Najlepsze ETF na surowce

Inwestowanie na rynku surowców jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się inwestować za pośrednictwem funduszy ETF i ETC. Podobnie, akcje i surowce są dostępne na rynkach giełdowych, a ich ceny ulegają okresowym wahaniom, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom długoterminowym, jak i inwestorom prowadzącym krótką sprzedaż. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym ETF na surowce.

ETF energii i towarów

Jak inwestować w surowce?

Inwestowanie w surowce może odbywać się na kilka sposobów: fizyczny zakup, akcje, CFD, futures, ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na ETF i ETC. Jeśli interesują Cię inne metody, przeczytaj: inwestowanie w surowce.

Fundusze giełdowe lub fundusze typu ETF stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają na nabywanie aktywów, które śledzą interesujący nas indeks, i rzeczywiście istnieje wiele różnych funduszy ETF związanych z towarami.

Należy rozróżnić, czy chcesz śledzisz konkretny towar, taki jak złoto, czy grupę surowców. Replikacja może być fizyczna lub syntetyczna.

Najlepsze ETF na surowce 2024

Oto 9 najlepszych surowcowych ETF-ów:

#ETF na surowce
1UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
2Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
3WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
4Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
5iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
6UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
7L&G All Commodities UCITS ETF
8Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
9iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

  • Opis: ETF ten inwestuje w zróżnicowany koszyk surowców, odzwierciedlając indeks CMCI Composite, oferując ekspozycję na różne sektory surowcowe. Charakteryzuje się strategią ciągłego inwestowania w kontrakty terminowe, co pomaga zminimalizować koszty rolowania.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

  • Opis: Ten ETF odzwierciedla indeks Rogers International Commodity, obejmujący szeroki zakres surowców, w tym energię, metale i produkty rolne. Jest popularny ze względu na swoje szerokie zróżnicowanie i strategię inwestycyjną.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

  • Opis: ETF ten koncentruje się na dłuższych terminach kontraktów futures na surowce, co pomaga zminimalizować koszty rolowania. Inwestuje w szeroki koszyk surowców, w tym metale, energię i produkty rolne.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

  • Opis: Ten ETF odzwierciedla indeks Bloomberg Commodity, oferując ekspozycję na szeroki zakres surowców, w tym energię, metale szlachetne, metale przemysłowe i produkty rolne. Jest jednym z największych ETF-ów surowcowych na rynku.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

  • Opis: ETF ten wykorzystuje kontrakty swapowe, aby zapewnić ekspozycję na zróżnicowany koszyk surowców. Inwestuje w różne sektory, w tym energię, metale i produkty rolne, co zapewnia szerokie zróżnicowanie.

L&G All Commodities UCITS ETF

  • Opis: ETF ten inwestuje w szeroki koszyk surowców, odzwierciedlając indeks Bloomberg Commodity. Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem kosztów całkowitych, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów szukających efektywnego kosztowo rozwiązania.

Przeczytaj również:

Zalety inwestowania w ETF na surowce

  • Dywersyfikacja: jeśli spojrzysz na dane historyczne, zauważysz, że istnieje niewielki lub żaden związek między cenami surowców a cenami obligacji i akcji. W ten sposób można zabezpieczyć się przed inwestycjami na giełdzie.
  • Ochrona przed inflacją: Ponieważ inflacja obniża ceny obligacji i akcji, wydaje się, że korzystają na tym surowce i towary. Ma to sens, ponieważ inflacja podnosi ceny surowców, które zostały użyte do wytworzenia tych towarów.
  • Możliwości wzrostu: gdy popyt na niektóre towary wzrasta w czasie, ich cena rośnie wraz z nim. Na przykład cena kontraktów terminowych na pallad podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla produkcji niektórych części samochodowych.

Najlepsze ETC na złoto

Istnieje wiele rodzajów ETC. Tutaj przedstawiamy top 5 najlepszych ETC na złoto.

ETCTickerISIN
1Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCXAD1DE000A1EK0G3
2WisdomTree Physical Swiss GoldSGBSJE00B588CD74
3Invesco Physical Gold ASGLDIE00B579F325
4Gold Bullion SecuritiesGBSGB00B00FHZ82
5WisdomTree Physical GoldPHAUJE00B1VS3770

ETC do inwestowania w surowce

ETC to publiczne instrumenty inwestycyjne, które są przedmiotem obrotu jak akcje i umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na towary na poziomie indywidualnym, sektorowym lub globalnym. W przeciwieństwie do funduszy ETF, w przypadku ETC można inwestować w pojedynczy towar lub metal szlachetny.

ETC to papiery wartościowe bez terminu zapadalności, które są emitowane przez spółkę w wyniku jej bezpośrednich inwestycji w towary. Umożliwiają one inwestowanie przy użyciu mniej lub bardziej zdywersyfikowanych indeksów bazowych lub inwestowanie w pojedynczy rodzaj towaru. Jedną z głównych zalet jest możliwość zarabiania pieniędzy na towarze bez fizycznego posiadania go, ale nadal czerpania korzyści z wahań cen. Cena ETC zależy od wyników rynkowych towaru bazowego lub koszyka.

Trzeba jednak pamiętać, że istnieje rynek pierwotny i rynek wtórny. Rynek wtórny jest rynkiem ze „swobodnym dostępem”, podczas gdy rynek pierwotny jest ograniczony do autoryzowanych pośredników i pozwala na odbiór fizycznych towarów, jeśli ETC przewiduje fizyczny zakup surowców.

Ryzyko związane z inwestowaniem w towarowe kontrakty ETC

Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje ryzyko związane ze zmiennością, a jeśli zdecydujesz się zainwestować w pojedynczy towar, ryzyko to jest większe, biorąc pod uwagę, że trend pojedynczego towaru miałby duży wpływ na całą inwestycję.

Innym powszechnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć, jest ryzyko związane z ETC, które nie wykorzystują euro jako waluty. Rzeczywiście, inwestując w inne waluty, należy również pamiętać o uwzględnieniu wartości wymiany waluty obcej w stosunku do euro, ponieważ nawet dodatnia inwestycja może stać się ujemna.

Wniosek: ETC i ETF do inwestowania w surowce

Inwestowanie w surowce za pośrednictwem funduszy ETF lub ETC to z pewnością wybór, który warto rozważyć. Ponadto swoboda inwestowania krótkoterminowego w celu uzyskania natychmiastowych zysków lub inwestowania długoterminowego w celu wzbogacenia portfela sprawia, że jest to bardzo przydatne i wszechstronne narzędzie.

Należy jednak zwrócić uwagę na informacje dotyczące ETC, w które chcesz zainwestować, ponieważ istnieją inne czynniki, takie jak waluta obca, które mogą mieć duży wpływ na Twoją inwestycję.

Inwestuj w surowce u najlepszych brokerów

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...