ETF na WIG20

ETF na WIG20 – Fundusze ETF są jednym z najpopularniejszych sposobów na inwestowanie pieniędzy. Są one stosunkowo nowym i coraz bardziej popularnym sposobem inwestowania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek kapitałowy jest dobrze rozwinięty i ma długą historię.

ETF WIG20, mWIG40: Jak i gdzie kupić?

Istnieją dwie metody zakupu i sprzedaży jednostek ETF:

• Na giełdzie

Na rynku pozagiełdowym (OTC)

Proces tworzenia/odkupu jest przeznaczony przede wszystkim dla animatorów rynku i inwestorów, którzy chcą dokonywać transakcji o ogromnej wartości. Jeśli inwestor chce utworzyć lub odkupić papier wartościowy, powinien skontaktować się z „autoryzowanym uczestnikiem”. W transakcji będzie pośredniczył autoryzowany uczestnik (najczęściej dobrze znana instytucja finansowa).

Uprawniony uczestnik komunikuje się z animatorem rynku, który z kolei informuje fundusz. Fundusz jest odpowiedzialny za wydawanie/odnawianie tytułów uczestnictwa na wniosek animatora rynku. Procedura tworzenia i umarzania tytułów uczestnictwa jest określona w umowach pomiędzy funduszem, animatorem rynku i upoważnionym uczestnikiem.

Fundusz może również przekazywać tytuły uczestnictwa animatorowi rynku, który następnie sprzedaje je na rynku wtórnym (giełdzie). Ponieważ opłaty za utworzenie tytułu własności/amortyzację oraz opłaty administracyjne są tak drogie, takie transakcje dla podmiotów niebędących animatorami rynku są rzadkością.

Są inwestorzy, którzy nie chcą inwestować w jedną spółkę, lecz w rynek jako całość. Taką możliwość dają fundusze ETF, które odwzorowują zmiany wartości indeksów giełdowych w czasie. Takimi funduszami są ETF na WIG20 Total Return oraz ETF na mWIG40 Total Return.

Inwestując w WIG20 inwestor lokuje środki w 20 najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW, co może okazać się fantastyczną okazją inwestycyjną.

WIG20TR powstał na czas nieokreślony, a w jego skład wchodzą PKN Orlen, PKO BP, PGNIG, PZU i PEKAO. Warto zaznaczyć, że największy udział mają banki i spółki paliwowe.

Co to jest ETF?

ETF (exchange-traded fund) to rodzaj instrumentu inwestycyjnego, którego celem jest śledzenie wyników np. określonego indeksu giełdowego. Inwestowanie w Exchange Traded Funds (ETF) jest rodzajem inwestycji, która łączy w sobie cechy zarówno funduszy inwestycyjnych, jak i pojedynczych akcji. ETF-y są tworzone w celu obrotu na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak zwykłe akcje.Historia ETF w Polsce

Fundusze ETF zawitały na polskiej giełdzie w 2010 roku. Wtedy to na GPW pojawiły się pierwsze tego typu instrumenty: ETF-y na indeksy WIG20, DAX czy S&P500. Funduszami tymi zarządzała Lyxor Asset Management Group – należący do Société Générale zarządzających funduszami ETF.

W 2019 r. zadebiutował pierwszy w pełni polski ETF na GPW w Warszawie, kiedy to 7 stycznia rozpoczął notowania Beta ETF WIG20TR – fundusz ETF utworzony przez Agio Funds TFI wspólnie z Beta Securities Poland.

Polski WIG20 ETF

ETF WIG20TR jest polskim funduszem ETF odwzorowującym indeks WIG20TR dostarczany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Litery „TR” odróżniają go od WIG20 tym, że jest to indeks typu Total Return. Indeks uwzględnia w swojej cenie dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

Najbardziej śledzonym i badanym indeksem jest WIG20. Do popularności indeksu przyczyniają się również kontrakty terminowe na ten indeks.

ETF-y są podobne do funduszy inwestycyjnych. Oferują inwestorom możliwość uczestniczenia w różnych aktywach przy jednoczesnym śledzeniu indeksu. Różnią się one jednak tym, że kontrakty przeznaczone są dla bardziej doświadczonych uczestników rynku, podczas gdy fundusze odzwierciedlające zmiany indeksów skierowane są do znacznie szerszego grona odbiorców, w tym nowicjuszy.

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Lyxor WIG20 UCITS ETF: Likwidacja funduszu

Zarząd Multi Units Luxembourg poinformował o podjęciu decyzji o likwidacji funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Tym samym kończy się nieco ponad dziesięcioletnia historia pierwszego w Polsce funduszu ETF.

Według firmy, ze względu na wzrost zainteresowania innymi produktami inwestycyjnymi, wartość aktywów netto subfunduszu jest nadal ograniczana, ponieważ potencjalni inwestorzy są zainteresowani dodatkowymi instrumentami finansowymi oferowanymi przez spółkę. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o likwidacji Subfunduszu, zgodnie z art. 34 Statutu. Wycofanie nastąpiło 28 kwietnia, a końcowa wartość aktywów została wyliczona 6 maja.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Lyxora, ETF WIG20 posiadał 168 mln zł aktywów. Warto zauważyć, że ponieważ fundusz ten w syntetyczny sposób naśladował główny indeks warszawskiej giełdy, to dostarczał jedynie „słuszną” stopę zwrotu. Innym podejściem jest fizyczna replikacja indeksu, tak jak w przypadku Beta ETF WIG20TR (ETF oparty na uwzględniającej dywidendę wersji WIG20).

Opłaty za zarządzanie

Fundusze ETF mają znacznie niższe opłaty za zarządzanie niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Podstawową różnicą pomiędzy ETF-ami a klasycznymi funduszami inwestycyjnymi są niskie koszty zarządzania. Zmiany w portfelu dokonywane są tylko wtedy, gdy zmienia się koszyk indeksu, szczególnie w sytuacjach takich jak w przypadku indeksowanych funduszy inwestycyjnych, które nie angażują się w aktywne zarządzanie aktywami.

ETF na WIG20 – Opinia

Podsumowując, ryzyko inwestycji w ETF WIG20 jest znacznie niższe niż ryzyko zakupu kontraktu terminowego, gdyż nie występuje tu dźwignia finansowa. Jeśli masz problem z wyborem spółek, w które zainwestować, a wierzysz, że indeksy GPW będą rosły w siłę, zainwestuj w ETF na WIG20. Ponadto wartość Twojej inwestycji będzie się zmieniała zasadniczo tak samo jak wartość WIG20.

Artykuły powiązane:
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...