Jak kupić akcje spółek dywidendowych?

Inwestowanie w spółki dywidendowe to, najprościej mówiąc, wybór akcji, które oferują dywidendy. Jednak jako nowy inwestor, należy mieć jasną definicję akcji i dywidend. W tym poście dowiemy się, jak inwestować w spółki dywidendowe.

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Strategia inwestowania w dywidendy polega na inwestowaniu w akcje spółek, które regularnie wypłacają dywidendy, bez uszczerbku dla działalności, w celu generowania dochodu bez polegania wyłącznie na wzroście wartości akcji.

Definicja dywidendy to:

Prawo ekonomiczne przypisane wspólnikom lub akcjonariuszom, które stanowi część zysków uzyskanych przez spółkę przeznaczoną na wynagrodzenie ich za wkłady wniesione do kapitału zakładowego spółki. Innymi słowy, dywidenda jest częścią zysku spółki, która jest wypłacana wspólnikom lub akcjonariuszom. Jest to rodzaj wynagrodzenia za „posiadanie” spółki.

Jak inwestować w dywidendy | 4 Strategie

Inwestowanie dywidendowe ma na celu uzyskanie pieniędzy z dywidendy, pozostawiając aprecjację akcji na drugim miejscu.

Istnieją jednak inne trendy inwestycyjne, które priorytetowo traktują aprecjację cen akcji i wykorzystują dywidendę jako parametr jakościowy przy wyborze akcji do portfela.

Przyjrzyjmy się czterem najbardziej znanym strategiom, które istnieją:

Dividend Growth Investing

Inwestowanie w rosnące dywidendy jest strategią inwestycyjną opartą na wzroście wartości aktywów. Skupia się ona jednak na spółkach, które regularnie zwiększają wysokość dywidend wypłacanych swoim akcjonariuszom.

Strategia ta opiera się na założeniu, że spółki, które mogą zwiększać swoje dywidendy rok po roku, są dobrze zarządzane i mają dobre wyniki finansowe.

Inwestując w akcje spółek z rosnącymi dywidendami, inwestorzy mogą korzystać ze stabilnego i rosnącego strumienia dochodów w czasie, co może zapewnić atrakcyjny długoterminowy zwrot z inwestycji.

Dividend Value Strategy

Ta strategia inwestycyjna została stworzona przez „Damę Dywidend”, Geraldine Weiss. Strategia ta opiera się na wyborze wysokiej jakości spółek, które z roku na rok zwiększają dywidendę.

Po dokonaniu wyboru, kupuje spółki, gdy ich DPS jest historycznie wysoki i sprzedaje je, gdy DPS spada do historycznych minimów.

Strategia ta wielokrotnie pokonała S&P500, a nawet samego Warrena Buffetta przez wiele lat, z CAGR na poziomie 11%.

Dogs of the Dow

Dogs of the Dow to prosta, ale bardzo skuteczna strategia. Polega ona na kupowaniu pierwszego dnia roku dziesięciu spółek z indeksu Dow Jones o najwyższej stopie dywidendy, a następnie sprzedawaniu ich ostatniego dnia roku.

Strategia ta wielokrotnie pokonała Dow Jones.

Dogs of the dow vs Dow Jones

Dividend Aristocrats

Arystokraci dywidendowi to spółki, które wykazały się długą i stabilną historią zwiększania wypłat dywidend w czasie. Spółki te są zazwyczaj wysokiej jakości i są uważane za inwestycje defensywne, ponieważ mogą zapewnić inwestorom stałe źródło dochodu dzięki wypłatom dywidend.

Aby zakwalifikować się jako arystokrata dywidendowy, spółka musi spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie historii co najmniej 25 lat corocznego wzrostu dywidendy (w Europie brane jest pod uwagę 10 lat bez cięcia dywidendy) oraz minimalna kapitalizacja rynkowa. Spółki te mają również tendencję do stabilnych przepływów pieniężnych i niskiego zadłużenia w stosunku do zysków, takich jak Air Products & Chemicals lub Dividend Kings.

Dividend Kings

Królowie dywidend to wybrana grupa spółek, które charakteryzują się stabilnymi i rosnącymi dywidendami przez jeszcze dłuższy okres niż arystokraci dywidendowi. Oznacza to, że spółki te wypłacały dywidendy i zwiększały je nieprzerwanie przez co najmniej 50 kolejnych lat.

Ejemplo de Dividend Kings

Podobnie jak dywidendowi arystokraci, królowie dywidend są również uważani za inwestycje defensywne, ale znacznie bardziej solidne niż arystokraci. W rzeczywistości w Polsce nadal nie ma królów dywidend, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, spośród tysięcy spółek giełdowych, tylko 26 osiągnęło status Dividend King.

Spółki z najwyższą stopą dywidendy w 2024 r.

Oto lista spółek, które oferują jedne z najlepszych zysków z dywidend. Nie oznacza to, że są one najlepszym wyborem do włączenia do portfela dywidend.

W EuroStoxx50:

 • Intesa SanPaolo: 12,19
 • BBVA: 10,2%
 • Societe Generale: 9,5%

Na SP500:

 • Verizon Communications: 6,8%
 • Healthpeak Properties Inc: 6,12%
 • Equitrans: 5,27%

Gdzie kupić akcje spółek dywidendowych?

Wybór dobrego brokera jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy, niż wybór spółek wchodzących w skład portfela. Dlatego też poniżej przedstawiamy cechy dobrego brokera do inwestowania w dywidendy

W przypadku inwestycji dywidendowych musi on posiadać następujące cechy:

 • Niezawodność i solidność finansowa: Niezwykle ważne jest, aby wybrać brokera o solidnej reputacji na rynku i który jest należycie regulowany przez właściwe organy finansowe.
 • Niskie opłaty: Aby zmaksymalizować zyski z dywidend, ważne jest, aby wybrać brokera, który oferuje niskie opłaty operacyjne.
 • Zerowe prowizje: Podobnie ważne jest, aby nie pobierał on żadnych opłat za przechowywanie akcji lub pobieranie dywidend.
 • Różnorodność produktów i rynków: Ważne jest, aby broker oferował szeroką gamę akcji spółek wypłacających dywidendy, a także dostęp do różnych międzynarodowych rynków finansowych.
 • Sprawna obsługa klienta: Ważne jest, aby zespół obsługi klienta był dostępny w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania zapytań lub problemów.

Oto kilka alternatyw:

XTB

Główne cechy:

 • 🏆 Regulacje: KNF (Polska).
 • 💼 Aktywa finansowe: akcje i rzeczywiste fundusze ETF (ułamkowe), a także plany inwestycyjne z funduszami ETF.
 • 💲Prowizje
  • Kupno i sprzedaż akcji: 0 EUR
  • Dywidendy: 0 EUR
  • Przechowywanie/nieaktywność:
   • 1 lub więcej transakcji rocznie: 0 EUR
   • 0 transakcji rocznie: 10 euro

DEGIRO

Najważniejsze informacje o DEGIRO:

 • 🏆 Regulacja: BaFin (Niemcy)
 • 💼 Aktywa finansowe: Akcje i prawdziwe ETF-y
 • 💲 Opłaty
  • Kupno-sprzedaż akcji:
  • Hiszpania, USA i Kanada: Od 2 euro (1 euro za transakcję kupna-sprzedaży + 1 euro opłat administracyjnych)
  • Reszta Europy: Od 3,9 euro/operacja (2,9 euro za transakcję kupna-sprzedaży + 1 euro opłat administracyjnych)
   • Za dywidendy: 0 euro
   • Brak aktywności: 0 euro, ale 2,5€/rok za połączenie z każdym rynkiem.

Inwestowanie w spółki dywidendowe: Inne sposoby

Chociaż przewodnik koncentruje się na inwestowaniu w dywidendy poprzez bezpośredni wybór spółek, istnieją inne sposoby inwestowania w dywidendy:

 • Dywidendowe fundusze inwestycyjne: Te fundusze inwestycyjne składają się z akcji spółek, które w przeszłości wypłacały dywidendy. Inwestorzy mogą kupować udziały w tych funduszach i regularnie otrzymywać dywidendy.
 • Dywidendowe fundusze ETF: Dywidendowe fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) inwestują w zdywersyfikowany portfel akcji wypłacających dywidendę. Te fundusze giełdowe oferują inwestorom prosty sposób inwestowania w spółki, które w przeszłości wypłacały dywidendy.
 • REIT (Real Estate Investment Trusts): REITy to fundusze inwestycyjne inwestujące w nieruchomości komercyjne i wypłacające dywidendy inwestorom. Dywidendy te stanowią zwykle znaczną część, 90% w USA, zysków generowanych przez REIT.

Inwestuj w dywidendowe ETF z Freedom24 👇

Inwestowanie dywidendowe: Podstawowe parametry

Aby inwestować w dywidendy, konieczne jest podstawowe zrozumienie pewnych pojęć finansowych w celu ustalenia, czy spółka, w którą zamierzasz zainwestować, jest dobrą opcją. Tak więc dwa podstawowe parametry to stopa dywidendy i wypłata.

 • Stopa dywidendy lub DPS: określa zwrot, jaki inwestor otrzymuje poprzez wypłatę dywidendy. Jest on obliczany jako stosunek dywidendy na akcję wypłacanej corocznie przez spółkę do ceny zapłaconej za akcję. Jest on porównywalny z IRR obligacji.
 • Wypłata (dividend payout) określa kwotę zysku przeznaczoną na wypłatę dywidendy. Jest on zazwyczaj wyrażany w procentach i stanowi stosunek dywidendy na akcję do zysku na akcję.

👉 Są to jednak tylko dwa wskaźniki w świecie dywidend, istnieje wiele innych opartych na sprawozdaniach finansowych spółek, dla których polecam zapoznać się z naszm następnym artykułem: Analiza fundamentalna na rynku akcji.

Dlaczego spółki wypłacają dywidendy?

Celem każdej firmy jest maksymalizacja generowanych zysków, co można osiągnąć na wiele sposobów:

 • Zainwestować je w samą firmę
 • Zmniejszyć zadłużenie
 • Wynagrodzić akcjonariuszy

Istnieją trzy główne, wzajemnie uzupełniające się powody, dla których spółka chce wynagradzać akcjonariuszy w formie dywidendy.

 • Demonstracja siły finansowej: Spółka chce wysłać wiadomość, że jej działalność jest na tyle dobra, że część zysku może zostać wypłacona akcjonariuszowi bez szkody dla wyników spółki.
 • Marketing: Powiązany z poprzednim, wraz z ogłoszeniem wypłaty dywidendy, spółka chce wysłać komunikat o sile, ponieważ jeśli może wypłacić dywidendę, chce pokazać, że biznes jest wystarczająco dobry i że generuje wystarczający zysk, aby przeprowadzić tę operację.
 • Przyciągnięcie nowych inwestorów: Spółka chce przyciągnąć inny profil inwestora, inwestora dywidendowego. Przyciągając nowych inwestorów, spowoduje to wzrost ceny akcji spółki, a spółka zaoferuje nowy komunikat o sile.

Kto decyduje o wysokości i terminie wypłaty dywidendy?

Zarówno kwota, jak i data dywidendy muszą zostać zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu. W Europie dywidenda jest zwykle wypłacana raz lub dwa razy w roku, podczas gdy w USA jest ona zwykle wypłacana co 3 miesiące.

Jakie są rodzaje dywidend?

Spółka może wypłacić dywidendę na dwa sposoby.

 • Wypłata w gotówce: Jest to najczęściej stosowana formuła.
 • Scrip Dividend lub „Flexible Dividend”: W tym przypadku akcjonariusz wybiera pomiędzy otrzymaniem dywidendy w gotówce lub w akcjach. Akcje te mogą pochodzić z akcji własnych spółki lub z podwyższenia kapitału.
 • W akcjach: W tym przypadku akcjonariusz nie otrzymuje wynagrodzenia w gotówce, ale w większej liczbie akcji spółki.

Skupiając się na wypłacie gotówki, istnieją dwa rodzaje dywidend:

 • Zwykła dywidenda: to te, które są związane z działalnością spółki, a które z kolei dzielą się na:
  • Okresowe: gdy wypłata następuje przed poznaniem ostatecznego zysku spółki.
  • Uzupełniające: gdy zysk i dywidenda do wypłaty są już znane, spółka wypłaca różnicę między tą kwotą a kwotą wypłaconą jako dywidenda okresowa.
 • Dywidenda nadzwyczajna: gdy spółka decyduje się na wypłatę wyjątkowej dywidendy (zwykle związanej z nietypowym zdarzeniem, takim jak zyski kapitałowe po transakcji korporacyjnej) i nie ma zamiaru utrzymywać jej regularnie w czasie.

Kto jest uprawniony do dywidendy?

Zależy to od spółki: niektóre spółki wypłacają dywidendę tylko raz w roku, inne co cztery miesiące. Większość spółek ogłasza dokładny dzień wypłaty dywidendy z wyprzedzeniem.

Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje w wyznaczonym dniu będą mogli odebrać dywidendę. Istnieją cztery kluczowe daty wypłaty dywidendy:

 • Data ogłoszenia dywidendy: Jest to dzień, w którym zarząd spółki ogłasza dywidendę. Deklaracja musi zawierać kwotę i formę dywidendy, a także datę ustalenia praw do dywidendy i datę wypłaty dywidendy. Po oficjalnym ogłoszeniu dywidendy spółka jest prawnie zobowiązana do jej wypłaty.
 • Dzień ustalenia prawa do dywidendy: Ogłaszając dywidendę, spółka ustala dzień ustalenia prawa do dywidendy. Data ta określa, kto jest akcjonariuszem w tym czasie, a zatem kto jest uprawniony do otrzymania dywidendy. Wszyscy ci akcjonariusze, którzy są zarejestrowani jako tacy w dniu ustalenia prawa do dywidendy, otrzymają dywidendę.
 • Data wypłaty: Data wypłaty jest ustalana przez spółkę w celu wypłaty zadeklarowanej dywidendy. Tylko akcjonariusze, którzy są akcjonariuszami przed datą ex-dividend, są uprawnieni do otrzymania dywidendy.

Jakie prawa przysługują z tytułu dywidendy?

Akcja jest częścią kapitału spółki, która przyznaje akcjonariuszowi dwa rodzaje praw:

 • Prawa polityczne: prawo głosu na zgromadzeniach.
 • Prawa ekonomiczne: udział w zyskach spółki, i to właśnie reprezentacja tych praw ekonomicznych jest znana jako dywidenda.

Jaki jest związek między ceną akcji a dywidendą?

Praktycznie wszystkie indeksy są ex-dividend, co oznacza, że dywidenda jest odejmowana od ceny akcji w dniu jej wypłaty, ponieważ pieniądze te nie należą już do spółki, a zatem nie powinny stanowić części jej kapitalizacji. Weźmy przykład: spółka wypłaca dywidendę 19-go, 18-go zamyka się na poziomie 12,20 euro i wypłaca dywidendę w wysokości 0,20 euro na akcję; następnego dnia otworzy się z obniżką ceny akcji o 0,20 euro, gdyby nie było żadnych zmian 19-go, otworzyłaby się na poziomie 12 euro.

Z tego powodu strategia niektórych inwestorów polegająca na zakupie akcji kilka dni wcześniej i sprzedaży w dniu wypłaty nie jest zbyt skuteczna, ponieważ strategia ta nie przynosi dodatkowej rentowności.

Inwestowanie w spółki dywidendowe a podatek

Dywidendy są opodatkowane na poziomie 19%. Jednak bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę, czy inwestujesz w polskie czy zagraniczne spółki, aby uniknąć pułapki podwójnego opodatkowania.

W rzeczywistości jest to tak zwany podatek u źródła. W końcu, inwestując w spółki notowane poza naszym krajem, część dywidendy jest opodatkowana w kraju pochodzenia. Wysokość podatku różni się w zależności od kraju, ale generalnie rządy mają dwustronne umowy, tak aby nie przekraczał on 15%, a podatek ten można odzyskać w zeznaniu podatkowym.

👉 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat opodatkowania dywidend, przeczytaj: Jak opodatkowane są zagraniczne dywidendy?

Inwestowanie w spółki dywidendowe: Czy warto?

Inwestowanie w dywidendy jest doskonałą formą inwestowania dla tych, którzy mają awersję do ryzyka i nie chcą, aby ich majątek był narażony na wzloty i upadki na giełdzie.

Zanim zaczniesz inwestować w tego typu strategię, musisz zadać sobie dwa pytania:

 1. Czy będę mieć wystarczająco dużo czasu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym?
 2. Czy zamierzam poświęcić czas na naukę języka finansowego, aby móc podejmować lepsze decyzje przy wyborze spółek?

Jeśli którakolwiek z odpowiedzi brzmi NIE, radzę inwestować w fundusze inwestycyjne lub skorzystać z usług robo-doradców.

Jeśli obie odpowiedzi są twierdzące i chcesz rozpocząć inwestowanie dywidendowe, musisz uzbroić się w cierpliwość, aby nauczyć się całego języka finansowego, a przede wszystkim nie dać się „zaślepić” na początku wysokimi stopami dywidendy niektórych spółek.

To, czego naprawdę szukasz w inwestowaniu dywidendowym, to inwestowanie w wysokiej jakości spółki, które mogą sobie pozwolić na coroczne wypłacanie rosnących dywidend swoim akcjonariuszom.

Inwestowanie w spółki dywidendowe: Zalety i wady

Jak każda inwestycja, ma ona swoje wady i zalety. Dlatego w poniższej tabeli przedstawimy zalety i wady inwestowania w spółki dywidendowe:

Jeśli chcesz wiedzieć, które spółki wypłacają najlepsze dywidendy, możesz skorzystać z narzędzia do analizy akcji. Platformy te pozwalają uszeregować najlepsze akcje poprzez filtrowanie według wielu zmiennych, w tym tych, które wypłacają najwyższe dywidendy swoim akcjonariuszom.

Inwestowanie w spółki dywidendowe z najlepszymi brokerami 👇

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Przeczytaj także:

Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...