Czym jest wskaźnik ROCE i jak obliczyć?

ROCE, czyli wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału, to narzędzie finansowe oceniające rentowność i efektywność wykorzystania kapitału w firmie. W głównej mierze wskaźnik ten dostarcza istotnych informacji o tym, jak sprawnie firma generuje zyski z zainwestowanego kapitału.

roce wskaznik

ROCE: Wskaźnik wydajności inwestycji

Wskaźnik ROCE analizuje efektywność oraz opłacalność kapitałowych zaangażowań przedsiębiorstwa. Szczególnie w sektorach charakteryzujących się wysoką intensywnością kapitałową, takich jak przemysł użyteczności publicznej czy telekomunikacyjny, ROCE to istotne narzędzie do porównywania osiąganych wyników między firmami.

ROCE, czyli Return On Capital Employed, uwzględnia zarówno kapitał własny, jak i zadłużenie, w odróżnieniu od innych kluczowych wskaźników, takich jak Return On Equity (ROE), który ocenia wyłącznie zyski generowane przez kapitał własny. Jest to istotne, szczególnie w przypadku firm z wyraźnym obciążeniem zadłużenia, umożliwiając wyrównanie analizy wyników finansowych.

Zarówno inwestorzy, jak i analitycy często wykorzystują wskaźnik ROCE jako kluczowe narzędzie do oceny atrakcyjności inwestycyjnej danej firmy, pomagając w zrównoważonej analizie rentowności. W związku z tym ROCE jest uznawany za jeden z kluczowych wskaźników rentowności, decydujących o postrzeganej atrakcyjności danej spółki.

Zobacz także: Analiza fundamentalna spółki

Czym jest EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami)?

EBIT, czyli earnings before interest and taxes, reprezentuje wskaźnik rentowności firmy. Inaczej mówiąc, EBIT to przychody pomniejszone o koszty, z wyłączeniem podatków i odsetek. EBIT bywa również określany jako zysk operacyjny lub dochód przed odsetkami i podatkami.

Jak obliczyć EBIT?

EBIT firmy można obliczyć poprzez uwzględnienie kosztów produkcji i operacyjnych, włączając w to wynagrodzenia pracowników. Następnie te elementy są odejmowane od przychodów.

Oto kroki jak obliczyć EBIT:

  1. Z rachunku zysków i strat weź przychody lub wartość sprzedaży.
  2. Zysk brutto można obliczyć, odejmując koszt sprzedanych towarów od przychodów lub sprzedaży.
  3. Aby określić EBIT, odejmij koszty operacyjne od zysku brutto.

Wzór wygląda następująco:

EBIT = przychody – koszty ogólne – koszty operacyjne

Lub

EBIT = zysk netto + odsetki + podatki

Gdzie:

  • koszty ogólne = Koszt sprzedanych towarów (Cost of goods sold)

Jak obliczyć ROCE?

Teraz, kiedy już zrozumieliśmy, jak obliczyć EBIT, możemy przejść do wzoru ROCE. Aby to zrobić, wystarczy zgromadzić niezbędne dane, czyli EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) oraz zainwestowany kapitał, a następnie zastosować prosty wzór, dzieląc EBIT przez zainwestowany kapitał.

Wzór ROCE wygląda tak:

ROCE = EBIT / zaangażowany kapitał

Gdzie:

  • EBIT (earnings before interest and taxes) to zysk firmy przed uwzględnieniem kosztów odsetkowych i podatkowych.
  • Zaangażowany kapitał to całkowita kwota kapitału własnego zainwestowana w przedsiębiorstwo.

W wielu przypadkach zaangażowany kapitał jest obliczany jako różnica między całkowitymi aktywami firmy a jej krótkoterminowymi zobowiązaniami.

Jak interpretować ROCE?

Załóżmy, że rozpatrujemy fikcyjną spółkę A, która ma 1 000 000 EUR dochodu operacyjnego netto, 800 000 EUR aktywów i 100 000 EUR zobowiązań.

W tym przypadku „zainwestowany kapitał” = aktywa – pasywa = 800.000 – 100.000 = €700.000

ROCE = EBIT / zainwestowany kapitał = 1.000.000 / 700.000 = €1,43

Oznacza to, że firma A zarabia około 1,43 euro na każde euro inwestycji.

Oczywiście, ROCE nie jest proporcjonalne do „wielkości” firmy. W rzeczywistości możemy obliczyć ROCE biorąc pod uwagę bardzo małą fikcyjną firmę B, z 1.000 euro dochodu operacyjnego netto, 100 euro aktywów i 10 euro zobowiązań.

W tym przypadku „zainwestowany kapitał” = aktywa – pasywa = 100 – 10 = 90 EUR

ROCE = EBIT / zainwestowany kapitał = €1.000 / 90 = €11,1

Oznacza to, że firma B zarabia około 11,1 euro na każde zainwestowane 1 euro.

Użyteczność wskaźnika ROCE

Wskaźnik ten może być bardzo przydatny, ale jest także niezbędny, gdy masz wątpliwości, w którą spółkę zainwestować, a masz np. kilka do wyboru.

Indeks odzwierciedla, jak dobrze firma wykorzystuje swoje pieniądze. Inwestorzy mogą wykorzystać tę informację do wyboru firmy, która optymalnie alokuje swoje środki, zamiast wybierać tę, która dokonuje złych wyborów.

Oczywiście, „złe wybory” należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ niższy wskaźnik ROCE może być oznaką mądrzejszych i bezpieczniejszych wyborów.

Porównanie ROE i ROCE

Zwrot z kapitału własnego (ROE) oraz zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) są kluczowymi wskaźnikami finansowymi wykorzystywanymi do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz jego potencjału wzrostu. Te wskaźniki są często analizowane równocześnie, co pozwala uzyskać kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Zwrot z kapitału własnego (ROE) wyraża procentowy udział dochodu netto, który zostaje przekazany udziałowcom jako dywidenda. Dzięki tej miarze inwestorzy oraz analitycy są w stanie ocenić, jak efektywnie firma wykorzystuje zyski w relacji do kapitału zainwestowanego przez akcjonariuszy.

ROE oblicza się za pomocą następującego równania:

ROE = przychody netto / kapitał własny

Wniosek

ROCE jest z pewnością ważną miarą, która może się bardzo przydać, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się zainwestować znaczną sumę pieniędzy w jedną z dwóch spółek.

Zwrot z inwestycji jest aspektem, który warto wziąć pod uwagę, ale równie istotne jest uwzględnienie innych czynników, takich jak lokalizacja, w której firma prowadzi swoją działalność.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...