Strategie opcyjne: 5 strategii inwestycyjnych

Inwestowanie w opcje finansowe jest często zarezerwowane dla inwestorów z zaawansowaną wiedzą. Chociaż handel opcjami jest częścią programu nauczania każdego kursu biznesowego, dla wielu inwestorów jest to nadal instrument finansowy, do którego podchodzą ostrożnie. Opcje, jak każdy inny instrument pochodny, nie są wolne od ryzyka i konieczne jest zrozumienie, jak działają, aby handlować nimi, czy to jako instrumentem zabezpieczającym, czy też, aby czerpać z nich zyski. W tym artykule dowiemy się czym są strategie opcyjne.

Strategie opcyjne

Strategie opcyjne

Strategię można zdefiniować jako drobiazgowo przemyślany plan opracowania działań, które mają być wykonane dla osiągnięcia określonego celu. Możemy powiedzieć, że strategia w świecie opcji to realizacja inwestycji poprzez kombinację opcji.

Zobacz także: Handel opcjami

Cele stosowania strategii opcyjnych

Głównie cele stosowania strategii z opcjami to:

 • Możemy zabezpieczyć nasz portfel inwestycyjny.
 • Dźwignia jest ważna.
 • Ograniczamy ryzyko i zwiększamy rentowność z inwestycji.
 • Możemy korzystać z upływu czasu i zmienności.
 • Wiele możliwości i kombinacji dla każdego rynku i czasu.

Możemy to zrobić na różne sposoby, w zależności od oczekiwanego kierunku instrumentu bazowego (strategia kierunkowa), w zależności od zmienności czasu instrumentu bazowego (strategia neutralna).

Ogólnie rzecz biorąc, strategia opcyjna polega na jednoczesnym zakupie i/lub sprzedaży kilku kontraktów opcyjnych, w tym aktywów bazowych. Mówiąc inaczej, oznacza to kombinację czterech podstawowych opcji i/lub samego aktywa bazowego.

Sukces w strategiach opcyjnych zależy głównie od:

 • Posiadanie prawidłowej perspektywy rynkowej.
 • Cena wykonania lub strike, którą wybieramy do handlu.
 • Złożoność strategii, którą stosujemy.
 • Ryzyko, które podejmujemy
 • Termin realizacji naszej inwestycji.
 • Implikowana zmienność aktywów bazowych.

Przyjrzyjmy się 5 strategiom, od których warto zacząć inwestowanie w opcje.

Strategia opcyjna: Covered Call

Cover Call to strategia handlowa oparta na opcjach kupna. Strategia ta polega na zakupie aktywa, które dodajemy do naszego portfela i sprzedaży opcji call na nie. Ilość zakupionych aktywów musi odpowiadać ilości aktywów bazowych, które poruszają się wraz z opcją.

Zobacz także:

Inwestorzy zazwyczaj uciekają się do tej strategii, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralny pogląd na aktywa i dążą do wygenerowania dodatkowego dochodu poprzez spieniężenie premii lub gdy chcą się zabezpieczyć przed spadkami aktywów bazowych.

Strategie opcyjne covered call
 • Maksymalny zysk: wzrost ceny.
 • Maksymalna strata: potencjalny spadek wartości akcji – premii.
 • Break even: cena zakupu aktywów bazowych – wartość premii.

Married put lub protective put

Strategie Married Put i protective Put są identyczne, z wyjątkiem czasu, w którym kupuje się papier wartościowy. Protective Put polega na zakupie opcji put w celu pokrycia papieru wartościowego znajdującego się już w portfelu. Jeśli, z drugiej strony, put jest kupowany w tym samym czasie, co akcja, strategia ta jest nazywana married put.

Strategie opcyjne protective put

Te strategie opcyjne polegają na utrzymaniu długoterminowej pozycji w aktywach poprzez zakup opcji put na te same aktywa. Celem jest zabezpieczenie się przed potencjalnymi spadkami cen aktywów bazowych.

Zapewniają one podłogę, pozwalając na nieograniczone zyski na potencjalnych wzrostach wartości aktywów bazowych. Jednocześnie jeśli cena aktywów spadnie poniżej ceny wykonania, opcja put zostanie wykonana.

W tym artykule znajdziesz dogłębne spojrzenie na strategie Covered Call i Protective Put lub Married Put.

Ta strategia funkcjonuje jako ubezpieczenie przed aktywem przed przeciwnymi ruchami, których się spodziewamy. Strategia ta nie powinna być stosowana do krótkoterminowej spekulacji, ale jako długoterminowa ochrona.

 • Maksymalny zysk: wzrost wartości aktywów bazowych – koszt składki
 • Maksymalna strata: koszt składki
 • Break even: bieżąca cena notowania instrumentu bazowego w momencie realizacji strategii + koszt premii.

Strategia opcyjna: Bull Call Spread

W tego typu strategii, która wchodzi w zakres strategii spreadu pionowego, inwestor kupuje i sprzedaje dwie opcje kupna na to samo aktywo z tą samą datą wygaśnięcia, ale z różnymi cenami wykonania. Strategie te są stosowane, gdy inwestor oczekuje umiarkowanego wzrostu aktywów bazowych. Call jest umieszczony na opcji o niższej cenie wykonania, a put na opcji o wyższej cenie wykonania.

W tej strategii zarówno zysk, jak i strata są ograniczone i zależą od odległości, w jakiej umieszczamy ceny wykonania (spread).

Strategie opcyjne bull spread
 • Koszt strategii i maksymalna strata: różnica między zapłaconą a wykupioną składką.
 • Maksymalny zysk: różnica między ceną wykonania – różnica między premią zapłaconą a premią zarobioną.
 • Break Even: niższa cena wykonania + różnica między składką zapłaconą a zarobioną

Strategie opcyjne: Bear Put Spread

Strategia ta jest bardzo podobna do tej omówionej powyżej. W tej strategii inwestor kupuje opcje put i sprzedaje taką samą liczbę opcji put po niższej cenie wykonania. Stosuje się ją, gdy inwestor spodziewa się spadku ceny aktywa bazowego.

Maksymalny zysk możliwy do uzyskania dzięki tej strategii jest równy różnicy między dwoma cenami wykonania, minus koszt netto opcji.

 • Maksymalny zysk: różnica pomiędzy cenami wykonania dwóch opcji – (różnica pomiędzy premią otrzymaną a premią zapłaconą).
 • Maksymalna strata: różnica między składką zapłaconą a składką otrzymaną.
 • Break Even: cena wykonania sprzedanego call + różnica między premią pobraną a zapłaconą.

Strategie opcyjne: Protective collar

Protective collar pozwala nam zabezpieczyć się przed krótkoterminowymi spadkami, a jednocześnie przy niskich kosztach czerpać zyski w przypadku poprawy sytuacji na rynku. Strategia podzielona jest na dwie części:

 1. Ochrona przed stratą: ta część odbywa się poprzez zakup opcji put out-of-the-money na posiadane przez nas aktywo.
 2. Finansowanie: ta druga część polega na sprzedaży opcji kupna out-of-the-money.

Strategia ta jest stosowana, gdy chcemy chronić zyski osiągnięte na danym walorze w długim okresie. W ten sposób możemy chronić te zyski bez sprzedaży akcji i bez ponoszenia wysokich kosztów uzyskania tego zabezpieczenia.

 • Maksymalny zysk: cena wykonania opcji kupna – cena zakupu aktywów bazowych – zapłacona premia netto.
 • Maksymalna strata: cena zakupu aktywa bazowego – cena wykonania opcji put + zapłacona premia netto.
 • Break Even: bieżąca notowana cena aktywów bazowych + zapłacona premia netto.

Dowiedz się jak inwestować z najlepszymi brokerami opcji.

Strategie opcyjne a zarządzanie ryzykiem

Aby pogodzić dobre zarządzanie ryzykiem, pomocne będą poniższe punkty:

 • Poznaj sposób działania opcji i strategię, którą należy zastosować.
 • Poznaj warunki rynkowe i aktywo bazowe do handlu.
 • Poznanie warunków naszego brokera (gwarancje, prowizje, opłaty).
 • Płynność i zmienność wybranego aktywa bazowego.
 • Poznaj i zrozum różne zmienne premium oraz opcje ITM, ATM i OTM naszego aktywa bazowego.
 • Skorzystaj z kalkulatora strategii opcyjnych i zrozum go.

Podsumowując, skoro już wspomnieliśmy o tym, że opcje są pochodnymi finansowymi, więc nie są wolne od ryzyka, działanie za pomocą dobrej strategii pomoże nam zarządzać ryzykiem, ograniczać je i minimalizować. Opcje pozwalają na pracę z dźwignią finansową i mogą przynieść nam wiele korzyści, jednocześnie starając się nie popaść w spekulację.

Szukasz brokera? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Jak handlować opcjami?
Jeśli chcesz zacząć inwestować w opcje, powinieneś najpierw poznać kluczowe aspekty tego rodzaju produktu pochodnego. Poniżej przedstawiamy podstawowy przewodnik dla początkujących, w którym podsumowujemy handel opcjami. Historia handlu opc...