Główne Wskaźniki Analizy Technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to formuły matematyczne i statystyczne, które są stosowane do serii cen i wolumenów przy podejmowaniu różnych decyzji inwestycyjnych lub pozycjonowaniu cen w określonych fazach lub sytuacjach.

wskaźniki analizy technicznej

Najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki techniczne mają na celu wyeliminowanie subiektywności z analizy wykresów. W dzisiejszych czasach stworzono wiele różnych wskaźników technicznych, a badania wciąż trwają. Warto sobie uświadomić, że nie istnieje wskaźnik absolutnie niezawodny, co jest pierwszą lekcją, jaką warto sobie przyswoić. Wszystkie wskaźniki mogą dostarczać fałszywych sygnałów, a ryzyko to może wzrosnąć, jeśli są one używane niepoprawnie lub interpretowane bez odpowiedniej staranności, uwzględniając obecną sytuację na rynku. Niemniej jednak, prawidłowe wykorzystanie tych narzędzi znacznie ułatwia i wspomaga proces handlu.

Wskaźniki tradingowe to nieodłączny element analizy technicznej, które służą do analizy ruchów cen aktywów na rynku. Pomagają one w identyfikacji trendów, wzorców oraz istotnych informacji, które mogą wpłynąć na wartość rynku.

Wśród wskaźników istnieją różne kategorie, które warto poznać:

 1. Wskaźniki trendu i oscylatory: Pomagają identyfikować kierunek trendu oraz miarę przekupienia lub przesprzedania rynku.
 2. Wskaźniki zmienności: Pomagają zrozumieć stopień zmienności cen na rynku.
 3. Wskaźniki momentum: Ułatwiają zrozumienie prędkości ruchu cen i mogą wskazywać na potencjalne zmiany trendów.

Zanim przejdę dalej, chciałabym przypomnieć, że wskaźniki handlowe są fundamentalną częścią interpretacji cen w ramach całej teorii analizy technicznej. 

Zobacz także: Analiza techniczna: co to jest

Zobaczmy teraz, najpopularniejsze wskaźniki giełdowe.

Wskaźniki tradingowe: Rodzaje

Wskaźniki analizy technicznej to narzędzia używane przez traderów i inwestorów do analizy cenowych i wolumenowych danych na rynku w celu przewidywania przyszłych ruchów cenowych. Klasyfikacja wskaźników analizy technicznej obejmuje następujące kategorie:

Wskaźniki trendu lub oscylatory

Wskaźniki trendu są powszechnie stosowane przez traderów, umożliwiając identyfikację kierunku ruchu cenowego. Możemy je interpretować w następujący sposób:

 1. Kierunek: Niektóre wskaźniki pozwalają nam ocenić, czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym (byczym) czy spadkowym (niedźwiedzim).
 2. Zmiana trendu/kierunku: Inne wskaźniki dostarczają informacji o możliwych punktach zmiany obecnie dominującego trendu, wskazując moment, w którym trend może się odwrócić.
 3. Siła: Niektóre wskaźniki koncentrują się na mierzeniu siły obecnie panującego trendu.

Wskaźnik RSI

Relative Strength Index (RSI) to wskaźnik techniczny, który stanowi nieocenione narzędzie dla inwestorów, pomagając w analizie siły trendu na rynku. Jego działanie opiera się na porównaniu ostatnich zysków i strat w cenie aktywów, co z kolei umożliwia ocenę dynamiki ruchu cenowego. RSI może być wykorzystywany do różnych celów, w tym do identyfikacji potencjalnych zmian kierunku trendu lub potwierdzenia siły istniejącego trendu. Posiada on charakterystyczne cechy, które pozwalają inwestorom zrozumieć sygnały generowane przez ten wskaźnik.

Cechy RSI:

 • Reprezentacja od 0 do 100: RSI jest prezentowany jako linia oscylująca między wartościami 0 a 100, co umożliwia szybką ocenę poziomu siły trendu.
 • Wartość powyżej 70: Wartość RSI powyżej 70 jest interpretowana jako sygnał wykupienia, sugerując, że aktywo może być nadmiernie wycenione i być może nadchodzi korekta cenowa.
 • Wartość poniżej 30: Natomiast wartość RSI poniżej 30 oznacza wyprzedanie, sugerując, że aktywo może być niedocenione i być może nadchodzi okres wzrostu cen.

Wskaźnik MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) to wskaźnik techniczny wykorzystywany do określania kierunku trendu oraz jego siły na rynku finansowym. Składa się on z dwóch głównych linii: linii sygnału i linii MACD. Linia MACD reprezentuje różnicę pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi, podczas gdy linia sygnału jest średnią kroczącą wygładzającą linie MACD. Ważną cechą MACD jest jego zdolność do eliminowania niektórych opóźnień, które są typowe dla prostych średnich kroczących.

Średnia krocząca (Moving Average)

Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym wykorzystywanym w analizie rynku finansowego, który pokazuje średnią cen aktywa w określonym czasie. Jest to kluczowe narzędzie dla inwestorów, pomagające w identyfikacji kierunku długoterminowego trendu. Strategie oparte na średnich kroczących, takie jak golden cross i death cross, są powszechnie stosowane.

Ważne cechy średniej kroczącej:

 • Średnia cena: Pokazuje średnią cenę aktywa w określonym przedziale czasowym, co umożliwia zrozumienie ogólnego kierunku rynku.
 • Długi termin: Jest używana głównie do określania długoterminowych trendów.
 • Golden cross: Jest to sytuacja, w której krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią kroczącą, co często interpretowane jest jako sygnał wzrostu cen.
 • Death cross: Stanowi odwrotność golden cross, gdzie krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą w dół, co może sugerować spadki cenowe.

Te cechy sprawiają, że średnia krocząca jest niezwykle przydatnym narzędziem dla inwestorów, umożliwiającym lepsze zrozumienie i interpretację dynamiki rynku.

Wskaźnik ADX

Average Directional Index (ADX) to wskaźnik techniczny używany do pomiaru siły trendu na rynku finansowym. Jego głównym celem jest identyfikacja siły trendu oraz określenie, czy rynek znajduje się w fazie trendu czy też konsolidacji. Składa się z trzech głównych linii:

 • Linia ADX: Reprezentuje samą siłę trendu na rynku, niezależnie od jego kierunku. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend.
 • Linia DI+: To linia kierunkowego indeksu dodatniego, która mierzy siłę trendu wzrostowego.
 • Linia DI-: Jest to linia kierunkowego indeksu ujemnego, która mierzy siłę trendu spadkowego.

Ichimoku

Wskaźnik Ichimoku, to zaawansowane narzędzie analizy technicznej, które oferuje kompleksowy obraz kierunku trendu oraz poziomów wsparcia i oporu na rynku finansowym. Składa się z kilku kluczowych linii, w tym:

 • Chmura (Kumo): Jest to obszar między dwiema liniami, zwanej senkou span A i senkou span B. Chmura może służyć jako wsparcie lub opór w zależności od tego, czy cena znajduje się powyżej czy poniżej niej.
 • Linia konwersji (Tenkan-sen): Linia ta reprezentuje średnią arytmetyczną między najwyższym a najniższym kursem w określonym okresie, zazwyczaj ostatnich 9 sesji.
 • Linia bazowa (Kijun-sen): To kolejna linia średniej, reprezentująca średnią arytmetyczną najwyższych i najniższych cen z okresu, zazwyczaj ostatnich 26 sesji.

Ichimoku służy nie tylko do identyfikowania okazji do kupna i sprzedaży, ale także do oceny ogólnego kierunku trendu na rynku. Poprzez analizę wzajemnych relacji między tymi liniami oraz interpretację formacji chmury, inwestorzy mogą uzyskać bogate informacje na temat dynamiki rynku i tym samym podejmować lepsze decyzje. Dzięki swojej kompleksowej naturze, wskaźnik Ichimoku stanowi istotne narzędzie dla traderów, umożliwiając im lepsze zrozumienie i interpretację zachowania cen na rynku.

Wskaźniki zmienności

Zmienność jest kluczowym aspektem na rynku finansowym, ponieważ odzwierciedla siłę i intensywność zmian cen aktywów. Klasyfikuje się sytuacje związane ze zmiennością w następujący sposób:

 • Wysoka zmienność: Występuje, gdy ceny aktywów wahały się gwałtownie i często zmieniały kierunek, co charakteryzuje się jako bardzo niestabilna sytuacja lub moment na rynku.
 • Niska zmienność: Oznacza to, że zmiany cen są mniejsze i bardziej stabilne, co sugeruje, że rynek ma niski poziom zmienności w danym czasie.

Teraz przyjrzyjmy się trzem najczęściej stosowanym wskaźnikom zmienności:

ATR (Average True Range)

Average True Range (ATR) to techniczny wskaźnik zmienności wykorzystywany do pomiaru amplitudy ruchów cen na rynku finansowym. ATR mierzy odległość między maksymalną a minimalną ceną aktywa w danym okresie, co pozwala zrozumieć, jak szeroki jest zakres cen w danym czasie. Im szerszy ten zakres, tym wyższa wartość ATR.

Handlowcy często wykorzystują ATR do podejmowania decyzji dotyczących wielkości swoich pozycji oraz do ustalania poziomów stop-loss i take-profit. Dzięki analizie zmienności rynku za pomocą ATR, inwestorzy mogą lepiej dostosować swoje strategie handlowe do zmieniających się warunków rynkowych, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia skuteczności ich operacji.

Wstęgi Bollingera

Bollinger Bands to wskaźnik zmienności stworzony przez Johna Bollingera. Składają się z prostej średniej kroczącej i dwóch linii odchylenia standardowego.

 • Górna wstęga reprezentuje dwa odchylenia standardowe powyżej średniej kroczącej.
 • Dolna wstęga reprezentuje dwa odchylenia standardowe poniżej średniej kroczącej.

Wstęgi Bollingera rozszerzają się i kurczą wraz ze zmiennością rynku. Traderzy używają wstęg Bollingera do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania aktywów oraz do określania możliwych punktów wejścia i wyjścia.

Kanały Keltnera

Kanał Keltnera to wskaźnik zmienności, który wykorzystuje wykładniczą średnią ruchomą i dwie linie kanałów obliczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Kanały Keltnera automatycznie dostosowują się do zmienności rynkowej.

 • Gdy zmienność jest wysoka, kanały się rozszerzają.
 • Gdy zmienność jest niska, kanały się kurczą.

Handlowcy wykorzystują kanały Keltnera do określenia kierunku trendu i ustalenia możliwych punktów wejścia i wyjścia.

Wskaźniki Momentum

Wskaźniki momentum to narzędzia analizy technicznej wykorzystywane do oceny dynamiki cen aktywów. W pewnym sensie są one podkategorią oscylatorów.

Wskaźniki te mierzą szybkość i kierunek zmian cen. W związku z tym mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów, określania poziomów wsparcia i oporu, potwierdzania odwrócenia trendu i dostarczania informacji na temat siły trendu.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych wskaźników momentum.

Oscylator stochastyczny

Jest to wskaźnik, który mierzy dynamikę cen i pomaga zidentyfikować punkty zwrotne w trendzie. Opiera się na porównaniu aktualnej ceny zamknięcia z najwyższą i najniższą ceną z danego okresu.

 👉🏼 Handel z oscylatorem stochastycznym

Wolumen

Wolumen pokazuje ilość aktywów finansowych będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Służy do potwierdzania trendów i wzorców rynkowych oraz do identyfikowania możliwych zmian kierunku cen.

Profil wolumenu

Jest to wskaźnik reprezentujący wolumen obrotu jako funkcję ceny w danym okresie czasu. Pomaga traderom zidentyfikować obszary największego zainteresowania na rynku, co może być pomocne w określaniu poziomów wsparcia i oporu.

 👉🏼 Profil wolumenu

Oscylator Williamsa

Jest to wskaźnik momentum, który pomaga określić kierunek i siłę trendu. Opiera się na relacji pomiędzy aktualną ceną zamknięcia a najwyższą i najniższą ceną w danym okresie.

Mansfield Relative Strength

Ten wskaźnik mierzy względne wyniki papieru wartościowego w stosunku do indeksu wzorcowego. Pomaga traderom identyfikować akcje, które osiągają lepsze wyniki niż cały rynek.

Wskaźnik VWAP

VWAP pokazuje średnią cenę papieru wartościowego ważoną wolumenem w danym okresie. Jest on używany do określenia średniej ceny, po której papiery wartościowe były przedmiotem obrotu oraz do identyfikacji możliwych poziomów wsparcia i oporu.

 👉🏼 Wskaźnik VWAP

W tej klasyfikacji znajdują się również MSCD i RSI, które mogą być wykorzystywane zarówno do pomiaru siły trendu, a tym samym impetu, jak i do strategicznego planowania możliwych zmian trendu.

W obu przypadkach wskaźniki te mają wiele zastosowań, od identyfikacji trendów i wzorców po pomiar ryzyka inwestycji.

Wskaźniki analizy technicznej: Często zadawane pytania

Do czego służą wskaźniki techniczne?

Wskaźniki techniczne służą do analizy danych cenowych na rynkach finansowych i pomagają inwestorom zrozumieć trendy, wzorce oraz momenty potencjalnych zwrotów cen.

Jakie wskaźniki do tradingu?

Ważne jest, aby nigdy nie używać jednego lub zbyt wielu wskaźników jednocześnie podczas korzystania ze wskaźników i oscylatorów handlowych. Wybierz kilka, które Twoim zdaniem są najbardziej odpowiednie do tego, co próbujesz osiągnąć. Dodatkowo, należy używać wskaźników technicznych wraz z własną oceną akcji cenowej aktywów.

Co to są oscylatory?

W analizie technicznej oscylatory konstruują pasma pomiędzy dwoma skrajnymi wartościami, a następnie budują wskaźnik trendu, który oscyluje w obrębie tych pasm. Krótkoterminowe warunki wykupienia i wyprzedania mogą być wykryte przy użyciu wskaźnika trendu.

Jak czytać oscylator stochastyczny?

Wskaźnik stochastyczny ma skalę od 0 do 100. Kiedy odczyt przekracza 80, instrument handluje blisko szczytu swojego zakresu wysokich i niskich wartości. Kiedy odczyt jest niższy niż 20, instrument jest w pobliżu dolnej granicy zakresu wysokich i niskich wartości.

Co pokazuje wskaźnik RSI?

RSI (Relative Strength Index) to wskaźnik, który mierzy prędkość i siłę zmian cen, wskazując, czy aktywo jest wykupione czy wyprzedane, co z kolei może sugerować nadchodzące zwroty cenowe.

Co to jest MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) to wskaźnik, który analizuje różnicę między dwiema średnimi kroczącymi cen, pomagając zidentyfikować potencjalne zmiany trendów oraz momenty kupna lub sprzedaży.

Szukasz brokera handlowego? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...