Wskaźnik Sortino: Kluczowe Narzędzie Oceny Inwestycji

Z pewnością, jeśli jesteś inwestorem na rynku funduszy lub śledzisz teorie portfelowe, słyszałeś o wskaźniku Sharpe’a, który odnosi osiągniętą stopę zwrotu do podjętego ryzyka (rozumianego jako zmienność). Istnieje jeszcze jeden wskaźnik, który jest często wykorzystywany w podobnym celu: wskaźnik Sortino.’

Co to jest wskaźnik Sortino?

Wskaźnik Sortino to miara efektywności inwestycji, która koncentruje się na ryzyku straty. Jest to modyfikacja bardziej znanej miary, wskaźnika Sharpe’a, dostarczająca bardziej precyzyjnych informacji dla inwestorów o stopie zwrotu w kontekście ryzyka. Oto kluczowe elementy związane z wskaźnikiem Sortino:

Definicja i geneza

Wskaźnik Sortino został opracowany jako ulepszenie wskaźnika Sharpe’a przez Franka A. Sortino, amerykańskiego ekonomistę. Sortino zauważył, że nie wszystkie zmiany w zmienności stóp zwrotu są równie istotne dla inwestorów, szczególnie jeśli chodzi o negatywne zmiany. Wskaźnik Sortino eliminuje wpływ pozytywnych zmian, skupiając się wyłącznie na negatywnej zmienności, co pozwala dokładniej ocenić ryzyko straty.

Standardowe odchylenie ujemnych zwrotów

W obliczeniach wskaźnika Sortino kluczową rolę odgrywa standardowe odchylenie ujemnych zwrotów z aktywów, nazywane również odchyleniem w dół. Odnosi się ono do zmienności stóp zwrotu, które spadają poniżej poziomu oczekiwanego przez inwestora. W przeciwieństwie do standardowego odchylenia, które uwzględnia wszystkie zmiany w stópach zwrotu, odchylenie w dół koncentruje się wyłącznie na negatywnych zmianach, co lepiej odzwierciedla ryzyko straty dla inwestora.

Różnice między wskaźnikiem Sortino a Sharpe’a

Analiza wskaźnika Sortino oraz jego różnice w porównaniu z popularnym wskaźnikiem Sharpe’a stanowią istotną część zrozumienia skuteczności inwestycji.

 1. Zmienność uwzględniana w obliczeniach:
  • Wskaźnik Sharpe’a opiera się na całkowitej zmienności stóp zwrotu portfela.
  • Natomiast wskaźnik Sortino skupia się wyłącznie na negatywnej zmienności, eliminując pozytywne zmiany.
 2. Podejście do ryzyka:
  • Sharpe koncentruje się na stosunku stop zwrotu do całkowitego ryzyka portfela.
  • Sortino, z kolei, bierze pod uwagę jedynie ryzyko straty, co daje bardziej precyzyjny obraz efektywności inwestycji.
 3. Stopa wolna od ryzyka:
  • Oba wskaźniki wykorzystują stopę wolną od ryzyka w swoich obliczeniach, ale Sortino skupia się na korekcie stopy zwrotu poprzez odjęcie tej stopy od faktycznej stopy zwrotu portfela.
 4. Praktyczne zastosowanie:
  • Wskaźnik Sharpe’a często jest używany do porównywania różnych portfeli inwestycyjnych.
  • Sortino jest bardziej preferowany w sytuacjach, gdzie zależy nam na ograniczeniu ryzyka straty, na przykład w przypadku inwestycji o ograniczonym horyzoncie czasowym.

Jakie informacje można uzyskać ze wskaźnika Sortino?

Wskaźnik Sortino jest użytecznym narzędziem dla inwestorów, analityków i zarządzających portfelami inwestycyjnymi, umożliwiającym ocenę wyników inwestycji przy danym poziomie ryzyka straty. Ponieważ niniejszy raport wykorzystuje jedynie odchylenie spadków stóp zwrotu z portfela jako miarę ryzyka, rozwiązuje on problem stosowania ryzyka całkowitego lub odchylenia standardowego. Jest to ważne, ponieważ zmienność zwrotów jest korzystna dla inwestora i nie jest czymś, czym większość inwestorów się przejmuje.

Jeśli chcesz inwestować, nie powinieneś skupiać się wyłącznie na stopie zwrotu. Należy również wziąć pod uwagę poziom ryzyka. Ryzyko odnosi się do prawdopodobieństwa, że wynik finansowy aktywów lub papierów wartościowych będzie inny niż oczekiwano.

Ryzyko ujemne to potencjalna strata z inwestycji. Z drugiej strony, potencjalny zysk finansowy jest znany jako ryzyko wzrostu.

Niestety, wiele wskaźników efektywności nie uwzględnia zmiany ryzyka inwestycyjnego. Po prostu obliczają stopy zwrotu. Inaczej jest w przypadku wskaźnika Sortino. Wskaźnik ten analizuje zmiany zwrotów z inwestycji w stosunku do podjętego ryzyka, umożliwiając inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Wskaźnik Sortino: Wzór i obliczanie

Wskaźnik Sortino można obliczyć za pomocą następującego prostego wzoru:

Wskaźnik Sortino = (Rp-rf)/σd

Gdzie: 

 • Rp= Rzeczywista lub oczekiwana stopa zwrotu portfela
 • rf= stopa wolna od ryzyka
 • σd= Odchylenie standardowe spadków portfela

Podczas gdy stopa zwrotu wolna od ryzyka jest powszechnie stosowana, inwestorzy mogą również wykorzystać oczekiwaną stopę zwrotu w swoich obliczeniach. Aby zachować dokładność wzorów, inwestor musi być konsekwentny w zakresie stopy zwrotu.

Jeśli oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest używana do obliczenia wskaźnika zamiast stopy wolnej od ryzyka, wzór jest następujący.

Wskaźnik Sortino= (średnia uzyskana stopa zwrotu – oczekiwana stopa zwrotu)/odchylenie standardowe spadków portfela.

Wskaźnik Sortino: Przykład zastosowania

Podobnie jak w przypadku wskaźnika Sharpe’a, wyższa wartość wskaźnika Sortino jest lepsza. Rozważając dwie podobne inwestycje, racjonalny inwestor preferowałby tę z wyższym wskaźnikiem Sortino, ponieważ oznacza to, że inwestycja zarabia więcej na jednostkę ryzyka straty, którą podejmuje.

Na przykład, załóżmy, że fundusz inwestycyjny X ma roczną stopę zwrotu w wysokości 12% i wariancję strat w wysokości 10%. Fundusz inwestycyjny Z ma roczną stopę zwrotu w wysokości 10% i wariancję strat w wysokości 7%. Stopa wolna od ryzyka wynosi 2,5%. W związku z tym wskaźniki Sortino dla obu funduszy zostałyby obliczone w następujący sposób:

 • X = (12% – 2,5%)/10% = 0,95
 • Z = (10% – 2,5%)/7% = 1,07

Nawet jeśli zwrot z funduszu inwestycyjnego X jest o 2% wyższy niż zwrot z funduszu inwestycyjnego Z w ujęciu rocznym, nie wypracowuje on tego zwrotu tak efektywnie, biorąc pod uwagę różnicę w ryzyku straty. Zgodnie z tą miarą, fundusz inwestycyjny Z jest najlepszym wyborem inwestycyjnym.

Zgodnie z ogólną zasadą, wskaźnik Sortino wynoszący 2 lub więcej jest uważany za idealny. Dlatego wartość 0,95 lub 1,07, jak w przypadku powyższych inwestycji, wskazuje, że lepiej byłoby, gdyby inwestor poszukał innych możliwości ulokowania swoich pieniędzy.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...