W co inwestować na giełdzie?

W dzisiejszych czasach inwestowanie na giełdzie cieszy się coraz większą popularnością, przyciągając zarówno doświadczonych inwestorów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem finansowym. Wiele osób szuka sposobów na efektywne pomnażanie swoich oszczędności i osiągnięcie stabilności finansowej w przyszłości. Zobaczmy więc w co inwestować na giełdzie w tym roku.

W co inwestować w tym roku?

Mimo że stopy procentowe pozostają na relatywnie wysokim poziomie, w 2024 roku nadal istnieją liczne możliwości inwestycyjne, które mogą przynieść atrakcyjne zwroty. Wysokie stopy procentowe nie oznaczają, że pieniądze powinny pozostać bezczynne. Wręcz przeciwnie, istnieje wiele obszarów, w które warto rozważyć inwestycje, aby zwiększyć swoje aktywa i osiągnąć długoterminowe cele finansowe.

Sprawdź także: Jak grać na giełdzie

Z punktu widzenia rynków, znaczna część „złych wiadomości” została już zdyskontowana w cenach bieżących, a co za tym idzie, prawdopodobnie zostaną odnotowane lepsze wyniki niż w zeszłym roku. 

Co z inflacją i stopami procentowymi?

Większość ekonomistów prognozuje, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku. Jednakże, pojawiły się również głosy popierające obniżkę stóp procentowych, a nawet sugerujące możliwość takiej decyzji już jesienią tego roku. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia potwierdza utrzymanie stóp procentowych na stabilnym poziomie. Pomimo tych prognoz, inwestorzy muszą być gotowi na ewentualne zmiany w polityce monetarnej i odpowiednio reagować, dostosowując swoje strategie inwestycyjne do zmieniających się warunków rynkowych.

W odniesieniu do stóp procentowych większość analityków oczekuje, że w USA i Europie będą one na tym samym poziomie przynajmniej do września

W co inwestować na giełdzie? 2024

Choć z punktu widzenia trendów wzrostu inflacji najgorsze mamy już prawdopodobnie za sobą, w najbliższych miesiącach wskaźnik ten będzie utrzymywał się na poziomach wyższych niż obserwowane w ciągu ostatnich 20 lat, dlatego warto rozważyć szereg inwestycji zapewniających ochronę przed utratą siły nabywczej.

Za inwestycje chroniące przed inflacją uważa się zwykle te, które mają stopę zwrotu powyżej średniej stopy inflacji. Mogą to być:

 1. Akcje
 2. Obligacje
 3. Fundusze inwestycyjne
 4. Surowce
 5. ETF
 6. Kryptowaluty

Chociaż złoto i aktywa typu safe-haven są tradycyjnie uważane za solidne zabezpieczenia przed wzrostem cen, ich skuteczność w tym zakresie różni się w zależności od okresu historycznego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że cena tych aktywów, które nie generują zwrotów takich jak kupony czy dywidendy, ma tendencję do bycia „ukaraną” pod względem kosztów alternatywnych przez wzrost stóp procentowych, który zwykle występuje w okresach wysokiej inflacji.

1. Akcje

Inwestowanie w akcje to jedna z najbardziej popularnych form inwestycji na giełdzie, z uwagi na ich potencjał wzrostu wartości oraz możliwość otrzymywania dywidend. Główne aspekty, na które należy zwrócić uwagę to:

 • Analiza fundamentalna: To podejście polegające na analizie fundamentalnych aspektów spółki, takich jak jej wyniki finansowe, zarządzanie, perspektywy wzrostu i pozycja na rynku. Ocena tych czynników pozwala nam zrozumieć prawdziwą wartość spółki i ocenić jej potencjał wzrostu w przyszłości. Przy analizie fundamentalnej badane są m.in. wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, dochód netto oraz prognozy sprzedaży.
 • Analiza techniczna: Jest to podejście, które opiera się na analizie wykresów cenowych i wskaźników technicznych, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen akcji. Analizując wzorce cenowe, trendy, wolumen oraz wskaźniki takie jak średnie kroczące czy oscylatory, możemy próbować zidentyfikować sygnały kupna lub sprzedaży. Analiza techniczna jest szczególnie przydatna dla krótkoterminowych inwestorów, którzy szukają okazji do szybkiego zysku na rynku.
 • Dywidendy: Niektóre spółki regularnie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom z zysków, które generują. Inwestorzy szukający pasywnego dochodu mogą być zainteresowani inwestowaniem w spółki, które oferują atrakcyjne dywidendy. Pamiętaj, że dywidendy nie są gwarantowane i mogą się zmieniać w zależności od sytuacji finansowej spółki.

2. Obligacje

Obligacje są instrumentami dłużnymi, które emitują firmy lub rządy, aby pozyskać kapitał. Inwestowanie w obligacje jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu oraz ochrony kapitału. Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Ryzyko kredytowe: To ryzyko związane z możliwością niewypłacenia przez emitenta obligacji odsetek lub spłaty kapitału. Im niższa zdolność kredytowa emitenta, tym wyższe jest ryzyko, że obligacje nie zostaną spłacone. Dlatego przed inwestycją ważne jest zrozumienie stabilności finansowej emitenta oraz ocena jego zdolności do spłaty zobowiązań.
 • Stopa kuponowa: Jest to procentowy wskaźnik określający wysokość odsetek, jakie inwestor otrzymuje od obligacji. Stopa kuponowa może być ustalona lub zmieniać się w czasie w zależności od typu obligacji. Wysoka stopa procentowa oznacza wyższe dochody z obligacji, ale może również sygnalizować wyższe ryzyko emitenta.
 • Termin zapadalności: To okres, po którym emitent obligacji zobowiązuje się do spłaty kapitału inwestycji. Termin zapadalności może być krótki (np. kilka lat) lub długi (np. kilkadziesiąt lat).

3. Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe są popularnymi instrumentami inwestycyjnymi, które śledzą wybrany indeks giełdowy, takie jak S&P 500 czy FTSE 100. Inwestowanie w fundusze indeksowe może być atrakcyjną opcją dla inwestorów szukających dywersyfikacji portfela oraz minimalizacji kosztów transakcyjnych. Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Dywersyfikacja: Fundusze indeksowe inwestują w szeroki zakres aktywów, co pozwala na rozproszenie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu, nawet jeśli jedna spółka w indeksie poniesie straty, inne mogą osiągnąć zyski, co przyczynia się do stabilności portfela.
 • Koszty: Fundusze indeksowe zazwyczaj mają niższe koszty zarządzania niż aktywne fundusze inwestycyjne, ponieważ ich celem jest śledzenie indeksu, a nie przewyższanie go. Niższe koszty transakcyjne sprawiają, że inwestowanie w fundusze indeksowe jest bardziej efektywne kosztowo dla inwestorów.
 • Łatwość handlu: Fundusze są notowane na giełdzie i mogą być łatwo kupowane i sprzedawane podczas sesji handlowych. To sprawia, że ​​są one bardziej dostępne dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą zainwestować na rynku akcji.

4. Surowce

Inwestowanie w surowce, takie jak złoto, ropa czy metale szlachetne, może być sposobem na zabezpieczenie portfela przed inflacją oraz zmianami na rynku. Surowce są traktowane jako aktywa realne, które zachowują wartość w długim okresie czasu. Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Zabezpieczenie przed inflacją: Surowce, takie jak złoto, są często uznawane za zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ich wartość często rośnie wraz ze wzrostem cen. Inwestowanie w surowce może pomóc zrównoważyć portfel inwestycyjny i zminimalizować ryzyko utraty wartości kapitału w przypadku wzrostu inflacji.
 • Czynniki rynkowe: Ceny surowców mogą być podatne na różnorodne czynniki, takie jak podaż i popyt na rynku światowym, zmiany polityczne, pogoda oraz nowe technologie wydobywcze.
 • Dywersyfikacja: Dodanie surowców do portfela inwestycyjnego może zapewnić dodatkową dywersyfikację, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego. Dzięki różnorodności aktywów, inwestorzy mogą ograniczyć wpływ negatywnych zdarzeń na cały portfel.

5. ETF

ETF-y są instrumentami inwestycyjnymi, które są notowane na giełdzie i śledzą wybrany indeks, sektor lub branżę. Inwestowanie w ETF-y może być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji portfela oraz minimalizacji kosztów transakcyjnych. Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Dywersyfikacja: Podobnie jak fundusze indeksowe, ETF-y oferują inwestorom szeroką dywersyfikację, ponieważ inwestują w szerszy zakres aktywów.
 • Łatwość handlu: ETF-y są notowane na giełdzie i mogą być łatwo kupowane i sprzedawane podczas sesji handlowych. To sprawia, że ​​są one bardziej dostępne dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą zainwestować na rynku akcji, bez konieczności posiadania wielu różnych aktywów w portfelu.
 • Niskie koszty: W porównaniu do aktywnego inwestowania, koszty transakcyjne ETF-ów są zazwyczaj niższe. Ponadto, ponieważ ETF-y śledzą indeksy, ich koszty zarządzania są zazwyczaj niższe niż koszty aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

6. Kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, stało się coraz bardziej popularne w ostatnich latach. Kryptowaluty są cyfrowymi aktywami, które korzystają z technologii blockchain i mogą być używane jako forma płatności lub jako inwestycja. Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Zmienność: Kryptowaluty są znane z dużych wahań cen, co oznacza, że ​​ich ceny mogą drastycznie wzrosnąć lub spaść w krótkim czasie. Dla niektórych inwestorów, duże wahania cen mogą być źródłem dużych zysków, ale jednocześnie mogą one również prowadzić do dużych strat.
 • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem inwestowania w kryptowaluty. Inwestorzy powinni wybierać renomowane giełdy i portfele cyfrowe oraz stosować najlepsze praktyki bezpieczeństwa, takie jak dwuskładnikowa autoryzacja i przechowywanie aktywów w portfelach offline, aby zminimalizować ryzyko kradzieży lub utraty.
 • Regulacje: Kryptowaluty są nadal stosunkowo nowym obszarem inwestycyjnym i podlegają zmieniającym się przepisom i regulacjom w różnych jurysdykcjach. Inwestorzy powinni monitorować zmiany w przepisach prawnych i być świadomi ryzyka związanego z regulacjami, które mogą wpłynąć na wartość ich inwestycji.

Gdzie inwestować na giełdzie?

Istnieje kilka platform inwestycyjnych, które oferują szeroki zakres opcji inwestycyjnych dla inwestorów. Wśród najbardziej popularnych platform warto wymienić Degiro, IBKR (Interactive Brokers) oraz XTB.

Degiro jest znany z niskich opłat transakcyjnych i szerokiego wyboru instrumentów finansowych. IBKR oferuje zaawansowane narzędzia inwestycyjne i dostęp do globalnych rynków, a XTB to polski broker, który zapewnia dostęp do różnorodnych produktów inwestycyjnych oraz wsparcie dla polskich klientów.

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Często zadawane pytania

W co obecnie najlepiej zainwestować?

Najbardziej atrakcyjne inwestycje to akcje, nieruchomości, inwestycje surowcowe, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF powiązane z inflacją.

Gdzie ulokować oszczędności w 2024 roku?

Do najbardziej atrakcyjnych możliwości należą zrównoważone inwestycje, ponieważ trend inwestycji ESG (Environmental, Social, Governance) nadal rośnie, koncentrując się na spółkach, które stosują zrównoważone i etyczne praktyki. Jeśli masz oszczędności do zainwestowania, przeczytaj: W co zainwestować 10 000 PLN.

Które inwestycje są najbezpieczniejsze?

Do najlepszych bezpiecznych inwestycji należą lokaty lub oszczędności, zwykłe obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne lub akcje solidnych spółek, które wypłacają wysokie dywidendy, a także klasyczne bezpieczne aktywa, takie jak złoto, biżuteria i dzieła sztuki. Polecamy artykuł: Aktywa typu safe haven.

Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...