Czym są Opcje Binarne i jak nimi handlować?

Opcje binarne to produkty finansowe wysokiego ryzyka służące do spekulacji na ruchach aktywów, takich jak waluty, indeksy i akcje. Ponieważ są one pochodnymi instrumentami finansowymi, ich wartość jest pochodną innego instrumentu (akcje, indeksy, waluty lub surowce).

Co to są opcje binarne?

Opcje binarne to specyficzny rodzaj instrumentu finansowego, który oferuje inwestorom dwie możliwe sytuacje: zysk lub stratę. Inwestor podejmuje decyzję dotyczącą prognozy zmiany ceny danego aktywa bazowego (np. waluty, towaru, indeksu) w określonym czasie. Ostateczna wypłata zależy od tego, czy prognoza inwestora jest poprawna.

W przypadku opcji binarnych inwestor prognozuje, czy cena aktywa bazowego wzrośnie (opcja „call”) czy spadnie (opcja „put”) w określonym określonym czasie. Jeśli prognoza jest trafna w chwili wygaśnięcia opcji, inwestor otrzymuje premię. Jeśli prognoza jest nietrafna, inwestor traci swoją inwestycję.

Sprawdź także: Jak handlować opcjami

Opcje binarne a zwykłe

Opcje binarne i zwykłe (tradycyjne) opcje są różnymi instrumentami finansowymi z różnymi właściwościami i zasadami funkcjonowania. Oto główne różnice między nimi:

 1. Płynność rynku i handel:
  • Opcje zwykłe: Opcje tradycyjne są bardziej powszechne i szeroko dostępne na rynkach finansowych. Istnieje rozwinięty rynek, na którym inwestorzy mogą handlować nimi na giełdach.
  • Opcje binarne: Opcje binarne często są dostępne na specjalnych platformach internetowych i nie są standardowo notowane na giełdach.
 2. Złożoność kontraktu:
  • Opcje zwykłe: Opcje tradycyjne są bardziej złożone i oferują wiele różnych typów, takich jak opcje europejskie, amerykańskie, na akcje, indeksy, obligacje itp. Mogą mieć różne terminy ważności i ceny wykonania.
  • Opcje binarne: Opcje binarne są prostsze w konstrukcji. Inwestorzy prognozują tylko kierunek ruchu ceny aktywa bazowego w określonym czasie.
 3. Wypłaty:
  • Opcje zwykłe: Wypłata z opcji tradycyjnej zależy od różnicy między ceną wykonania a aktualną ceną rynkową aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia opcji.
  • Opcje binarne: Wypłata w przypadku opcji binarnych jest ustalona i znana z góry. Inwestor otrzymuje określoną kwotę, jeśli jego prognoza jest trafna, lub nic, jeśli prognoza jest nietrafna.
 4. Ryzyko i potencjalny zysk:
  • Opcje zwykłe: Inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko, używając strategii zabezpieczających, jak również mogą odnieść duże zyski w stosunkowo krótkim czasie.
  • Opcje binarne: Opcje binarne charakteryzują się ograniczonym zyskiem i stratą, co może być atrakcyjne dla niektórych inwestorów. Jednak ryzyko utraty całej inwestycji jest znaczne.

Opcje Call i Put

Opcje Call i Put są dwiema podstawowymi klasami opcji giełdowych. Oto ich główne cechy:

 1. Opcje Call:
  • Opcja Call daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, zakupu aktywa bazowego po określonej cenie (cenie wykonania) w określonym terminie.
  • Inwestor wybiera opcję Call, jeśli spodziewa się wzrostu ceny aktywa bazowego. Jeśli cena aktywa wzrasta powyżej ceny wykonania, inwestor może zrealizować zysk, kupując aktywo po niższej cenie i sprzedając je po wyższej cenie na rynku.
  • Inwestor płaci premię (koszt opcji) za to prawo do kupna.
 2. Opcje Put:
  • Opcja Put daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, sprzedaży aktywa bazowego po określonej cenie (cenie wykonania) w określonym terminie.
  • Inwestor wybiera opcję Put, jeśli spodziewa się spadku ceny aktywa bazowego. Jeśli cena aktywa spada poniżej ceny wykonania, inwestor może zrealizować zysk, sprzedając aktywo po wyższej cenie (cenie wykonania) i kupując je po niższej cenie na rynku.
  • Inwestor płaci premię (koszt opcji) za to prawo do sprzedaży.

Opcje binarne w Polsce

W Unii Europejskiej regulator nie zakazuje handlu opcjami binarnymi, ale nie oznacza to, że są one legalne w Polsce. Instytucje finansowe nie mogą już oferować takich inwestycji klientom detalicznym, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego. Ta działalność maklerska jest zakazana dla wszystkich podmiotów działających w kraju, w tym banków, firm inwestycyjnych, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych.

Opcje OTC

Opcje binarne to instrumenty OTC (over the counter), co oznacza, że nie są notowane na zorganizowanym rynku. Funkcjonują na zasadzie prognozowania, jak zachowa się cena określonego instrumentu finansowego w określonym przedziale czasu. Inwestorzy próbują przewidzieć, czy cena wzrośnie się czy też spadnie, co jest podstawą tej formy inwestycji.

Stosuje się przy tym dwa określenia:

 • In the money: kiedy zarabiasz 100% tego, co zainwestowałeś, ponieważ prognoza jest poprawna.
 • Out of the money: kiedy nie uda Ci się zrealizować swoich przewidywań i stracisz całą zainwestowaną kwotę.

Opcje binarne: Brokerzy

Aby zacząć korzystać z opcji binarnych, wystarczy zarejestrować się otworzyć konto u brokera online, oferującego opcje w swoim zestawie inwestycyjnym. Należy upewnić się, że jest to renomowany i podlegający regulacjom broker.

Podsumowując, opcje binarne to elastyczny, łatwy i szybki sposób inwestowania, który nie wymaga dużego kapitału początkowego, pozwalając na osiągnięcie zysków w krótkim czasie. Należy jednak pamiętać, że popełnienie błędu może prowadzić do utraty zainwestowanej kwoty. Z tego powodu warto przed inwestycją skorzystać z dodatkowych narzędzi analitycznych lub strategii zabezpieczających, które pomogą zminimalizować ryzyko.

Zobacz także:

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Popularne strategie tradingowe
Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w ...