Jak przenieść fundusz inwestycyjny?

Transfer funduszu inwestycyjnego jest procesem prostym, lecz wymagającym uwagi w kilku kluczowych obszarach. Procedura obejmuje pełne lub częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu, aby równocześnie zainwestować te środki w inny fundusz. Główną korzyścią takich przemieszczeń jest brak konieczności opłacania podatku od zysków uzyskanych w wyniku tych transakcji. Sprawdźmy, jak przenieść fundusz inwestycyjny do swojego lub też innego banku.

Jak mogę przenieść fundusz inwestycyjny?

Ogólnie rzecz biorąc, przeniesienie funduszu inwestycyjnego jest dość prostą operacją. Natomiast musisz najpierw otworzyć nowy rachunek bieżący, w przeciwnym razie przeniesienie funduszu jest niemożliwe.

 1. Aby przenieść fundusz inwestycyjny z jednego banku do drugiego, musisz otworzyć konto w nowym banku, tak abyś mógł dostarczyć swojemu staremu bankowi wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia transferu.
 2. Po wykonaniu tych czynności należy złożyć w starym banku „Wniosek o przeniesienie środków” i wypełnić go, podając swoje dane osobowe. Następnie należy napisać wniosek o przeniesienie funduszy inwestycyjnych, wyjaśniając informacje o starym banku, starym rachunku, nowym banku i nowym rachunku.
 3. Po wykonaniu tych czynności pozostaje już tylko wpisać datę, podpisać i przekazać wszystkie potrzebne dokumenty bankowi.

Zaznaczamy, że bank ma prawo poprosić o inne, dodatkowe dokumenty niż te, które zazwyczaj są wymagane. Zazwyczaj jednak, dokumenty, które będą potrzebne to umowy starego i nowego rachunku bieżącego, Twój dowód osobisty, Twój numer identyfikacji podatkowej i informacje o nowym funduszu.

Przeczytaj również: Największe fundusze inwestycyjne na świecie

Kiedy Przeniesienie Funduszu Jest Uzasadnione?

Przenoszenie funduszy inwestycyjnych do innego banku powierniczego jest uzasadnione w dwóch głównych sytuacjach:

 1. Fundusze Zagraniczne z Zyskami Kapitałowymi: W tym przypadku przeniesienie jest korzystne, ponieważ zyski kapitałowe z funduszy zagranicznych są zazwyczaj opodatkowane podatkiem Belki.
 2. Fundusze Krajowe z Opłatami za Umorzenie: Jeśli fundusz krajowy pobiera opłaty za umorzenie, przeniesienie środków może być również korzystne.

W innych sytuacjach zwykle wystarczające jest umorzenie jednostek funduszu i ponowne ich nabycie w późniejszym czasie.

Przyczyny Przeniesienia Funduszu

Przenoszenie funduszu inwestycyjnego może być podyktowane różnymi powodami:

 • Komfort Inwestycyjny: Możesz chcieć przenieść fundusz, jeśli nie jesteś już zadowolony z obecnej współpracy z bankiem i pragniesz zakończyć tę relację.
 • Kwestie Ryzyka: Inne istotne przyczyny mogą być związane z ryzykiem, takim jak potencjalne bankructwo banku, problemy w jego działalności, lub kwestie komunikacyjne, jak brak efektywnej wymiany informacji z bankiem.

Transfer Funduszu Inwestycyjnego: Koszty i Procedura

Koszty Transferu Funduszy

Transfer funduszy inwestycyjnych może wiązać się z kosztami przelewu, których wysokość zależy od banku lub domu maklerskiego. Czasami te opłaty są pokrywane przez banki lub brokerów. Transfer możliwy jest nie tylko w przypadku funduszy inwestycyjnych, ale również innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, czy ETFy.

Procedura Przeniesienia Funduszu

Przenoszenie funduszu inwestycyjnego zazwyczaj jest procesem prostym i nie wymaga wielu formalności. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać procedury i w razie potrzeby przypominać bankowi o ustawowym terminie 12 dni na realizację transferu.

Wnioski

Podczas planowania transferu warto zachować rozwagę. Szybki przelew ze względu na obawy o kondycję finansową własnego banku może być ryzykowny, zwłaszcza jeśli instytucja docelowa znajduje się w podobnej sytuacji. Postępowanie z rozwagą i dokładna analiza sytuacji są kluczowe.

Dodatkowe Kwestie do Rozważenia

 • Opłaty za Zarządzanie Funduszem: Warto zwrócić uwagę na ewentualne opłaty za zarządzanie funduszem w nowym banku, które mogą wpływać na ogólną rentowność inwestycji.
 • Dywersyfikacja Portfela: Przy przenoszeniu środków warto rozważyć, czy nowy fundusz oferuje lepszą dywersyfikację i pasuje do Twojej strategii inwestycyjnej.
 • Warunki Umorzenia: Należy zapoznać się z warunkami umorzenia jednostek uczestnictwa w starym funduszu, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat lub ograniczeń.
 • Czas Realizacji Transferu: Ważne jest, aby wziąć pod uwagę czas potrzebny na realizację transferu, ponieważ w tym okresie środki mogą nie generować zysków.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...