IKE i IKZE Ranking

Szukasz sposobu na zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej? Skorzystaj z programów IKE i IKZE. Rozwijając skrót: te indywidualne konta emerytalne oferują wyjątkowe możliwości inwestycyjne i korzyści podatkowe dla osób chcących budować swoje oszczędności emerytalne. Sprawdź ranking IKE i IKZE na ten rok.

IKE i IKZE: Ranking 2024

Przy tak wielu opcjach, skąd wiesz, którą z nich wybrać? W tym celu przeanalizowaliśmy rankingi i recenzje, aby przedstawić Ci najlepsze programy IKE i IKZE w Polsce. Sprawdź, jak zmaksymalizować swoje inwestycje i zadbać o swoją przyszłość finansową. Oto ranking IKZE i IKE:

BankTyp kontaOpłata za prowadzenie IKE/IKZEMożliwość wycofania części środków
AliorIKE I IKZE0 złTak
BNP ParibasIKE0 złTak
Bossa SAIKE i IKZE0 złTak
PKO TFIIKE i IKZE0 złTak
mBankIKE i IKZEZgodnie z Taryfą TFITak
SantanderIKE0 złTak
ING Bank ŚląskiIKZE0 złTak
Bank MillenniumIKE0 złTak
Bank BPSIKE (POL-IKE) I IKZE15 zł kwartalnieTak
Noble SecuritiesIKE i IKZE0 złTak
VeloBank (Getin Bank)IKE0 złTak

Alior

Produkt oparty jest na Subfunduszach ALIOR SFIO o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Dostępne są trzy warianty inwestycyjne, które uwzględniają wiek uczestnika oraz jego skłonność do ryzyka inwestycyjnego: Wariant Ostrożny, Rozważny i Aktywny.

Alior oferuje również Wariant Indywidualny, w którym klient sam wybiera alokację środków. W Wariantach Ostrożnym, Rozważnym i Aktywnym skład portfela automatycznie dostosowuje się do wieku oszczędzającego, z upływem lat zwiększając udział instrumentów bardziej ostrożnych.

BNP Paribas

TFI BNP Paribas Polska oferuje klientom cztery plany emerytalne, które różnią się poziomem udziału akcji, ryzykiem i potencjalnymi zyskami. Plany konserwatywne inwestują wyłącznie w subfundusze obligacyjne, natomiast plany defensywne inwestują 60% w subfundusze obligacyjne i 40% w subfundusze akcyjne BNP Paribas.

Plany zrównoważone inwestują 50% w subfundusze BNP Paribas Sektorowy i 50% w subfundusze obligacyjne, natomiast plany agresywne inwestują 70% w subfundusze BNP Paribas Sektorowy i 30% w subfundusze BNP Paribas Akcji. Klienci mogą również stworzyć własny plan i co roku dostosowywać swoje inwestycje.

BOŚ (Bossa SA)

Na stronie Bossa.pl znajdziesz wiele różnych rodzajów rachunków i narzędzi finansowych, które są odpowiednie dla początkujących oraz doświadczonych inwestorów. Co warto podkreślić, prowizje są negocjowalne. Pierwszym krokiem jest wybór pakietu, a Bossa oferuje sześć różnych pakietów. Każdy z nich różni się ceną i daje dostęp do specjalistycznych narzędzi i analiz.

PKO TFI

W ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI, masz możliwość wyboru obu programów jednocześnie (IKZE + IKE) lub skorzystania z ulg podatkowych związanych z jednym z tych programów.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala na odliczenie wpłat w danym roku kalendarzowym od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Natomiast IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, oferuje korzyść w postaci zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia.

VeloBank

Oprocentowanie rachunku IKE jest równe stopie referencyjnej NBP w wysokości 6,75% (od dnia 8.09.2022 r.) i zawsze będzie się automatycznie zmieniać w kierunku i o wysokość tej zmiany.

W każdej chwili możesz wypłacić całość lub część środków wpłaconych na IKE, jednak w tym przypadku podatek od zysku zostanie potrącony w oparciu o wypłaconą kwotę, a w przypadku zwrotu całej kwoty umowa ulegnie rozwiązaniu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo Twoich środków (wraz z odsetkami) zgromadzonych w dowolnym banku, w tym w VeloBanku, do wysokości 100.000 euro.

mBank

Możesz inwestować we wszystkie akcje, certyfikaty inwestycyjne i obligacje na GPW, oraz w wygodne fundusze ETF i akcje, dostępne za pośrednictwem eMaklera na głównych giełdach zagranicznych w USA (NYSE, NASDAQ), Wielkiej Brytanii (LSE) i Niemczech (DB).

mBank oferuje także łatwe inwestowanie na emeryturę z serwisu transakcyjnego mBanku oraz wygodny dostęp do rachunku – przez aplikację mobilną lub serwis transakcyjny mBanku. Masz również bezpłatny dostęp do serwisu informacyjnego oraz notowań, analiz i rekomendacji giełdowych.

Santander

Santander oferuje dostęp do kluczowych rynków zagranicznych: możesz kupować i sprzedawać akcje, ETF-y i obligacje notowane na GPW w Warszawie oraz wybierać spośród setek instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych.

Korzystając z serwisu internetowego Inwestor, aplikacji mobilnej Inwestor lub programu NOL3, możesz śledzić notowania z warszawskiej giełdy i bezpośrednio składać zlecenia.

Drogowskaz Inwestycyjny Santander oferuje bezpłatne propozycje inwestycyjne z polskich i zagranicznych parkietów, przygotowane przez ekspertów Santander. Dostępne są również bezpłatne analizy i rekomendacje.

ING Bank Śląski

Założenie konta, zakup, konwersja i zamiana jednostek kosztuje 0 zł. Nie ma podatku Belki przy zmianie składu portfela lub wypłacie środków po 60 roku życia. Fundusze w ofercie ING Bank Śląski mają niższe opłaty za zarządzanie i możesz wybierać spośród 28 funduszy IKE o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych.

Bank Millennium

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) nie pobiera opłat za zarządzanie więc 100% środków inwestujesz w IKE.
Oczywiście wpłaty nie muszą być regularne, a wypłata środków w Millenium Bank jest możliwa bez zamykania rachunku. Środki zdeponowane na rachunkach, których suma nie przekracza 100 000 euro w złotych, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, niezależnie od liczby rachunków prowadzonych w Millenium.

DM BPS

Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE to doskonała opcja dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną. Umożliwia długoterminowe oszczędzanie, a dzięki zwolnieniu z podatku Belki na zyski z IKE, pozwala na osiągnięcie wyższych zysków niż przy innych formach oszczędzania. Konto IKE pozwala na wyższy zwrot z kapitału w porównaniu z lokatami standardowymi (np. lokatą 365). Tutaj też nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, a częstotliwość wpłat uzależniona jest od Twoich możliwości finansowych.

Noble Securities

Na Rachunku IKE Premium i IKZE Premium masz możliwość inwestowania w większość instrumentów finansowych dostępnych na polskiej giełdzie, w tym akcje, ETF-y oraz obligacje skarbowe i korporacyjne, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Otwarcie i prowadzenie rachunku są bezpłatne, a prowizja maklerska wynosi już od 0,15% (min. 5 zł). Dla składania zleceń online obowiązują obniżone stawki prowizji: 0,19% wartości zlecenia dla zleceń dotyczących akcji i 0,15% wartości zlecenia dla zleceń dotyczących obligacji, ale w obu przypadkach nie mniej niż 5 zł.

IKZE: Limit wpłat

W tym roku mamy zwiększone roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Limit wpłat na konto IKZE w 2024:

  • Kwota wpłat przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność wynosi 14 083,20 zł, natomiast dla pozostałych osób to 9 388,80 zł.

Wpłaty na to konto są zazwyczaj w formie gotówkowej, jednak można ustalić w umowie, że wpłaty będą pochodzić z pożytków z papierów wartościowych, takich jak dywidendy.

IKE: Limit wpłat 2024

Podobnie jak w przypadku konta IKE, osoby powyżej 16 roku życia mogą założyć konto IKZE, ale istnieją ograniczenia w przypadku wpłat przez małoletnich.

  • Limit wpłat na konto IKE w 2024: 23 472 zł

Co to jest IKZE?

IKZE to rewolucyjny sposób na efektywne gromadzenie oszczędności, wprowadzony przez rząd w celu zachęcenia obywateli do planowania przyszłości finansowej. Poprzez Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, podatnicy otrzymują możliwość rekompensaty za potrącone z emerytur kwoty.

IKZE wprowadzono w Polsce w 2011 roku. To również forma dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne, ale w odróżnieniu od IKE, wpłaty na konto IKZE nie podlegają odliczeniu od podatku dochodowego.

Z kolei wypłaty z konta IKZE w momencie przejścia na emeryturę są zwolnione z podatku. Podobnie jak w przypadku IKE, pieniądze zgromadzone na koncie IKZE można inwestować w różne produkty finansowe.

Co to jest IKE?

Wiele instytucji finansowych oferuje Indywidualne Konta Emerytalne. Konta te można otworzyć m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich czy funduszach inwestycyjnych.

Indywidualne Konta Emerytalne, czyli IKE, to specjalne rachunki pieniężne, na które osoby dorosłe mogą wpłacać określone kwoty pieniędzy.

Część zgromadzonych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na uzupełnienie podstawowego świadczenia emerytalnego.

Koszt prowadzenia konta IKE jest zazwyczaj bezpłatny. Z kolei fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe często pobierają opłaty za zarządzanie i prowizje od transakcji.

Ulgi podatkowe IKE i IKZE

Ulga podatkowa na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przyniesie natychmiastowe korzyści, gdyż wpłaty na konto z danego roku kalendarzowego będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. Oznacza to, że inwestorzy mogą skorzystać z odliczenia podatkowego już w momencie dokonywania wpłat, co ma bezpośredni wpływ na ich obciążenia podatkowe. Z kolei w przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) ulga podatkowa ma miejsce na etapie zakończenia oszczędzania. W momencie wypłaty środków z konta, posiadacze IKE są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych.

Zobacz także:

Jak wybrać IKZE?

Wybór IKZE zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Najważniejsze kwestie to wybór podejścia inwestycyjnego, inwestowanie w odpowiednie produkty finansowe i określenie, w jaki sposób chronić portfel za pomocą IKZE. Jeśli większość portfela inwestujemy w akcje lub ETF-y, IKZE może być tutaj ciekawym rozwiązaniem.

Jeśli preferujemy inwestowanie w fundusze inwestycyjne, warto rozważyć IKZE w konkretnym TFI. IKZE oferowane są przez różne podmioty, w tym przez fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń na życie, banki, podmioty prowadzące działalność maklerską oraz dobrowolne fundusze emerytalne.

Jak wybrać IKE?

Wybór IKE zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć przy wyborze IKE:

  1. Zdecyduj, jakie cele chcesz osiągnąć poprzez inwestowanie. Czy chcesz oszczędzać na emeryturę, na wykształcenie dzieci, czy może na cel krótkoterminowy?
  2. Określ swój profil inwestycyjny, czyli poziom ryzyka, który jesteś w stanie przyjąć. IKE oferują różne produkty, od klasycznych depozytów po inwestycje w akcje, obligacje czy nieruchomości.
  3. Przeczytaj uważnie warunki oferty, w tym opłaty, oprocentowanie, limity wpłat i wypłat oraz czas trwania umowy.
  4. Zwróć uwagę na rankingi i opinie innych klientów. Porównaj oferty różnych banków i instytucji finansowych, aby wybrać najlepszą dla siebie.
  5. Zdecyduj, czy chcesz założyć IKE samodzielnie, czy skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Pamiętaj, że wybór IKE to długoterminowa decyzja inwestycyjna, dlatego warto poświęcić czas na dokładne zastanowienie się i wybór najlepszej opcji dla siebie.

Czym różni się IKE od IKZE?

Bardzo często zdarza się, że IKZE jest mylone z IKE. Mimo podobieństw, obie formy oszczędzania mają istotne różnice:

1. Podatek

W IKZE w fazie oszczędzania wpłaty są odliczane od podstawy opodatkowania, natomiast od wypłat płaci się zryczałtowany 10-procentowy podatek dochodowy. IKE umożliwia wypłaty wolne od podatku, ale środki zgromadzone na koncie są traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

2. Wysokość wpłat

Wpłaty na konta mają różne limity. W 2024 roku limit wpłat na konto IKZE wynosi: dla osób prowadzących pozarolniczą – 14.083,20 zł, natomiast dla pozostałych osób – 9.388,80 zł.

Dla IKE limit w tym roku wynosi 23 472 zł.

3. Wypłata środków

Wypłata środków jest zazwyczaj bezpłatna, jednak niektóre domy maklerskie i banki mogą pobierać opłaty.

4. Podatek Belki

Aby skorzystać z nieopodatkowanej wypłaty środków z IKE, należy mieć ukończone 60 lat lub nabyć uprawnienia emerytalne. Ponadto, wymagane jest wpłacanie składek przez minimum pięć lat kalendarzowych oraz wpłacenie ponad połowy składek do pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Natomiast w IKZE, należy mieć ukończone 65 lat i wpłacać składki przez minimum pięć lat kalendarzowych. Oba produkty oferują jednorazowe wypłaty.

5. Wcześniejsza wypłata

W przypadku wypłaty z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy uiścić podatek od zysków kapitałowych. Wypłata z IKZE przed upływem pięciu lat od daty ostatniej wpłaty również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...