Najlepsze ETF na AI (Sztuczna Inteligencja)

Fundusze ETF na AI (sztuczną inteligencję) i robotykę są obecnie bardzo atrakcyjną inwestycją, szczególnie dla młodych inwestorów lub inwestorów zainteresowanych średnio- i długoterminową inwestycją finansową. Należy jednak pamiętać, że robotyka obejmuje kilka uzupełniających się segmentów, od automatyzacji po analizę danych, zwiększając efektywność procesów oraz upraszczając zarządzanie nimi i ich kontrolę. W tym wpisie poznasz najlepsze ETF-y na robotykę i sztuczną inteligencję w tym roku.

ETF-y na robotykę

Czy warto inwestować w sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej pożądanych megatrendów o największym potencjale, ponieważ jest coraz bardziej zintegrowana z naszym codziennym życiem. Sztuczną inteligencję można zdefiniować jako rozwój algorytmów komputerowych tworzących programy o zdolności rozumowania porównywalnej (lub coraz bardziej zbliżonej) do ludzkiej.

Systemy te myślą, podejmują decyzje i rozwiązują problemy w sposób podobny do człowieka. Mogą nawet mieć zdolność uczenia się, jak w przypadku ChatGPT, internetowej sztucznej inteligencji, której można zadać dowolne pytanie, od tego, jak przestrzegać zdrowej diety, po pytanie o wyjaśnienie czegoś bardzo złożonego. Handel z ChatGPT to również kwestia, na którą warto zwrócić uwagę.

Obecnie firmami, które najmocniej inwestują w sztuczną inteligencję są Google i Microsoft.

Najlepsze fundusze AI ETF: Robotyka i sztuczna inteligencja

W ramach selekcji najlepszych ETF-ów związanych z robotyką i inteligencją wybraliśmy kilka i przedstawiamy je szczegółowo poniżej.

SymbolNazwaZwrot (YTD)
WTI2WisdomTree Artificial Intelligence32.67%
SPRXSpear Alpha ETF57.90%
XMLDL&G Artificial Intelligence59.58%
UBOTDirexion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares62.65%
IYWiShares U.S. Technology ETF41.26%
IGMiShares Expanded Tech Sector ETF60.67%
RBOTiShares Automation & Robotics38.5%
BOTZGlobal X Robotics & AI ETF40.02%
PNQIInvesco NASDAQ Internet ETF62.07%
SKYEFirst Trust Cloud Computing54.05%
THNQROBO Global Artificial Intelligence ETF58.39%
AIQGlobal X AI & Technology ETF56.14%

Zobacz także nasz artykuł: Najpopularniejsze ETF

👇 KUP AI ETF NA XTB ALBO FREEDOM24👇

WisdomTree Artificial Intelligence

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc koncentruje się na śledzeniu indeksu Nasdaq CTA Artificial Intelligence, który monitoruje przedsiębiorstwa działające w obszarze sztucznej inteligencji (AI) zidentyfikowane przez Consumer Technology Association jako Enabler, Engager lub Enhancer (CTA) AI.

Indeks gromadzi spółki z najwyższymi 15 kategoriami CTA Intensity Rating, przy czym uwzględniane akcje są poddawane filtrowaniu zgodnie z kryteriami ESG (Environmental, Social, Governance). TER (Total Expense Ratio) tego funduszu ETF wynosi 0,40% rocznie. Jest to jedyny ETF śledzący indeks Nasdaq CTA Artificial Intelligence poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników. Dywidendy w tym ETF są reinwestowane. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc zarządza aktywami o wartości 662 mln euro, został uruchomiony 30 listopada 2018 roku i ma swoją siedzibę w Irlandii.

Poniżej znajduje się wykres wyników w ciągu ostatnich kilku lat.

Źródło: JustETF

Spear Alpha ETF

Aktywny fundusz ETF planuje inwestować głównie w kapitałowe papiery wartościowe, takie jak akcje zwykłe lub amerykańskie kwity depozytowe („ADR”) spółek. Wybór spółek jest dokonywany zgodnie z przekonaniem Spear Advisors LLC, że podmioty te mogą skorzystać z przełomowych innowacji w technologii przemysłowej. Definicja „innowacji w technologii przemysłowej” obejmuje rozwój technologiczny, który zmienia lub może zmienić sektor przemysłowy. Warto zauważyć, że fundusz nie będzie zdywersyfikowany.

iShares Automation&Robotics

W naszym rankingu nie mogło zabraknąć najbardziej reprezentatywnego produktu tego sektora spośród funduszy ETF dystrybuowanych w Europie, funduszu ETF iShares Automation&Robotics.

W tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest zapewnienie inwestorom dostęp do sektora robotyki i automatyki (ściśle związanej ze sztuczną inteligencją). W rzeczywistości robotyka i sztuczna inteligencja należą do tego samego tematu.

Celem ETF jest śledzenie wyników indeksu STOXX Global Automation & Robotics Index. Krajami, w których inwestuje najwięcej, są Stany Zjednoczone i Japonia, odpowiednio 49,67% i 15,86%.

Poniżej możemy zobaczyć ewolucję tego ETF-a.

Źródło: JustETF

Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares

Indeks ten oferuje ekspozycję na spółki notowane w obrocie publicznym na rynkach rozwiniętych, które mogą zyskać na wdrożeniu i wykorzystaniu robotyki i/lub sztucznej inteligencji. Co najmniej 80% jego aktywów netto jest inwestowane w różne instrumenty finansowe, w tym umowy swapowe, fundusze ETF śledzące indeks, papiery wartościowe indeksu i inne instrumenty finansowe, które gwarantują codzienną lewarowaną ekspozycję na indeks.

iShares U.S. Technology ETF

iShares U.S. Technology ETF ma na celu śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu składającego się z amerykańskich spółek sektora technologicznego. Zapewnia ekspozycję na amerykańskie przedsiębiorstwa zajmujące się elektroniką, oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz technologią informacyjną. Inwestorzy mogą wykorzystać ten fundusz do inwestowania w akcje technologiczne.

Na dzień 2 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto (NAV) wynosi 119,49 USD, poruszając się w przedziale 52 tygodni od 72,55 do 123,26 USD. Zmiana NAV na dzień 2 stycznia 2024 r. przedstawia spadek o -3,21 (-2,61%). Całkowity zwrot NAV na dzień 29 grudnia 2023 r. wynosi 65,50% od początku roku. Wskaźnik wydatków wynosi 0,40%.

iShares Automation & Robotics

RBOT oferuje konkurencyjny cenowo i zdywersyfikowany dostęp do spółek rozwijających technologie w obszarze automatyki i robotyki. Ten ETF wykazuje potencjał wzrostu napędzany przez ważne czynniki strukturalne, takie jak niższe koszty rozwoju, rozwijająca się technologia i rosnące koszty pracy. RBOT zapewnia długoterminową perspektywę alokacji kapitału poprzez monitorowanie indeksu ETF z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju (ESG).

Fundusz śledzi wyniki indeksu, który obejmuje spółki działające na rynkach rozwiniętych i wschodzących, generujące znaczne przychody w sektorach związanych z rozwojem technologii zautomatyzowanych i zrobotyzowanych, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ESG, eliminując spółki związane z kontrowersyjną bronią, tytoniem, energią jądrową, węglem energetycznym, ropą naftową, gazem i zaangażowane w poważne kontrowersje ESG.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Wartość aktywów netto na dzień 2 stycznia 2024 r. wynosiła 436,46 USD, oscylując w 52-tygodniowym przedziale od 276,01 USD do 450,53 USD. Jednodniowa zmiana NAV na dzień 2 stycznia 2024 r. wynosi -11,56 (-2,58%). Łączny zwrot z NAV od początku roku na dzień 2 stycznia 2024 r. wynosi -2,58%.

Fundusz pobiera opłaty określone w prospekcie, a wskaźnik kosztów wynosi 0,41%. iShares Expanded Tech Sector ETF dąży do śledzenia wyników inwestycyjnych indeksu składającego się z północnoamerykańskich akcji z sektora technologicznego oraz wybranych akcji z sektora usług komunikacyjnych i dóbr konsumpcyjnych. Ten ETF zapewnia szeroką ekspozycję na sektor technologiczny i spółki związane z technologią w sektorze usług komunikacyjnych i dóbr konsumpcyjnych.

L&G Artificial Intelligence

Kolejnym funduszem ETF opartym na sztucznej inteligencji dystrybuowanym w Europie (posiadającym status UCITS) o największej obecności i rentowności jest L&G Artificial Intelligence.

Dążąc do zapewnienia dostępu do inwestycji w sztuczną inteligencję, L&G Artificial Intelligence buduje portfel, w którym region USA ma 75,22% udziału. Główne holdingi w portfelu to spółki z sektora technologicznego. Można zatem wnioskować, że fundusz ten jest nastawiony na firmy rozwijające sztuczną inteligencję (a nie te, które z niej korzystają).

Poniższy wykres pokazuje, jak ten ETF zachowywał się w czasie.

Źródło: JustETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

Ten ETF skupia koszyk firm, które mogłyby skorzystać na ekspansji sektorów robotyki i sztucznej inteligencji (AI). Fundusz koncentruje się w szczególności na spółkach zajmujących się robotyką przemysłową, automatyką, budową robotów nieprzemysłowych oraz pojazdami autonomicznymi. Ponadto jego punktem odniesienia jest indeks tematyczny Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence. Fundusz powstał w listopadzie 2021 roku i przez ostatni rok radził sobie bardzo dobrze.

Źródło: JustETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF obejmuje takie spółki jak:

Największe spółki
Fanuc Corp
NVIDIA Corp
Abb Ltd-reg
Keyence Corp
Intuitive Surgical
Brooks Automation Inc
Renishaw Plc
Yaskawa Electric Corp
Daifuku Co. Ltd
Omron Corp

👇 KUP NA XTB 👇

Sektory objęte funduszem ETF i kraje, w których inwestuje, można zobaczyć poniżej.

ETF AI

Global X AI & Technology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) ma na celu inwestowanie w spółki, które mogą wykorzystać postępujący rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) w swoich produktach i usługach. Ponadto fundusz koncentruje się na spółkach dostarczających narzędzia, które umożliwiają wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy ogromnych zbiorów danych. AIQ dąży do zidentyfikowania liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji, potencjalnych beneficjentów przełomów technologicznych i narzędzi wykorzystywanych do analizy danych, które mogą zrewolucjonizować różne sektory gospodarki.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF (Fundusz) opiera swoją strukturę na Nasdaq CTA Internet IndexSM (Indeksie). Spółki wchodzące w skład Indeksu specjalizują się głównie w usługach związanych z Internetem, obejmujących m.in. oprogramowanie internetowe, wyszukiwarki internetowe, hosting, projektowanie stron internetowych oraz handel detaliczny w Internecie, zgodnie z kryteriami Consumer Technology Association (CTA).

Przeważnie inwestuje minimum 90% swoich całkowitych aktywów w papiery wartościowe zawarte w tym indeksie. Indeks skupia się na śledzeniu wyników firm działających w obszarze Internetu, notowanych na New York Stock Exchange („NYSE”), NYSE American, Cboe Exchange („Cboe”) lub The Nasdaq Stock Market („Nasdaq”).

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

THNQ oferuje ekspozycję na nowe możliwości rynkowe i potencjalny wzrost zysków wynikający z szybkiego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji. Fundusz ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) dąży do uzyskania wyników inwestycyjnych, które po uwzględnieniu opłat i kosztów odzwierciedlają ogólne wyniki cenowe i zyski indeksu ROBO Global Artificial Intelligence Index.

THNQ inwestuje na całym świecie w spółki będące liderami rewolucji sztucznej inteligencji. Portfel THNQ obejmuje spółki rozwijające technologie i infrastrukturę wspierającą sztuczną inteligencję, takie jak usługi obliczeniowe, przetwarzanie danych i rozwiązania chmurowe. Ponadto fundusz inwestuje w spółki wykorzystujące sztuczną inteligencję w różnych sektorach, obejmujących procesy biznesowe, handel elektroniczny czy opiekę zdrowotną.

👇KUP NA FREEDOM24👇

First Trust Cloud Computing

The First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc inwestuje w akcje koncentrujące się na technologii Cloud, technologii globalnej.

Ten fundusz ETF jest oparty na wynikach indeksu ISE CTA Cloud Computing Index i ma na celu pasywne śledzenie wyników firm zaangażowanych w branżę przetwarzania w chmurze. Niektóre z uczestniczących firm to:

Największe spółki
Kingsoft Cloud Holdings
MongoDB Inc
Oracle Corporation
Alphabet Inc. (Classe A)
Microsoft Corporation
Amazon.com
Inc. Arista Networks
Inc. Alibaba Group Holding
VMware Inc.
CenturyLink

Fundusz replikuje wyniki indeksu bazowego poprzez zakup wszystkich składników indeksu (pełna replikacja). ETF ma ponad 3 lata i ma siedzibę w Irlandii. Wielkość funduszu First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc wynosi 228 mln EUR, a poniżej można zobaczyć jego ewolucję w ciągu ostatnich 3 lat.

Źródło: JustETF

W tym artykule przedstawiamy inne metody inwestowania w sztuczną inteligencję.

Pozostałe fundusze AI ETF na sztuczną inteligencję i robotykę

Inne ciekawe fundusze ETF, które można znaleźć na giełdzie to:

  • Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc: ISIN LU1838002480
  • Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C LU1: ISIN 861132840
  • Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C: ISIN IE00BGV5VN51

Chcesz inwestować w fundusze ETF? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Disclaimer:

Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...