Premia Opcyjna: Czym jest i jak jest ustalana?

Czym jest i w jaki sposób określana jest premia opcyjna? Dziś omówimy, jak ta premia jest kalkulowana i jakie czynniki wpływają na jej wartość.

Czym jest Premia Opcyjna?

Premia opcyjna, znana również jako cena opcyjna, to kwota pieniężna, jaką inwestor musi zapłacić za zakup opcji. Jest to cena, jaką kupujący płaci sprzedającemu opcję w zamian za prawo, które opcja daje. Premia opcyjna jest wyrażana w cenie jednostkowej opcji i jest uzależniona od różnych czynników, w tym:

 1. Cena wykonania (strike price): Cena, po której posiadacz opcji może kupić (opcja Call) lub sprzedać (opcja Put) aktywo bazowe. Im niższa cena wykonania (dla opcji Call) lub wyższa (dla opcji Put), tym wyższa premia opcyjna.
 2. Cena rynkowa aktywa bazowego: Aktualna cena aktywa bazowego ma wpływ na premię opcyjną. Im bliżej aktualna cena rynkowa do ceny wykonania (dla opcji Call), tym wyższa premia.
 3. Czas do wygaśnięcia: Im dłuższy czas do wygaśnięcia opcji, tym wyższa premia opcyjna, ponieważ daje więcej czasu na ewentualne ruchy cen aktywa bazowego.
 4. Zmienność rynku: Zmienność cen rynkowych, ma duży wpływ na premię opcyjną. Im większa zmienność, tym wyższa premia opcyjna.
 5. Oprocentowanie: Aktualne stopy procentowe mogą wpłynąć na premię opcyjną, szczególnie w przypadku opcji Call.

Jak jest ustalana Premia Opcyjna?

Premia opcyjna jest oparta na sześciu kluczowych czynnikach: aktualnej cenie instrumentu bazowego, cenie wykonania (E), zmienności rynkowej instrumentu bazowego (O), czasie do wygaśnięcia (TT), stopie procentowej wolnej od ryzyka (R) i dywidendach wypłacanych przez instrument bazowy (Q). Te zmienne wpływają na koszt opcji.

Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Jeśli cena instrumentu bazowego rośnie i przekracza cenę wykonania, to premia opcji typu „call” rośnie wraz z wzrostem wartości wewnętrznej opcji, a także wzrasta prawdopodobieństwo wykonania opcji „in the money„.
 • W przypadku opcji typu „put”, niższa cena instrumentu bazowego powoduje wzrost premii, ale zmniejsza wartość wewnętrzną opcji „in the money”, obniżając jednocześnie prawdopodobieństwo wykonania opcji „out of the money”.”

Cena wykonania (strike price)

Cena wykonania to ustalona cena, po której inwestor ma prawo kupić (w przypadku opcji typu call) lub sprzedać (w przypadku opcji typu put) aktywo bazowe. Im niższa cena wykonania (w przypadku call) lub im wyższa (w przypadku put), tym większa premia opcjonalna.

Czas do wygaśnięcia (expiration date)

Czas do wygaśnięcia to okres, który pozostał do zakończenia obowiązywania opcji. Im dłuższy czas do wygaśnięcia, tym większa premia opcjonalna, ze względu na większe szanse na korzystne ruchy cenowe aktywa bazowego.

Wartość wewnętrzna (intrinsic value)

Wartość wewnętrzna to różnica między aktualną ceną rynkową aktywa bazowego a ceną wykonania opcji. Opcje „in the money” mają wartość intrinsyczną, która wpływa na premię opcjonalną. Im wyższa wartość wewnętrzna, tym wyższa premia opcjonalna.

Wartość czasowa (time value)

Wartość czasowa to reszta premii opcjonalnej po odjęciu wartości intrinsycznej. Odpowiada za spodziewane zmiany cen aktywa bazowego i pozostały czas do wygaśnięcia opcji. Im większa spodziewana zmienność cen i im dłuższy czas do wygaśnięcia, tym wyższa wartość czasowa i premia.

Stopa procentowa (interest rate)

Stopa procentowa ma wpływ na premię poprzez koszt alternatywny trzymania gotówki. Wyższe stopy procentowe mogą zwiększyć premię opcyjną dla opcji typu call i obniżyć premię dla opcji typu put.

Zmienność rynkowa (market volatility)

Zmienność rynkowa odzwierciedla oczekiwane wahania cen aktywa bazowego. Im większa zmienność, tym większa premia, ponieważ większe ryzyko może prowadzić do większych korzyści lub strat związanych z opcją.

Dywidendy (dividends)

W przypadku akcji, dywidendy wypłacane akcjonariuszom mogą wpłynąć na premię opcyjną, szczególnie w przypadku opcji typu call. Oczekiwane dywidendy mogą zmniejszyć premię, ponieważ posiadacz opcji call nie otrzyma dywidendy.

Oczekiwane trendy rynkowe

Ogólne oczekiwania dotyczące ruchów cen aktywa bazowego mogą wpłynąć na premię opcjonalną. Jeśli inwestorzy spodziewają się korzystnych zmian cen, premia opcyjna może wzrosnąć.

Zobacz także:

Metody wyceny premii opcyjnej

Oto krótka prezentacja dwóch głównych metod wyceny premii opcjonalnej:

Metoda Blacka-Scholesa

Metoda Blacka-Scholesa jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych metod wyceny premii opcjonalnej. Jest ona szczególnie przydatna do wyceny europejskich opcji typu call i put. Metoda Blacka-Scholesa opiera się na pięciu głównych składnikach:

 • aktualna cena rynkowa aktywa bazowego
 • cena wykonania
 • czas do wygaśnięcia
 • stopa procentowa
 • zmienność rynkowa

Metoda ta dzieli premię opcjonalną na dwie części: wartość wewnętrzną i wartość czasową.

Równanie Blacka-Scholesa

Podstawą tej metody jest równanie Blacka-Scholesa, które pozwala obliczyć wartość czasową premii. Równanie to uwzględnia zmienność rynkową i stopę procentową.

Blacka-Scholesa Mertona

Należy pamiętać, że wycena opcji to proces złożony, a osiągnięcie precyzyjnych wyników wymaga uwzględnienia wielu czynników oraz zrozumienia ryzyka związanego z rynkami finansowymi.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Popularne strategie tradingowe
Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w ...