Wskaźnik Average True Range (ATR): Jak handlować?

Wskaźnik ATR jest wykorzystywany do mierzenia zmienności cen, a tym samym do szacowania ruchu cen w określonym czasie. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej, czym jest wskaźnik Average True Range i jakie jest jego znaczenie w tradingu.

Wskaźnik Average True Range: Co to jest?

Average True Range (ATR) został przedstawiony przez Wellsa Wildera w jego seminalnym tekście z 1978 roku „New Concepts in Technical Trading Systems”. Wells Wilder jest uważany za jednego z największych innowatorów w analizie technicznej. W rzeczywistości ATR jest miarą zmienności cen. W porównaniu z klasyczną miarą reprezentowaną przez Standard Deviation, a w każdym razie przez instrumenty związane z ceną zamknięcia, innowacją wprowadzoną przez Wildera jest miara True Range, która uwzględnia również luki cenowe, które mogą powstać pomiędzy zakresem z jednego dnia i następnego.

Choć Wilder w swoim tekście pokazał przykłady związane z rynkiem surowcowym, nie wyklucza zastosowania ATR dla innych rynków finansowych.

Jak obliczyć Average True Range: Wzór i przykłady

Aby obliczyć ATR, zaczynamy od True Range przy użyciu dziennych danych.

True Range, w rzeczywistości, jest najszerszą z tych trzech wartości cenowych dla danego rynku:

  • różnica między wyżem i niżem ostatniej sesji;
  • różnica między wyżem ostatniej sesji a kursem zamknięcia poprzedniej sesji;
  • różnica między ceną zamknięcia poprzedniej sesji a minimum ostatniej sesji.

Jak wspomniano powyżej, True Range zawiera również luki cenowe, które tworzą się albo pomiędzy wyżem jednego dnia a niżem dnia następnego (luki bycze), albo pomiędzy niżem jednego dnia a wyżem dnia następnego (luki niedźwiedzie).

Prosta średnia ruchoma jest następnie stosowana do wartości bezwzględnej ATR obliczonej w ciągu 14 dni, aby uzyskać gładszą linię, która jest łatwiejsza do interpretacji. Wilder często używał 14-dniowej średniej, podobnie jak bardzo znany RSI (Relative Strength Index).

Average True Range w analizie technicznej

Wskaźniki handlowe to narzędzia, które wykorzystują historyczne ceny instrumentu finansowego i stosują do nich wzory matematyczne w celu stworzenia sygnałów transakcyjnych, dzięki którym inwestor może podejmować decyzje. Te najbardziej znane można sklasyfikować następująco:

Wskaźniki MomentumWskaźniki trenduWskaźniki zmienności
MACDŚrednie ruchomeWstęgi Bollingera
RSIIchimokuAverage True Range
Oscylator stochastycznyParabolic SAROdchylenie standardowe

Zobacz także: Jak przeprowadzić analizę techniczną

Jak używać wskaźnika ATR w tradingu

Jak wspomniano, ATR służy do interpretacji zmienności. Jest to średnia z maksymalnych wychyleń. W rzeczywistości, im jest szersza, tym większa jest średnia zmienność ceny w ciągu ostatnich 14 dni.

Wartości wskaźnika ATR

Należy odczytać dynamikę tego wskaźnika:

  • ATR, który rośnie, a więc zwiększa zmienność, najczęściej związany jest z rynkiem, którego ceny są w trendzie (byczym lub niedźwiedzim);
  • ATR, który maleje, a więc zmniejsza zmienność, jest najczęściej związany z rynkiem, którego ceny znajdują się w fazie bocznej:
  • ATR o neutralnym trendzie związany jest albo z fazami bocznymi cen, albo z regularnymi wzrostami/spadkami.

Przyjrzyjmy się przykładowi na akcjach Intesa Sanpaolo:

atr indicatore

Jak widać, ATR wynosi 0,057, co oznacza, że ta akcja miała średni zakres, który w porównaniu z ceną 2,573 € wynosi 2,06%.

Trend tej akcji jest wyraźnie wzrostowy, jednak jest tylko jedna faza, w której ATR (zielona linia poniżej) idzie wyraźnie w górę, fakt podkreślony przez 2 pionowe linie.

Zamiast tego zobaczmy inny przypadek, ponownie dla akcji Intesa Sanpaolo:

come usare indicatore atr

Jak widać, na silnym niedźwiedzim trendzie ATR zrobił bardzo wysoki maksymalny szczyt (patrz pionowa linia). Częściej mamy maksymalne szczyty ATR po niżach danego instrumentu finansowego i wtedy ATR sygnalizuje, z opóźnieniem, że istnieje znaczące wsparcie.

Ogólnie rzecz biorąc, ATR nie jest łatwy do odczytania i jak wszystkie wskaźniki daje opóźnione sygnały, fakt związany z tym, jak długa jest średnia, na której jest obliczany. Z pewnością może być stosowany w analizie intraday, ale liczba punktów danych, na których jest obliczany, jest jeszcze bardziej delikatna.

Wskaźnik ATR: Strategie handlowe

Zobaczmy jak wykorzystać wskaźnik ATR na podstawie tego co pisze sam Wilder w swoim tekście.

ATR jako Trailing Stop

Najprostszym zastosowaniem jest użycie ATR jako trailing stop. W rzeczywistości używanie stałego stop-lossa jest bardzo mylące, ponieważ rynki są dynamiczne. O wiele bardziej przydatny jest zmienny stop-loss. Dlatego Wilder sugeruje używanie ATR obliczanego przez 7 dni, który następnie musi być pomnożony przez 3. Ta wielkość jest nazywana przez Wildera ARC (Average True times Constant).

Załóżmy, że weszliśmy na akcję Intesa Sanpaolo po cenie 2,573 euro. 7-dniowy ATR wynosi 0,0424 euro; pomnożony przez 3 daje 0,1272 euro. Początkowym stop-lossem będzie więc zobaczenie wartości poniżej 2,573-0,1272=2,4458 euro, co jest równe zejściu o 4,9%; Wilder zwykł sugerować czekanie na cenę zamknięcia, aby to potwierdzić. Następnego dnia należy w ten sam sposób przeliczyć nowy stop-loss.

ATR jako dynamiczny Take Profit

Można również użyć ATR w ten sam sposób jako dynamiczny take profit. Oczywiście jeśli używasz 3xAtr jako stop-loss, take-profit będzie musiał być 3 razy wyższy niż ATR. W ten sposób masz zautomatyzowane sposoby wyjścia z pozycji. Oczywiście można użyć niższych wielokrotności ATR jako stop-loss i take-profit. Na przykład stop-loss może wynosić 2 razy ATR, podczas gdy take-profit może być ustawiony na 4 razy ATR.

ATR do ustawienia stop-loss

Jest jeszcze jeden sposób sugerowany przez Wildera, który jest nieco bardziej złożony. Zasadniczo identyfikowana jest 7-dniowa faza trendu byczego (lub niedźwiedziego). 7-dniowy ATR jest obliczany i odejmowany od najwyższej wartości zamknięcia z tych 7 dni. Jeśli trend wzrostowy zatrzyma się i cena spadnie poniżej tego poziomu w kolejnych dniach, jest to niedźwiedzi sygnał wejścia lub jak Wilder to nazywa poziom SAR (Stop and Reverse). Stop-loss zostanie natychmiast umieszczony w sposób wyjaśniony powyżej.

Najlepsze wskaźniki do połączenia z ATR w tradingu

Wskaźnik ATR i wstęgi Bollingera

Pierwsze zastosowanie klasycznego 14-okresowego wskaźnika ATR może być w towarzystwie Bollinger Bands.

Spójrzmy na przykład na akcje Eni z danymi dziennymi:

indicatore atr come funziona

Jak widać na pionowej linii po lewej stronie, kurs akcji Eni znajduje się w zdecydowanie byczym trendzie, którego spora część znajduje się przy górnej części Bollinger Band. W tym samym czasie ATR (zielona linia poniżej) najpierw spada, a następnie zaczyna rosnąć (patrz strzałka poniżej). Jak widać, w pewnym momencie ceny ponownie wchodzą w Bollinger Band (patrz strzałka powyżej). Jest to sygnał możliwego wyczerpania się trendu i możliwego otwarcia niedźwiedziej pozycji, zawsze stosując metodologię Stop-loss i Take-profit ATR opisaną powyżej.

Podobna metodologia może być również stosowana podczas niedźwiedzich trendów. Będziesz szukał sytuacji, w których ATR wzrasta i ceny wyłamują się z Bollinger Low Band, a następnie ponownie wchodzą. Jest to możliwy sygnał wyczerpania się niedźwiedziego trendu.

MACD i wskaźnik ATR

Kolejnym zastosowaniem ATR może być w połączeniu ze wskaźnikiem Momentum, takim jak MACD. Zobaczmy od razu przykład na akcji Eni z danymi dziennymi:

atr indicator

Na dole znajduje się MACD (czerwona linia) ze swoją linią sygnałową (niebieska linia). Tam gdzie jest pionowa linia MACD wyraźnie przecina w dół swoją linię sygnałową. W tym samym czasie ATR jest w fazie wzrostowej. Jest to możliwy sygnał wyczerpania się istniejącej tendencji byczej. Podobne wskazanie można mieć dla trendu niedźwiedziego; w tym przypadku MACD będzie musiał przekroczyć swoją linię sygnałową w górę.

Zalety stosowania wskaźnika ATR

Główną zaletą ATR jest posiadanie prostego instrumentu, który mierzy stan zmienności danego instrumentu finansowego. Jak opisano powyżej, fakt, że uwzględnia on również bycze/ krótkie luki sprawia, że ta miara zmienności jest bardziej skuteczna niż wiele innych. Kolejną zaletą ATR jest to, że jest to doskonałe i proste narzędzie do definiowania dynamicznych stop-lossów i take-profitów, czyli takich, które zmieniają się wraz ze zmianą warunków rynkowych.

Często zadawane pytania

Co to jest wskaźnik ATR?

ATR to wskaźnik techniczny, który mierzy zmienność instrumentu finansowego, takiego jak waluta, akcja czy surowiec. ATR wykorzystuje ceny maksymalne i minimalne z każdej sesji handlowej, aby wyznaczyć zakres ruchu ceny w danym okresie czasu. Wzrost wartości ATR oznacza zwiększoną zmienność, podczas gdy spadek oznacza spadające ryzyko.

Jak używać wskaźnika ATR?

Wskaźnik ATR można wykorzystać w kilka sposobów w analizie rynku. Oto niektóre z nich:

– Określanie poziomu stop loss: Inwestorzy mogą wykorzystać wartość ATR, aby określić odległość pomiędzy aktualnym kursem a poziomem stop loss. Im wyższa wartość ATR, tym większy potencjalny zakres ruchu ceny, dlatego też inwestorzy mogą chcieć ustawić większy stop loss, aby chronić swoje pozycje przed większymi ruchami cenowymi.

– Określanie poziomu take profit: Podobnie jak w przypadku ustalania poziomu stop loss, wartość ATR może być również wykorzystana do ustalenia poziomu take profit. Inwestorzy mogą chcieć ustawić poziom take profit na kilka wartości ATR powyżej aktualnego kursu, aby wykorzystać potencjalne ruchy ceny.

– Określanie zmienności rynku: Wartość ATR może być również użyta do określenia stopnia zmienności rynku. Im wyższa wartość ATR, tym większa zmienność rynku, a tym samym większe ryzyko. Inwestorzy mogą użyć tej informacji do dostosowania swoich strategii inwestycyjnych w zależności od poziomu zmienności.

– Sygnał do otwarcia pozycji: Wartość ATR może być również wykorzystana jako sygnał do otwarcia pozycji. Inwestorzy mogą szukać wzrostu wartości ATR, co oznacza większą zmienność, jako potencjalnego sygnału do otwarcia pozycji.

Jak czytać ATR?

Ponieważ wskaźnik ATR opiera się na wartościach bezwzględnych, wzrasta zarówno podczas wzrostów cen, jak i podczas silnych spadków cen na danym rynku. Neutralne fazy ATR są związane albo z fazami bocznymi cen, albo z regularnymi wzrostami/spadkami. Spadkowe fazy ATR są związane z (byczymi lub niedźwiedzimi) trendami o niskiej intensywności.

Szukasz platformy handlowej? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Zobacz także:

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...