Inwestowanie w Wartość: Czym jest Value Investing?

Inwestowanie w wartość to filozofia inwestycyjna stworzona przez Benjamina Grahama i Davida Dodda w latach 20. ubiegłego wieku. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku Warren Buffet przekształcił tę strategię w swoją własną, stając się, jak wiemy, jednym z odnoszących największe sukcesy inwestorów na świecie. W tym przewodniku dowiemy się, czym jest inwestowanie w wartość, a w szczególności, jak zostać inwestorem wartościowym.

Czym jest Inwestowanie w Wartość – Value Investing?

Inwestowanie w wartość polega na wyszukiwaniu wysokiej jakości spółek, których akcje są niedoceniane przez rynek. Inwestorzy value investing wierzą, że w dłuższej perspektywie cena tych akcji wzrośnie, gdy inni dostrzegą ich potencjał. To mądra strategia, oparta na zdrowym rozsądku, cierpliwości i trwałych zasadach.

Value investing to nie tylko analiza liczb, ale też oszczędny styl inwestowania z długoterminowym podejściem. Wymaga jasno określonych celów, cierpliwości i wytrwałości. Unika się tu lekkomyślności, pogoni za szybkimi zyskami i nadmiernymi transakcjami wynikającymi z emocji i przypadkowych szczęść.

🪙Value investing
👉Wyszukiwanie wartości
👉Podejście długoterminowe
👉Margines bezpieczeństwa

Dziedzictwo Grahama

Inwestowanie w wartość to nie magiczna formuła, lecz zrozumienie charakteru wielkich inwestorów, takich jak Warren Buffett. Na wykładach Buffetta i Charliego Mungera często słyszymy, że ich główną siłą jest unikanie niepotrzebnego ryzyka. Odrzucają oni mody oraz korzystanie z lewarowanych i wysoce zmiennych instrumentów.

Charlie Munger podkreśla, że kluczem do sukcesu jest wizja, która pozwala rozpoznać dobre okazje, odwaga do kupowania akcji i cierpliwość do czekania na odpowiedni moment sprzedaży. Warren Buffett w swoim słynnym przemówieniu „The Graham and Doddsville Super-Investors” (1984) stwierdza, że dzięki wytrwałemu stosowaniu filozofii inwestowania w wartość można osiągnąć nadzwyczajne zyski. W przeciwieństwie do tego, inne techniki inwestycyjne często przynoszą zmienne i nietrwałe zyski.

Według Benjamina Grahama „transakcja inwestycyjna to taka, która po dokładnej analizie obiecuje bezpieczeństwo kapitału i satysfakcjonujący zwrot. Transakcje, które nie spełniają tych wymogów, są spekulacyjne”.

Jak działa Value Investing?

Dla Grahama inwestowanie to nauka. Każda decyzja inwestycyjna opiera się na dogłębnej analizie, a nie na nastrojach rynkowych. Wielu inwestorów stosujących value investing korzysta z wytycznych zawartych w książkach „Security Analysis” i „The Intelligent Investor” (1949, Benjamin Graham). Oto kluczowe zasady przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji:

 1. Rentowność zysku na akcję: Musi być dwukrotnie wyższa niż rentowność obligacji korporacyjnych AAA.
 2. Wskaźnik ceny do zysku (P/E): Powinien być o 40% niższy niż średni wskaźnik P/E dla całego rynku (przez co najmniej pięć lat).
 3. Stopa dywidendy: Musi przewyższać dwie trzecie stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych AAA.
 4. Cena akcji a wartość księgowa aktywów: Cena akcji powinna być niższa niż dwie trzecie wartości księgowej aktywów rzeczowych spółki (aktywa rzeczowe podzielone przez liczbę akcji).
 5. Cena akcji a wartość aktywów obrotowych netto: Cena akcji musi być niższa niż dwie trzecie wartości aktywów obrotowych netto (aktywa minus zobowiązania bieżące, różnica podzielona przez liczbę akcji).
 6. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego: Powinien być mniejszy niż 1.
 7. Aktywa obrotowe a zobowiązania bieżące: Aktywa obrotowe muszą przekraczać bieżące zobowiązania.
 8. Kapitał obrotowy netto: Powinien być co najmniej dwukrotnie większy od zadłużenia firmy.
 9. Historyczny wzrost zysku na akcję: Powinien wynosić co najmniej 7% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 10. Stabilność zarobków: Nie więcej niż dwa lata spadku zarobków w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Krótko mówiąc, dobra analiza fundamentalna jest niezbędna, aby zrozumieć, jak wybrać te spółki, które mają najbardziej stabilne fundamenty.

Inwestowanie w wartość: margines bezpieczeństwa

Inną szeroko stosowaną koncepcją w stylu inwestowania w wartość jest margines bezpieczeństwa, który pozwala inwestorom być pewnym swoich decyzji. Jak wyjaśnia Warren Buffet, dobre rzeczy mogą się wydarzyć, gdy kupisz dolara za czterdzieści centów. Margines bezpieczeństwa działa jako ochrona przed błędami w szacowaniu wewnętrznej wartości aktywów i przed serią nieprzewidzianych porażek. Pojęcie marginesu bezpieczeństwa definiuje się jako różnicę między ceną rynkową aktywów a ich wewnętrzną wartością.

Dopóki wartość spółki jest wyższa niż cena jej akcji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo dokonania inwestycji, która może zagwarantować satysfakcjonujący zwrot. Nie ma określonej wartości procentowej marginesu bezpieczeństwa. Inwestorzy o stabilnej wartości stosują duży margines, kupują, gdy cena jest notowana z 40% do 60% dyskontem w stosunku do wartości akcji. Inni, którzy są bardziej ryzykowni, zarządzają mniejszymi marżami, kupują, gdy aktywa są notowane z 5% do 20% dyskontem w stosunku do wartości akcji.

Etapy Value Investing

Value investing obejmuje cztery kluczowe kroki:

 1. Dokładna analiza: Zrozumienie biznesu, analiza sytuacji finansowej oraz zastosowanie metod wyceny. To obejmuje badanie wszystkich istotnych zmiennych w inwestycji.
 2. Obserwacja rynku: Kupuj, gdy rynek jest przestraszony, i sprzedawaj, gdy jest euforyczny. To podejście ilustruje metafora profesora Grahama. Cena aktywów nie jest najważniejszym czynnikiem, liczy się odpowiedni moment.
 3. Analiza budżetowa: Oceń swoje ograniczenia budżetowe, pamiętając, że inwestycja będzie trzymana przez długi czas. Długoterminowe podejście jest kluczowe.
 4. Margines bezpieczeństwa: Zastosuj koncepcję marginesu bezpieczeństwa, czyli różnicę między wewnętrzną wartością spółki a jej ceną rynkową. To chroni przed stratami w przypadku błędnej wyceny.

Te cztery etapy są ze sobą powiązane i często stosuje się je w tym samym czasie.

Value investing z Freedom24

Inwestuj w wartość z Freedom24! Z zerowymi prowizjami przy zakupie akcji i funduszy ETF, broker ten pozwala na łatwy i zyskowny start w value investing. Poznaj potencjał długoterminowego wzrostu wartości swojego portfela dzięki tanim transakcjom i profesjonalnemu wsparciu Freedom24. To doskonała okazja, aby zacząć budować swoje finansowe imperium bez zbędnych opłat!

Jak Inwestować w Wartość z Freedom24?

 1. Zarejestruj się na Freedom24
  • Wejdź na stronę Freedom24 i załóż konto. Proces rejestracji jest prosty i szybki.
 2. Zweryfikuj swoje konto
  • Uzupełnij wymagane dane osobowe i przejdź przez proces weryfikacji, aby aktywować konto.
 3. Wpłać środki
  • Przelej środki na swoje konto inwestycyjne. Możesz to zrobić za pomocą przelewu bankowego lub karty płatniczej.
 4. Wybierz akcje i ETF-y
  • Skorzystaj z narzędzi analitycznych dostępnych na platformie, aby wybrać akcje i ETF-y, które mają potencjał wzrostu wartości.
 5. Złóż zlecenie kupna
  • Znajdź akcje lub ETF-y, które chcesz kupić i złóż zlecenie kupna. Dzięki zerowym prowizjom możesz inwestować bez dodatkowych kosztów.
 6. Monitoruj swoje inwestycje
  • Regularnie sprawdzaj stan swojego portfela i analizuj wyniki.

Rozpocznij swoją przygodę z value investing już dziś i ciesz się korzyściami płynącymi z zerowych prowizji na Freedom24!

Jak wycenić akcje?

Istnieje kilka sposobów wyceny spółek za pomocą analizy fundamentalnej, w tym:

 • Przepływy pieniężne: Metoda, która pozwala inwestorowi dowiedzieć się, czy firma jest wypłacalna lub czy ma trudności ze spłatą swoich długów. Dzięki przepływom pieniężnym można dokonać szacunków, aby poznać przyszły stan firmy.
 • Wartość aktywów: metoda wykorzystująca informacje zawarte w bilansie spółki do wyciągania wniosków na temat opłacalności inwestycji w akcje spółki. 
 • Indeksy giełdowe: to relacje między różnymi zmiennymi spółki notowanej na giełdzie. Zmienne te są związane z ceną aktywów i księgowością firmy.

Jak zidentyfikować akcje typu value?

📈Zidentyfikuj akcje typu value:

 • ✅Stosunek cena/zysk
 • ✅Stosunek ceny do wartości księgowej
 • ✅Dywidendy i zyski

Akcje typu value, będące spółkami o ugruntowanej pozycji, które oferują stałe zyski i wypłacają wysokie dywidendy, dążą do utrzymania ugruntowanej pozycji na rynku. Aby zidentyfikować wartościowe akcje, konieczne jest przeanalizowanie ich fundamentów i przyjrzenie się ich wzrostowi w ostatnich latach, dlatego też warto wziąć pod uwagę następujące aspekty przy zakupie wartościowych akcji.

 • Dywidendy: Akcje value mają tendencję do uszczęśliwiania akcjonariuszy i wynagradzania ich wysokimi dywidendami. W przeciwieństwie do akcji wzrostowych, akcje wartościowe nie mają tendencji do reinwestowania swojego wzrostu.
 • Zyski: sprawdź wskaźnik PE.
 • Cena: rynek ma tendencję do postrzegania akcji wartościowych jako niedowartościowanych aktywów, więc ich ceny są zwykle niższe niż w przypadku akcji wzrostowych.
 • Siła: akcje spółek wartościowych zazwyczaj pochodzą od spółek o ugruntowanej pozycji na rynku, więc szukając akcji wartościowych, oczekuje się, że będą one pochodzić od stabilnej spółki.

Inwestowanie w Wartość: Główne zasady

Value investing opiera się na 4 kluczowych zasadach:

 • Dla inwestorów wartościowych rynek nie jest efektywny: Na efektywnym rynku wartość spółki pokrywa się z ceną giełdową i natychmiast dostosowuje się do zmian rynkowych.
 • Zastosowanie analizy fundamentalnej: wykorzystywana do określenia wartości spółki, w oparciu o zmienne takie jak zyski, poziom zadłużenia, przepływy pieniężne i wiele innych zmiennych związanych ze statusem finansowym spółki.
 • Kupowanie niedowartościowanych papierów wartościowych: inwestorzy kupują niedowartościowane spółki z dużym marginesem bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najwyższy potencjalny zwrot. Dlatego też decydując, w które spółki zainwestować nasze pieniądze, powinniśmy wybierać te, które oferują nam najwyższy potencjalny zwrot, pod warunkiem, że ryzyko inwestycyjne jest rozsądne.
 • Długoterminowy: rynek akcji jest zmienny w krótkim okresie, dlatego powinniśmy rozważyć horyzont czasowy dłuższy niż 5 lat, aby wycena spółek i ewolucja samych cen doprowadziły nas do zysku z naszych inwestycji.

Inwestowanie w Wartość a Growth Investing

Inwestowanie zorientowane na wzrost i inwestowanie zorientowane na wartość to dwie kluczowe metody inwestycyjne o bardzo różnych podejściach: podczas gdy inwestorzy wzrostowi starają się wykorzystać spółki o wysokim tempie wzrostu, inwestorzy wartościowi starają się odkryć możliwości w spółkach, które ich zdaniem są wyceniane przez rynek poniżej ich rzeczywistej wartości.

Omówiliśmy już szczegółowo inwestowanie zorientowane na wartość. Tutaj naszym celem jest rozróżnienie tych dwóch filozofii inwestycyjnych, które jednak mają więcej niż jedno podobieństwo, do tego stopnia, że trudno jest wyznaczyć precyzyjne różnice. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że w inwestowaniu zorientowanym na wzrost większy nacisk kładzie się na szybkość rozwoju spółki, a mniej uwagi poświęca się opłacalności akcji, tj. cenie rynkowej. Prowadzi to do ogólnie większej zmienności w taktykach inwestycyjnych zorientowanych na wzrost i ogólnie wyższego ryzyka.

Często zadawane pytania

Czym jest Value Investing?

Strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu niedowartościowanych przez rynek papierów wartościowych, w oparciu o zasadę nieefektywności rynku, w celu wyłonienia spółek o większym potencjale długoterminowego wzrostu, z horyzontem czasowym wynoszącym co najmniej 5 lat.

Jak znaleźć wartościowe akcje?

Aby znaleźć wartościowe akcje, należy szukać spółek o najlepszych fundamentach. Na przykład niski poziom zadłużenia i wskaźnika P/E, wysokie zapasy gotówki. Są to spółki, które mają większy potencjał stabilnego wzrostu w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Czy value investing ziała?

Tak, inwestowanie w wartość jest potencjalnie skuteczną strategią, zwłaszcza jeśli podchodzi się do niej z odpowiednim nastawieniem i wiedzą. A żeby było skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej papierów wartościowych spółek.

Co to są akcje wartościowe?

Są to akcje spółek, które dzięki zastosowaniu zasad analizy fundamentalnej i strategii inwestowania w wartość mają największy potencjał stabilnego długoterminowego wzrostu.

Szukasz brokera do Value Investing?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...