EBITDA: Co to jest Zysk Operacyjny?

EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa), czyli Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją) jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych podczas przeprowadzania analizy fundamentalnej spółki.

ebitda zysk operacyjny

EBITDA: Co to jest?

Znaczenie EBITDA to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, znane również jako zysk operacyjny i wyraża zysk przed potrąceniem odsetek, podatku, amortyzacji i umorzenia. Innymi słowy, pokazuje zysk operacyjny brutto przed odliczeniem kosztów finansowych i jest wykorzystywany przez ekspertów do oceny wyników finansowych i sytuacji finansowej spółek.

Ogólnie rzecz biorąc, EBITDA jest użytecznym narzędziem do normalizacji wyników firmy, dzięki czemu łatwiej jest ocenić jej działalność. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zysk operacyjny nie uwzględnia ważnych pozycji, takich jak odsetki, podatki i wydatki niepieniężne, które w rzeczywistości są pozycjami o implikacjach finansowych, których nie należy ignorować.

Marża EBITDA jest często bardziej przydatna przy porównywaniu dwóch podobnych firm lub przy próbie określenia potencjału przepływów pieniężnych firmy.

Jak obliczyć EBITDA i do czego służy?

EBITDA jest interpretowana jako marża operacyjna brutto i mierzy powtarzające się zyski firmy, biorąc pod uwagę tylko działalność produkcyjną firmy i bez uwzględniania kosztów finansowych, podatków, amortyzacji aktywów.

Wskaźnik ten musi być stosowany po uwzględnieniu analizy innych aspektów spółki. W przeciwnym razie izolowana analiza zysków operacyjnych może prowadzić do błędnej interpretacji. Przykładowo:

  • Nie uwzględnia ona przy swoich obliczeniach szeregu wypływów środków pieniężnych, takich jak spłata kapitału pożyczek zaciągniętych przez spółkę, więc nie może być wykorzystywana do pomiaru środków pieniężnych generowanych przez spółkę.
  • Nie uwzględnia inwestycji niezbędnych do utrzymania działalności. Inwestycje te pojawiają się w rachunku przepływów pieniężnych, ale mogą być w przybliżeniu amortyzowane.

EBITDA: Wzór

Istnieją dwa sposoby obliczania marży operacyjnej brutto:

EBITDA = Przychody – Koszty operacyjne – Amortyzacja

W praktyce EBITDA można wyliczyć albo odejmując od przychodów koszty działalności z wyłączeniem amortyzacji i odsetek, albo korygując zysk przed opodatkowaniem o odsetki i amortyzację.

EBITDA = Przychody – Koszty działalności (bez amortyzacji i odsetek)

EBITDA = Zysk przed opodatkowaniem + Amortyzacja

Zysk operacyjny spółki: Przykład

Jako przykład weźmy Inditex w latach 2015 i 2014.

Zysk operacyjny20152014
Kwota netto obrotu18 116 53416 724 439
Wynik operacyjny3 198 1863 070 880
Amortyzacja-842 610-810 963
Dotacje na rzecz środków trwałych niefinansowych i inne+0+0
Utrata wartości i wyniki ze sprzedaży środków trwałych+/- -62 277+/- -44 127
Inne wyniki+/- -8 256+1 302
EBITDA4 111 3293 924 668
Marża22,69%23,47%

Marża EBITDA jest miarą wydajności firmy, tj. jest to marża brutto uzyskana ze sprzedaży produktów. Dlatego im wyższy wskaźnik, tym lepiej. Podobnie jak w przypadku innych wartości, marża ta musi być porównywana z zyskiem operacyjnym spółek z tego samego sektora.

Zobacz także:

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...