Najlepsze ETF na cały świat (MSCI World)

Każdy inwestor uwielbia dobre okazje. Akcje o dużym potencjale wzrostu można znaleźć w każdym zakątku rynku. Wielu inwestorów korzysta z funduszy giełdowych (ETF) do inwestowania w akcje. Zobaczmy więc dzisiaj, czym jest MSCI WORLD oraz omówimy najlepsze ETF na cały świat.

MSCI WORLD: Co to jest?

MSCI World to skrót od Morgan Stanley Capital International. Inwestorzy instytucjonalni i fundusze hedgingowe mają dostęp do indeksów giełdowych, analiz wyników i narzędzi oferowanych przez tę firmę. Oprócz indeksów benchmarkowych, MSCI jest prawdopodobnie najbardziej znany z zarządzania indeksami MSCI Barra Emerging Market Index i Frontier Markets Index. MSCI co roku wprowadza na rynek nowe indeksy.

Zobacz także: Jak inwestować w indeksy MSCI

Które ETF replikują wyniki MSCI World?

Oto lista kluczowych ETF-ów replikujących wyniki MSCI World Index. Te fundusze inwestycyjne oferują szeroką ekspozycję na spółki z rozwiniętych rynków na całym świecie.

  1. iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc): Ten ETF jest jednym z najpopularniejszych produktów replikujących MSCI World Index. Oferuje szeroką ekspozycję na spółki z rozwiniętych rynków, odzwierciedlając ich wyniki zgodnie z danymi indeksu.
  2. Xtrackers MSCI World UCITS ETF: Kolejny popularny ETF, który śledzi MSCI World Index. Oferuje inwestorom możliwość uczestnictwa w wynikach rynków globalnych z różnych sektorów i krajów.
  3. HSBC MSCI World UCITS ETF USD: Ten ETF również replikuje wyniki MSCI World Index, umożliwiając inwestorom inwestowanie w akcje wielu spółek z krajów rozwiniętych.
  4. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Chociaż nie jest bezpośrednio związany z MSCI World, ten ETF oferuje szeroką ekspozycję na spółki z całego świata, co obejmuje również spółki z MSCI World Index.

Najlepsze ETF na cały świat: MSCI World Index

Zestawienie najlepszych ETF-ów na cały świat, opartych na MSCI World Index, jest kluczowym narzędziem dla inwestorów szukających zdywersyfikowanych opcji inwestycyjnych. Ten przegląd prezentuje czołowe fundusze ETF, uwzględniając ich roczne stopy zwrotu, wielkość funduszu oraz wskaźnik TER (Total Expense Ratio).

Najlepszy fundusz ETF MSCI World wg rocznej stopy zwrotu

Poniżej przedstawiamy ranking trzech najlepszych funduszy ETF MSCI World według rocznych stop zwrotu. Te fundusze prezentują się następująco:

ETF 1-roczny zwrot
HSBC MSCI World UCITS ETF USD7.58%
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)7.54%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D7.49%

Największy fundusz ETF MSCI World

Poniżej znajduje się zestawienie trzech największych funduszy ETF MSCI World według ich wielkości funduszu wyrażonej w milionach EUR. Ranking prezentuje się następująco:

ETFWielkość funduszu (w mln EUR)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)56,604
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C9,330
HSBC MSCI World UCITS ETF USD6,254

Najtańszy fundusz ETF MSCI World wg wskaźnika TER

Poniżej zaprezentowano ranking trzech najtańszych funduszy ETF MSCI World według wskaźnika TER (Total Expense Ratio), co pozwala na ocenę kosztów. Oto ranking:

ETF NameTER
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D)0.12% p.a.
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc0.12% p.a.
SPDR MSCI World UCITS ETF0.12% p.a.

Inne warte uwagi fundusze na cały świat

1. UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF 

Fundusz ETF inwestuje zasadniczo w akcje notowane w indeksie MSCI USA Value Index. Względne wagi spółek odpowiadają ich wagom w indeksie. Celem inwestycyjnym jest odwzorowanie ceny i wyników indeksu MSCI USA Value Index po potrąceniu opłat. Cena giełdowa może różnić się od wartości aktywów netto.

MSCI world etf

2. Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF (Global)

Celem Funduszu jest odzwierciedlenie wyników przed uwzględnieniem opłat i kosztów indeksu MSCI World Enhanced Value Index (USD). Indeks ten jest oparty na indeksie MSCI World Index (Leading Index), który został zaprojektowany w celu odzwierciedlenia wyników niektórych akcji dużych i średnich spółek publicznych znajdujących się w obrocie giełdowym w krajach o rozwiniętym rynku. Aby kwalifikować się do włączenia do Indeksu, akcje muszą być uwzględnione jako składniki w ramach Indeksu wiodącego, a następnie wybrane z zastosowaniem strategii Value.

3. Vanguard Global Value Factor UCITS ETF  

ETF ten dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną. Klient będzie dążył do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu FTSE Developed All Cap Index oraz indeksu Russell 3000 Index.

msci vanguard ucits

4. Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (Europa)

Inwestycja ta ma odzwierciedlać wyniki indeksu MSCI Europe Enhanced TRN Index, który ma odzwierciedlać wyniki akcji spółek na rynkach europejskich. Akcje są wybierane na podstawie tego, że mają wyższą charakterystykę Value.

Indeks jest obliczany na podstawie całkowitego zwrotu netto. Oznacza to, że wszystkie dywidendy i wypłaty ze spółek są reinwestowane w akcje po opodatkowaniu. Indeks jest weryfikowany i rebalansowany co pół roku. Aby osiągnąć ten cel, Fundusz będzie starał się odwzorować Indeks poprzez zakup znacznej liczby akcji Indeksu po kursie zbliżonym do kursu Indeksu.

ETF na cały świat: Wnioski

Podsumowując, większość inwestorów powinna dążyć do zdywersyfikowanego podejścia do swoich inwestycji, w tym funduszy ETF. Wybór dowolnego z tych funduszy ETF jest rozsądną opcją. Jednak pierwszym czynnikiem, który należy określić, jest profil ryzyka.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...