In the Money, At the Money i Out of the Money

W tym artykule omówimy trzy kluczowe terminy związane z opcjami finansowymi: „in the money”, „at the money” i „out of the money”. Dowiesz się, co oznaczają te terminy, jak je rozpoznać i jak stosować związane z nimi strategie inwestycyjne. Poprowadzimy Cię przez labirynt opcji finansowych i pokażemy, jak te terminy wpływają na Twoje możliwości inwestycyjne.

In the money at the money

Co to jest In the Money (ITM)?

Wchodząc w świat opcji finansowych, warto zacząć od zrozumienia, czym dokładnie jest termin „In the Money” (ITM). Oznacza to, że opcja ma wartość wewnętrzną ze względu na korzystną pozycję cenową w stosunku do instrumentu bazowego.

 • Cena wykonania (strike price) vs. Cena rynkowa: Kluczowym elementem jest porównanie ceny wykonania opcji (czyli cena, po której można kupić lub sprzedać instrument bazowy) z aktualną ceną rynkową tego instrumentu. W przypadku opcji kupna (call), opcja jest In-the-Money gdy cena wykonania jest niższa od ceny rynkowej. Dla opcji sprzedaży (put), opcja jest ITM gdy cena wykonania jest wyższa od ceny rynkowej.

Korzyści Związane z Opcjami In the Money

 • Wartość wewnętrzna: opcje in-the-money mają wartość wewnętrzną, co oznacza, że istnieje realna szansa na zysk. Inwestorzy często cenią te opcje za ich potencjał do generowania zysków.
 • Niższe ryzyko: Ze względu na już korzystną pozycję cenową, opcje te wiążą się z mniejszym ryzykiem w porównaniu do opcji „out of the money”.

Przykłady Opcji In the Money

Opcja call „In the Money” (Call ITM): Załóżmy, że inwestor nabył opcję call na złoto z ceną wykonania 1800 USD, podczas gdy cena rynkowa wynosi obecnie 1900 USD za uncję. W tej sytuacji opcja jest uważana za „in the money”, ponieważ cena wykonania jest niższa niż obecna cena rynkowa. Posiadacz tej opcji ma możliwość zakupu złota po niższej cenie, co może być korzystne, jeśli oczekuje się wzrostu ceny towaru.

Opcja sprzedaży „In the Money” (Put ITM): Załóżmy scenariusz, w którym inwestor posiada opcję sprzedaży na akcje spółki z ceną wykonania 50 USD, a obecna cena rynkowa tych akcji spadła do 40 USD. Opcja ta jest „in the money”, ponieważ cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Posiadacz tej opcji ma możliwość sprzedaży akcji po wyższej cenie, co może pomóc zminimalizować potencjalne straty.

Zobacz także:

Co to jest At the Money (ATM)?

Opcje „At the Money” znajdują się w punkcie równowagi, w którym cena wykonania jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej instrumentu bazowego.

 • Bliska równowaga cenowa: W przypadku opcji At the Money, różnica między ceną wykonania a ceną rynkową jest niewielka. Dla opcji kupna, cena wykonania jest bliska cenie rynkowej, podobnie jak w przypadku opcji sprzedaży.

Różnice między In the Money a At the Money

 • Wartość wewnętrzna: W przeciwieństwie do opcji ITM, opcje At the Money nie mają wartości wewnętrznej. Ich cena jest w dużej mierze oparta na wartości czasowej.
 • Wyższe ryzyko i premia czasowa: Opcje ATM niosą ze sobą większe ryzyko, ponieważ zmiany cen instrumentu bazowego mogą wpływać na ich wartość bardziej niż w przypadku opcji ITM. Dlatego też często są one kojarzone z wyższą premią czasową.

Sytuacje, w których Opcje At the Money Są Preferowane

 • Spekulowanie na ruchach cen: Inwestorzy często wybierają opcje At-the-Money, aby spekulować na znaczących ruchach cen instrumentu bazowego. W przypadku większych ruchów cen, opcje ATM mogą generować znaczne zyski.
 • Strategie opcyjne: Często opcje ATM są wykorzystywane jako składniki bardziej zaawansowanych strategii opcyjnych, takich jak straddle lub strangle, które opierają się na wykorzystaniu potencjalnych ruchów cenowych.
 • Hedging (zabezpieczanie): Opcje ATM mogą być wykorzystywane do zabezpieczania istniejących pozycji przed nieoczekiwanymi ruchami cen.

Czym jest Out of the Money i Jak Rozpoznać Opcje OTM?

Kolejnym kluczowym terminem związanym z opcjami finansowymi jest „Out of the Money” (OTM). Oznacza to, że opcja nie ma wartości wewnętrznej ze względu na niekorzystną pozycję cenową w stosunku do instrumentu bazowego.

 • Cena wykonania (strike price) vs. Cena rynkowa: Kluczowym elementem jest porównanie ceny wykonania opcji z aktualną ceną rynkową instrumentu bazowego. W przypadku opcji kupna (call), opcja jest „Out of the Money,” gdy cena wykonania jest wyższa niż cena rynkowa. Dla opcji sprzedaży (put), opcja jest „Out of the Money,” gdy cena wykonania jest niższa niż cena rynkowa.

Opcje Out of the Money a Ryzyko

 • Brak wartości wewnętrznej: Najważniejszą cechą opcji Out of the Money jest brak wartości wewnętrznej. Oznacza to, że wykupienie lub wykorzystanie takiej opcji nie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.
 • Premia czasowa: Opcje Out of the Money mają wartość opartą głównie na premii czasowej. To oznacza, że inwestorzy, którzy je kupują, muszą liczyć na znaczne zmiany cen instrumentu bazowego, aby przyniosły zysk.

Sytuacje, w których Opcje Out of the Money Są Używane

 • Spekulacja na ruchach cen: Inwestorzy korzystają z opcji Out of the Money, gdy spodziewają się znaczących zmian ceny instrumentu bazowego. Chcąc zminimalizować początkowy koszt inwestycji, wybierają opcje OTM.
 • Strategie opcyjne: Opcje Out of the Money są często wykorzystywane w strategiach takich jak straddle lub strangle, w których inwestorzy zakładają, że mogą wystąpić duże zmiany cen.
 • Strategia zarządzania ryzykiem: Inwestorzy korzystający z opcji „Out of the Money” mogą wykorzystywać je do zarządzania ryzykiem w bardziej złożonych strategiach inwestycyjnych.

Rozważania Przed Wyborem Opcji

Wybór odpowiednich opcji na rynku może być kluczowym krokiem w inwestowaniu. Przed podjęciem decyzji należy rozważyć kilka czynników, w tym nasze cele inwestycyjne, przewidywany zakres ryzyka i oczekiwania co do zmian cen instrumentów bazowych.

 • Cele inwestycyjne: Inwestorzy muszą określić, czy chcą zabezpieczyć swoje istniejące pozycje, spekulować na wzrost lub spadek cen instrumentów bazowych, czy może generować dochód z premii czasowej opcji.
 • Poziom ryzyka: „Out of the Money” i „At the Money” niosą ze sobą większe ryzyko, ale również większy możliwy zysk.
 • Oczekiwane ruchy cenowe: Przewidywanie, czy cena instrumentu bazowego wzrośnie, spadnie, czy pozostanie stabilna, wpłynie na wybór rodzaju opcji.

Opcje In the Money, At the Money, i Out of the Money w Strategiach

Strategie ITM: Opcje „In the Money” są często wykorzystywane w strategiach zabezpieczających i spekulacyjnych. Mogą one przynieść inwestorom zysk, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się zgodnie z ich oczekiwaniami.

Strategie „At the Money” (ATM): Opcje „At the Money” są często częścią bardziej wyrafinowanych strategii opcyjnych, takich jak straddle lub strangle, które polegają na wykorzystaniu potencjalnych ruchów cen niezależnie od kierunku.

Strategie „Out of the Money” (OTM): Opcje „Out of the Money” są często wykorzystywane w strategiach spekulacyjnych, zwłaszcza gdy inwestorzy spodziewają się dużych zmian cen. Jednak ich premia czasowa może sprawić, że inwestycja będzie bardziej ryzykowna.

Wybór Opcji a Okres Ważności

 • Długość terminu wygaśnięcia: Inwestorzy muszą wybrać okres wygaśnięcia opcji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami dotyczącymi tego, kiedy spodziewają się ruchów cen. Opcje krótkoterminowe są odpowiednie do spekulacji na krótkoterminowych ruchach cen, podczas gdy opcje długoterminowe pozwalają na strategie długoterminowe.
 • Opcje egzotyczne: Oprócz standardowych opcji „In the Money”, „At the Money” i „Out of the Money”, istnieją również opcje egzotyczne, które oferują bardziej złożone warunki i strategie. Ich wybór zależy od konkretnych potrzeb inwestora.

Zobacz także:

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...