Największe spółki giełdowe w Polsce

Jakie są najlepsze spółki giełdowe w Polsce? Publikujemy kompleksowe zestawienie najlepszych spółek z parkietu głównego, w tym najlepszych podmiotów o średniej (mWIG40) i niskiej (sWIG80) kapitalizacji rynkowej.

spółki na GPW

Czym jest GPW?

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) oferuje akcje, instrumenty pochodne, produkty o stałym dochodzie i produkty strukturyzowane oraz jest spółką dominującą Grupy GPW. Ponadto zajmuje się dystrybucją danych rynkowych.

Dwie linie biznesowe to: rynek finansowy, w ramach którego prowadzony jest obrót akcjami, instrumentami pochodnymi, papierami wartościowymi o stałym dochodzie i innymi instrumentami, notowania oraz usługi informacyjne; oraz rynek towarowy, w ramach którego prowadzony jest obrót energią elektryczną i świadectwami pochodzenia, rejestracja świadectw pochodzenia, rozliczenia, obrót oraz usługi technicznego operatora obrotu.

Największe spółki giełdowe w Polsce

Największe polskie spółki prezentują zróżnicowany obraz rynku kapitałowego. PKN Orlen i PKO BP utrzymują pozycję liderów pod względem kapitalizacji, zapewniając stabilność i silny wpływ na krajową gospodarkę. CD Projekt, pomimo spadku kapitalizacji, nadal jest kluczowym graczem w branży gier, zdobywając popularność na rynku globalnym. Spółka przygotowuje się do kolejnych dużych premier, jednak będziemy musieli na nie poczekać najprawdopodobniej do 2026-2027 roku.

W sektorze finansowym solidne wyniki notują Santander Bank Polska i ING Bank Śląski. Spółki energetyczne, takie jak PGE i Tauron, są znaczącymi graczami, na których pozycję wpływają zmienne rynkowe i regulacyjne. Zróżnicowanie branżowe i dynamiczne zmiany wartości kapitalizacji odzwierciedlają zmieniającą się kondycję różnych sektorów polskiej gospodarki.

Warto też podkreślić, że wielkość kapitalizacji rynkowej nie zawsze jest jedynym wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej danej spółki. Wiele zależy od specyfiki branży, w której działa, perspektyw rozwoju i strategii biznesowej, a także poziomu dywidendy czy kondycji finansowej. To istotne akspekty szczególnie w obecnych czasach, kiedy preferencje inwestorów zmieniają się chyba najszybciej w historii polskiej giełdy.

Oto największe spółki akcyjne w Polsce w 2024 roku:

SpółkaKapitalizacjaZmianaZmiana 12m
Banco Santander SA257,33 mld zł-1,24%-5,61%
UniCredit SpA228,26 mld zł+0,00%+37,81%
Orlen SA77,81 mld zł+0,18%+5,34%
CEZ a.s.75,48 mld zł-1,06%-33,19%
PKO BP SA66,38 mld zł-0,71%+62,19%
Santander Bank Polska SA50,46 mld zł-0,32%+71,46%
Dino Polska SA43,24 mld zł+0,34%+22,74%
Bank Pekao SA42,53 mld zł-0,58%+73,02%
PZU SA41,76 mld zł+0,04%+35,39%
ING Bank Śląski SA36,17 mld zł-0,36%+66,27%
ALLEGRO.EU33,83 mld zł-0,09%+8,27%
LPP SA29,15 mld zł-0,06%+60,47%
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Rt26,84 mld zł+0,92%-8,85%
mBank SA25,78 mld zł+1,88%+89,83%
KGHM Polska Miedź SA22,03 mld zł+0,05%-17,64%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA18,53 mld zł-1,90%+22,08%
Budimex SA17,26 mld zł-1,17%+161,69%
KRKA dd16,66 mld zł+0,00%-0,78%
BNP Paribas Bank Polska SA13,88 mld zł+1,08%+91,95%
Bank Handlowy SA13,43 mld zł-0,77%+37,38%
Immofinanz AG12,90 mld zł-1,38%+62,59%
Pepco Group BV12,30 mld zł+0,09%-49,84%
CD Projekt SA10,97 mld zł-0,45%-18,27%
Orange Polska SA10,91 mld zł-2,12%+21,67%
Bank Millennium SA10,74 mld zł-1,56%+75,25%
Alior Bank SA10,48 mld zł-0,79%+103,96%
Kruk SA8,47 mld zł-0,32%+35,54%
Inter Cars SA7,69 mld zł-0,18%+11,96%
Cyfrowy Polsat SA7,00 mld zł-0,27%-37,70%
Benefit Systems SA6,51 mld zł-2,22%+166,01%
Grupa Kęty SA6,46 mld zł+0,38%+34,34%
Tauron Polska Energia SA6,45 mld zł-1,08%+74,16%
AmRest Holdings SE6,11 mld zł-0,18%+37,19%
Asseco Poland SA5,96 mld zł+0,00%-9,29%
Polenergia SA5,47 mld zł-1,39%+0,54%
XTB SA5,25 mld zł+3,67%+39,15%
Największe Polskie Spółki | Źródło: Stockwatch.pl

Przeczytaj także:

Średnie spółki akcyjne w Polsce: mWIG40

Czym jest mWIG40?

Indeks mWIG40 zastępuje indeks MIDWIG (do 19 marca 2007 r.) i obejmuje najlepsze pod względem wartości rynkowej i obrotów spółki średniej wielkości na GPW. Wartość indeksu wyznaczana jest na podstawie obrotów cenami akcji 40 notowanych spółek.

Indeks mWIG40, będący kontynuacją indeksu MIDWIG, obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Przy obliczaniu indeksu mWIG40 brane są pod uwagę wyłącznie ceny akcji wchodzących w skład indeksu, nie są uwzględniane dochody z dywidend.

Indeks mWIG40 jest bardzo ważnym wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w Polsce. Wraz z innymi indeksami notowanymi na GPW, takimi jak WIG20 i sWIG80, jest barometrem polskiej gospodarki.

Podobnie jak w przypadku innych indeksów notowanych na GPW, zmiany w składzie mWIG40 dokonywane są co kwartał. Spółki, które odnotowały spadki wartości rynkowej i obrotów, mogą zostać wykluczone z indeksu, a ich miejsce zajmują inne spółki spełniające określone kryteria.

Oto 10 najlepszych średnich spółek na polskiej giełdzie:

SpółkaRatingKursZmianaObrótWartość rynkowa
GRUPAAZOTYCCC-22,92+0,70%0,41 mln zł1,07 mld zł
GPWAAA42,82-1,52%0,28 mln zł1,16 mld zł
EUROCASHCCC-15,44+0,26%0,24 mln zł1,20 mld zł
COMARCHAAA235,000,00%0,03 mln zł1,24 mld zł
GRUPRACUJBB+61,20-0,16%0,27 mln zł1,35 mld zł
NEUCACCC+857,00+0,71%0,03 mln zł1,35 mld zł
11BITAAA618,00+1,64%0,80 mln zł1,39 mld zł
TEXTAAA98,70-1,00%0,29 mln zł1,48 mld zł
DOMDEVAA157,80+0,64%0,08 mln zł1,59 mld zł
AMRESTCCC+27,900,00%0,21 mln zł1,70 mld zł

Najlepsze małe polskie spółki giełdowe: sWIG80

Czym jest sWIG80?

Po sesji 16 marca 2007 r. indeks sWIG80 zastąpił indeks WIRR jako indeks małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks sWIG80 jest indeksem giełdowym obejmującym akcje 80 spółek o mniejszej kapitalizacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu wchodzą spółki z sektorów takich jak przemysł, usługi, materiały budowlane, handel czy IT. Są to zazwyczaj mniejsze spółki o skromniejszej wartości rynkowej, od tych opisanych w pierwszej częścu artykułu, ale wciąż istotne z punktu widzenia inwestorów i obrotów giełdowych.

Spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80 to zazwyczaj mniejsze firmy, które dopiero rozwijają swoją działalność na rynku. Z jednej strony mają one większy potencjał wzrostu, co może przyciągać inwestorów poszukujących zyskownych okazji. Z drugiej strony, spółki te mogą być bardziej narażone na ryzyko, co oznacza, że inwestycje w nie są bardziej ryzykowne niż w większe, bardziej ugruntowane spółki notowane w głównym indeksie giełdowym.

Indeks sWIG80 jest obliczany na podstawie wartości rynkowej i wolumenu obrotu spółek wchodzących w jego skład. Publikowany jest co minutę w trakcie sesji, w odróżnieniu od swojego poprzednika (WIRR publikowany był trzy razy dziennie). Indeks od początku 2024 roku systematycznie poprawia swój historyczny szczyt, który obecnie jest zlokalizowany powyżej 24000 punktów.

Spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80 odgrywają ważną rolę na rynku, ponieważ często stanowią podstawę rozwoju polskiej gospodarki. Wiele z nich ma innowacyjne pomysły, co w przyszłości może im pozwolić stać się liderami w swoich branżach.

Dlatego też inwestycja w małe spółki z indeksu sWIG80 może być ciekawą opcją dla inwestorów poszukujących bardziej zdywersyfikowanych portfeli i wyższych stóp zwrotu. Jednak przed podjęciem decyzji o inwestycji zaleca się dokładne zbadanie każdej spółki, biorąc pod uwagę jej przyszłe perspektywy, historię i wyniki finansowe, a także możliwe ryzyko związane z jej działalnością.

Najlepsze spółki sWIG80

Oto 10 najlepszych małych spółek na polskiej GPW:

SpółkaRatingKursZmianaObrótWartość rynkowa
SUNEXA-12,52+0,97%0,30 mln zł62,81 mln zł
RAFAKOD1,02+0,20%0,04 mln zł91,28 mln zł
SPYROSOFTAAA500,00-2,34%0,01 mln zł98,5 mln zł
BNPPPLB-94,00+1,08%0,04 mln zł1,76 mld zł
PEPBBB-70,80-1,39%0,03 mln zł1,93 mld zł
ELEKTROTIAA+18,74+1,85%0,06 mln zł118,68 mln zł
AILLERONAA+18,800,00%0,00 mln zł122,63 mln zł
BIOTONCCC-3,61-0,41%0,03 mln zł140,44 mln zł
OTLOGAA35,20+0,57%0,02 mln zł142,60 mln zł

Jak inwestować w polskie spółki?

Aby inwestować w polskie spółki, można skorzystać z platformy brokerskiej, a XTB jest jedną z najpopularniejszych opcji. XTB to broker, który oferuje handel na różnych rynkach finansowych, w tym na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Platforma internetowa umożliwia inwestorom dostęp do różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, indeksy, surowce i waluty. Oferta obejmuje intuicyjny interfejs, narzędzia do analizy rynku i materiały edukacyjne, dzięki czemu jest ona atrakcyjna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

👉 Przeczytaj również: XTB Opinie

W jakie polskie spółki warto inwestować?

Decyzja o inwestycji zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne cele finansowe, tolerancja ryzyka, horyzont czasowy inwestycji i aktualne warunki rynkowe. Poniżej przedstawiamy kilka spółek, które są często brane pod uwagę na polskim rynku:

  1. PKN Orlen (PKN): Jedna z największych spółek na GPW, działająca w sektorze paliwowym i energetycznym.
  2. CD Projekt (CDR): Firma z branży gier komputerowych, znana z serii „The Witcher” i gry Cyberpunk 2077.
  3. KGHM Polska Miedź (KGH): Specjalizująca się w wydobyciu, produkcji i sprzedaży miedzi.
  4. PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE): Aktywna w sektorze energetycznym, zajmująca się produkcją energii.
  5. PZU (PZU): Największa polska firma ubezpieczeniowa.
  6. PKO Bank Polski (PKO): Dominujący bank w Polsce, oferujący różnorodne usługi finansowe.
  7. Allegro (ALE): Platforma e-commerce, jedna z największych w Polsce.
  8. LPP (LPP): Przedsiębiorstwo odzieżowe z popularnymi markami modowymi.
  9. JSW (JSW): Spółka górnicza specjalizująca się w wydobyciu węgla.
  10. Pekao (PEO): Jeden z największych polskich banków, regularnie wypłacający dywidendy.

👉 Przeczytaj również nasz artykuł: Jakie Polskie akcje kupić

Zanim jednak dokonamy inwestycji, zawsze warto dokładnie zbadać daną spółkę, przeanalizować jej wyniki finansowe, sytuację rynkową i perspektywy rozwoju. Ponadto należy pamiętać, że inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem, dlatego tak ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń i korzyści.

Największe spółki giełdowe w Polsce: Często zadawane pytania

Ile jest spółek na GPW?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 420spółek.

Ile wynosi kapitalizacja GPW?

Na kwiecień 2023 r. kapitalizacja GPW wyniosła ok. 1,12 bln zł.

Ile jest spółek na WIG?

Od 20 grudnia 2021 roku publikowany jest Indeks WIG140, który opiera się na wartości portfela akcji 140 spółek zakwalifikowanych do indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

👇 Inwestuj w Polskie Spółki z XTB 👇

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...