Najlepsze fundusze Vanguard

W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najlepszych funduszy indeksowych Vanguard do inwestowania w tym roku. Vanguard specjalizuje się w tego typu produktach i posiada obszerny katalog. W rzeczywistości jest to firma, która wprowadziła na rynek fundusze indeksowe. Z tego powodu warto przyjrzeć się i przeanalizować niektóre z nich.

Fundusze indeksowe Vanguard

Vanguard, jeden z największych graczy na globalnej arenie zarządzania funduszami, imponuje nie tylko swoim wzrostem – jest drugim co do wielkości pod względem zarządzanych aktywów, rywalizując z BlackRock o pierwsze miejsce. Jednak to nie tylko liczby wyróżniają tę instytucję.

Co sprawia, że Vanguard jest niekwestionowanym liderem? Nie chodzi tylko o doświadczenie czy unikalną strukturę wewnętrzną, zgodnie z którą firma należy do uczestników funduszy, eliminując konflikty interesów z akcjonariuszami. To także rola pioniera we wprowadzaniu funduszy indeksowych na rynek.

Założona przez Johna C. Bogle’a, uważanego za ojca pasywnego zarządzania funduszami, firma Vanguard kieruje się zestawem zasad inwestycyjnych, które do dziś stanowią fundament dla wielu inwestorów. Bogle podkreślał potrzebę dywersyfikacji portfela, zdawał sobie sprawę z trudności pokonania rynku i podkreślał znaczenie długoterminowego podejścia i minimalizacji kosztów inwestycyjnych.

W odpowiedzi na te zasady narodziła się idea funduszy indeksowych, których czołowym przedstawicielem jest Vanguard. Produkty te opierają się na replikacji indeksu rynkowego, co prowadzi do niższych opłat, ponieważ zarządzanie sprowadza się do komponowania portfela i dokonywania jedynie niezbędnych zmian w jego strukturze. Zastanawiasz się, które fundusze indeksowe Vanguard są najlepsze? Oto odpowiedź.

Najlepsze fundusze indeksowe Vanguard

Tabela przedstawia podsumowanie najlepszych funduszy Vanguard, które są atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących efektywnych sposobów uczestniczenia w rozwoju rynku. Oto wybór funduszy:

FunduszISIN
Vanguard U.S. 500 Index Fund USD AccIE0002639775
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR AccIE00B5456744
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR AccIE00B03HCZ61
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR AccIE00B42W4L06
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor EUR AccIE00B04GQQ17

Gdzie kupić fundusze Vanguard?

Kupowanie funduszy Vanguard stało się łatwiejsze dzięki platformom inwestycyjnym, takim jak eToro, XTB i Freedom24. Platformy te oferują dostęp do różnorodnych funduszy ETF Vanguard, umożliwiając tym samym skuteczną dywersyfikację portfela. Wybierając spośród dostępnych opcji na wspomnianych platformach, możesz łatwo dostosować swoje inwestycje do swoich celów finansowych.

BrokerOpłaty za transakcje ETFInformacje
etoro opinieOd $0 Więcej →
0 zł (do obrotu 100 000 euro)Więcej →
freedom24 opinie0$Więcej →

Zobacz także: Najlepszy broker do zakupu funduszy Vanguard

Vanguard U.S. 500 Index Fund USD Acc

W zasadzie nie ma potrzeby wyjaśniania strategii inwestycyjnej funduszy indeksowych, ponieważ ich celem jest po prostu replikacja indeksu rynkowego w celu podążania za nim (bez próby pokonania rynku, ponieważ to zadanie, według zwolenników pasywnego zarządzania, jest tytaniczne).

W tym sensie Vanguard U.S. 500 Index Fund USD Acc dąży do replikacji amerykańskiego rynku akcji poprzez jego najbardziej reprezentatywny indeks: Standard & Poor’s 500 (S&P 500).

Indeks S&P 500 składa się z amerykańskich spółek o największej kapitalizacji (pamiętaj: kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa całej spółki, tj. cena akcji pomnożona przez liczbę akcji pozostających w obrocie).

Zazwyczaj indeksowe fundusze inwestycyjne mogą wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne, fundusze ETF i inne instrumenty do śledzenia wyników swojego indeksu referencyjnego. Fundusz Vanguard U.S. 500 Index Fund USD Acc inwestuje w akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 i w takich samych proporcjach, ale zarządzający może swobodnie korzystać z instrumentów pochodnych w celu obniżenia kosztów lub ryzyka (w tym generowania wyższych zwrotów).

Fundusz z siedzibą w Irlandii prowadzi działalność w walucie GBP. Należy do kategorii Morningstar US Large-Cap Blend Equity, a jego styl inwestycyjny koncentruje się na dużej kapitalizacji rynkowej i wzroście.

Na dzień 31 stycznia 2024 r. wielkość funduszu wynosiła 9,05 mld GBP, co wskazuje na znaczną bazę aktywów.

Jeśli chodzi o opłaty, bieżąca opłata jest imponująco niska i wynosi 0,10%, co świadczy o zaangażowaniu w efektywność kosztową. Nie ma opłaty początkowej, a maksymalna roczna opłata jest również ograniczona do 0,10%. Ponadto z funduszem tym nie jest związana opłata za wyjście.

Jak widać na poniższym wykresie, fundusz ten ściśle podąża za wynikami S&P 500 Total Return (z uwzględnieniem dywidend) i osiąga lepsze wyniki niż średnia dla kategorii funduszy akcji amerykańskich o dużej kapitalizacj.

Źródło: Morningstar

Wieloletnia obecność funduszu od 1998 r., w połączeniu z jego znaczną wielkością, niskimi opłatami bieżącymi i doświadczonym zarządzaniem Donalda M. Butlera, czyni go atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji w ramach strategii zorientowanej na wzrost.

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc

Tutaj Vanguard proponuje globalny fundusz akcji, także spółek o dużej kapitalizacji i typu Blend.

Fundusz replikuje jednak wyniki indeksu FTSE Developed All Cap Choice Index: indeksu ważonego kapitalizacją rynkową, który obejmuje akcje spółek giełdowych różnej wielkości z siedzibą w krajach rozwiniętych na całym świecie, których postępowanie jest zgodne z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG). Innymi słowy, wyklucza on spółki z branży zbrojeniowej, produkcji energii nieodnawialnej, tytoniowej, nuklearnej itp.

Indeks FTSE Developed All Cap Choice służy zatem jako benchmark dla spółek zrównoważonego rozwoju. Mogą jednak istnieć również fundusze indeksowe, które replikują jego wyniki.

Fundusz Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund można zatem uznać za zrównoważony fundusz indeksowy, ponieważ spełnia on kryteria ESG. Inwestuje on w akcje wchodzące w skład indeksu. Jeśli nie jest to możliwe, stosowana jest procedura próbkowania. Ma również możliwość korzystania z finansowych instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka lub osiągnięcia wyższych zwrotów.

Źródło: Morningstar

Na dzień 31 stycznia 2024 r. wielkość funduszu wynosi 3,69 mld GBP, co wskazuje na pokaźną bazę aktywów.
Jeśli chodzi o opłaty, bieżąca opłata wynosi 0,20%, co odzwierciedla nieco wyższy koszt w porównaniu z poprzednim funduszem. Niemniej jednak opłata ta pozostaje konkurencyjna. Podobnie jak w przypadku poprzedniego funduszu, nie ma opłaty początkowej, a maksymalna roczna opłata jest ograniczona do 0,20%. Ponadto z funduszem tym nie jest związana opłata za wyjście.

Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Acc

Innym funduszem indeksowym Vanguard o atrakcyjnych średnio- i długoterminowych zwrotach, powyżej średniej dla tej kategorii funduszy inwestycyjnych, jest Vanguard Global Stock Index Fund Investor. Posiada on również czterogwiazdkowy rating Morningstar.

Jest to globalny akcyjny fundusz inwestycyjny (o dużej kapitalizacji i mieszanym stylu). Replikuje on wyniki indeksu MSCI World. Zapewnia to dywersyfikację zarówno geograficzną, jak i pod względem poszczególnych aktywów (indeks obejmuje ponad 1600 spółek z 23 krajów rozwiniętych).

Wykres pokazuje, że fundusz ten ściśle podąża za swoim indeksem i osiąga lepsze wyniki niż średnia w kategorii funduszy Blend large-cap global equity. Uruchomiony 10 grudnia 2002 r. fundusz ten wykazuje wieloletnią obecność na rynku.

Według stanu na 31 stycznia 2024 r. fundusz ten może pochwalić się znacznym rozmiarem, z aktywami o łącznej wartości 13,30 mld GBP.

Źródło: Morningstar

Jeśli chodzi o opłaty, bieżąca opłata wynosi 0,18%, co odzwierciedla umiarkowane koszty dla inwestorów. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych funduszy, nie ma opłaty początkowej, a maksymalna roczna opłata jest ograniczona do 0,18%.

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc

Kontynuując temat najlepszych funduszy indeksowych Vanguard, warto wspomnieć o jednym z nich, który replikuje wyniki indeksu MSCI World Small Cap Index: jest to indeks globalnych akcji (rynki rozwinięte), tylko tym razem składający się ze spółek o małej kapitalizacji (które są wyłączone z indeksu MSCI World Index).

Fundusz Vanguard Global Small-Cap Index Fund inwestuje bezpośrednio w akcje wchodzące w skład indeksu. Jeśli nie jest możliwe zajęcie pozycji we wszystkich akcjach, stosowany jest proces próbkowania. Fundusz może również korzystać z instrumentów pochodnych, zarówno w celu zmniejszenia ryzyka, jak i generowania dodatkowych zwrotów.

Na poniższym wykresie widać, że jego wyniki są dobrze zsynchronizowane ze średnią kategorii funduszy i benchmarkiem.

Źródło: Morningstar

Na dzień 31 stycznia 2024 r. fundusz posiada aktywa o łącznej wartości 2,97 mld GBP, co wskazuje na znaczną, ale skoncentrowaną bazę aktywów.

Jeśli chodzi o opłaty, bieżąca opłata wynosi 0,29%, czyli nieco więcej niż w przypadku wcześniej omawianych funduszy. Niemniej jednak opłata ta pozostaje konkurencyjna dla funduszu koncentrującego się na akcjach o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych funduszy, nie ma opłaty początkowej, a maksymalna roczna opłata jest ograniczona do 0,29%. Dodatkowo, nie ma opłaty za wyjście.

Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor EUR Acc

Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund to dowód na to, że najlepsze fundusze indeksowe Vanguard nie zawsze muszą być akcyjne.

Oceniony na pięć gwiazdek przez Morningstar, fundusz stara się oferować zwroty podobne do Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone: indeks, który mierzy wyniki obligacji rządowych strefy euro indeksowanych inflacją z terminem zapadalności powyżej jednego roku.

Źródło: Morningstar

Na dzień 31 stycznia 2024 r. fundusz posiada aktywa o łącznej wartości 1,14 mld GBP, co przekłada się na znaczną bazę aktywów.

Jeśli chodzi o opłaty, bieżąca opłata jest wyjątkowo niska i wynosi 0,12%, co podkreśla opłacalność inwestycyjną. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych funduszy, nie ma opłaty wstępnej, a maksymalna roczna opłata jest ograniczona do 0,12%.

Pomimo braku ujawnionych szczegółów dotyczących zarządzania, ten fundusz obligacji, koncentrujący się na obligacjach indeksowanych inflacją w EUR i rozszerzonej wrażliwości na stopy procentowe, zapewnia inwestorom wyspecjalizowaną możliwość ekspozycji na rynek obligacji rządowych w EUR.

Wnioski

W powyższych punktach zauważyliśmy, że niektóre fundusze indeksowe Vanguard mogą w rzeczywistości przewyższać średnie wyniki swoich kategorii (które obejmują aktywnie zarządzane fundusze).

Zauważyliśmy również, że istnieją fundusze indeksowe o stałym dochodzie, również spełniające kryteria ESG.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów tego typu funduszy inwestycyjnych, oprócz oferowanych przez nie zwrotów, są oszczędności na opłatach. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe zyski. Ponadto fundusze indeksowe zapewniają wystarczającą dywersyfikację, utrzymują aktywa przez długi czas i mają znacznie niższe koszty operacyjne.

Widzieliśmy jednak, jak Vanguard jest w stanie wprowadzać na rynek wysokiej jakości fundusze indeksowe z dobrym ratingiem Morningstar.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Disclaimer:

Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...