Procent składany- Kalkulator

Czy chcesz, aby Twoje inwestycje generowały znacznie większe zyski w czasie? Cóż, sekret tkwi w procent składany i wiedząc, jak korzystać z kalkulatora procentu składanego, aby określić różnicę między dokonywania prosty zysk i zyski generowane z tego modelu finansowego.

Procent składany- Kalkulator

Nasz kalkulator procentu składanego pozwoli Ci szybko dowiedzieć się, jaki zwrot wygenerują Twoje inwestycje w danym okresie czasu, co pomoże Ci kontrolować swoje inwestycje. Jeśli potrzebujesz więcej, zobacz poniżej instrukcje, jak z niego korzystać.

*Wyniki kalkulatora są symulacjami. Nie stanowią one żadnego rodzaju porady finansowej.

Zapisz wyniki w wiadomości e-mail

Kalkulator odsetek składanych Przewodnik

Jak korzystać:

 • Inwestycja początkowa: to kwota pieniędzy, którą początkowo inwestujesz.
 • Stopa procentowa: stopa procentowa, którą spodziewasz się zarobić na swojej inwestycji.
 • Dodatkowa inwestycja: kwota, którą chcesz dodać i częstotliwość.
 • Czas trwania: to czas w latach, przez jaki będzie trwała inwestycja.
 • Odsetki składane: częstotliwość, z jaką naliczane są odsetki od Twojej inwestycji.

Co to jest procent składany?

Odsetki składane to wzór matematyczny służący do obliczania odsetek zapłaconych lub uzyskanych z tytułu pożyczki lub inwestycji poprzez dodanie odsetek do kwoty głównej.
Oznacza to, że odsetki uzyskane od zainwestowanego kapitału są dodawane do kwoty kapitału. Kapitał nie pozostaje stały w czasie, ale rośnie wraz z odsetkami zarobionymi w każdym okresie i zwiększa się z każdą kapitalizacją.

procent skladany kalkulator

Cechy charakterystyczne odsetek składanych

Główną cechą odsetek składanych i tym, co odróżnia je od odsetek prostych, jest to, że ten model finansowy pozwala na reinwestowanie kapitału wraz z odsetkami w każdym okresie rozliczeniowym.

Dzięki kapitalizacji inwestycji, kapitał reinwestowany w każdym okresie jest większy, co stopniowo zwiększa wysokość uzyskiwanych odsetek. Jest to rodzaj pucharowej kuli śnieżnej, która pozwala na osiągnięcie wyższego zwrotu w czasie, przy wykorzystaniu tego samego kapitału początkowego.

Inną cechą produktów inwestycyjnych z procentem składanym jest to, że nie można dysponować odsetkami wygenerowanymi przez kapitał do końca ustalonego okresu.

W przeciwieństwie do oprocentowania prostego, gdzie można wycofać zarobione pieniądze i ponownie zainwestować ten sam kapitał, kluczem do oprocentowania składanego jest to, że odsetki generowane w każdym okresie są wykorzystywane do zwiększenia kapitału początkowego. Jeśli dokonasz wypłaty jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, formuła procentu składanego nie jest respektowana.

Wzór na odsetki składane

Odsetki składane obliczane są według poniższego wzoru. Potrzebujemy tylko kilku danych, takich jak kapitał początkowy, odsetki i okres.

VA=VF (1 + i)^n

 • FV = wartość przyszła
 • VA = wartość bieżąca
 • i = stopa procentowa
 • n = okres czasu

Aby lepiej zrozumieć, spójrzmy na przykład:

Załóżmy, że zamierzasz zainwestować 10 000 € w ciągu 3 lat przy stopie procentowej 5% rocznie.

 • W pierwszym roku otrzymasz 500€ zysku.
 • W drugim roku zastosujesz 5% od całości, tj. 10.000 € + 500 €, więc w drugim roku będziesz miał całkowity zysk w wysokości 525 € i zgromadzisz sumę 11.025 €.
 • W trzecim roku, 5% zostanie zastosowane od kwoty 11 025€.. W ten sposób zarobisz dodatkowe 76€.

Jak obliczać odsetki składane

Pozostaje nam przykład, jak obliczyć inwestycję, a następnie wyjaśnimy liczby:

Luís inwestuje kapitał początkowy w wysokości 5 000 EUR w produkt finansowy o prostym oprocentowaniu, który generuje stopę procentową w wysokości 2% przez okres jednego roku. Na koniec okresu trwania umowy Luís otrzymuje swój kapitał początkowy plus odsetki proste wygenerowane w tym okresie, czyli 5 100 euro.

Załóżmy teraz, że Luís wykorzysta te same 5 000 euro plus zysk z pierwszego roku (100 euro), aby zacząć generować odsetki składane według tej samej stopy 2%; na koniec okresu (który szacujemy na 12 lat) całkowity zysk z inwestycji wyniesie 6 341,21 euro.

CzasZainwestowany kapitał (€) Wygenerowane odsetki (2%)Ogółem (€)
15.000,00100,005.100,00
25.100,00102,005.202,00
35.202,00104,045.306,04
45.306,04106,125.412,16
55.412,16108,245.520,40
65.520,40110,415.630,81
75.630,81112,625.743,43
85.743,43114,875.858,30
95.858,30117,175.975,47
105.975,46119,516.094,97
116.094,97121,906.216,87
126.216,87124,346.341,21

Jak widzimy, stopa procentowa nie zmienia się w żadnym momencie, utrzymując się na tym samym poziomie 2%, stosując procent składany, kapitał wzrasta w każdym okresie, wykorzystując odsetki zarobione w poprzednim okresie. Oznacza to, że za każdym razem, gdy kapitał będzie większy, wygenerowane odsetki będą większe, a to kumuluje się w kapitale, który z kolei jest reinwestowany, co daje znacznie wyższą sumę niż ta, którą uzyskalibyśmy przy prostej.

Przeczytaj również nasze artykuły:

Jak procent składany wpływa na nasze inwestycje?

Zastosowanie modelu procentu składanego do naszych inwestycji pozytywnie wpływa na zyski uzyskiwane na koniec okresu, są one znacznie wyższe niż przy zastosowaniu procentu prostego. Odsetki składane pozwalają nam kapitalizować nasze inwestycje, generując coraz większy strumień, co pozwala nam na osiągnięcie znacznie wyższego zysku na koniec okresu.

Odsetki proste i złożone

W systemie odsetek prostych odsetki naliczane są tylko od kapitału początkowego. Oznacza to, że zysk z pieniędzy będzie dotyczył tylko kwoty początkowo zainwestowanej lub pożyczonej.

Główne różnice pomiędzy odsetkami prostymi i składanymi są następujące:

Odsetki proste

Wśród cech odsetek prostych wyróżniają się następujące:

 • Kapitał początkowy nie ulega zmianie, pozostaje taki sam przez cały czas trwania operacji.
 • Odsetki nie ulegają zmianie, są takie same dla każdego z okresów operacji.
 • Oprocentowanie naliczane jest od zainwestowanego lub początkowego kapitału.

Odsetki składane

Głównymi cechami charakterystycznymi dla odsetek składanych są:

 • Kapitał początkowy rośnie w każdym okresie wraz ze wzrostem stopy procentowej.
 • Oprocentowanie naliczane jest od zmieniającego się kapitału.
 • Zainteresowanie będzie rosło.

Różnica między odsetkami prostymi a odsetkami składanymi polega na kapitalizacji odsetek od kapitału. Oznacza to, że odsetki proste nie kumulują odsetek generowanych przez kapitał w celu ich reinwestycji, lecz są formułą liniową dającą ten sam wynik w każdym okresie, pod warunkiem że stopa procentowa i termin są stałe.

Główne różnice pomiędzy procentem prostym a procentem składanym są następujące:

 • W przypadku odsetek prostych kapitał początkowy jest taki sam przez cały czas trwania operacji, natomiast w przypadku odsetek składanych kapitał ten zmienia się w każdym okresie.
 • W przypadku odsetek prostych, odsetki są takie same, natomiast w przypadku odsetek składanych, odsetki zmieniają się w każdym okresie.

Odsetki składane: różnice między odsetkami prostymi

Różnica między odsetkami prostymi a odsetkami składanymi polega na kapitalizacji odsetek od kapitału. Oznacza to, że odsetki proste nie kumulują odsetek generowanych przez kapitał w celu ich reinwestycji, lecz są formułą liniową dającą ten sam wynik w każdym okresie, pod warunkiem że stopa procentowa i termin są stałe.

Odsetki prosteOdsetki składane
DefinicjaJest to stopa procentowa nie podlegająca kapitalizacji, a zatem nie wpływa na wartość początkową inwestycji.Jest to stopa procentowa, która po dodaniu do kapitału na koniec okresu zwiększa wartość początkową inwestycji.
SkładPoczątkowe odsetki kapitałowe zastosowane do kapitałuOdsetki zapłacone w okresie.Kapitał początkowyKapitał końcowyOdsetkiOkres obowiązywania
CechyObliczany na podstawie kapitału założycielskiego Nie generuje podwyższenia kapitału Nie ulega zmianieObliczany na podstawie kapitału docelowego.Umożliwia podwyższenie kapitału Zwiększa się w każdym okresie

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest procent składany?

Odsetki składane to odsetki, które są dodawane do kapitału początkowego i od których generowane są nowe odsetki. W tym przypadku wygenerowane odsetki są dodawane okresowo do kapitału początkowego i już wygenerowanych odsetek.

Jaka jest różnica między odsetkami prostymi a składanymi?

Główne różnice pomiędzy procentem prostym a procentem składanym są następujące:

 • W przypadku odsetek prostych kapitał początkowy jest taki sam przez cały czas trwania transakcji, natomiast w przypadku odsetek składanych kapitał ten zmienia się w każdym okresie.
 • W przypadku odsetek prostych odsetki są takie same, natomiast w przypadku odsetek składanych odsetki zmieniają się w każdym okresie.

Jakie są zalety procentu składanego?

Jego główną zaletą jest to, że wszystkie wygenerowane odsetki są dodawane w sposób ciągły, co oznacza, że odsetki są generowane, a my jesteśmy w stanie znacznie szybciej powiększać nasz kapitał. Wypracowane zyski są dodawane do kapitału początkowego na koniec każdego okresu.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły