowymi zobowiązaniami. Fundusze obligacyjne są często wybierane przez inwestorów szukających stabilnych dochodów i niższego ryzyka w porównaniu do funduszy akcyjnych.

Fundusze akcyjne

Fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje spółek notowanych na giełdach. Ich celem jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w udziały firm z różnych sektorów gospodarki. Fundusze akcyjne mogą stosować różne strategie inwestycyjne, takie jak inwestowanie w spółki wzrostowe, dywidendowe, wartościowe czy z rynków wschodzących. Są one popularne wśród inwestorów poszukujących potencjalnie wyższych zwrotów, ale zwykle wiążą się również z wyższym ryzykiem w porównaniu do funduszy obligacyjnych.

Fundusze mieszane

Fundusze mieszane inwestują w różnorodne klasy aktywów, łącząc akcje, obligacje i czasami inne instrumenty, takie jak surowce czy nieruchomości. Ich celem jest równoważenie potencjalnych zysków z akcji z większą stabilnością i dochodami z obligacji oraz innymi instrumentami. Fundusze mieszane są projektowane tak, aby zapewnić dywersyfikację portfela i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne poprzez różnorodne alokacje kapitału.

Fundusze kapitałowe

Fundusze kapitałowe inwestują w spółki, które znajdują się w fazie rozwoju lub potrzebują kapitału na ekspansję. Celem tych funduszy jest generowanie wysokich zysków poprzez inwestowanie w firmy z dużym potencjałem wzrostu. Mogą one być zarządzane aktywnie, angażując się w zarządzanie i restrukturyzację przedsiębiorstw, lub pasywnie, inwestując kapitał w projekty rozwojowe. Fundusze kapitałowe są zazwyczaj przeznaczone dla inwestorów poszukujących wysokich zwrotów z inwestycji przy wyższym poziomie ryzyka.

Fundusze indeksowe lub pasywne

Fundusze indeksowe lub pasywne śledzą indeksy rynkowe, takie jak S&P 500, FTSE 100 czy MSCI World. Celem tych funduszy jest replikowanie wyników wybranego indeksu poprzez zakup wszystkich lub większości aktywów składających się na dany indeks. Są one zarządzane pasywnie, co oznacza niższe koszty zarządzania w porównaniu do funduszy aktywnie zarządzanych. Fundusze indeksowe są popularne ze względu na swoją prostotę, niskie koszty oraz potencjalnie konkurencyjne wyniki w porównaniu do funduszy aktywnych.

Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne (IKE, IKZE) są przeznaczone dla oszczędzających na emeryturę. Inwestują one w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy fundusze rynku pieniężnego, w zależności od profilu ryzyka inwestora oraz horyzontu czasowego do emerytury. Celem funduszy emerytalnych jest gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę, wykorzystując korzyści podatkowe i długoterminowe zyski z inwestycji.

Strategie inwestycyjne funduszy

Fundusze inwestycyjne mają szeroki wachlarz strategii inwestycyjnych, które są dostosowane do różnych celów i preferencji zarządzających portfelem. Oto szczegółowe omówienie niektórych z najczęściej stosowanych strategii:

 1. Strategia wartościowa: Polega na inwestowaniu w spółki, których akcje są uważane za niedowartościowane w porównaniu do ich rzeczywistej wartości wewnętrznej. Fundusze stosują tę strategię w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości, szukając okazji do zwiększenia ceny akcji, gdy rynek doceni ich prawdziwy potencjał.
 2. Strategia wzrostowa: Skupia się na inwestowaniu w spółki, które wykazują dynamiczny wzrost przychodów i zysków. Często fundusze wzrostowe koncentrują się na sektorach nowych technologii, innowacji lub innych obszarach, gdzie spodziewany jest szybki rozwój. Ta strategia ma na celu maksymalizację zwrotów poprzez inwestowanie w spółki z wysokim potencjałem wzrostu.
 3. Strategia dywidendowa: Polega na koncentracji na spółkach, które regularnie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Fundusze, które stosują tę strategię, poszukują stabilnych źródeł dochodów z dywidend, co zapewnia regularny przepływ dochodów dla funduszu i jego inwestorów. Jest to szczególnie atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilności i pasywnego dochodu.
 4. Strategia indeksowa: Opiera się na śledzeniu wybranego indeksu giełdowego, takiego jak S&P 500 czy FTSE 100, i replikowaniu jego składu. Fundusze indeksowe mają na celu osiągnięcie wyników inwestycyjnych zbliżonych do całego rynku lub wybranego segmentu rynku, minimalizując jednocześnie koszty zarządzania i ryzyko związane z podejmowaniem aktywnych decyzji inwestycyjnych.

Gdzie inwestować w fundusze inwestycyjne?

Saxo Bank oferuje dostęp do ponad 17 700 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez światowej klasy podmioty, umożliwiając inwestorom szeroką dywersyfikację portfela. Otwarcie rachunku i korzystanie z platformy SaxoInvestor umożliwia bezprowizyjne zakupy funduszy inwestycyjnych, co może znacznie obniżyć koszty transakcji.

Saxo Bank

8/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA, Azja

Fundusz gwarancyjny: 100 000 EUR.

Ponad 71 000 instrumentów finansowych

Regulacje: FCA (duński organ finansowy) i FSA (brytyjski organ finansowy).

Minimalny depozyt:

€0.00

Ponadto platforma oferuje mnóstwo materiałów edukacyjnych, takich jak analizy rynkowe, podcasty, webinaria i aktualne dane, które wspierają inwestorów w dopracowywaniu strategii inwestycyjnej. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym dostosowanym do potrzeb użytkowników, takim jak skaner rynku i szczegółowe wykresy, można śledzić i optymalizować swoje portfele, zapewniając tym samym lepsze zarządzanie i większą kontrolę nad inwestycjami.

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne: Określ Twój profil inwestora?

Jedną z najważniejszych rzeczy, których należy się nauczyć o inwestowaniu na giełdzie lub w fundusze jest to, że nie da się wygrywać przez cały czas.

Dlatego naszym celem nie może być wygrywanie każdego dnia, ale naszym celem jest zrozumienie, że w krótkim okresie giełda może iść w dół lub w górę, ale to, co nas interesuje, to zarabianie pieniędzy w długim okresie czasu.

Zamiast zostawiać pieniądze w banku, nie generując dla nas żadnej wartości, to co nas interesuje to ich inwestowanie i generowanie rentowności w długim okresie.

Ale ile jesteśmy gotowi stracić w krótkim czasie?

Ile jesteśmy gotowi stracić w krótkim okresie czasu, nie denerwując się i nie podejmując złych decyzji inwestycyjnych?

Biorąc pod uwagę, że gospodarka jest cykliczna, gdy mamy zainwestowane pieniądze, zdamy sobie sprawę, że są takie okresy jak marzec 2020, kiedy nasz portfel inwestycyjny może spaść nawet o 50%.

Oznacza to, że w ciągu mniej niż miesiąca, jeśli zainwestowałeś 20 000 euro, możesz spaść do 10 000 euro.

Nie jest to normą, ale właśnie dlatego, gdy tak się dzieje, wiele osób denerwuje się i nie może uniknąć podejmowania złych decyzji, takich jak sprzedaż w tych negatywnych chwilach.

A kiedy decyzje inwestycyjne oparte są na emocjach, to właśnie wtedy się mylimy. Spójrz na wyniki głównego amerykańskiego indeksu giełdowego:

Czy wyobrażasz sobie minę człowieka, który 20 marca 2020 roku sprzedał wszystko? No właśnie.

Dlatego jeśli wiemy, że nasz umysł nie jest w stanie pokonać strat większych niż 40%, czy 20% (czy jakikolwiek inny procent), musimy dostosować do tego nasz portfel inwestycyjny, a istnieją alternatywy alokacji aktywów, które pozwolą nam ograniczyć te jednorazowe straty.

Ponadto posiadanie 1000 euro dostępnych do zainwestowania to nie to samo, co posiadanie 100 000 euro. Nasze inwestycje mogą się też znacznie różnić w zależności od tego, jakim kapitałem dysponujemy.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

W Rankia regularnie aktualizujemy, które fundusze inwestycyjne były najlepsze, jednak trzeba też wiedzieć, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zysków.

Dlatego inwestowanie w fundusze, które dały najlepsze stopy zwrotu w przyszłości nie jest dobrą strategią inwestycyjną.

Oto 5 kluczowych wskazówek, które pomogą Ci wybrać dobre fundusze inwestycyjne:

 • Najpierw zdecyduj, jakich rodzajów aktywów potrzebuje Twój portfel w oparciu o Twój profil ryzyka. Jeśli nie tolerujesz strat większych niż 20%, nie możesz mieć portfela składającego się w 100% z funduszy akcyjnych.
 • Bardzo ważne jest, aby przejrzeć opłaty funduszy. Wysokie opłaty to na dłuższą metę ogromne obciążenie. Nawet różnice rzędu 1% rocznie są znaczące, jeśli utrzymujemy inwestycję przez lata.
 • Aktywne zarządzanie czy zarządzanie indeksowane? Zdecyduj, czy chcesz powielać rynek, czy wybrać profesjonalnego zarządzającego, który wybierze najlepsze okazje, jakie uda mu się je znaleźć.
 • Inwestuj systematycznie. Najpierw zaprojektuj swój plan inwestycyjny, a następnie go wykonaj. Dzięki temu łatwiej będzie Ci podejmować racjonalne decyzje i popełnisz mniej błędów.
 • Zbadaj zespół zarządzający funduszem – jak fundusz radził sobie w poprzednich okresach bessy? Jaka jest jego strategia i filozofia inwestycyjna.

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne

 1. Dywersyfikacja ryzyka: Inwestowanie w fundusze pozwala na rozproszenie kapitału po różnych klasach aktywów, takich jak akcje, obligacje czy nieruchomości, oraz po różnych spółkach i sektorach gospodarki. Dzięki temu, nawet jeśli wartość jednej inwestycji spada, inne mogą wykazywać wzrost, co zmniejsza ryzyko związane z pojedynczymi inwestycjami.
 2. Zarządzanie profesjonalne: Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez doświadczonych specjalistów z dostępem do zaawansowanych narzędzi analizy rynkowej i badań fundamentalnych. Profesjonalne zarządzanie może pomóc w wybieraniu najlepszych inwestycji oraz w optymalizacji portfela pod kątem osiągania celów inwestycyjnych.
 3. Dostęp do trudno dostępnych rynków: Niektóre fundusze mają możliwość inwestowania w rynki i instrumenty, do których dostęp jest utrudniony dla indywidualnych inwestorów. Przykłady to rynki wschodzące, nowe technologie czy specjalistyczne instrumenty finansowe, które mogą generować dodatkowe możliwości inwestycyjne.
 4. Płynność: Większość funduszy inwestycyjnych oferuje inwestorom możliwość wykupu swoich udziałów codziennie (lub na inne określone z góry terminy). To zapewnia elastyczność i płynność finansową, pozwalając inwestorom na szybkie przekształcanie swoich inwestycji w gotówkę w razie potrzeby.

Ryzyko związane z funduszami inwestycyjnymi

 1. Ryzyko rynkowe: Wartość aktywów w funduszu może wzrastać lub spadać z powodu zmian na rynkach finansowych. Wzrost stóp procentowych, spadki giełdowe czy zmiany koniunkturalne mogą negatywnie wpływać na wartość portfela funduszu.
 2. Ryzyko zarządzania: Wyniki funduszu mogą być silnie uzależnione od umiejętności oraz decyzji zarządzającego portfelem. Zmiany personalne w zespole zarządzającym lub błędy w strategii inwestycyjnej mogą mieć negatywny wpływ na wyniki funduszu.
 3. Opłaty i koszty: Inwestowanie w fundusze inwestycyjne zazwyczaj wiąże się z opłatami zarządzania, które mogą być pobierane w formie opłat inicjalnych, opłat za zarządzanie oraz opłat za wykup udziałów. Te koszty mogą obniżać całkowity zwrot z inwestycji, szczególnie w dłuższym okresie.

Każdy inwestor powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, horyzont czasowy oraz poziom tolerancji ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Pomimo pewnych wad, fundusze te mogą stanowić skuteczną strategię dywersyfikacji i zarządzania kapitałem dla wielu inwestorów.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły