EPS: Jak obliczyć Zysk na Akcję?

Inwestowanie w akcje spółki jest jednym z najbardziej dochodowych przedsięwzięć na rynku. Kluczowym wskaźnikiem, który determinuje atrakcyjność danej inwestycji, jest zysk na akcję (EPS). W artykule omówimy, czym jest zysk z akcji, jak obliczyć ten wskaźnik, oraz jakie ma znaczenie dla analizy fundamentalnej spółki.

Czym jest Zysk na Akcję (EPS)?

Zysk na akcję (Earnings Per Share) jest miarą dochodu netto dostępnego dla akcjonariuszy, pomniejszonego o dywidendy z akcji uprzywilejowanych. Istnieją dwie wersje wskaźnika EPS:

1. Podstawowy Zysk na Akcję

Podstawowy zysk na akcję jest obliczany poprzez podzielenie dochodu netto dostępnego dla zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w obrocie w ciągu roku.

2. Zredukowany EPS

Zredukowany EPS (ang. diluted EPS) jest bardziej zaawansowaną miarą, która uwzględnia potencjalne zmiany w liczbie akcji, które mogą wystąpić w przyszłości. Obejmuje to akcje, które mogą zostać wyemitowane na skutek realizacji opcji na akcje, konwersji obligacji zamiennych, warrantów czy innych instrumentów finansowych, które mogą zostać zamienione na akcje zwykłe.

Jeśli szukasz najlepszych akcji do inwestowania, sprawdź:

Dowiedz się także, kim są najlepsi brokerzy giełdowi.

Wskaźnik EPS: Wzór

Zysk na akcję jest obliczany poprzez podzielenie zysku za dany okres przez liczbę wyemitowanych akcji.

Jak obliczyć zysk na giełdzie? Przykład

Załóżmy na przykład, że firma ma dochód netto w wysokości 15 milionów dolarów. Jeżeli spółka wypłaca 1 mln dywidend uprzywilejowanych i posiada 10 tys. akcji w pierwszej połowie roku i 5 tys. akcji w pozostałych 6 miesiącach:

Aby obliczyć EPS, musisz najpierw odjąć 1 milion dywidend od zysku firmy wynoszącego 15 milionów, a otrzymasz 14 milionów. Aby obliczyć liczbę akcji występujących w ciągu roku, należy obliczyć średnią ważoną (0,5 x 10 tys. + 0,5 x 5 tys. = 7,5). EPS jest zatem obliczany jako 14/7,5, czyli EPS wyniesie 1,86.

EPS = Zysk netto / Liczba wyemitowanych akcji

Obliczamy EPS w następujący sposób:

 1. Odejmujemy dywidendę od zysku firmy: 15 mln – 1 mln = 14 mln dolarów.
 2. Obliczamy średnią ważoną liczby akcji: (0,5 x 10 tys. + 0,5 x 5 tys. = 7,5 tys.).
 3. EPS = 14 mln / 7,5 tys. = 1,86 dolarów.

Wskaźnik EPS w analizie fundamentalnej

Wskaźnik EPS jest niezwykle ważnym narzędziem w analizie fundamentalnej spółki, ponieważ wskazuje na rentowność akcji oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pozwala on na:

1. Porównanie firm

Jednym z głównych zastosowań wskaźnika EPS jest możliwość porównania zyskowności różnych firm na rynku. Dzięki temu inwestorzy mogą ocenić, która spółka generuje wyższy zysk przypadający na jedną akcję, co jest niezwykle ważne przy inwestowaniu długoterminowym. Porównanie EPS różnych firm pozwala zidentyfikować te, które lepiej zarządzają swoimi zasobami i generują większą wartość dla akcjonariuszy.

2. Określenie polityki dywidendowej

Wskaźnik EPS jest również pomocny przy ustalaniu polityki dywidendowej spółki. Wysoki EPS sugeruje, że przedsiębiorstwo ma potencjał do wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom. Spółki o stabilnym i rosnącym EPS często mają większą zdolność do regularnych wypłat dywidend, co przyciąga inwestorów szukających stabilnych źródeł dochodu pasywnego.

3. Wycena akcji

Analiza wskaźnika EPS jest kluczowa przy ocenie, czy akcje danej firmy są niedowartościowane czy przewartościowane. Inwestorzy używają EPS w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak wskaźnik cena/zysk (P/E), aby ocenić wartość rynkową akcji. Wysoki EPS w połączeniu z niskim wskaźnikiem P/E może sugerować, że akcje są niedowartościowane, co stanowi okazję inwestycyjną. Z kolei niski EPS przy wysokim wskaźniku P/E może wskazywać na przewartościowanie akcji, co może skłonić do ostrożności.

Diluted EPS: Wzór

Diluted EPS uwzględnia akcje, które mogą zostać wyemitowane z instrumentów finansowych. Pomaga to oszacować, jak zyski akcjonariuszy zostaną zmienione, gdyby te akcje zostały wyemitowane.

Wzór:

Rozwodniony zysk na akcję = (zysk netto – dywidenda uprzywilejowana) / [średnia liczba wyemitowanych akcji + (nowe akcje wyemitowane w przypadku wykonania opcji – akcje zakupione za środki pieniężne otrzymane w ciągu roku) * część roku, w którym instrument finansowy był obowiązujący)].

Wybieranie najlepszych akcji do inwestowania

Inwestowanie w akcje może przynieść znaczne zyski, ale wiąże się także z pewnym poziomem ryzyka. Dlatego ważne jest, aby mieć dobrą podstawową wiedzę i umiejętności. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepsze akcje do inwestowania:

Badanie spółek:

 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej gruntownie zbadaj spółki, w które chcesz zainwestować.
 • Zapoznaj się z ich historią, wynikami finansowymi, strategią biznesową.
 • Przeczytaj analizy rynkowe i rekomendacje analityków.

Długoterminowe inwestycje:

 • Rozważ długoterminowe inwestycje zamiast spekulacji krótkoterminowych.
 • W ten sposób istnieje większe prawdopodobieństwo, że skorzystasz ze wzrostu wartości dla akcjonariuszy w miarę rozwoju firmy i zwiększania jej zysków.

Dywersyfikacja portfela:

 • Nie inwestuj wszystkich środków w jedną spółkę.
 • Dywersyfikacja portfela pomaga zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na satysfakcjonujące wyniki.

Śledzenie trendów:

 • Bądź na bieżąco z trendami i zmianami rynkowymi.
 • Świat biznesu i rynek akcji są dynamiczne, dlatego tak ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do dostosowywania swoich strategii inwestycyjnych w zależności od sytuacji.

Analiza wskaźników:

 • Przy wyborze akcji należy kierować się różnymi wskaźnikami finansowymi.
 • Wskaźniki takie jak P/E (cena/zysk), P/B (cena/księga) lub ROE (zwrot z kapitału) mogą pomóc w ocenie wartości akcji i kondycji finansowej spółki.

Wskaźnik EPS: Wnioski

Inwestowanie w akcje może być opłacalne, ale wymaga także wiedzy, analizy i cierpliwości. Warto zrozumieć kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak EPS, aby lepiej oceniać potencjalne inwestycje. Dywersyfikacja portfela i śledzenie trendów na rynku pomogą zminimalizować ryzyko inwestycji. Wybór konkretnych spółek oczywiście będzie zależał od Twoich konrektnych celów. Pamiętaj, że inwestycje zawsze niosą pewien stopień ryzyka, dlatego podejmuj decyzje ostrożnie i zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...